intTypePromotion=3

Bài giảng Toán cao cấp 1: Ma trận hệ phương trình tuyến tính

Chia sẻ: Lavie Lavie | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:82

0
77
lượt xem
7
download

Bài giảng Toán cao cấp 1: Ma trận hệ phương trình tuyến tính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Toán cao cấp 1: Ma trận hệ phương trình tuyến tính đề cập đến định nghĩa ma trận, ma trận vuông, các dạng ma trận đặc biệt, ma trận không, ma trận hàng, cột, ma trận tam giác trên, ma trận tam giác dưới, ma trận chéo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Toán cao cấp 1: Ma trận hệ phương trình tuyến tính

ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH<br /> <br /> MA TRẬN<br /> HỆ PHƯƠNG TRÌNH<br /> TUYẾN TÍNH<br /> <br /> Định nghĩa ma trận<br /> <br /> æ<br /> ça 11<br /> • Một ma trận A cấp<br /> ç<br /> ça<br /> mxn là một bảng<br /> ç 21<br /> A = ç<br /> ç<br /> số hình chữ nhật<br /> ç M<br /> ç<br /> gồm mxn phần tử,<br /> ç<br /> ça<br /> ç m1<br /> gồm m hàng và n<br /> è<br /> cột.<br /> é<br /> a 11<br /> ê<br /> ê<br /> a 21<br /> hay A = ê<br /> êM<br /> ê<br /> ê<br /> a<br /> ê m1<br /> ë<br /> <br /> a 12 K<br /> a 22 L<br /> M O<br /> am 2 L<br /> a 12 K<br /> a 22 L<br /> M O<br /> am 2 L<br /> <br /> a 1n ö<br /> ÷<br /> ÷<br /> ÷<br /> a 2n ÷<br /> ÷<br /> ÷<br /> ÷<br /> ÷<br /> M ÷<br /> ÷<br /> ÷<br /> ÷<br /> amn ø<br /> ÷<br /> a 1n ù<br /> ú<br /> a 2n ú<br /> ú<br /> ú<br /> M ú<br /> ú<br /> amn ú<br /> û<br /> <br /> Định nghĩa ma trận<br /> • Ký hiệu ma trận:<br /> <br /> A = é ij ù<br /> a<br /> ê ú ´n<br /> ë û<br /> m<br /> • Ví dụ:<br /> <br /> æ<br /> ç1<br /> ç<br /> ç4<br /> A = ç<br /> ç<br /> ç<br /> ç0<br /> ç<br /> è<br /> <br /> 2<br /> 5<br /> <br /> - 7<br /> 7<br /> <br /> 2<br /> <br /> 8<br /> <br /> ö<br /> 0÷<br /> ÷<br /> ÷<br /> - 1÷<br /> ÷<br /> ÷<br /> ÷<br /> ÷<br /> 9÷<br /> ø<br /> <br /> Ma trận vuông<br /> • Nếu m=n ta nói A là ma trận vuông cấp n.<br /> <br /> æ<br /> ça 11 a 12<br /> ç<br /> ça<br /> ç 21 a 22<br /> A = ç<br /> ç<br /> ç M M<br /> ç<br /> ç<br /> ça a<br /> ç n1 n2<br /> è<br /> <br /> ö<br /> a 1n ÷<br /> ÷<br /> ÷<br /> L a 2n ÷<br /> ÷<br /> ÷=<br /> ÷<br /> ÷<br /> O M ÷<br /> ÷<br /> ÷<br /> L ann ÷<br /> ÷<br /> ø<br /> K<br /> <br /> • Đường chéo chính gồm các phần tử:<br /> <br /> a 11, a 22 , ..., a n n<br /> <br /> é ù<br /> a<br /> ê ij ú ´ n<br /> ë û<br /> n<br /> <br /> Các dạng ma trận đặc biệt<br /> 1.<br /> 2.<br /> 3.<br /> 4.<br /> 5.<br /> 6.<br /> 7.<br /> 8.<br /> <br /> Ma trận không:<br /> Ma trận hàng<br /> Ma trận cột<br /> Ma trận tam giác trên<br /> Ma trận tam giác dưới<br /> Ma trận chéo<br /> Ma trận đơn vị<br /> Ma trận bậc thang<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản