intTypePromotion=1

Bài giảng Tâm lý học đại cương: Chương 1 - ThS. Đoàn Thị Thanh Vân

Chia sẻ: Phong Phong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
92
lượt xem
13
download

Bài giảng Tâm lý học đại cương: Chương 1 - ThS. Đoàn Thị Thanh Vân

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Tâm lý học đại cương: Chương 1 do ThS. Đoàn Thị Thanh Vân biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho việc giảng dạy. Nội dung bài giảng gồm Khái quát về tâm lý, những vấn đề cơ bản của tâm lý học. Mời các bạn cùng tham khảo!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Tâm lý học đại cương: Chương 1 - ThS. Đoàn Thị Thanh Vân

ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ ĐỒNG NAI<br /> <br /> Học phần:<br /> TÂM LÝ HỌC ĐẠI CƯƠNG<br /> GV: ThS. Đoàn Thị Thanh Vân<br /> Số tiết: 30<br /> <br /> Nội quy<br /> <br /> <br /> <br /> Đến lớp đúng giờ, trễ quá 10 phút  ở ngoài.<br /> <br /> <br /> <br /> Nghỉ học có đơn xin phép (vẫn trừ điểm)<br /> <br /> <br /> <br /> Điện thoại di động để chế độ rung.<br /> <br /> <br /> <br /> Không ăn uống, nói chuyện riêng trong giờ học.<br /> <br /> <br /> <br /> Nhiệt tình phát biểu, thảo luận xây dựng bài.<br /> <br /> MỤC TIÊU MÔN HỌC<br /> <br /> <br /> <br /> Giúp SV có kiến thức tổng quát về tâm lý học (các khái<br /> niệm, các hiện tượng tâm lý cá nhân, xã hội, các thuộc<br /> tính tâm lý,…) để có thể vận dụng trong ứng xử, trong quá<br /> trình giao tiếp<br /> <br /> <br /> <br /> Giúp SV có khả năng phân tích đơn giản các hiện tượng<br /> tâm lý xuất hiện trong cuộc sống<br /> <br /> <br /> <br /> Giúp SV hình thành kỹ năng học tập và nghiên cứu Tâm lý<br /> học; vận dụng tri thức tâm lý học vào việc rèn luyện bản<br /> thân<br /> <br /> 1<br /> <br /> NỘI DUNG MÔN HỌC<br /> <br /> <br /> Chương 1: Những vấn đề chung của tâm lý<br /> học<br /> <br /> <br /> <br /> Chương 2: Hoạt động nhận thức<br /> <br /> <br /> <br /> Chương 3: Tình cảm – Ý chí<br /> <br /> <br /> <br /> Chương 4: Trạng thái tâm lý<br /> <br /> <br /> <br /> Chương 5: Các thuộc tính tâm lý cá nhân<br /> <br /> <br /> <br /> Chương 6: Tâm lý xã hội<br /> <br /> Phương pháp học<br /> <br /> Phát biểu xây dựng bài<br /> <br /> Đọc sách<br /> <br /> Làm việc theo nhóm<br /> <br /> Lướt web<br /> <br /> TÀI LIỆU THAM KHẢO<br /> <br /> 1.<br /> <br /> 2.<br /> <br /> 3.<br /> <br /> 4.<br /> <br /> Đinh Phương Duy, Tâm lý học<br /> đại cương, tài liệu Khoa XHH1999<br /> Nguyễn Quang Uẩn(chủ<br /> biên),Tâm lý học đại cương,<br /> NXB GD Hà Nội-1997<br /> Tâm lý học đại cương, Cao đẳng<br /> sư phạm Hà Nội, NXB Giáo dục<br /> -2001 ĐHBK HN<br /> <br /> Hoàng Thị Thu Hiền, Tâm lý học<br /> đại cương, ĐH SPKT Tp. HCM<br /> <br /> 2<br /> <br /> Chương 1: Những vấn đề chung của<br /> <br /> tâm lý học<br /> I.<br /> <br /> Khái quát về tâm lý<br /> <br /> II.<br /> <br /> Những vấn đề cơ bản của tâm lý<br /> học<br /> <br /> 1. Khái niệm<br /> Tâm lý<br /> <br /> 1.1. Tâm lý là gì?<br /> <br /> 1.2. Bản chất<br /> của hiện<br /> tượng<br /> Tâm lý người<br /> <br /> 1.1. Tâm lý là gì?<br /> <br /> Đoán ý<br /> <br /> Hiểu<br /> <br /> Cách hiểu thông<br /> thường<br /> <br /> Cư xử phù hợp<br /> <br /> 3<br /> <br /> 1.1. Tâm lý là gì?<br /> <br /> Tất cả hiện tượng<br /> tinh thần xảy ra<br /> trong não người<br /> <br /> gắn liền<br /> <br /> Theo Khoa học<br /> điều hành mọi<br /> hành vi, hoạt động<br /> của con người<br /> <br /> 1.2. Hiện<br /> tượng<br /> tâm lý người<br /> a. Bản chất<br /> hiện tượng<br /> Tâm lý người<br /> <br /> b. Phân loại<br /> hiện tượng<br /> tâm lý<br /> <br /> 1.1.2. Hiện tượng tâm lý người<br /> Phản ánh<br /> HTKQ vào<br /> não người<br /> <br /> a. Bản chất<br /> Hiện tượng<br /> TL người<br /> Mang tính<br /> chủ thể<br /> <br /> Bản chất<br /> XH – LS của<br /> TL người<br /> <br /> 4<br /> <br /> TL là sự phản ánh hiện thực khách quan vào não<br /> người thông qua chủ thể<br /> <br /> <br /> Phản ánh là quá trình tác động qua lại giữa hệ<br /> thống này và hệ thống khác. Kết quả là để lại<br /> dấu vết (hình ảnh).<br /> <br /> <br /> <br /> Các loại phản ánh:<br />  Phản<br /> <br /> ánh cơ học<br /> <br />  Phản<br /> <br /> ánh phản ứng hoá học<br /> <br />  Phản<br /> <br /> ánh sinh lý (động thực vật)<br /> <br /> Bản chất của tâm lý người<br /> <br /> a.<br /> <br /> <br /> <br /> Phản ánh TL là một loại phản ánh đặc biệt<br /> Tác động<br /> <br /> Hiện thực<br /> khách quan<br /> <br /> Con người<br /> Hệ thần kinh<br /> Bộ não người<br /> <br /> Tổ chức cao nhất của<br /> vật chất<br /> <br /> <br /> <br /> Phản ánh TL tạo ra “hình ảnh TL”<br /> (bản sao chép, bản chụp) về thế giới.<br /> Song hình ảnh TL khác xa về chất<br /> với hình ảnh cơ học, vật lý, sinh học.<br /> <br /> <br /> Hình ảnh TL mang tính sinh động, sáng<br /> tạo<br /> <br /> 5<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2