intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng môn học Tin học kế toán: Hướng dẫn nghiệp vụ quỹ trên MISA SME.NET 2015 - Lê Thị Bích Thảo

Chia sẻ: Minh Vũ | Ngày: | Loại File: PPTX | Số trang:24

81
lượt xem
16
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng môn học "Tin học kế toán: Hướng dẫn nghiệp vụ quỹ trên MISA SME.NET 2015" giới thiệu tới người đọc các nội dung: Thu tiền khách hàng, thu tiền khách hàng hàng loạt, thu tiền khác, trả tiền nhà cung cấp, nộp thuế, nộp bảo hiểm, trả lương, chi tiền mặt khác, thủ quỹ thu/ chi tiền, kiểm kê quỹ,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng môn học Tin học kế toán: Hướng dẫn nghiệp vụ quỹ trên MISA SME.NET 2015 - Lê Thị Bích Thảo

 1. HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ QUỸ  TRÊN MIS A S ME.NET 2015 ……., Ngày….tháng….năm 2015 Người trình bày: …………
 2. NỘI DUNG • Thu tiền khách hàng • Thu tiền khách hàng hàng loạt • Thu tiền khác • Trả tiền nhà cung cấp • Nộp thuế • Nộp bảo hiểm • Trả lương • Chi tiền mặt khác • Thủ quỹ thu/ chi tiền • Kiểm kê quỹ • Xem báo cáo • Dự báo dòng tiền
 3. 1 THU TIỀN KHÁCH HÀNG • Mục đích: Lập phiếu thu tiền  của  từng  khách  hàng  cho  các  hóa  đơn  công  nợ  đã  phát  sinh  của  khách  hàng  để  tự  động  đối từ chứng từ công nợ • Cách thực hiện: ü Thêm mới  Thu tiền khách  hàng   Phần  mềm  ngầm  định  phương  thức  thanh  toán  là  Tiền  mặt ü Chọn lại loại tiền và nhập  tỷ  giá  nếu  thu  bằng  ngoại  ọn Khách hàng cần thu tiền ü Chtệ ü Nhập số tiền cần thu, chương trình sẽ tự động tích chọn hóa đơn công  nợ theo số tiền đã nhập ü Nhấn Thu tiền chương trình sẽ sinh ra Phiếu thu tiền khách hàng
 4. 1 THU TIỀN KHÁCH HÀNG ü Kiểm tra lại thông tin của chứng và nhập thêm các thông tin thống kê khác (nếu có) ü Nhấn Cất để lưu chứng từ ü Tại đây, NSD chọn In trên thanh công cụ, chọn mẫu phiếu thu để in   Lưu ý: Trường hợp thu tiền khách hàng bằng ngoại tệ, chương trình sẽ tự động  sinh ra bút toán để hạch toán chênh lệch tỷ giá
