intTypePromotion=3

Bài giảng quản trị chất lượng - Phạm Thị Thanh Bình

Chia sẻ: Tang Phuong | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:122

1
1.883
lượt xem
1.097
download

Bài giảng quản trị chất lượng - Phạm Thị Thanh Bình

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo kiến thức căn bản về môn quản trị chất lượng. Quan niệm chất lượng hướng vào người sản xuất:Chất lượng là sự đáp ứng các tiêu chuẩn mà nhà sản xuất đề ra. Quan niệm của ISO 9000:2000: Chất lượng là mức độ của một tập hợp các đặc tính của thực thể đáp ứng các yêu cầu xác định và tiềm ẩn...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng quản trị chất lượng - Phạm Thị Thanh Bình

 1. ­ Trêng  ¹  ® ihäc  nha r tang QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG GV: PHẠM THỊ THANH BÌNH
 2. NỘI DUNG MÔN HỌC CHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM  CHƯƠNG II: QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CHƯƠNG III: ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CHƯƠNG IV: HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
 3. CHƯƠNG I:NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM  S ản  ẩm ph  Các quan niệm về chấtl ng  ản  ẩm  ượ s ph  Đặc điểm của chất lượng  C ác  ếu ố  nh  ưởng  n  ấtl y t ả h đế ch  ượng  sản  ẩm ph  Chi phí chất lượng  Ý nghĩa của việc nâng cao chất lượng sản phẩm
 4. SẢN PHẨM  1. Khái niệm về sản phẩm: Sản phẩm là kết quả của các hoạt động hay quá trình - Chia ra 2 nhóm: sản phẩm vật chất và dịch vụ - Sản phẩm vật chất và dịch vụ có những đặc điểm khác nhau căn bản nào?
 5. SẢN PHẨM  S ản phẩm vật chất Dịch vụ -Hữu hình - Vô hình -Dễ tiêu chuẩn hóa -Khó tiêu chuẩn hóa -Có tồn kho -Không có dự trữ -Qúa trình sản xuất và tiêu -Qúa trình sản xuất dùng tách rời và tiêu dùng đồng thời
 6. CÁC THUỘC TÍNH CỦA SẢN PHẨM  Có 2 nhóm thuộc tính - Thuộc tính công dụng: phản ánh công dụng đích thực của sản phẩm + Thuộc tính mục đích + Thuộc tính kinh tế kỹ thuật + Thuộc tính hạn chế - Thuộc tính thụ cảm: phản ánh sự cảm nhận của người tiêu dùng về sản phẩm
 7. QUAN NIỆM VỀ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM  Quan niệm siêu hình: Chất lượng là sự tuyệt hảo  Quan niệm chất lượng hướng vào người sản xuất:Chất lượng là sự đáp ứng các tiêu chuẩn mà nhà sản xuất đề ra  Quan niệm chất lượng hướng vào khách hàng -Deming: Chất lượng là sự thỏa mãn nhu cầu của khách hàng -Philip Crosby: Chất lượng là sự phù hợp với yêu cầu  Quan niệm của ISO 9000:2000: Chất lượng là mức độ của một tập hợp các đặc tính của thực thể đáp ứng các yêu cầu xác định và tiềm ẩn
 8. ĐẶC ĐIỂM CỦA CHẤT LƯỢNG  Chất lượng là sự phù hợp với yêu cầu.Vì bất kỳ lý do nào nếu người tiêu dùng không chấp nhận sản phẩm thì sản phẩm bị coi là có chất lượng kém  Chất lượng biến đổi theo không gian và thời gian.  Chất lượng là tập hợp các đặc tính,các chỉ tiêu liên quan đến việc thỏa mãn yêu cầu  Chất lượng áp dụng cho mọi thực thể
 9. CÁC THUỘC TÍNH CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM  Các yếu tố hữu hình - Các tính năng - Độ tin cậy - Tính thẩm mỹ - Tính thời trang - Độ an toàn - Tính kinh tế  Các yếu tố vô hình - Dịch vụ kèm theo - Thông tin - Uy tín,danh tiếng của công ty
 10. C¸  huéc Ýnh   ­ ng  vô ct t chÊtlî dÞch    ¸ yÕ u è  C c  t h÷u  h×nh    ¸ yÕ u è  h×nh  C c  t v«    tn  §é i cËy    TÝnh r ch  Ö m   t¸ nhi Năng lực      c¶m  h«ng  TÝnh  t
 11. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHẤT LƯỢNG  Cácyếu tố bên ngoài - Các yếu tố vĩ mô: + Các yếu tố về kinh tế + Các yếu tố về pháp luật + Các yếu tố về tự nhiên + Các yếu tố về khoa học công nghệ + Các yếu tố về xã hội
 12. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHẤT LƯỢNG  C ácyếu tố bên ngoài - Các yếu tố vi mô: + Khách hàng + Người cung cấp + Đối thủ cạnh tranh +Sản phẩm thay thế + Đối thủ tiềm ẩn
 13. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHẤT LƯỢNG  Cácyếu tố bên trong - Men - Methods - Machine - Materials - Money
 14. CHI PHÍ CHẤT LƯỢNG  Khái niệm: Chi phí chất lượng là toàn bộ những chi phí phát sinh khi chất lượng được thỏa mãn cũng như toàn bộ những chi phí phát sinh khi chất lượng không được thỏa mãn thực chất chi phí chất lượng là cái giá phải trả để đạt được sự phù hợp
 15. PHÂN LOẠI CHI PHÍ CHẤT LƯỢNG  Theo  ộidung  n   chiphí   - Chi phí đầu tư cho chất lượng: là toàn bộ những chi phí phát sinh cần thiết để đảm bảo chất lượng và nâng cao chất lượng - Chi phí thiệt hại( SCP): là toàn bộ những chi phí phát sinh khi không phù hợp với yêu cầu +SCP hữu hình +SCP vô hình
 16. PHÂN LOẠI CHI PHÍ CHẤT LƯỢNG  Theo tính chất chi phí - Chi phí phòng ngừa: là toàn bộ những chi phí phát sinh cho những nỗ lực nhằm ngăn ngừa những trục trặc về chất lượng - Chi phí đánh giá: là toàn bộ những chi phí phát sinh cho các hoạt động kiểm tra,theo dõi, giám sát, đánh giá - Chi phí sai hỏng: là chi phí phát sinh khi không phù hợp với yêu cầu + Chi phí sai hỏng bên trong + Chi phí sai hỏng bên ngoài
 17. ĐẶC ĐIỂM CỦA CHI PHÍ CHẤT LƯỢNG  Rất đa dạng  Không có sẵn  Khó thu thập  Trái chiều nhau, tăng giảm khác nhau
 18. M Ô HÌNH CHI PHÍ CHẤT LƯỢNG(PAF) TRUYỀN THỐNG C hi phÝ TC C PS C P§T H 0 M Q0 100%     p phïhî
 19. MÔ HÌNH PAF HIỆN ĐẠI C hi phÝ TC C PS H C P§T 0 100%     p phïhî
 20. C ẦN   I T  ẢIĐẦU   Ư  H O   H ẤT  ƯỢN G TH Ế PH   T C C L SCP Giảm SCP bằng cách Quy tắc 5 R Quy tắc 5 zero - Reject -zero defect - Rework -zero storage - Return -zero paper - Recall -zero delay - Regrets -zero error TAGUCHI “Nếu bỏ ra 1 đồng cho hoạt động phòng ngừa thì sẽ giảm được 10000 đồng cho khắc phục sai hỏng”

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản