intTypePromotion=1

Bài giảng môn học Tin học kế toán: Hướng dẫn quản lý hóa đơn trên trên MISA SME.NET 2015 - Lê Thị Bích Thảo

Chia sẻ: Minh Vũ | Ngày: | Loại File: PPTX | Số trang:16

0
84
lượt xem
10
download

Bài giảng môn học Tin học kế toán: Hướng dẫn quản lý hóa đơn trên trên MISA SME.NET 2015 - Lê Thị Bích Thảo

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng môn học "Tin học kế toán: Hướng dẫn quản lý hóa đơn trên MISA SME.NET 2015" cung cấp cho người đọc các nội dung: Chọn quản lý hóa đơn trên phần mềm, khởi tạo mẫu hóa đơn, đăng ký sử dụng hóa đơn, thông báo phát hành hóa đơn, hủy hóa đơn,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng môn học Tin học kế toán: Hướng dẫn quản lý hóa đơn trên trên MISA SME.NET 2015 - Lê Thị Bích Thảo

 1. HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ HOÁ ĐƠN  TRÊN MIS A S ME.NET 2015 ……., Ngày….tháng….năm 2015 Người trình bày: …………
 2. QUẢN LÝ HÓA ĐƠN
 3. NỘI DUNG 1. Chọn quản lý hoá đơn trên phần mềm 2. Khởi tạo mẫu hóa đơn 3. Đăng ký sử dụng hóa đơn 4. Thông báo phát hành hóa đơn 5. Hủy hóa đơn 6. Mất, cháy, hỏng hóa đơn 7. Xóa hóa đơn 8. Thông báo điều chỉnh thông tin hóa đơn 9. Báo cáo tình hình sử dụng hóađơn
 4. 1. CHỌN QUẢN LÝ HOÁ ĐƠN TRÊN PHẦN MỀM • Nếu  DN  sử  dụng  phần  mềm  MISA SME.NET 2015 để quản  lý  hóa  đơn  thì  khi  tạo  dữ  liệu  kế  toán  mới  phải  tích  chọn  ô  “Sử dụng phần mềm để quản  lý phát hành hóa đơn” • Nếu khi tạo dữ liệu NSD chưa  chọn  thì  vào:  Hệ  thống\Tùy  chọn\Tùy chọn chung üTích  chọn  “Sử  dụng  phần  mềm để quản lý phát hành  hóa đơn” üKhi  tích  chọn  “Sử  dụng  phần  üNSD  đọc  kĩ  các  thỏa  thuận  mềm để quản lý phát hành hóa  sử dụng phần mềm để quản  đơn”  thì  để  in  được  hóa  đơn,  lý  và  in  hóa  đơn,  sau  đó  tích  NSD  phải  thực  hiện  các  bước  chọn đồng ý nếu đồng ý với  theo  đúng  quy  trình  quản  lý  hóa  các thỏa thuận đơn:  Khởi  tạo  mẫu  hóa  đơn,  thông báo phát hành…
 5. 1. CHỌN QUẢN LÝ HOÁ ĐƠN TRÊN PHẦN MỀM • “Cho  phép  CN  phụ  thuộc  (không  thông  báo  phát  hành  HĐ)  sử  dụng  HĐ do Tổng công ty phát hành”: tích  chọn  trong  trường  hợp  chi  nhánh  không  phát  hành  hóa  đơn  riêng  mà  sử  dụng  chung  hóa  đơn  do  Tổng  công  ty  phát hành • “ Phân bổ số lượng hóa đơn đặt in  cho từng chi nhánh phụ thuộc”  : Áp  dụng  đối  với  DN  đặt  in  hóa  đơn,  chi  nhánh  không  thông  báo  phát  hành  hóa  đơn  mà  sử  dụng  số  hóa  đơn  do  Tổng  công ty phát hành: ü Nếu  tích  chọn  thì  Tổng  công  ty  được  phép  phân  bổ  số  lượng  số  hóa đơn được sử dụng cho từng chi  nhánh, khi đó số hóa đơn sẽ tự tăng  theo từng chi nhánh.  ü Nếu không tích chọn thì số hóa đơn  sẽ được tăng liên tục trên toàn công  ty
