intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng môn học Tin học kế toán: Hướng dẫn sử dụng nghiệp vụ bán hàng trên MISA SME.NET 2015 - Lê Thị Bích Thảo

Chia sẻ: Minh Vũ | Ngày: | Loại File: PPTX | Số trang:53

94
lượt xem
15
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng môn học "Tin học kế toán: Hướng dẫn sử dụng nghiệp vụ bán hàng trên MISA SME.NET 2015" trình bày các nội dung: Báo giá, đơn đặt hàng, bán hàng, giảm giá hàng bán, trả lại hàng bán, một số tiện ích, xem báo cáo. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng môn học Tin học kế toán: Hướng dẫn sử dụng nghiệp vụ bán hàng trên MISA SME.NET 2015 - Lê Thị Bích Thảo

 1. HƯỚNG DẪN S Ử DỤNG  NGHIỆP VỤ BÁN HÀNG TRÊN  MIS A S ME.NET 2015 ……., Ngày….tháng….năm 2015 Người trình bày: …………
 2. PHÂN HỆ BÁN HÀNG
 3. NỘI DUNG 1. Báo giá 2. Đơn đặt hàng 3. Bán hàng 4. Giảm giá hàng bán 5. Trả lại hàng bán 6. Một số tiện ích 7. Xem báo cáo
 4. 1. BÁO GIÁ • Mục đích: Lập báo giá  để gửi cho khách hàng • Cách thực hiện: Ø Vào Bán hàng, chọn tab  Báo  giá Ø Nhấn Thêm  Ø Nhập  các  thông  tin  chi  tiết  của Báo giá
 5. 2. ĐƠN ĐẶT HÀNG • Mục  đích:  Nhâp  đơn  đặt  hàng    của  khách  hàng  vào  chương  trình  để  theo  dõi  tiến  độ  giao  hàng,  tập  hợp  chi phí và báo cáo lãi lỗ theo  đơn hàng • Cách thực hiện: ü Vào  Bán  hàng,  chọn  tab  Đơn đặt hàng  ü Nhấn Thêm ü Nhập các thông tin chi tiết  của đơn đặt hàng ü Tích chọn  Tính giá thành  khi có nhu cầu tập hợp chi  phí  cho  đơn  hàng  để  xác  định  chi  phí  giá  vốn  của  đơn  hàng  (thực  hiện  trên  phân hệ Giá thành)
 6. 3. BÁN HÀNG 1. Bán hàng hóa dịch vụ trong nước 2. Bán hàng xuất khẩu 3. Bán hàng tại đại lý nhận bán đúng giá hưởng hoa hồng 4. Bán hàng tại đơn vị nhận ủy thác xuất khẩu 5. Một số nghiệp vụ khác 6. Lưu ý
 7. 3.1 BÁN HÀNG HOÁ DỊCH VỤ TRONG NƯỚC • Cách thực hiện: ü Vào  Bán  hàng,  chọn  tab  Bán hàng ü Nhấn Thêm ü Chọn  loại  Bán  hàng  hóa,  dịch vụ trong nước ü Lựa  chọn  phương  thức  thanh  toán:  Chưa  thu  tiền  hoặc  Thanh  toán  ngay  bằng  Tiền  mặt  hoặc  Chuyển khoản  Để chương trình tự động  hạch toán . ü Tích  chọn  Lập  kèm  hóa  đơn  nếu  xuất  hóa  đơn  ngay cho khách hàng. Nếu  không  xuất  hóa  đơn  ngay  thì bỏ tích ô này
 8. 3.1 BÁN HÀNG HOÁ DỊCH VỤ TRONG NƯỚC ü Nhập  thông  tin  chi  tiết  bên  tab  Hàng  tiền,  tab  Thuế (nếu có) ü Nhấn Cất  Chương trình tự  động  sinh  ra  phiếu  xuất kho bán hàng ü Kiểm  tra  lại  thông  tin  phiếu  xuất,  nhập  thêm  thông  tin  thống  kế  nếu  có  và  nhấn Cất
