intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Tài chính công ty đa quốc gia: Chương 2 - Lương Minh Hà

Chia sẻ: Trương Thị Mỹ | Ngày: | Loại File: PPTX | Số trang:35

218
lượt xem
17
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Tài chính công ty đa quốc gia: Chương 2 Quản trị rủi ro trong hoạt động của MNC gồm các nội dung chính như: Quản trị rủi ro của các MNC, quản trị phơi nhiễm giao dịch, quản trị phơi nhiễm kinh tế, quản trị phơi nhiễm chuyển đổi,...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Tài chính công ty đa quốc gia: Chương 2 - Lương Minh Hà

 1. HỌC VIỆN NGÂN HÀNG KHOA TÀI CHÍNH CHƯƠNG 2 QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA MNC MNC
 2. Mục tiêu chương 2 q Các dạng phơi nhiễm rủi ro tỷ giá hối đoái thường  gặp của MNC? q Phơi nhiễm giao dịch và các bước quản trị? q Phơi nhiễm kinh tế và nội dung quản trị? q Phơi nhiễm chuyển đổi và ảnh hưởng? Lương Minh Hà MNC 2
 3. NỘI DUNG CHÍNH 1. Quản trị rủi ro của các MNC 2. Quản trị phơi nhiễm giao dịch 3. Quản trị phơi nhiễm kinh tế 4. Quản trị phơi nhiễm chuyển đổi Lương Minh Hà MNC 3
 4. 2.1. Quản trị rủi ro của các MNC q Các loại phơi nhiễm rủi ro tỷ giá: - Phơi nhiễm giao dịch - Phơi nhiễm kinh tế - Phơi nhiễm chuyển đổi q Một số thuật ngữ: - Rủi ro - Phơi nhiễm… Lương Minh Hà MNC 4
 5. 2.2. Quản trị phơi nhiễm giao dịch q Phơi nhiễm giao dịch? q Các bước quản trị phơi nhiễm giao dịch - Đo lường mức độ phơi nhiễm - Ra quyết định có thực hiện hedging hay không - Lựa chọn phương pháp hedging - Các mức độ của chính sách hedging và hạn chế - Hedging trong dài hạn - Các kỹ thuật hedging lựa chọn Lương Minh Hà MNC 5
 6. 2.2. Quản trị phơi nhiễm giao dịch q Đo lường mức độ phơi nhiễm: 3 bước 1. Xác định dòng tiền ròng (net inflows và outflows) theo mỗi  loại tiền tệ 2.  Xác  định  lượng  phơi  nhiễm  tổng  thể  đối  với  các  dòng  tiền theo mỗi loại tiền tệ trong giao dịch của MNC 3. Phân tích mức độ phơi nhiễm giao dịch của MNC Lương Minh Hà MNC 6
 7. 2.2. Quản trị phơi nhiễm giao dịch 1. Xác định dòng tiền ròng theo mỗi loại tiền tệ -- MNC  phải  hợp  nhất  các  dòng  tiền  vào  và  ra  của  tất  cả  các chi nhánh theo từng loại tiền tệ. Lương Minh Hà MNC 7
 8. 2.2. Quản trị phơi nhiễm giao dịch 1. Xác định dòng tiền ròng theo từng loại tiền tệ 2. Xác định lượng phơi nhiễm tổng thể đối với các dòng tiền  ròng theo từng loại tiền tệ trong giao dịch của MNC Lương Minh Hà MNC 8
 9. 2.2. Quản trị phơi nhiễm giao dịch 1. Xác định dòng tiền ròng theo từng loại tiền tệ 2. Xác định lượng phơi nhiễm tổng thể đối với các dòng tiền ròng  theo từng loại tiền tệ trong các giao dịch của MNC. 3. Phân tích mức độ phơi nhiễm giao dịch của MNC Lương Minh Hà MNC 9
 10. 2.2. Quản trị phơi nhiễm giao dịch q Đánh giá phơi nhiễm giao dịch của MNC bằng việc phân tích: - Mức độ biến động của các loại đồng tiền: - Mối quan hệ giữa các loại đồng tiền: 2 phương pháp +  Mô hình VaR – giá trị rủi ro theo thời hạn (Value at Risk) Ø   Phương  pháp  Phương  sai  –  Hiệp  phương  sai  (Variance  –  Covariance Methodology) của J.P Morgan  xác định VaR Lương Minh Hà MNC 10
 11. 2.2. Quản trị phơi nhiễm giao dịch q Ví dụ: Giả  sử  công  ty  B  có  dòng  ngoại  tệ  vào  là  15,000USD.  Độ  lệch  chuẩn  của  biến động tỷ giá là 0.01. Khoảng thời gian duy trì độ ổn định là 16 ngày.  Với độ tin cậy 95%. Hãy xác định giá trị rủi ro theo thời hạn (VaR) của  dòng tiền trên? Giả sử công ty C có dòng ngoại tệ ra là 100,000$. Trong khoảng 25 ngày tới  tỷ  giá  biến  động  với  độ  lệch chuẩn là  0.015.  Với  sai số  2.5%, hãy xác  định giá trị có thể bị mất lớn nhất từ dòng tiền này? Biết Ua =1.96 hay  P(U>1.96=0.975) Lương Minh Hà MNC 11
 12. 2.2. Quản trị phơi nhiễm giao dịch Ra quyết định hedging Lương Minh Hà MNC 12
 13. 2.2. Quản trị phơi nhiễm giao dịch q Phương pháp hedging 1. Hedging tương lai (Future Hedge) 2. Hedging kỳ hạn (Forward hedge) 3. Hedging thị trường tiền tệ (Money market hedge) 4. Hedging quyền chọn tiền tệ (Currencies option hedge) Lương Minh Hà MNC 13
 14. 2.2. Quản trị phơi nhiễm giao dịch 1. Hedging  tương  lai  (future  hedge):  sử  dụng  hợp  đồng  tương  lai  cho phép đổi một loại tiền tệ nhất định với một tỷ giá ấn định vào  một ngày định trước trong tương lai. Lương Minh Hà MNC 14
 15. 2.2. Quản trị phơi nhiễm giao dịch 2. Hedging kỳ hạn (forward hedge):  cách thức cũng giống hedging  tương lai, chỉ khác ở một số điểm nhất định. Lương Minh Hà MNC 15
 16. 2.2. Quản trị phơi nhiễm giao dịch Hợp đồng tương lai Hợp đồng kỳ hạn Chi phí giao dịch thấp hơn Linh  hoạt  về  đồng  tiền,  khối  lượng  tiền,  Các  khoản  lãi  phát  sinh  được  nhận  tỷ lệ ký quỹ, thời hạn hợp đồng bằng tiền mặt ngay trong ngày Chi  phí  tăng  lên  cùng  với  khối  lượng  Chênh  lệch  giá  (bid­ask  spreads)  có  thể  lớn  của giao dịch trên  những  giao  dịch  có  giá  trị  nhỏ,  thời  hạn hợp đồng có thể kéo dài. Lương Minh Hà MNC 16
 17. 2.2. Quản trị phơi nhiễm giao dịch Lựa  chọn  quyết  định  có  Hedging  bằng  hợp  đồng  tương  lai/hợp  đồng kỳ hạn: RCHp = NCHp – NCp  (1) RCHr = NRr – NRHr  (2) Lương Minh Hà MNC 17
 18. 2.2. Quản trị phơi nhiễm giao dịch 3.  Hedging  thị  trường  tiền  tệ  (money  market  hedge):  xác  lập  trạng thái tiền tệ để  đảm bảo các khoản phải thu/phải trả  trong tương lai Phải thu (receivables) Phải trả (payables) (1)  Vay ngoại tệ bằng đồng tiền sẽ  (1)   Dùng  tiền  mặt  dư  thừa/đi  vay  thu được trong tương lai. nội  tệ  ở  hiện  tại  chuyển  sang  (2)  Chuyển sang nội tệ để sử dụng  ngoại  tệ  (đồng  tiền  phải  trả  ở hiện tại. trong tương lai). (3)  Sử dụng khoản thu trong tương  (2)   Gửi  ngân  hàng  lượng  ngoại  tệ  lai trả cho khoản ngoại tệ đã vay  đã có ở bước (1). ở bước (1). Lương Minh Hà MNC 18
 19. 2.2. Quản trị phơi nhiễm giao dịch 4.  Hedging  quyền  chọn  tiền  tệ  (currency  options  hedge):  Thực  hiện  quyền chọn mua hoặc quyền chọn bán tiền tệ Khoản phải trả Khoản phải thu Ưu  điểm  của  hedging  quyền  chọn  so  với  Hedging  kỳ  hạn/hedging  tương lai? Lương Minh Hà MNC 19
 20. 2.2. Quản trị phơi nhiễm giao dịch Các mức độ của chính sách hedging: - Hedging toàn bộ - Hedging một phần - Hedging lựa chọn Hạn chế của hedging trong ngắn hạn? Lương Minh Hà MNC 20
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2