 6. 2. KHỞI TẠO MẪU HÓA ĐƠN • Mục  đích:  Tạo  mẫu  hóa  đơn  sẽ  sử dụng để bán hàng hóa, dịch vụ: • Cách thực hiện: ü Vào tab Mẫu hóa đơn ü Thêm mới mẫu hóa đơn ü Nhập thông tin chi tiết hóa đơn ü Dựa  trên  mẫu  là  dựa  trên  mẫu  sẵn  có  trên  chương  trình,  đây  là  căn  cứ  để  chương  trình  lấy  dữ  liệu lên hóa đơn nên người dùng  bắt buộc phải chọn ü Ô  Sử  dụng  mẫu  đặc  thù  của  DN:  tích  chọn  với  trường  hợp  DN có sử dụng mẫu đặc thù, và  sửa  mẫu  hoá  đơn  đặc  thù  bằng  công cụ sửa mẫu của phần mềm  (tệp định dạng .mrt) *  Lưu  ý:  Muốn  in  hoá  đơn  mẫu  để  gửi  cơ  quan  thuế,  thì  NSD  chọn xem mẫu, rồi in
 7. 3. ĐĂNG KÝ S Ử DỤNG HÓA ĐƠN • Mục  đích:  Ghi  nhận  việc  đăng  ký  sử dụng các mẫu hóa đơn • Cách thực hiện: ü Bước  1:  Tải  mẫu  Đề  nghị  sử  dụng hóa đơn (hóa đơn tự in, hóa  đơn đặt in) về để lập o Nếu DN sử dụng hóa đơn tự  in  hoặc  điện  tử  thì  tải  mẫu  Quyết định áp dụng hóa đơn  tự in, hóa điện tử về để lập o DN nộp đề nghị sử dụng hóa  đơn, Quyết định áp dụng hóa  đơn  tự  in,  điện  tử  và  các  mẫu hóa đơn sử dụng cho cơ  quan  thuế  để  đăng  ký  sử  dụng hóa đơn ü Bước  2:  Thêm  mới  Đăng  ký  sử  dụng  hóa  đơn  trên  phầm  mềm  để  ghi  nhận  việc  đăng  ký  sử  dụng  các  mẫu  hóa  đơn  sẽ  sử  dụng
 8. 4. THÔNG BÁO PHÁT HÀNH HÓA ĐƠN • Mục  đích:  Lập  thông  báo  phát  hành  hóa  đơn  để nộp cho cơ quan thuế  trước  khi  sử  dụng  HĐ,  và biết hiện tại DN đang  áp dụng mẫu HĐ nào. • Cách thực hiện: ü Vào  tab  Thông  báo  phát hành hóa ü Thêm  mới  Thông  báo  phát hành hóa đơn ü Tích  chọn  các  hóa  đơn  cần  thông  báo  phát  hành,  nhập  số  lượng  hóa  đơn  thông  báo phát hành và ngày  bắt đầu sử dụng
 9. 4. THÔNG BÁO PHÁT HÀNH HÓA ĐƠN vPhân bổ số lượng hóa đơn cho các chi nhánh • Trường  hợp  Hệ  thống\tùy  chọn  có  tích  chọn  phân  bổ  hóa  đơn  đặt  in  cho  chi  nhánh  phụ thuộc thì: ü NSD  nhấn  Phân  bổ  trên  cột Phân bổ hóa đơn   Xuất  hiện  giao  diên  phân  bổ, NSD thực hiện phân bổ số  lượng  hóa  đơn  cho  từng  chi  nhánh ü Có  thể  xem  Sổ  theo  dõi  phân bổ số lượng hóa đơn  cho  từng  chi  nhánh  phụ  thuộc *  Lưu  ý:  Thông  báo  phát  hành  hóa  đơn  nào  có  tình  trạng  là  “  Đã  có  hiệu  lực”  thì  phần  mềm 
