intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Bài giảng Vật lý đại cương A: Chương 3 - Lê Văn Dũng

Chia sẻ: An Lạc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:33

110
lượt xem
4
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Vật lý đại cương A: Chương 3 do Lê Văn Dũng biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho việc giảng dạy. Nội dung bài giảng gồm: Khối tâm, chuyển động của vật rắn, mômen quán tính, mômen động lượng. Đây là tài liệu học tập và giảng dạy dành cho sinh viên ngành tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Vật lý đại cương A: Chương 3 - Lê Văn Dũng

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM<br /> Vietnam National University of Agriculture<br /> <br /> CHƢƠNG 3: CƠ HỌC HỆ CHẤT ĐIỂM VÀ VR<br /> <br /> §1. Khối tâm<br /> §2. Chuyển động của vật rắn<br /> §3. Mômen quán tính<br /> §4. Mômen động lƣợng<br /> 1<br /> <br /> §1. Khối tâm<br /> Định nghĩa: Cho một hệ chất điểm M1, M2, … Mn, “Khối<br /> tâm” được định nghĩa là một điểm G và thỏa mãn điều<br /> kiện sau:<br /> n<br /> <br /> m<br /> i 1<br /> <br /> M1<br /> <br /> <br /> m 1g<br /> <br /> G<br /> <br /> i<br /> <br /> MiG  0<br /> <br /> M2<br /> <br /> m2g<br /> <br /> <br /> m 1  m 2 g<br /> <br /> <br /> mBg<br /> <br /> <br /> m Ag<br /> <br /> m Dg<br /> <br /> mCg<br /> 2<br /> <br /> §1. Khối tâm<br /> Tọa độ của khối tâm<br />  Đối với khối tâm của một hệ, ta có:<br /> rG  OG  OMi  Mi G<br /> <br />  Nhân hai vế với mi lấy tổng cho tất cả các chất điểm<br /> của hệ từ i = 1 tới n<br /> n<br /> n<br />  n <br />   mi  OG   mi OMi   mi Mi G<br /> i 1<br /> i 1<br />  i 1 <br /> <br /> n<br /> <br /> rG <br /> <br />  mi OMi<br /> <br /> =0<br /> <br /> i 1<br /> <br /> n<br /> <br /> m<br /> i 1<br /> <br /> i<br /> <br /> 3<br /> <br /> §1. Khối tâm<br /> Đối với vật rắn (Hệ chất điểm phân bố liên tục)<br /> Gọi dm là khối lượng của yếu tố thể<br /> tích dV nằm tại vị trí xác định bởi r<br /> Ta có: dm   (r )dV<br /> <br />  (r ) : Mật độ khối lượng phụ thuộc<br /> vào tọa độ r<br /> Vị trí của khối tâm được xác định như sau:<br /> <br /> 1<br /> 1<br /> rG   rdm   r  (r )dV<br /> mV<br /> mV<br /> 4<br /> <br /> §1. Khối tâm<br /> Chuyển động của khối tâm<br /> n<br /> <br /> drG<br /> vG <br /> <br /> dt<br /> <br /> dOMi<br /> mi<br /> <br /> dt<br /> i 1<br /> n<br /> <br /> m<br /> i 1<br /> <br /> i<br /> <br /> n<br /> <br /> <br /> <br /> dri<br /> mi<br /> <br /> dt<br /> i 1<br /> n<br /> <br /> m<br /> i 1<br /> <br /> n<br /> <br /> <br /> <br /> n<br /> <br /> m v  p<br /> i 1<br /> n<br /> <br /> i<br /> <br /> i i<br /> <br /> m<br /> i 1<br /> <br /> i<br /> <br /> <br /> <br /> i 1<br /> n<br /> <br /> i<br /> <br /> <br /> <br /> p<br /> n<br /> <br /> m m<br /> i 1<br /> <br /> i<br /> <br /> i 1<br /> <br /> i<br /> <br /> n<br /> <br />  vG  mi  p<br /> i 1<br /> <br /> Như vậy: “Tổng động lượng của hệ chất điểm bằng động<br /> lượng của một chất điểm đặt tại khối tâm của hệ, có khối<br /> lượng bằng tổng khối lượng của hệ và có vận tốc bằng vận<br /> 5<br /> tốc khối tâm của hệ”.<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2