intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng môn học Tin học kế toán: Hướng dẫn nghiệp vụ CCDC trên MISA SME.NET 2015 - Lê Thị Bích Thảo

Chia sẻ: Minh Vũ | Ngày: | Loại File: PPTX | Số trang:20

88
lượt xem
8
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng môn học "Tin học kế toán: Hướng dẫn nghiệp vụ CCDC trên MISA SME.NET 2015" cung cấp cho người đọc các nội dung: Khai báo CCDC đầu kỳ, ghi tăng, phân bổ, điều chỉnh, điều chuyển, ghi giảm, kiểm kê, xem báo cáo. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng môn học Tin học kế toán: Hướng dẫn nghiệp vụ CCDC trên MISA SME.NET 2015 - Lê Thị Bích Thảo

 1. HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ CCDC  TRÊN MIS A S ME.NET 2015 ……., Ngày….tháng….năm 2015 Người trình bày: …………
 2. NỘI DUNG 1. Khai báo CCDC đầu kỳ 2. Ghi tăng 3. Phân bổ  4. Điều chỉnh 5. Điều chuyển 6. Ghi giảm 7. Kiểm kê 8. Xem báo cáo
 3. 1. KHAI BÁO CCDC ĐẦU KỲ • Vào phân hệ CCDC • Thực  hiện  chức  năng  Khai  báo  CCDC  đầu  kỳ • NSD khai báo chi tiết  từng  dòng  CCDC  hoặc  thực  hiện  chức  năng  Nhập  khẩu  từ  Excel • Tương  ứng  với  từng  dòng  CCDC:  nhập  đơn  vị  sử  dụng  và  thiết lập phân bổ cho  từng CCDC
 4. 2. GHI TĂNG CCDC • Mua CCDC về sử dụng ngay • Xuất kho CCDC ra sử dụng • Chuyển TSCĐ thành CCDC
 5. 2.1 MUA CCDC VỀ S Ử DỤNG NGAY Ø Bước 1: Hạch toán mua CCDC • Tùy  vào  hình  thức  thanh  toán  để  hạch  toán  ở  các  giao diện tương ứng: • Phiếu  chi:  nếu  mua  bằng tiền mặt • Ủy  nhiệm  chi:  nếu  mua bằng tiền gửi • Nghiệp  vụ  khác:  nếu  mua chưa thanh toán
 6. 2.1 MUA CCDC VỀ S Ử DỤNG NGAY Ø Bước 2: Ghi tăng CCDC • Vào  tab  Ghi  tăng  của  phân hệ CCDC • Nhấn  Thêm  hoặc  nhấn  Ghi  tăng  trên  thanh  tác  nghiệp • Nếu  ghi  tăng  nhiều  loại  CCDC thì nhấn  Ghi tăng  CCDC hàng loạt
 7. 2.2 XUẤT KHO CCDC S Ử DỤNG Ø Bước 1: Hạch toán xuất kho CCDC ra sử dụng • Lập phiếu xuất CCDC  ở  phân hệ Kho • Chọn loại là Xuất khác
 8. 2.2 XUẤT KHO CCDC SỬ DỤNG Ø Bước 2: Ghi tăng CCDC • Vào  tab  Ghi  tăng  của  phân hệ CCDC • Nhấn  Ghi  tăng  CCDC  hàng loạt • Nhấn chọn Phiếu xuất  • Tích chọn phiếu xuất kho  CCDC  vừa  lập,  chương  trình  sẽ  lấy  CCDC  từ  phiếu  xuất  sang  giao  diện ghi tăng CCDC • NSD nhập thông tin khác  của CCDC trên giao diện  ghi tăng CCDC hàng loạt
 9. 2.3 CHUYỂN TS CĐ THÀNH CCDC Ø Bước 1: Ghi giảm TSCĐ • Lập  chứng  từ  ghi  giảm  TSCĐ ở phân hệ TSCĐ • Chọn TK xử lý giá trị còn  lại là TK 242
 10. 2.3 CHUYỂN TS CĐ THÀNH CCDC Ø Bước 2: Ghi tăng CCDC • Vào  tab  Ghi  tăng  của  phân hệ CCDC • Nhấn  Ghi  tăng  CCDC  hàng loạt • Nhấn  chọn  chứng  từ  ghi  giảm TSCĐ • Tích  chọn  chứng  từ  ghi  giảm  TSCĐ  vừa  lập,  chương  trình  sẽ  lấy  TSCĐ ghi giảm sang giao  diện ghi tăng CCDC • NSD nhập thông tin khác  của CCDC trên giao diện  ghi tăng CCDC hàng loạt
 11. 3. PHÂN B Ổ CCDC Ø Mục đích: Lập chứng  từ  phân  bổ  CCDC  hàng tháng. Ø Cách thực hiện:  • Vào  tab  Phân  bổ  chi phí của phân hệ  CCDC • Thêm  mới  chứng  từ phân bổ • Chọn kỳ phân bổ • Chương  trình  tự  động tính ra chi phí  phân bổ của CCDC  trong kỳ
 12. 3. PHÂN B Ổ CCDC • Tab  Phân  bổ:  chương  trình  tự  động  phân  bổ  theo    thiết  lập  phân  bổ  trên  chứng  từ  ghi  tăng  CCDC • NSD  có  thể  thêm  dòng  để  phân  bổ  cho  các  đối  tượng chịu chi phí khác • Từ  tháng  sau,  chương  trình  sẽ  ngầm  định  thiết  lập  phân  bổ  giống  tháng  trước • Tab  Hạch  toán:  chương  trình  tự  động  sinh  các  dòng  hạch  toán  tương  ứng
 13. 4. ĐIỀU CHỈNH CCDC Ø Bước 1: Hạch toán tăng/giảm giá trị CCDC • Tùy  vào  nghiệp  vụ  tăng  hay  giảm  giá  trị  CCDC  để  hạch  toán  vào  chứng  từ  tương  ứng:  Phiếu  chi,  Ủy  nhiệm  chi,  Nghiệp  vụ  khác • VD:  Chi  tiền  mặt  sửa  chữa, nâng cấp CCDC  thì  hạch  toán  ở  phiếu  chi
 14. 4. ĐIỀU CHỈNH CCDC Ø Bước 2: Lập chứng từ điều chỉnh CCDC • Vào tab Điều chỉnh của phân  hệ CCDC. Thêm mới chứng  từ điều chỉnh • Chọn  CCDC  cần  điều  chuyển • Nhập giá trị còn lại sau điều  chỉnh hoặc nhập chênh lệch  số tiền tăng lên/giảm xuống  • Nếu  có  điều  chỉnh  số  kỳ  phân bổ thì nhập số kỳ tăng  lên/giảm  xuống  vào  cột  Chênh lệch • Tab Tập hợp chứng từ: chọn  chứng  từ  hạch  toán  ở  bước  1  vào  tab  này  để  phục  vụ  cho kiểm tra sau này
 15. 5. ĐIỀU CHUYỂN CCDC Ø Mục  đích:  Lập  chứng từ điều chuyển  CCDC  từ  đơn  vị  sử  dụng  này sang  đơn  vị  sử dụng khác Ø Cách thực hiện:  • Vào  tab  Điều  chuyển • Thêm  mới  chứng  từ điều chuyển • Chọn  mã  CCDC  cần điều chuyển • Chọn  đơn  vị  chuyển đến • Nhập  số  lượng  cần điều chuyển 
 16. 6. GHI GIẢM CCDC Ø Mục  đích:  Ghi  giảm  CCDC  trong  trường  hợp  thanh  lý,  nhượng  bán  CCDC,  kiểm  kê  phát  hiện  thiếu CCDC… Ø Cách thực hiện: • Vào tab Ghi giảm • Thêm mới chứng từ ghi  giảm • Chọn mã CCDC cần ghi  giảm • Nhập  số  lượng  ghi  giảm • Giá  trị  còn  lại  CCDC  ghi  giảm  sẽ  được  phân  bổ vào chi phí của tháng 
 17. 7. KIỂM KÊ CCDC Ø Mục đích: Ghi nhận kết  quả kiểm kê CCDC định  kỳ,  xử  lý  kết  quả  kiểm  kê. Ø Cách thực hiện: • Vào tab Kiểm kê • Thêm  mới  chứng  từ  kiểm kê CCDC • Chọn  ngày  kiểm  kê,  chương  trình  sẽ  lấy  lên các CCDC theo sổ  kế toán • NSD  nhập  số  lượng  kiểm kê nếu có chênh  lệch  so  với  sổ  kế  toán
 18. 7. KIỂM KÊ CCDC • Nếu  phát  hiện  thiếu  CCDC,  NSD  nhấn  Ghi  giảm  để  lập  chứng  từ  ghi  giảm  CCDC bị thiếu • Nếu  phát  hiện  thừa  CCDC, nhấn Ghi tăng  CCDC  để  lập  chứng  từ  ghi  tăng  CCDC  thừa
 19. 8. XEM BÁO CÁO PHÂN TÍCH • Xem các báo cáo phân  tích tại tab Báo cáo  phân tích ü Nhấn Chọn báo  cáo ü Sau đó, chọn báo  cáo cần xem ü Chọn tham số  báo cáo và  nhấn Đồng ý • Hoặc xem báo cáo phân  hệ CCDC tại mục  Báo cáo
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2