intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Quản trị học - Bài 1: Tổng quan về quản lý

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:23

50
lượt xem
14
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

"Bài giảng Quản trị học - Bài 1: Tổng quan về quản lý" giúp người học nắm được định nghĩa quản lý, mô tả bản chất của quản lý; phân biệt được nhà quản lý với nhân viên; các cấp quản lý trong tổ chức; quá trình quản lý và các chức năng quản lý cơ bản; các kỹ năng cơ bản của nhà quản lý.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quản trị học - Bài 1: Tổng quan về quản lý

 1. BÀI 1 TỔNG QUAN VỀ QUẢN LÝ 1 v2.0014101214
 2. TÌNH HUỐNG DẪN NHẬP Tình huống: Paul Allen là giám đốc văn phòng đại diện của Công ty PACIFIC TELECOM tại Việt Nam với triết lý: • Nhân viên chỉ làm tốt những công việc mà ông chủ thường xuyên kiểm tra nhất; • Chú trọng hệ thống kiểm soát nội bộ, kiểm soát chặt chẽ tài chính; • Tìm cách gia tăng khối lượng làm việc của nhân viên; Kết quả: Doanh thu không đạt được như ý muốn. Quan điểm của Đối tác người Việt Nam: Cần thay đổi phong cách này để phù hợp với văn hóa Việt Nam. Câu hỏi: • Quan điểm của Paul Allen đúng ở chỗ nào và sai ở chỗ nào? • Có thể rút ra những bài học gì từ tình huống quản lý này. 2 v2.0014101214
 3. MỤC TIÊU • Hiểu định nghĩa quản lý, mô tả bản chất của quản lý; • Hiểu và phân biệt được nhà quản lý với nhân viên; • Mô tả các cấp quản lý trong tổ chức; • Hiểu được quá trình quản lý và các chức năng quản lý cơ bản; • Mô tả các kỹ năng cơ bản của nhà quản lý. 3 v2.0014101214
 4. HƯỚNG DẪN HỌC • Học viên nên tìm hiểu thêm một số kiến thức về tổ chức, quản lý và các kỹ năng quản trị cơ bản. • Tìm đọc một số tài liệu: Quản trị học, Nguyễn Hải Sản, Nhà xuất bản thống kê, 1998: Chương 1: Bản chất của quản trị (từ trang 8-29); Những vấn đề cốt yếu của quản lý, Vũ Thiếu, Nhà xuất bản Khoa học Kỹ Thuật, 1999 (từ trang 20-29). • Thảo luận với giáo viên và học viên về các vấn đề chưa nắm rõ. 4 v2.0014101214
 5. NỘI DUNG Quản lý là gì? Quản lý có vai trò gì đối với tổ chức? Khái niệm quản lý Nhà quản lý thực hiện những công việc gì? Các chức năng cơ bản của quản lý Nhà quản lý là ai? Nhà quản lý có vai trò gì đối với tổ chức? Nhà quản lý là ai Làm thế nào để trở thành nhà quản lý giỏi? Các kỹ năng cơ bản của nhà quản lý 5 v2.0014101214
 6. 1. KHÁI NIỆM QUẢN LÝ 1.1. Khái niệm quản lý 1.2. Vai trò của quản lý 6 v2.0014101214
 7. 1.1. KHÁI NIỆM QUẢN LÝ Khái niệm: Quản lý là các hoạt động hướng tới việc sử dụng và phối hợp các nguồn lực của tổ chức một cách hiệu năng và hiệu quả nhằm đạt được mục tiêu của tổ chức. 7 v2.0014101214
 8. 1.1.1. TỔ CHỨC • Khái niệm: Tổ chức là một tập hợp của hai hay nhiều người cùng hoạt động trong những hình thái cơ cấu nhất định để đạt được các mục tiêu chung. Mục đích • Đặc điểm cơ bản của tổ chức: chung  Có mục đích chung;  Có một cấu trúc xác định;  Có sự kết hợp nỗ lực của các TỔ CHỨC thành viên. Các thành Cơ cấu viên tổ chức 8 v2.0014101214
 9. 1.1.2. HIỆU NĂNG VÀ HIỆU QUẢ HIỆU QUẢ Sử dụng các nguồn lực của tổ chức một cách tối ưu nhất Và HIỆU NĂNG Đạt được mục tiêu thông qua việc ra các quyết định đúng đắn và triển khai thành công các quyết định đó Hiệu quả hoạt động là sự tương quan, so sánh giữa lợi ích do kết quả thu được từ hoạt động với phần các nguồn lực được huy động, sử dụng cho việc tạo ra kết quả, lợi ích đó. 9 v2.0014101214
 10. 1.2. VAI TRÒ CỦA QUẢN LÝ • Giúp cho các thành viên trong tổ chức hiểu rõ mục đích và hướng đi của mình; • Giúp cho việc sử dụng và phối hợp các nguồn lực một cách có hiệu quả; • Giúp cho tổ chức có thể ứng phó tốt hơn với sự thay đổi, với các yếu tố bất định của môi trường. 10 v2.0014101214
