intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng môn học Tin học kế toán: Hướng dẫn sử dụng nghiệp vụ mua hàng - Lê Thị Bích Thảo

Chia sẻ: Minh Vũ | Ngày: | Loại File: PPTX | Số trang:26

74
lượt xem
8
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng môn học "Tin học kế toán: Hướng dẫn sử dụng nghiệp vụ mua hàng" trình bày các nội dung: Đơn mua hàng, hợp đồng mua, lập chứng từ mua hàng từ đơn mua hàng, mua hàng trong nước, hàng về trước hóa đơn về sau, phân bổ chi phí mua hàng, mua hàng nhập khẩu, mua dịch vụ,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng môn học Tin học kế toán: Hướng dẫn sử dụng nghiệp vụ mua hàng - Lê Thị Bích Thảo

 1. HƯỚNG DẪN S Ử DỤNG  NGHIỆP VỤ MUA HÀNG ……., Ngày….tháng….năm 2015 Người trình bày: …………
 2. NỘI DUNG 1. Đơn mua hàng 2. Hợp đồng mua 3. Lập chứng từ mua hàng từ đơn mua hàng 4. Mua hàng trong nước 5. Hàng về trước hoá đơn về sau 6. Phân bổ chi phí mua hàng 7. Mua hàng nhập khẩu 8. Mua dịch vụ 9. Trả lại hàng mua 10. Giảm giá hàng mua 11. Xem báo cáo
 3.  PHÂN HỆ MUA HÀNG
 4. 1 ĐƠN MUA HÀNG • Mục đích: Lập đơn mua  hàng để gửi cho nhà cung  cấp và theo dõi tiến độ  giao hàng  • Cách thực hiện: Ø Vào  tab  Đơn  mua  hàng  của phân hệ Mua hàng Ø Thêm mới Đơn mua hàng Ø Nhập các thông tin chi tiết  của đơn mua hàng
 5. 2 HỢP ĐỒNG MUA HÀNG • Mục đích: Lập hợp đồng  mua hàng để theo dõi công  nợ hợp đồng • Cách thực hiện: ü Vào  tab  Hợp  đồng  mua  hàng ü Thêm  mới  Hợp  đồng  mua  hàng ü Nhập  các  thông  tin  chi  tiết  của hợp đồng
 6. 3. LẬP CHỨNG TỪ MUA HÀNG TỪ  ĐƠN MUA HÀNG • Mục  đích:  Cho  phép  lập  chứng  từ  mua  hàng  dựa  trên  đơn  mua  hàng đã lập • Cách thực hiện: ü Thêm Chứng từ mua hàng ü Vào  Tiện  ích,  chọn  Lập  từ  Đơn mua hàng ü Sau khi chọn Đơn mua hàng,  nhấn  Đồng  ý    Chương  trình  sẽ  lấy  các  mặt  hàng  được chọn từ Đơn mua hàng  sang Chứng từ mua hàng ü Số lượng mua hàng sẽ được  cập nhật vào Số lượng nhận  trên Đơn mua hàng
 7. 4. MUA HÀNG TRONG NƯỚC • Mục  đích:  Lập  chứng  từ  mua  hàng  trong  nước  về  nhập  kho,  hay  kho6nt qua kho • Cách thực hiện: ü Vào Mua hàng/Mua hàng hoá, dịch vụ ü Chọn thêm Chứng từ mua hàng hoá
 8. 4. MUA HÀNG TRONG NƯỚC ü Chọn loại chứng từ tương  ứng: 1.  Mua hàng trong  nước  nhập  kho,  hay  2.  Mua  hàng  trong  nước  không qua kho ü Chọn  phương  thức  thanh  toán:  Chưa  thanh  toán,  Thanh  toán  ngay  bằng  Tiền  mặt  hoặc  Séc/Ủy  nhiệm chi.   Khi  chọn  phương  thức  thanh toán va loại chứng  từ, chương trình tự động  định khoản. ü Nếu nhận hàng đồng thời nhận hóa đơn thì tích chọn ô “Nhận kèm hóa  đơn”, nếu nhận hàng nhưng chưa nhận hóa đơn thì bỏ tích chọn ô này
 9. 4. MUA HÀNG TRONG NƯỚC ü Tab hàng tiền: Nhập thông tin hàng hoá ü Nếu mua hàng nhận kèm hoá đơn thì NSD phải khai báo thông tin bên tab thuế Đồng thời khai báo bổ sung thông tin bên Tab Hoá đơn * Lưu ý: Một chứng từ mua hàng chỉ nhập 1 hoá đơn mua hàng Ø Thông  tin  về  số  ngày  được nợ, hạn thanh toán  chỉ  hiển  thị  khi  NSD  chọn phương thức thanh  toán  là  “  Chưa  thanh  toán” Ø Thông  tin  về  hạn  thành  toán  NSD  không  cần  phải  khai  báo  mà  ngay  khi  khai  báo  NCC  NSD  đã  khai  báo  số  ngày  được nợ tối đa của từng  NCC    thì  khi  hạch  toán  chọn  NCC  phần  mềm  sẽ  tự  động  tính  ra  hạn  thanh toán.
