intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Quản lý dự án xây dựng: Chương 1 - ThS. Đặng Xuân Trường - ThS. Hoàng Quỳnh Anh

Chia sẻ: Dfvcx Dfvcx | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:49

171
lượt xem
38
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung của chương 1 Tổng quan quản lý dự án xây dựng nằm trong bài giảng Quản lý dự án xây dựng nhằm trình bày về định nghĩa dự án, dự án xây dựng, quản lý dự án, các thành phần của dự án, vòng đời dự án và tiến trình quản lý dự án, các giai đoạn quản lý dự án, cấu trúc tổ chức.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quản lý dự án xây dựng: Chương 1 - ThS. Đặng Xuân Trường - ThS. Hoàng Quỳnh Anh

 1. QUẢN LÝ DỰ ÁN XÂY DỰNG CONSTRUCTION PROJECT MANAGEMENT ThS. Đặng Xuân Trường - ThS. Hoàng Quỳnh Anh
 2. NỘI DUNG TT NỘI DUNG 1 TỔNG QUAN QUẢN LÝ DỰ ÁN 2 QUẢN LÝ THỜI GIAN 3 QUẢN LÝ CHI PHÍ 4 QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG 5 QUẢN LÝ RỦI RO 6 SỬ DỤNG MICROSOFT PROJECT 7 ĐẤU THẦU 8 KẾT THÚC DỰ ÁN
 3. TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Project Management Institute 2013, A guide to the project management body of knowledge (PMBOK Guide) - Fifth Edition, Project Management Institute, Inc. 2. Kim Heldman, Project Management Professional Exam STUDY GUIDE Seventh Edition, SYBEX . 3. Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003. 4. Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005 5. Nghị định số 111/2006/NĐ-CP về hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu theo Luật Xây dựng. 6. Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.
 4. CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN QUẢN LÝ DỰ ÁN  Định nghĩa dự án  Dự án xây dựng  Quản lý dự án  Các thành phần của dự án  Vòng đời dự án và tiến trình quản lý dự án  Các giai đoạn quản lý dự án  Cấu trúc tổ chức
 5. ĐỊNH NGHĨA DỰ ÁN Dự án là một nhóm các công việc được thực hiện theo một quy trình nhất định để đạt được mục tiêu đề ra, có thời điểm bắt đầu và kết thúc được ấn định trước, và sử dụng tài nguyên có giới hạn. + ĐẠT MỤC TIÊU ĐỀ RA QUY TRÌNH + CÓ THỜI ĐiỂM BẮT ĐẦU NHÓM CÁC NHẤT + CÓ THỜI ĐiỂM KẾT THÚC CÔNG VIỆC ĐỊNH + SỬ DỤNG TÀI NGUYÊN CÓ GiỚI HẠN
 6. ĐỊNH NGHĨA DỰ ÁN Theo PMBOK, Dự án là một nỗ lực trong một khoảng thời gian nhằm tạo ra một sản phẩm, một dịch vụ hay một kết quả duy nhất. Đặc điểm thời gian của dự án cho thấy rằng một dự án có một khởi đầu và kết thúc rõ ràng.
 7. ĐỊNH NGHĨA DỰ ÁN Một dự án kết thúc khi:  Dự án đạt được mục tiêu;  Dự án sẽ không hoặc không thể đạt được mục tiêu;  Nhu cầu đối với dự án không còn tồn tại;  Khách hàng, nhà đầu tư mong muốn chấm dứt dự án.
 8. ĐẶC ĐIỂM CỦA DỰ ÁN Một dự án có các đặc điểm sau:  Mỗi dự án là duy nhất  Mỗi dự án thực hiện trong một khoảng thời gian và có thời điểm bắt đầu và thời điểm kết thúc xác định;  Dự án hoàn thành khi dự án đạt được mục tiêu hoặc dự án được xác định không còn tồn tại.  Một dự án thành công khi nó đáp ứng kỳ vọng của các bên liên quan.
