intTypePromotion=1

Bài giảng Tâm lý học - Chương 8 Sự học và nhận thức - GV. Nguyễn Xuân Long

Chia sẻ: Tieng Tran | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:11

0
164
lượt xem
33
download

Bài giảng Tâm lý học - Chương 8 Sự học và nhận thức - GV. Nguyễn Xuân Long

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng trình bày sự học và nhận thức, trong đó nêu lên đặc điểm của sự học như: có đối tượng cụ thể, xác định, gắn chặt hoạt động cụ thể. Làm biến đổi hoạt động hay hành vi.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Tâm lý học - Chương 8 Sự học và nhận thức - GV. Nguyễn Xuân Long

 1. CHƯƠNG VIII SỰ HỌC VÀ NHẬN THỨC
 2. 1. Khái niệm chung về sự học 1.1. Định nghĩa về sự học Sự học là sự biến đổi HĐ (hoặc hành vi) vững chắc, hợp lý nhờ 1 HĐ xảy ra trước đó, chứ không phải do các phản ứng sinh học bẩm sinh của cơ thể. Chương VIII. Sự học và nhận thức Nguyễn Xuân Long- ĐHNN-
 3. 1.2 Đặc điểm của sự học Có đối tượng cụ thể, xác định Gắn chặt với 1 HĐ cụ thể Đặc điểm của Làm biến đổi HĐ hay hành vi sự học Bền vững Hợp lý Chương VIII. Sự học và nhận thức Nguyễn Xuân Long- ĐHNN-
 4. 2 Sự học ở động vật và người Đặc Sự học ở động vật Sự học ở người điểm Giống nhau:Đều phải làm biến đổi hành vi, HĐ của mình để giải quyết các nhiệm vụ do hoàn cảnh sống đặt ra Chỉ phát hiện và đưa vào Nội dung học của người phong phú và hành vi của mình 1 số phức tạp hơn, khác xa về chất so với ĐV. quan hệ vật lý của Con người phát hiện và đưa vào hành vi SVHT, tức chỉ phát hiện và HĐ của mình: 1. NỘI những CG giống nhau và - Quan hệ vật lý - Quan hệ lôgic DUNG khác nhau do những - Quan hệ chức năng - Quan hệ giá trị quan hệ vật lý của SVHT gây ra để làm cơ Các quan hệ này không được phản ánh sở cho các hành vi củng trực tiếp trong CG mà qua hình thức phản cố, lặp lại hay lảng ánh khái niệm- hình thức phản ánh đặc tránh, chạy trống... ĐV biệt chỉ có ở người con người học các cũng học được một số khái niệm (tri thức) mà loài người tích luỹ hành vi trí tuệ nhưng chỉ trong quá trình phát triểnđòi hỏi con gắn với các tình huống người học cách tư duy, tức học cách giải cụ thể (NTCT) quyết các nhiệm vụ bằng học các khái Chương VIII. Sự học và nhận thức niệm, KX ễn Xuân Long- ĐHNN- Nguy
 5. 2 Sự học ở động vật và người (tiếp) Đặc Sự học ở động Sự học ở người điểm vật Các giác quan của cơ Ngoài những phương tiện giống 2. thể, khả năng của ĐV con có nhiều phương tiện PHƯƠNG hệ thần kinh và kinh khác có chất lượng vượt xa hẳn ở TIỆN nghiệm đã tích luỹ ĐV, nổi bật nhất là ngôn ngữ. được trong đời sống Ngoài ra còn có các đồ dùng dạy cá thể. học (từ thô sơ đến hiện đại). Đều là sự biến đổi hành vi 1 cách vững chắc, hợp lý do 3. BẢN HĐ trước đó CHẤT Tập tính (bản năng) Lĩnh hội nền văn hoá, lịch sử xã và tập nhiễm hội loài người, là 1 quá trình nhận thức Chương VIII. Sự học và nhận thức Nguyễn Xuân Long- ĐHNN-
 6. 2 Sự học ở động vật và người (tiếp) Đặc Sự học ở động vật Sự học ở người điểm - Di truyền sinh học - Di truyền sinh học (PX không - Bắt chước- luyện điều kiện) và bắt chước, nhưng 4. CƠ tập- củng cố không phải là con đường cơ CHẾ bản. - Di truyền xã hội: lĩnh hội nền văn hoá lịch sử xã hội loài người thông qua HĐ và giao tiếp (có gắn với luyện tập, củng cố) 5. Theo 2 nguyên tắc: - Theo 2 nguyên tắc trên nhưng NGUYÊN - Kích thích- phản ứng không phải đặc trưng TẮC - HĐ ễn Xuân Long- i giao tiếp). - Thử và sai Chương VIII. Sự học và nhận thức Nguy (có kèm vớĐHNN-
 7. 3 CÁC LOẠI VÀ MỨC ĐỘ HỌC TẬP Ở NGƯỜI 3.1. Các loại học tập ở người Nội Học không chủ định Học có chủ định (HĐ học) dung Là sự tiếp thu tri thức, biến đổi Là sự tiếp thu tri thức, biến đổi 1. KHÁI hành vi không có mục đích đặt hành vi có mục đích đặt ra từ ra từ trước. Diễn ra một cách trước. Diễn ra trong HĐ mà MĐ NIỆM ngẫu nhiên thông qua việc thực trực tiếp của nó là học 1 cái gì đó hiện 1 HĐ có MĐ nhưng không  gọi là HĐ học- chỉ có ở người. phải là MĐ học tập. - Không có MĐ đặt ra từ trước - Có đối tượng là tri thức, khái 2. ĐẶC - Hướng vào việc thoả mãn nhu niệm, KN, KX ĐIỂM cầu khám phá SVHT, những cái -Hướng vào làm phát triển năng liên quan đến nhu cầu cá nhân lực, trí tuệ người học - Được thực hiện 1 cách ngẫu - Có tính chất tái tạo (diễn ra theo nhiên cơ chế lĩnh hội) - Gắn với cuộc sống hàng ngày - Được điều khiển 1 cách có ý thức Chương VIII. Sự học và nhận thức - Gắn n Xuân Long-dạy Nguyễ chặt với HĐ ĐHNN-
 8. 3 CÁC LOẠI VÀ MỨC ĐỘ HỌC TẬP Ở NGƯỜI (Tiếp) Nội dung Học không chủ định Học có chủ định (HĐ học) 3. Được thực hiện theo phương thức Được thực hiện theo phương PHƯƠNG của cuộc sống hàng ngày thức nhà trường (dưới sự THỨC hướng dẫn của GV) 4. KẾT - Lĩnh hội những kinh nghiệm, tri - Lĩnh hội được 1 hệ thống QUẢ thức tiền KH 1 cách tự nhiên, nhẹ các khái niệm KH nhàng nhưng rời rạc, không có hệ - Tạo nên cho người học thống những khả năng giải quyết - Chỉ hình thành nên những năng lực các nhiệm vụ của đời sống 1 thực tiễn bộ phận liên quan đến công cách sáng tạo, hiệu quả, chất việc thường ngày lượng cao - Cái tiếp thu được phải liên quan - Cái tiếp thu được liên quan đến nhu cầu, hứng thú nên nhiều cái tới nhu cầu, hứng thú của bản khác bổ ích bị bỏ qua thân, nhu cầu của xã hội và - Tốn nhiều thời gian, hiệu quả thấp cuộc sống không thể làm cho con người tiến con người có thể cải tạo xa và gánh vác nổi các nhiệm vụ TG xung quanh, cải thiện chất nặng nề do cuộc sống đặt ra lượng cuộc sống của mình Chương VIII. Sự học và nhận thức Nguyễn Xuân Long- ĐHNN-
 9. 3.2 Các mức độ học tập ở người - Cấp độ cảm giác- vận động Sự học bảo đảm việc hình thành các chương trình vận động dưới sự kiểm tra của các hình ảnh của tri giác và biểu tượng. Kết quả tạo nên các khái niệm, KN, KX cảm giác, vận động và cảm giác- vận động. + Cấp độ cảm giác + Cấp độ vận động Chương VIII. Sự học và nhận thức Nguyễn Xuân Long- ĐHNN-
 10. 3.2 Các mức độ học tập ở người (tiếp) - Cấp độ nhận thức (trí tuệ) Sự học tạo nên những quá trình phát hiện, phân tích, lựa chọn, khái quát, cố định các thuộc tính và các mối quan hệ cơ bản của đối tượng hoạt động, cũng như tạo nên các hành động sử dụng các thuộc tính và các mối quan hệ này. Thực hiện việc tiếp thu các tri thức và các hành động thực tế cần cho việc giải quyết các nhiệm vụ nào đó, cũng như lĩnh hội được các tri thức lí luận khái quát và các HĐ trí tuệ. Kết quả, tạo nên những biểu tượng và kĩ năng thực tế, các khái niệm và tư duy. Chương VIII. Sự học và nhận thức Nguyễn Xuân Long- ĐHNN-
 11. 4. Vai trò của sự học đối với nhận thức và sự phát triển tâm lý, ý thức, nhân cách con người 4.1. Đối với nhận thức: 4.2. Đối với sự phát triển Đây là mối quan hệ gắn bó tâm lý, ý thức, nhân cách chặt chẽ với nhau, đan xen Đây là mối quan hệ hữu cơ vào nhau, bổ sung, hoàn với nhau. Sự học là điều thiện cho nhau. Sự học kiện, là cơ sở và phương và nhận thức vừa là cơ sở, tiện cho sự hình thành và vừa là điều kiện, phương phát triển của tâm lý, tiện hình thành và ý thức, nhân cách và phát triển của nhau ngược lại Chương VIII. Sự học và nhận thức Nguyễn Xuân Long- ĐHNN-
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2