intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Nguyên lý thống kê kinh tế: Chương 7 - Th.S Nguyễn Minh Thu

Chia sẻ: Nguyễn Thành Nhân | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:23

153
lượt xem
16
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 7 Chỉ số thuộc bài giảng nguyên lý thống kê kinh tế, trong chương học này có kết cấu nội dung trình bày gồm 3 phần: Phần 1 khái niệm chung về phương pháp chỉ số, phần 2 phương pháp xây dựng chỉ số, phần 3 hệ thống chỉ số.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Nguyên lý thống kê kinh tế: Chương 7 - Th.S Nguyễn Minh Thu

 1. LOGO MÔN HỌC NGUYÊN LÝ THỐNG KÊ KINH TẾ Th.S Nguyễn Minh Thu Khoa Thống kê – Trường ĐH KTQD nmthu@neu.edu.vn 1
 2. LOGO Chương 7 CHỈ SỐ 2
 3. Chương 7 I Khái niệm chung về phương pháp chỉ số Phương pháp xây dựng chỉ số II III Hệ thống chỉ số 3
 4. I. Khái niệm chung là Số Chỉ số tương chưa chắc là đối 4
 5. I. Khái niệm chung CS phát triển 2 Phạm vi CS đơn CS không gian CHỈ SỐ mức độ tính CS tổng hợp CS kế hoạch Tính chỉ chất tiêu CS của CS của chỉ tiêu chỉ tiêu chất lượng khối lượng 5
 6. I. Khái niệm chung Các hiện tượng Biến động 1 nhân tố kinh tế ĐẶC được đặt trong đkiện không trực tếp ĐIỂM giả định các nhân tố cộng được khác không đổi 6
 7. II. Phương pháp xây dựng chỉ số 1. Chỉ số 2. Chỉ số phát triển không gian 7
 8. 1. Chỉ số phát triển 1.1 Chỉ số đơn 1.2 Chỉ số tổng hợp 8
 9. 1.1. Chỉ số đơn CS đơn của CT chất lượng CS đơn của CT khối lượng p1 q1 ip  (lần, %) iq  (lần, %) p0 q0 9
 10. 1.2. Chỉ số tổng hợp Doanh thu = Giá bán đơn vị x Lượng hàng tiêu thụ DT = p x q ∑DT = ∑ p x q  p1q 1 Ipq =  p0q 0 CSTH của CSTH của CT chất lượng CT khối lượng  p1q  p q1 Ip = Iq =  p 0q  p q0 10
 11. 1.2.1. Chỉ số tổng hợp về giá Của Laspeyres p1  p1q 0 ip  p0 IL   i p p 0q 0 IL  (lần, %) p p  p0q 0  p 0q 0 p 0q 0 d0   p 0q 0 IL   i pd 0 p  d0 11
 12. 1.2.1. Chỉ số tổng hợp về giá Của Paasche p1 ip   p1q1 IP   p1 q 1 (lần, %) p0 IP p  p p1q1  p 0 q1  i p p1q1 d1   p1q1 IP   d1 p d1 i p 12
 13. 1.2.1. Chỉ số tổng hợp về giá Của Fisher IF  IL  IP I 1 L p P P p   p1q0   p1q1  p0q0  p0q1 I 1 P p 13
 14. 1.2.2. Chỉ số tổng hợp về lượng hàng Quyền số Laspeyres Paasche Fisher p L Iq   p 0 q1 P Iq   p1 q 1  p0q 0  p1 q 0 P  p1q 1 pq L  iq p0q 0 Iq  p1q 1 F L P Iq  Iq  Iq Iq   p0q 0  i q L  iqd 0 P Iq   d1 d Iq  d1  d0 i q 14
 15. 2. Chỉ số không gian pA pB 1 i pA / B  hoặc i pB / A   pB p A i pA / B Chỉ số đơn qA qB 1 iq A / B  hoặc i q B / A   qB q A i qA / B 15
 16. 2. Chỉ số không gian I pA / B   pAQ  p BQ  1 hoặc I pB / A   p BQ  p A Q I pA / B Chỉ số tổng hợp Iq A / B   Iq B / A   A  pq A pq 1 hoặc  pq B  pq A Iq A / B 16
 17. III. Hệ thống chỉ số 1 Khái niệm chung 2 HTCS tổng hợp 3 HTCS phân tích chỉ tiêu bình quân HTCS tổng lượng biến 17
 18. 1. Khái niệm chung Chỉ số Chỉ số toàn bộ nhân tố 18
 19. 2. HTCS tổng hợp Phân tích CT tổng hợp HTCS Sắp xếp MLH thực tế tổng hợp các nhân tố Viết các chỉ số Xác định Xác định vai trò, các mức độ chỉ số ảnh hưởng chưa biết của nhân tố 19
 20. 2. HTCS tổng hợp Doanh thu = Giá bán đơn vị x Lượng hàng tiêu thụ DT = p x q CS Doanh thu = CS Giá bán đơn vị x CS Lượng hàng tiêu thụ IDT = Ipq = Ip x Iq  p1q1 =  p1q1 x  p0q1 Biến động  p 0q 0  p0q1  p 0q 0 tương đối ∑p1q1 - ∑p0q0 = (∑p1q1 – ∑p0q1) + (∑p0q1 – p0q0) Biến động tuyệt đối  pq = p pq + q pq (1) (2) (3) 20
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2