intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng môn học Tin học kế toán: Hướng dẫn nghiệp vụ giá thành trên MISA SME.NET 2015 - Lê Thị Bích Thảo

Chia sẻ: Minh Vũ | Ngày: | Loại File: PPTX | Số trang:65

92
lượt xem
13
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

 Bài giảng môn học "Tin học kế toán: Hướng dẫn nghiệp vụ giá thành trên MISA SME.NET 2015" cung cấp cho người đọc các nội dung: Giá thành theo phương pháp giản đơn, giá thành theo phương pháp hệ số tỷ lệ, giá thành công trình, giá thành đơn hàng, giá thành hợp đồng, xem báo cáo phân tích. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng môn học Tin học kế toán: Hướng dẫn nghiệp vụ giá thành trên MISA SME.NET 2015 - Lê Thị Bích Thảo

 1. HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ  GIÁ THÀNH  TRÊN MIS A S ME.NET 2015  ……., Ngày….tháng….năm 2015 Người trình bày: …………
 2. NỘI DUNG 1. Giá thành theo phương pháp giản đơn 2. Giá thành theo phương pháp hệ số tỷ lệ 3. Giá thành công trình 4. Giá thành đơn hàng 5. Giá thành hợp đồng 6. Xem báo cáo phân tích
 3. 1. GIÁ THÀNH THEO PP GIẢN ĐƠN Ø Điều  kiện  áp  dụng:  áp  dụng  đối  với  doanh  nghiệp  chi  phí  sản  xuất  phát  sinh  có  thể  tập  hợp  trực  tiếp  được  cho  từng  loại  sản  phẩm
 4. 1. GIÁ THÀNH THEO PP GIẢN ĐƠN • Các bước thực hiện: ü Bước 1: Khai báo nguyên vật liệu và thành phẩm sản xuất ü Bước 2: Khai báo đối tượng tập hợp chi phí ü Bước 3: Lập lệnh sản xuất thành phẩm ü Bước  4:  Nhập  các  chứng  từ  hạch  toán  chi  phí  như:  xuất  kho  NVL, tính khấu hao TSCĐ, phân bổ CCDC, chi tiền… ü Bước 5: Nhập kho thành phẩm sản xuất ü Bước 6: Xác định kỳ tính giá thành ü Bước 7: Tính giá thành ü Bước 8: Kết chuyển chi phí (chỉ áp dụng với QĐ 15)
 5. 1. GIÁ THÀNH THEO PP GIẢN ĐƠN v Bước 1: Khai báo nguyên vật liệu và thành phẩm sản xuất § Lưu ý:  Nếu khai báo nguyên vật liệu chọn tính chất là Vật tư hàng  hoá, khai báo sản phẩm được sản xuất ra thì chọn là Thành phẩm, nếu  thành phẩm có định mức NVL thì quý vị khai báo định mức các NVL bên  tab định mức để khi xuất kho theo lệnh sản xuất thành phảm thì phàn  mềm tự động xuất kho các NVL liên quan theo đúng định mức đã khai  báo
 6. 1. GIÁ THÀNH THEO PP GIẢN ĐƠN v Bước 2: Khai báo đối tượng tập hợp chi phí • Chọn loại là Sản phẩm • Chọn thành phẩm tương ứng với đối tượng tập hợp chi phí
 7. 1. GIÁ THÀNH THEO PP GIẢN ĐƠN v Bước 3: Lập lệnh sản xuất thành phẩm • Vào  phân  hệ  Kho\tab  Lệnh  sản  xuất, chọn Thêm: • Khai báo Số lệnh sản xuất, Ngày  lập  lệnh  sản  xuất  và  Tình  trạng của lệnh sản xuất  Phần mềm ngầm định tình trạng  cho  lệnh  sản  xuất  mới  là  Đang  thực hiện. • Sau đó chọn thành phầm cần sản  xuất,  nhập  số  lượng  (chọn  thành  phẩm,  nhập  số  lượng)  nếu  có  thông  tin  về  Đơn  đặt  hàng  hay  Hợp  đồng  bán  NSD  có thể chọn