 9. ĐẶC ĐIỂM CỦA DỰ ÁN VD: 2 tòa nhà được xây dựng với vật liệu, kết cấu tương tự như nhau nhưng mỗi tòa nhà duy trì sự khác biệt về vị trí, thiết kế, hoàn cảnh, tình huống, các bên liên quan,… => sự duy nhất
 10. SỰ KHÁC NHAU GIỮA DỰ ÁN VÀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HOẠT ĐỘNG DỰ ÁN KINH DOANH Duy nhất Phổ biến Giới hạn thời gian Kéo dài Không dự báo được Dự báo được và và không chắc chắn chắc chắn
 11. ĐẶC ĐIỂM CỦA DỰ ÁN VD: Xem xét hoạt động sau có phải là dự án hay không?  Công trình: Khách sạn Bạch Đằng  Chủ đầu tư: Công ty TNHH Thương mại Bạch Đằng - Tp Đà Nẵng.  Tổng mức đầu tư: 620 tỷ đồng  Thời gian xây dựng: 3 năm  Quy mô: công trình là một khối phúc hợp 2 block gồm:  Tháp khách sạn 28 tầng.  Tháp văn phòng và căn hộ cho thuê 20 tầng.
 12. DỰ ÁN XÂY DỰNG Dự án xây dựng là tập hợp những đề xuất hay công việc có liên quan đến việc bỏ vốn để tạo mới, mở rộng hay cải tạo những công trình xây dựng
 13. CÁC BÊN LIÊN QUAN  Các bên liên quan có thể là cá nhân, nhóm hoặc tổ chức có thể ảnh hưởng đến hoặc bị ảnh hưởng bởi một quyết định, hoạt động , hoặc kết quả của một dự án. Mối liên quan giữa Các bên liên quan và Dự án
 14. CÁC BÊN LIÊN QUAN  Các bên liên quan bao gồm:  Quản lý dự án  Nhà đầu tư  Khách hàng  Đối tác kinh doanh  Quản lý điều hành  Nhóm tổ chức  Nhà cung cấp  Quản lý chuyên môn  Văn phòng quản lý dự án
 15. ĐO LƯỜNG SỰ THÀNH CÔNG CỦA DỰ ÁN Chúng ta đo lường sự thành công của dự án thông qua 4 ràng buộc chính của dự án.  Quy mô.  Chi phí.  Tiến độ.  Sự thỏa mãn của khách hàng (chất lượng và sự thực hiện).
 16. CÁC RÀNG BUỘC CỦA DỰ ÁN  Quy mô dự án - Các yêu cầu của dự án (deliverables) đã được hoàn thành?  Chi phí dự án - Có phải chăng chi phí dự án là xấp xỉ với số tiền mà khách hàng đồng ý chi trả?  Tiến độ - Dự án đã được hoàn thành đúng hạn?  Sự thỏa mãn của khách hàng - Khách hàng có thỏa mãn với chất lượng dự án không ?
 17. VÒNG ĐỜI DỰ ÁN Vòng đời dự án là các giai đoạn mà một dự án trải qua từ khi bắt đầu tới khi kết thúc. Các giai đoạn thường theo trình tự và được đặt tên hoặc đánh số dựa vào nhu cầu quản lý và kiểm soát của tổ chức thực hiện dự án. Giai đoạn Dự án theo trình tự Các giai đoạn Giai đoạn dự án chồng lắp
 18. VÒNG ĐỜI DỰ ÁN Vòng đời dự án xác định: • Các giai đoạn của dự án (time) • Công việc thực hiện trong mỗi giai đoạn (work) • Nguồn lực và hiệu quả của mỗi giai đoạn (result) • Cột mốc quan trọng của từng giai đoạn (end sign)
 19. MỤC ĐÍCH CỦA VÒNG ĐỜI DỰ ÁN CUNG CẤP CÁC KHUÔN KHỔ CƠ BẢN ĐỂ QUẢN LÝ DỰ ÁN
 20. VÒNG ĐỜI DỰ ÁN Cấu trúc vòng đời dự án phổ biến gồm:  Khởi động dự án  Tổ chức và chuẩn bị  Thực hiện dự án  Kết thúc dự án Khởi Tổ chức Thực hiện Kết thúc động dự và chuẩn dự án dự án án bị
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=171

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2