 10. 5. HỦY HÓA ĐƠN • Mục  đích:  Hủy  hóa  đơn  thực  hiện  trong  trường  hợp  DN  đã  thông báo phát hành hóa  đơn  nhưng  không  tiếp  tục sử dụng nữa  • Cách thực hiện: ü Vào tab Hủy hóa đơn ü Thêm  mới  Hủy  hóa  đơn ü Nhập thông tin chi tiết  của thông báo kết quả  hủy hóa đơn ü Liệt  kê  danh  sách  các  hóa đơn cần hủy
 11. 5. HỦY HÓA ĐƠN v Lưu ý: • Nếu Biên bản hủy hóa đơn có tình trạng đã nộp cho cơ quan  thuế thì phần mềm sẽ không cấp số hóa đơn cho những số đã  bị hủy nữa • Chi nhánh nào lập thông báo phát hành hóa đơn, thì sẽ được  phép lập thông báo hủy hóa đơn của chi nhánh đó. • Nếu chi nhánh không lập thông báo phát hành hóa đơn mà sử  dụng  hóa  đơn  do  tổng  công  ty  thông  báo  phát  hành,  thì  tổng  công ty sẽ được phép lập thông báo hủy hóa đơn cho các chi  nhánh.
 12. 6. MẤT, CHÁY, HỎNG HÓA ĐƠN • Mục đích:  Ghi nhận hóa đơn  bị mất, cháy, hỏng và lập báo  cáo mất,cháy, hỏng hóa đơn  • Cách thực hiện: ü Vào tab Mất, cháy, hỏng  hóa đơn ü Thêm  mới  Mất,  cháy,  hỏng hóa đơn ü Nhập  thông  tin  chi  tiết  của  báo  cáo  mất,  cháy,  hỏng hóa đơn ü Nếu  mất  HĐ  đã  sử  dụng  thì  nhấn  nút  Chọn  hóa  đơn  để  chọn  HĐ  đã  sử  dụng ü Nếu  mất  HĐ  chưa  sử  dụng (HĐ đặt in) thì NSD  tự  khai  báo  chi  tiết  hóa  đơn bị mất, cháy, hỏng * Lưu ý: 
 13. 7. XÓA HÓA ĐƠN • Mục đích: Ghi nhận hóa đơn  bị bỏ trong trường hợp hóa  đơn lập sai  • Cách thực hiện: ü Vào tab Xóa hóa đơn ü Thêm mới Xóa hóa đơn ü Chọn số hóa đơn đã lập cần xóa  bỏ * Lưu ý: Khi NSD thực hiện xoá hoá đơn thì hoá đơn đó sẽ tự động thể hiện trên  bảng kê bán ra (Doanh số bằng 0) và báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn (lên cột xoá  HĐ)
 14. 8. THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH THÔNG TIN HOÁ ĐƠN • Mục đích: Quản lý danh  sách các thông báo điều  chỉnh đối với các hoá đơn  đã được doanh nghiệp  thông báo phát hành.  • Cách thực hiện: ü Vào  tab  Thông  báo  điều  chỉnh thông tin hoá đơn ü Nhấn Thêm  ü Điền các thông tin đầy đủ ü Nhấn Cất
 15. 8. BÁO CÁO TÌNH HÌNH S Ử DỤNG HÓA ĐƠN • Mục  đích:  Lập  báo  cáo  tình  hình  sử  dụng  hóa  đơn  để nộp cho cơ quan  thuế • Cách thực hiện: ü Vào tab Tình hình sử  dụng hóa đơn ü Thêm  mới  Báo  cáo  tình hình sử dụng hóa  đơn ü Nếu  sử  dụng  phần  mềm  để  quản  lý  hóa  đơn  thì  chương  trình  sẽ  tự  động  lấy  dữ  liệu   Nếu  không  sử  dụng  phần  mềm  để  quản  lý 
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2