 8. 1. GIÁ THÀNH THEO PP GIẢN ĐƠN v Bước 3: Lập lệnh sản xuất thành phẩm  Phần mềm sẽ tự động tính toán ra định mức xuất NVL cho thành phẩm  đã chọn theo dữ liệu đã khai báo tại Danh mục\Vật tư hàng hóa  • Kiểm tra lại các thông tin sau đó, nhấn Cất.  • Lưu ý: đối với những doanh nghiệp không quản lý lệnh sản xuất có  thể bỏ qua bước này và vào phân hệ Kho\tab Nhập, xuất kho để  lập chứng từ xuất kho sản xuất.
 9. 1. GIÁ THÀNH THEO PP GIẢN ĐƠN v Bước  4: Nhập  các  chứng từ  hạch  toán chi  phí như: xuất  kho  NVL,  tính khấu hao, phân bổ CCDC, chi tiền… * Lưu ý: Trong quá trình hạch toán các chứng từ chi phí liên quan đến tính  giá thành ( phát sinh nợ tài khoản 621, 622, 623, 627) nếu chi phí nào xác  định được ngay là phát sinh cho  đối tượng tập hợp chi phi nào thì quý vị  chọn đối tượng tập hợp chi phí tương ứng, còn chi phí nào quý vị chưa xác  định là phát sinh cho từng đối tượng THCP là bao nhiêu thì quý vị để trống  thông tin cột Đối tượng THCP
 10. 1. GIÁ THÀNH THEO PP GIẢN ĐƠN v Bước  4: Nhập  các  chứng từ  hạch  toán chi  phí như: xuất  kho  NVL,  tính khấu hao, phân bổ CCDC, chi tiền… • Riêng đối với giá thành QĐ48: bắt buộc phải chọn khoản mục CP
 11. 1. GIÁ THÀNH THEO PP GIẢN ĐƠN v Bước 5: Nhập kho thành phẩm sản xuất • Hạch toán Nợ TK 155/Có TK 154
 12. 1. GIÁ THÀNH THEO PP GIẢN ĐƠN v Bước 6: Xác định kỳ tính giá thành
 13. 1. GIÁ THÀNH THEO PP GIẢN ĐƠN v Bước 7: Tính giá thành • Phân bổ chi phí chung:
 14. 1. GIÁ THÀNH THEO PP GIẢN ĐƠN v Bước 7: Tính giá thành • Đánh giá dở dang:
 15. 1. GIÁ THÀNH THEO PP GIẢN ĐƠN v Bước 7: Tính giá thành • Tính giá thành
 16. 1. GIÁ THÀNH THEO PP GIẢN ĐƠN v Bước 8: Kết chuyển chi phí
 17. 2. GIÁ THÀNH THEO PP HỆ S Ố, TỶ LỆ Ø Điều kiện áp dụng: áp dụng đối với các DN sản xuất SP, chi phí  không được tập hợp trực tiếp cho từng loại sản phẩm mà chỉ tập  hợp  được  chung  cho  các  sản  phẩm  trong  cùng  1  đối  tượng  THCP  (phân xưởng, tổ đội...)
 18. 2. GIÁ THÀNH THEO PP HỆ S Ố, TỶ LỆ • Các bước thực hiện: ü Bước 1: Khai báo nguyên vật liệu và thành phẩm sản xuất ü Bước 2: Khai báo đối tượng tập hợp chi phí ü Bước 3: Lập lệnh sản xuất ü Bước  4:  Nhập  các  chứng  từ  hạch  toán  chi  phí  như:  xuất  kho  NVL, tính khấu hao TSCĐ, phân bổ CCDC, chi tiền… ü Bước 5: Nhập kho thành phẩm sản xuất ü Bước 6: Xác định kỳ tính giá thành ü Bước 7: Tính giá thành ü Bước 8: Kết chuyển chi phí (chỉ áp dụng với QĐ15)
 19. 2. GIÁ THÀNH THEO PP HỆ S Ố, TỶ LỆ v Bước 1: Khai báo nguyên vật liệu và thành phẩm sản xuất
 20. 2. GIÁ THÀNH THEO PP HỆ S Ố, TỶ LỆ v Bước 2: Khai báo đối tượng tập hợp chi phí • Chọn loại là Phân xưởng • Chọn thành phẩm tương ứng với đối tượng tập hợp chi phí
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2