 5. 2 THU TIỀN KHÁCH HÀNG HÀNG LOẠT • Mục đích: Nghiệp vụ này thường áp dụng cho công ty phân phối,  Nhân viên giao hàng và thu tiền của khách hàng, sau đó mang tiền  về nộp quỹ, kế toán chỉ lập 1 phiếu thu cho tất cả các Khách hàng  trong ngày hôm đó • Cách thực hiện: ü Vào menu Nghiệp vụ\Qũy\Thu tiền khách hàng hàng loạt  Phần mềm ngầm định phương thức thanh toán là Tiền mặt ü Chọn lại loại tiền và nhập tỷ giá nếu thu bằng ngoại tệ ü Chọn thời gian và nhấn Lấy dữ liệu ü Tích  chọn những chứng từ cần thu tiền ü Nhấn  Thu  tiền  chương  trình  sẽ  sinh  ra  Phiếu  thu  tiền  khách  hàng hàng loạt (tương tự trường hợp thu cho 1 khác hàng) • Lưu ý: Tại đây cho phép NSD lọc được các chứng từ cần thu  tiền theo các chỉ tiêu: theo NV bán hàng, theo khách hàng, theo  số hóa đơn… để chọn nhanh chứng từ
 6. 2 THU TIỀN KHÁCH HÀNG HÀNG LOẠT
 7. 3 CÁC NGHIỆP VỤ THU TIỀN MẶT KHÁC • Mục  đích:  Lập  phiếu  thu  tiền  mặt  khi  phát  sinh  nghiệp  vụ  như:  Rút  tiền  gửi  NH  về  nộp  quỹ, Thu tiền hòan thuế GTGT,  Thu hoàn ứng… • Cách thực hiện: ü Thêm “Thu khác” ü Chọn lý do nộp: Phần mềm  đã  thiết  lập  sẵn  1  số  lý  do  để NSD chọn, nếu thu tiền  ngoài những lý do: Rút tiền  gửi  NH  về  nộp  quỹ,  Thu  tiền  hòan  thuế  GTGT,  Thu  hoàn  ứng thì NSD chọn thu  khác ü Nhập  các  thông  tin  chi  tiết  của  chứng  từ    Nhấn  “  Cất” • Lưu  ý:  NSD  chọn  Lý  do  nộp  để  chương  trình  tự  động 
 8. 4 TRẢ TIỀN NHÀ CUNG CẤP • Mục  đích:  Lập  phiếu  chi  tiền cho từng nhà cung cấp  theo  các  hóa  đơn  công  nợ  đã  phát  sinh  của  nhà  cung  cấp đó • Cách thực hiện: ü Thêm  mới  Trả  tiền  nhà  cung cấp  PM ngầm định phương  thức  thanh  toán  là  Tiền  mặt ü Chọn  lại  loại  tiền  và  üChọn Nhà cung cấp cần trả tiền nhập  tỷ  giá  nếu  thu  bằng  ập sạối t tiệền cần trả   chương trình tự động tích chọn hóa đơn công nợ  üNhngo theo số tiền đã nhập üNhấn Trả tiền  Phần mếm tự sinh “Phiếu chi trả tiền nhà cung cấp”
 9. 4 TRẢ TIỀN NHÀ CUNG CẤP ü Kiểm tra lại thông tin của chứng và nhập thêm các thông tin thống kê khác (nếu  có) ü Nhấn Cất • Lưu  ý:  Trường  hợp  trả  tiền  nhà  cung  cấp  bằng  ngoại  tệ,  chương  trình  sẽ  tự 
 10. 5 NỘP THUẾ • Mục  đích:  Lập  phiếu  chi  tiền  nộp  thuế: GTGT, TTĐB, TNDN,… • Cách thực hiện: ü Vào  phân  hệ  Quỹ\tab  Thu,  chi  tiền, chọn Thêm\Nộp thuế: ü Chọn loại thuế tương  ứng: Thuế  GTGT  hàng  nhập  khẩu,  thuế  khác ü Tích  chọn  chi  tiết  từng  khoản  thuế muốn nộp ü Nhấn  Nộp  thuế  =>  phần  mềm  tự  động  sinh  ra  chứng  từ  Phiếu  chi nộp thuế khác: ü Kiểm tra chứng từ phiếu chi, sau  đó nhấn Cất. ü Chọn  In  trên  thanh  công  cụ,  sau  đó chọn mẫu phiếu chi cần in.