 9. 3.2 BÁN HÀNG XUẤT KHẨU • Mục  đích:  Để  ghi  nhận  doanh  thu  bán  hàng  xuất  khẩu • Cách thực hiện: ü Vào  Bán  hàng,  chọn  tab Bán hàng ü Nhấn Thêm ü Chọn  loại  Bán  hàng  xuất khẩu ü Tích  chọn  Lập  kèm  hóa  đơn  nếu  xuất  hóa  ü Tại tab Thuế, nhập tiền thuế xuất khẩu  đơn  ngay  cho  khách  để  chương  trình  tự  hạch  toán  tiền  hàng.  Nếu  không  xuất  thuế xuất khẩu hóa  đơn  ngay  thì  bỏ  tích chọn này ü Nhập các thông tin khác giống chứng từ  Bán hàng trong nước
 10. 3.3 BÁN HÀNG ĐẠI LÝ, BÁN ĐÚNG GIÁ  HƯỞNG HOA HỒNG • Mục  đích:  Để ghi nhận doanh  thu  bán  hàng  tại  đơn  vị  nhận  bán  hàng  đúng  giá,  hưởng  hoa  hồng • Cách thực hiện: ü Vào  Bán  hàng,  chọn  tab  Bán hàng ü Nhấn Thêm ü Chọn  loại  chứng  từ:  Bán  hàng đại lý bán đúng giá ü Chọn  Đơn  vị  giao  đại  lý  chính  là  nhà  cung  cấp  hàng  hóa bán đại lý ü Nhập  thông  tin  chi  tiết  chứng  từ  giống  Chứng  từ  bán  hàng  hóa  dịch  vụ  trong  nước
 11. 3.4 BÁN HÀNG TẠI ĐƠN VỊ NHẬN UỶ THÁC  XUẤT KHẨU • Mục  đích:  Để  ghi  nhận  doanh thu bán tại đơn vị nhận  ủy thác xuất khẩu • Cách thực hiện: ü Vào  Bán  hàng,  chọn  tab  Bán hàng ü Nhấn Thêm ü Chọn  loại  Bán  hàng  ủy  thác xuất khẩu ü Chọn  Đơn  vị  ủy  thác  trong  danh  mục  nhà  cung  cấp  ü Tại  tab  Thuế,  nhập  tiền  thuế  xuất  khẩu  để  chương trình tự hạch toán  tiền thuế xuất khẩu ü Nhập  thông  tin  chi  tiết  khác  giống Chứng từ bán 
 12. 3.5 CẤP S Ố HÓA ĐƠN • Mục  đích:  Khi  sử  dụng  phần  mềm  để  quản  lý  hóa  đơn,  trên  hóa đơn NSD không được nhập  tay  số  hóa  đơn  mà  phải  thực  hiện  cấp  số  hóa  đơn  cho  từng  hóa đơn đã lập  • Cách thực hiện: ü Trên  hóa  đơn  bán  hàng,  hóa  đơn  giảm  giá  hàng  bán,  hóa  đơn trả lại hàng bán, Chuyển  kho  (phiếu  xuất  kho  kiêm  vận  chuyển  nội  bộ,  phiếu  xuất  kho  gửi  bán  đại  lý),  ü Xu ất hiệấn giao di NSD nh n nút Cấệp s n cốấ HĐ p số hóa đơn, chương trình tự động hiển thị số hóa đơn tiếp  theo số hóa đơn trước ü Nhấn  Đồng ý   Chương trình sẽ hiển thị số hóa đơn vào thông tin hóa đơn của  chứng từ
 13. 3.6 MỘT S Ố NGHIỆP VỤ BÁN HÀNG KHÁC • Bán hàng từ Báo giá • Bán hàng từ Đơn đặt hàng • Lập chứng từ bán hàng trước, xuất hóa đơn sau • Xuất hóa đơn trước cho khách hàng, lập chứng từ bán  hàng ghi nhận doanh thu sau
 14. 3.6.1 BÁN HÀNG TỪ BÁO GIÁ • Mục  đích:  Để kế thừa thông  tin từ báo giá lấy lên chứng từ  bán  hàng,  giúp  tiết  kiệm  thời  gian nhập liệu.. • Cách thực hiện: ü Vào  Bán  hàng,  chọn  tab  Bán hàng ü Nhấn Thêm  ü Kích  chuột  vào  biểu  tượng  để  chọn  Lập  từ  Báo giá ü Nhập  số  báo  giá  hoặc  click chọn biểu tượng tìm  kiếm báo giá ü Sau  khi  chọn  báo  giá,  nhấn  Đồng  ý,  chương  trình  sẽ  lấy  thông  tin  khách hàng và hàng hóa từ  Báo giá sang chứng từ bán  hàng