 10. 5. HÀNG VỀ TRƯỚC HÓA ĐƠN VỀ S AU Ø Khi lập chứng từ mua hàng: ü Trường hợp nhận hàng nhưng chưa nhận được hóa đơn thì khi lập  chứng từ mua hàng, bỏ chọn ô “Nhận kèm hóa đơn”   Khi  đó,  giao  diện  sẽ  không  hiển  thị  thông  tin  về  hóa  đơn  và  thuế  GTGT
 11. 5. HÀNG VỀ TRƯỚC HÓA ĐƠN VỀ S AU Ø Khi nhận hóa đơn:  ü Vào  Mua  hàng,  chọn  tab  Nhận hóa đơn ü Chọn Nhận hóa đơn,  ü Tích  chọn  các  chứng  từ  cần  nhận hóa đơn, nhấn Đồng ý  Chương trình hiển thị giao  diện Nhận hóa đơn mua hàng  để hạch toán tiền thuế GTGT  và khai báo thông tin hóa đơn. ü Nhập thông tin hóa đơn, thông  tin về thuế và nhấn Cất
 12. 6. PHÂN B Ổ CHI PHÍ MUA HÀNG • Mục đích: Phân bổ chi phí mua hàng như chi phí vận chuyển, bốc dỡ  hàng…  cho  các  mặt  hàng  trên  chứng  từ  mua  hàng  để  cộng  vào  giá  trị  nhập kho • Có 2 cách phân bổ:  • Cách 1: Phân bổ  trên giao diện mua  hàng • Cách 2: Từ chứng  từ mua dịch vụ,  phân bổ chi phí  cho các chứng từ  mua hàng đã lập
 13. 6. PHÂN B Ổ CHI PHÍ MUA HÀNG v Cách 1: Phân bổ trên giao diện mua hàng Thực hiện theo 2 bước: • Bước 1: Lập chứng từ chi phí mua hàng • Bước 2: Phân bổ chi phí trên chứng từ mua hàng: Ø Bước 1: Lập chứng  từ chi phí mua hàng • Vào Mua hàng/ Mua  hàng hoá, dịch vụ • Chọn thêm Chứng từ  mua dịch vụ • Tích chọn Là chi phí  mua hàng • Khai báo các thông tin   (xem hướng dẫn trong  sile Mua dịch vụ)
 14. 6. PHÂN B Ổ CHI PHÍ MUA HÀNG ØBước 2: Phân bổ chi phí trên chứng từ mua hàng: • Tại tab Chi phí, nhấn nút Chọn để chọn chứng từ chi phí • Sau  khi  chọn  chứng  từ  chi  phí,  nhập  số  tiền  phân  bổ  vào  cột  “  Số  phân bổ kỳ này”
 15. 6. PHÂN B Ổ CHI PHÍ MUA HÀNG • Nhấn nút Phân bổ CP • Chọn  phương  thức  phân  bổ,  sau  đó  nhấn  nút  Phân  bổ,  chương  trình  sẽ tự động phân bổ theo  tiêu thức đã chọn • Nhấn  Đồng  ý,  chương  trình  sẽ  hiển  thị  chi  phí  mua  hàng  được  phân  bổ  vào cột Chi phí mua hàng  của chứng từ mua hàng * Lưu ý:  • Phần mềm cho phép NSD chọn nhiều chứng từ chi phí mua hàng để  phân bổ chi phí cho 1 chứng từ mua hàng • Một chứng từ chi phí mua hàng có thể được phân bổ cho nhiều  chứng từ mua hàng
 16. 6. PHÂN B Ổ CHI PHÍ MUA HÀNG v Cách  2:  Từ  chứng  từ  mua  dịch vụ, phân bổ chi phí cho  chứng từ mua hàng đã lập: ü Trên  chứng  từ  chi  phí  mua  hàng,  nhấn  nút  Phân  bổ  CP,  xuất  hiện  giao  diện  Phân bổ chi phí ü Nhấn  nút  Chọn  chứng  từ  mua  hàng  để  chọn  chứng  từ  mua  hàng  cần  được  phân bổ ü Chọn  phương  thức  phân  bổ,  nhấn  nút  Phân  bổ,  chương  trình  phân  bổ  chi  phí  cho  các  chứng  từ  đã  chọn
 17. 6. PHÂN B Ổ CHI PHÍ MUA HÀNG ü Nhấn  Đồng ý   Chương trình sẽ hiển thị chi phí đã phân bổ vào  cột  Chi  phí  mua  hàng  của  chứng  từ  mua    hàng,  đồng  thời  cộng  thêm chi phí này vào giá trị nhập kho *  Lưu  ý:  Phần  mềm  cho  phép  chứng  từ  chi  phí  mua  hàng  này  phân bổ cho nhiều chứng từ mua hàng
 18. 7. MUA HÀNG NHẬP KHẨU • Mục đích: Lập chứng từ mua hàng nhập khẩu về về nhập kho • Cách thực hiện: ü Vào Mua hàng/ Mua hàng hoá,  dịch vụ ü Thêm Chứng từ mua hàng hoá ü Chọn loại chứng từ: Mua hàng  nhập khẩu nhập kho, hay Mua  hàng nhập khẩu nhập không  qua kho  ü Chọn phương thức thanh toán:  Chưa thanh toán, Thanh toán  ngay bằng Tiền mặt hoặc  Séc/Ủy nhiệm chi  Chương trình tự động định khoản ü Nhập thông tin chi tiết của  chứng từ (trong trường hợp này  TK Nợ chính là TK Kho) ü Tại tab Thuế, nhập Giá tính thuế nhập khẩu, nhập thuế suất các loại thuế (Nhập  khẩu, TTĐB, GTGT)
 19. 7. MUA HÀNG NHẬP KHẨU ØPhân bổ chi phí trước hải quan • Mục đích: Phân bổ chi phí được  cộng  vào  giá  tính  thuế  hàng  nhập  khẩu,  VD:  phí  bảo  hiểm,  vận  chuyển  đường  biển…  các  loại  phí  này  được  cộng  vào  giá  trị hàng nhập kho • Cách thực hiện: ü Tại  tab  Phí  trước  hải  quan,  nhấn  nút  Chọn  để  chọn  chứng từ chi phí (chứng từ  chi  phí  được  lập  ở  Chứng  từ  mua  dịch  vụ  có  tích  chọn Là chi phí mua hàng) ü Sau  khi  chọn  chứng  từ  chi  phí, Nhấn nút Phân bổ CP ü Phân bổ xong chương trình sẽ hiển thị số tiền được phân bổ vào cột Phí trước  hải quan, chi phí này được cộng vào giá trị hàng nhập kho
 20. 7. MUA HÀNG NHẬP KHẨU ØPhân bổ chi phí hàng về kho • Mục đích: Phân bổ chi phí  lưu  kho,  phí  vận  chuyển,  bốc xếp hàng từ cảng nhập  về  kho…  các  loại  phí  này  được  cộng  vào  giá  trị  hàng  nhập kho • Cách thực hiện: ü Tại tab  Phí hàng về kho,  nhấn  nút  Chọn  để  chọn  chứng  từ  chi  phí  (chứng  từ  chi  phí  được  lập  ở  Chứng từ mua dịch vụ có  ü Phân bổ xong chương trình sẽ hiển thị  tích  chọn  Là  chi  phí  mua  hàng) số  tiền  được  phân  bổ  vào  cột  Phí  hàng  về  kho,  chi  phí  này  được  cộng  ü Sau khi chọn chứng từ chi  vào  giá  trị  hàng  nhập  kho  (tương  tự  phí,  Nhấn  nút  Phân  bổ  mua hàng trong nước) CP
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2