 11. 3.1.5 NỘP THUẾ
 12. 6 NỘP B ẢO HIỂM • Mục đích: Lập phiếu chi tiền  mặt  để  nộp  các  loại  bảo  hiểm:  BHYT,  BHXH,  BHTN,  … • Cách thực hiện: Ø Thêm mới Nộp bảo hiểm  Chương trình ngầm định chọn  phương  thức  thanh  toán  là  Tiền  mặt Ø Tích  chọn  khoản  bảo  hiểm phải nộp  Chương trình tự động hiển thị  số  nộp  lần  này  bằng  số  phải  nộp, NSD có thể sửa lại cho phù  hợp Ø Nhấn Nộp bảo hiểm    Chương trình sẽ sinh ra Phiếu  chi nộp bảo hiểm
 13. 6 NỘP B ẢO HIỂM ü Nhập thêm các thông tin về nhận, địa chỉ… ü Kiểm tra lại thông tin hạch toán ü Nhấn Cất để lưu chứng từ
 14. 7 TRẢ LƯƠNG • Mục  đích:  Lập  phiếu  chi  tiền  mặt  để  trả  lương  cho  nhân viên nếu DN lập bảng  lương  trên  phần  mềm  MISA SME.NET 2015 • Cách thực hiện: ü Thêm mới Trả lương ü Chọn  phương  thức  thanh toán là Tiền mặt ü Tích chọn nhân viên cần  trả lương ü Chương  trình  tự  động  hiển  thị  số  trả  bằng  số  còn  phải  trả,  NSD  có  thể sửa lại cho phù hợp ü Nhấn Trả lương, chương trình sẽ sinh ra Phiếu chi trả lương nhân viên
 15. 7 TRẢ LƯƠNG Ø Nhập thêm các thông tin về nhận, địa chỉ… Ø Kiểm tra lại thông tin hạch toán Ø Nhấn Cất để lưu chứng từ
 16. 8 CHI TIỀN MẶT KHÁC • Mục  đích:  Lập  phiếu  chi  tiền  mặt  để  khi  phát  sinh  các  nghiệp  vụ  như:  Tạm  ứng cho nhân viên, rút tiền  mặt gửi vào ngân hàng… • Cách thực hiện: Ø Thêm mới Chi tiền Ø Chọn lý do chi Ø Nhập  các  thông  tin  chi  tiết của chứng từ Ø Nhấn  Cất  để  lưu  chứng từ • Lưu  ý:  NSD  chọn  Lý  do  chi  để  chương  trình  tự  động  hiển  thị  giao  diện  nhập  liệu  và  hạch  toán  bút  toán  phù  hợp  với 
 17. 9 THỦ QUỸ THU/CHI TỀN • Mục đích: Cho phép thủ quỹ tham gia vào hệ thống, tiếp nhận đề nghị thu chi của kế  toán, ghi sổ quỹ độc lập với kế toán … • Cách thực hiện: Ø Chọn màn hình Thủ quỹ Ø Chọn tab  Đề nghị  thu, chi    Chương trình sẽ liệt kê các phiếu thu, phiếu chi mà  kế toán đã lập trong phân hệ quỹ Ø Sau khi thu/chi tiền, Thủ quỹ thực hiện ghi sổ để chứng từ thu/ chi đó vào sổ quỹ
 18. 10 KIỂM KÊ QUỸ • Mục  đích:  Cho  phép  lập  bảng  kiểm  kê  quỹ  với sự tham gia của kế  toán  và  thủ  quỹ,  đối  chiếu  sổ  kế  toán  và  sổ  quỹ  khi  có  sai  sót  để  tìm  ra  nguyên  nhân  sai  sót…  • Cách thực hiện: ü Thêm mới Kiểm kê ü Chọn  ngày  kiểm  kê,  Loại tiền ü Chương trình sinh ra  Bảng kiểm kê quỹ
 19. 10 KIỂM KÊ QUỸ • Nhập số lượng tờ của từng loại mệnh giá theo kiểm kê thực tế • Sau khi đối chiếu, nhấn Cất để lưu Bảng kiểm kê quỹ • Nếu có quyết định xử lý chênh lệch thì nhấn  Xử lý chênh lệch  chương trình sẽ  sinh ra Phiếu thu hoặc Phiếu chi để hạch toán chênh lệch  Nếu có chênh lệch # 0, nhấn  Đối chiếu, chương trình sẽ liệt kê các chứng từ chênh  lệch giữa sổ kế toán và sổ quỹ
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2