 15. 3.6.2 BÁN HÀNG TỪ ĐƠN ĐẶT HÀNG • Mục  đích:  Để kế thừa thông  tin  từ  đơn  đặt  hàng  lấy  lên  chứng từ bán hàng • Cách thực hiện: ü Vào  Bán  hàng,  chọn  tab  Bán hàng ü Nhấn Thêm ü Chọn  Lập  từ  Đơn  đặt  hàng ü Nhập  số  Đơn  đặt  hàng  hoặc  kích  chuột  vào  biểu  tượng  tìm  kiếm  Đơn  đặt  hàng ü Sau  khi  chọn  các  mặt  hàng  của  đơn  hàng,  nhấn  Đồng  ý,  chương  trình  sẽ  lấy  thông  tin  khách  hàng  và  hàng  hóa  từ  Đơn  đặt 
 16. 3.6.3 LẬP CHỨNG TỪ BÁN HÀNG TRƯỚC,  LẬP HOÁ ĐƠN S AU •  Đáp ứng các nghiệp vụ sau: ü Trong tháng xuất hàng và ghi  nhận  doanh  thu,  cuối  tháng  xuất  hóa  đơn  chung  cho  các  lần bán hàng trong tháng ü Trong  ngày  bán  hàng  nhưng  không xuất hóa đơn vì người  mua không lấy hóa đơn, cuối  ngày  lập  hóa  đơn  tổng  hợp  cho  các  lần  bán  hàng  chưa  xuất hóa đơn • Cách thực hiện: Ø Bước 1: Lập chứng từ bán hàng ü Thêm mới chứng từ bán hàng, Bỏ tích chọn Lập kèm hóa đơn, khi đó chứng từ  bán hàng sẽ có tình trạng là chưa lập hóa đơn
 17. 3.6.3 LẬP CHỨNG TỪ BÁN HÀNG TRƯỚC,  LẬP HOÁ ĐƠN S AU Ø Bước 2: Lập hóa đơn • Cách  1:  Nhấn  nút  Lập  HĐ  trên  chứng  từ  bán  hàng, chương trình sẽ sinh  ra  Hóa  đơn  bán  hàng  với  nội dung giống với chứng  từ bán hàng • Cách 2: Trên danh  sách chứng từ bán  hàng, chọn chứng từ  bán hàng cần lập hóa  đơn, kích chuột phải  chọn chức năng Lập  hóa đơn
 18. 3.6.3 LẬP CHỨNG TỪ BÁN HÀNG TRƯỚC,  LẬP HOÁ ĐƠN S AU • Cách 3:  ü Vào  tab  Xuất  hóa  đơn  của phân hệ Bán hàng ü Nhấn Thêm ü Nhấn  biểu  tượng  tìm  kiếm,  hiển  thị  giao  diện  Chọn  chứng  từ  bán chưa lập hóa đơn ü Tích  chọn  các  chứng  từ  cần  lập  hóa  đơn  và  nhấn Đồng ý ü Nội  dung  các  chứng  từ  bán  hàng  sẽ  được  lấy  sang hóa đơn ü Nhấn Cất
 19. 3.6.3 LẬP CHỨNG TỪ BÁN HÀNG TRƯỚC,  LẬP HOÁ ĐƠN S AU Ø Bước 3: Cấp số hóa đơn • Trên hoá đơn vừa lập, nếu đơn vị sử dụng phần mềm để quản lý  hoá đơn thì NSD nhấn vào nút “ Cấp số HĐ”  • Nếu đơn vị không sử dụng phần mềm quản lý hoá đơn thì NSD tự  nhập vào hoá đơn các thông tin: Mẫu số HĐ, Ký hiệu HĐ, số HĐ
 20. 3.6.4 XUẤT HOÁ ĐƠN TRƯỚC, LẬP CHỨNG  TỪ BÁN HÀNG S AU • Để đáp ứng trường hợp kế  toán bán hàng xuất hoá đơn  cho khách hàng trước, cuối  ngày mới lập chứng từ bán  hàng  để  ghi  nhận  doanh  thu.  • Cách  thực  hiện  gồm  3  bước: Ø Bước 1: Lập hoá đơn  bán hàng ü Vào  tab  Xuất  hóa  đơn  của  phân  hệ  Bán hàng ü Nhấn Thêm ü Nhập  đầy  đủ  các  thông  tin  trên  hoá 
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2