 11. 2. CÁC CHỨC NĂNG CƠ BẢN CỦA QUẢN LÝ Kiểm tra Lập kế hoạch Quá trình quản lý bao gồm nhiều chức năng có mối liên hệ với nhau gọi là các chức năng của quản lý: • Lập kế hoạch; • Tổ chức; • Lãnh đạo; • Kiểm tra. Lãnh đạo Tổ chức 11 v2.0014101214
 12. 2. CÁC CHỨC NĂNG CƠ BẢN CỦA QUẢN LÝ (tiếp theo) Xác định các mục tiêu hoạt Thiết kế cơ cấu tổ động, phương án hoạt động chức và cơ chế phối và các yếu tố cần thiết để 1 2 hợp giữa các bộ phận. đạt được mục tiêu. Lập kế hoạch Tổ chức Nhà quản 4 lý 3 Kiểm tra Lãnh đạo Đo lường việc thực hiện Tác động lên các bộ các kế hoạch trong thực phận, cá nhân trong tế, phát hiện các sai lệch tổ chức, hướng họ và đưa ra các biện pháp đến việc thực hiện điều chỉnh. các mục tiêu, kế hoạch đã đề ra. 12 v2.0014101214
 13. 3. NHÀ QUẢN LÝ LÀ AI? 3.1. Khái niệm nhà quản lý 3.2. Phân loại nhà quản lý 13 v2.0014101214
 14. 3.1. KHÁI NIỆM NHÀ QUẢN LÝ Khái niệm: Nhà quản lý là người thực hiện các hoạt động quản lý (lập kế hoạch và ra quyết định, tổ chức, lãnh đạo và kiểm soát các nguồn lực của tổ chức  nhân lực, tài chính, vật lực và thông tin). 14 v2.0014101214
 15. 3.2. PHÂN LOẠI NHÀ QUẢN LÝ • Phân loại theo các cấp quản lý:  Nhà quản lý cấp cao;  Nhà quản lý cấp trung gian;  Nhà quản lý cấp cơ sở. • Phân loại theo các lĩnh vực quản lý:  Nhà quản lý marketing;  Nhà quản lý tài chính;  Nhà quản lý sản xuất;  Nhà quản lý nhân sự;  Nhà quản lý hành chính;  Nhà quản lý khác. 15 v2.0014101214
 16. 3.2.1. PHÂN LOẠI THEO CÁC CẤP QUẢN LÝ NQL Triển khai chiến lược, Quyết định mục Cấp cao chính sách của nhà tiêu, chiến lược, quản lý cấp cao. Phối chính sách của hợp và kiểm soát hoạt tổ chức. Nhà quản lý cấp động của nhà quản lý cấp cơ sở. trung gian Nhà quản lý cấp cơ sở Phối hợp và kiểm soát hoạt động của nhân viên thừa hành. 16 v2.0014101214
 17. 3.2.2. PHÂN LOẠI THEO CÁC LĨNH VỰC QUẢN LÝ • Nhà quản lý marketing quản lý những công việc liên quan đến gia tăng khách hàng cho doanh nghiệp; • Nhà quản lý tài chính quản lý những công việc liên quan đến nguồn lực tài chính của doanh nghiệp; • Nhà quản lý sản xuất quản lý những công việc liên quan đến hệ thống sản xuất sản phẩm và dịch vụ; • Nhà quản lý nhân sự quản lý những công việc liên quan đến nguồn nhân lực, con người. • Nhà quản lý hành chính quản lý những công việc mang tính chất chung, hỗ trợ cho hoạt động của các phòng ban, bộ phận khác. 17 v2.0014101214
 18. 3.3. VAI TRÒ CỦA NHÀ QUẢN LÝ Theo Henry Mintzberg Các Cácvai vaitrò tròcủa củanhà nhà quản quảnlý lý Nhóm Nhómvai vaitrò trò Nhóm Nhómvai vaitrò trò Nhóm Nhómvaivaitrò trò quan quanhệ thông thôngtin quyết hệ tin quyếtđịnh định 1. 1. Vai Vaitrò tròđại đạidiện diện 1. 1.VT VTthu thuthập thậpvà và 1. 1. VT VTsáng sángnghiệp nghiệp 2. 2. Vai Vaitrò tròlãnh lãnhđạo đạo tiếp tiếpnhận nhận 2. 2. VT VTgiải giảiquyết quyếtvấn vấnđề đề 3. 3. Vai Vaitrò tròliên liênkết kết 1. 1.VT VTphổ phổbiến biến 3. 3. VT VTphân phânphối phốicác các 2. nguồn nguồnlực 2.VT VTphát phátngôn ngôn lực 4. 4. VT VTđàm đàmphán phán 18 v2.0014101214
 19. 3.4. CÁC KỸ NĂNG CƠ BẢN CỦA NHÀ QUẢN LÝ Theo Robert L.Katz Nhà quản lý Nhà quản lý Nhà quản lý cấp cao cấp trung gian cấp cơ sở Kỹ năng kỹ thuật Kỹ năng quan hệ Kỹ năng tư duy Tầm quan trọng của các kỹ năng là khác nhau đối với các cấp quản lý khác nhau (cấp cao, trung gian, cơ sở). 19 v2.0014101214
 20. PHÁT TRIỂN CÁC KỸ NĂNG QUẢN LÝ Thông qua đào tạo trong trường lớp và các đào tạo khác Tích Tíchlũy lũyvà vàsử sửdụng dụng thành thànhcông côngcác các kỹ kỹnăng năngquản quảnlý lý Thông qua kinh nghiệm thực tế của công việc chính thức và các công việc khác. 20 v2.0014101214
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2