intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Nghệ thuật giao tiếp ứng xử - Lê Văn Sơn

Chia sẻ: Lavie Lavie | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:42

178
lượt xem
68
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Nghệ thuật giao tiếp ứng xử do Lê Văn Sơn biên soạn trình bày về nguyên tắc trong giao tiếp; cách ứng xử trong giao tiếp; văn hóa nói, mặc, hôn, cách giao tiếp phi ngôn ngữ đạt hiệu quả. Mời các bạn tham khảo bài giảng để bổ sung thêm kiến thức và kỹ năng trong giao tiếp.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Nghệ thuật giao tiếp ứng xử - Lê Văn Sơn

 1. Nguyên tắc Tắt điện thoại Chiếc li rỗng Chủ động 2
 2. ) de Kỹ t it u n ăn At g( ộ( Sk KA iđ il á l s) Th S Kiến thức (Knowledge)
 3. ỨNG XỬ??? Ứng là ứng đối,ứng đáp,ứng phó,ứng biến.. Xử là xử thế,xử lí,xử sự,hành xử…. Ứng xử là phản ứng của con người đối với sự tác động của người khác đến mình trong một tình huống cụ thể
 4. Biểu hiện của Văn hóa Ứng xử Văn hóa nói Văn hóa hành động
 5. Văn hóa Nói Ăn để tồn tại Nói để sống
 6. Nói bằng miệng Học ăn Học nói Học gói Học mở
 7. Đọi máu Lời nói Gói vàng
 8. Vết thương do dao chém rồi sẽ lành Nhưng vết thương do lưỡi chém thì không bao giờ kín miệng
 9. Người có văn hóa nên sử dụng nhã ngữ khi nói
 10. Biết sử dụng điện thoại một cách văn hóa là biết tôn trọng mình và biết tôn trọng người nghe!!!
 11. 20s đầu tiên 4’ 4’ tiếp tiếp theo theo
 12. Tránh nhưng điều tối kị khi nói!
 13. Không  Không nói nói năng năng nửa nửa chừng chừng hoặc hoặc cướp cướp lời lời người người khác khác Không  Không nói nói giọng giọng khích khích bác,chạm bác,chạm lòng lòng tự tự ái ái của của người người khác khác Tránh  Tránh nói nói về về mình,tự mình,tự đề đề cao cao mình mình Không  Không kểkể lể lể về về sự sự giúp giúp đỡ đỡ Không  Không nói nói bô bô bô bô giữa giữa đám đám đông,đám đông,đám tang, tang, nơi nơi cần cần sự sự nghiêm nghiêm trang… trang… Tuyệt  Tuyệt đối đối không không nóinói bậy,văng bậy,văng tục tục
 14. Thường trực câu Tôi Tôi Xin Xin Xin Xin cảm cảm lỗi! lỗi! ơn ơn
 15. Người Người thông thông minh minh là….. là….. •• Biết Biết cách cách hỏi hỏi hợp hợp lílí •• Biết Biết chăm chăm chú chú lắng lắng nghe nghe •• Biết Biết trả trả lời lời dí dí dỏm dỏm •• Biết Biết ngừng ngừng lại lại khi khi không không còn còn gì gì để để nói nói
 16. Có Có mắt mắt không không có có nghĩ nghĩ làlà biết biết nhìn nhìn Có Có tai tai không không có có nghĩ nghĩ là là biết biết nghe nghe Có Có miệng miệng không không có có nghĩa nghĩa là là biết biết nói! nói!
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2