intTypePromotion=1

Bài tập môn quản trị dự án phần mềm

Chia sẻ: VAN SON VIP | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
189
lượt xem
22
download

Bài tập môn quản trị dự án phần mềm

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Cho 1 d án v Qu n lý Phòng khám Nha khoa tư nhân v i các thông tin sau: - S Data FP: 172 (FP) S Transaction FP: 278 (FP) - VAF: 95% S li u l ch s g m: - 2 d án P1 và P2 tương t ñã làm trư c ñó: o D án P1 có Sched1=3, P1=1.25 o D án P2 có Sched2=4.5, t2=2600 (m-hrs) (m-hrs là man-hour, gi công làm vi c) Yêu c u: - Tính AFP, t, PM, gi s Productivity = 12 (m-hrs/FP), PM (m-months)= 173 (m-hrs) (trong ñó mmonths...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài tập môn quản trị dự án phần mềm

  1. Bài t p môn Qu n tr d án ph n m m Bài 1. Cho 1 d án v Qu n lý Phòng khám Nha khoa tư nhân v i các thông tin sau: - S Data FP: 172 (FP) S Transaction FP: 278 (FP) - VAF: 95% S li u l ch s g m: - 2 d án P1 và P2 tương t ñã làm trư c ñó: o D án P1 có Sched1=3, P1=1.25 o D án P2 có Sched2=4.5, t2=2600 (m-hrs) (m-hrs là man-hour, gi công làm vi c) Yêu c u: - Tính AFP, t, PM, gi s Productivity = 12 (m-hrs/FP), PM (m-months)= 173 (m-hrs) (trong ñó m- months là man-month, tháng công làm vi c) - Tính b, gi s chi phí Rate = 15 ($/m-hrs) và không có thêm chi phí phát sinh nào khác. - Tính TDEV - Tính R và Rmax v i Rmax = 125% R GI I * Tính AFP, t, PM, b: UFP = DataFP + TransactionFP = 172 + 278 = 450FP AFP = UFP * VAF = 450 * 0.95 = 427.5 (FP) t = AFP * Productivity = 427.5 (FP) * 12 (m-hrs/FP) = 5130 (m-hrs) PM = t / 173 = 5130 (m-hrs) / 173 (m-hrs/month) = 29.65 (m-months) b = t * Rate = 5130 (m-hrs) * 15 ($/m-hrs) = 76.950 ($) Tính TDEV, R, Rmax PM2 = t2 / 173 = 2600 (m-hrs) / 173 (m-hrs/month) = 15.02 (m-months) P2 = Sched2 / (PM2 ^ 0.3) = 4.5 / (15.02 ^ 0.3) = 4.5 / 2.25 = 2 P = (P1+P2)/2 = (1.25+2)/2 = 1.625 TDEV = P * (PM ^ 0.3) = 1.625 * (29.65 ^ 0.3) = 1.625 * 2.76 = 4.49 tháng R = PM / TDEV = 29.65 / 4.49 = 6.63 ngư i Rmax = R * 125% = 8.25 ngư i Bài 2. Tương t như bài t p 1 nhưng VAF=1.1 và có thêm d án P3 v i Sched3=2.5, t3=3460hrs. GI I Th c hi n tính tương t bài t p 1 nhưng chú ý ph i tính P3 và P = (P1+P2+P3)/3 Bài 3. Tương t như bài t p 1 nhưng ΣGSC=32 và chi phí ñào t o là 5$/ngư i/gi cho nhóm 4 ngư i trong 1 tu n h c (t th 2 ñ n th 6). GI I Th c hi n tính tương t bài t p 1 nhưng chú ý ph i tính ph n kinh phí ñào t o: $5 * 4ngư i * 5ngày * 8gi /ngày = $800 T ñó c ng d n vào ph n kinh phí Ngoài ra, dùng ΣGSC tính VAF Bài 4. Cho b ng mô t công vi c sau: Công vi c S ngày làm Ph thu c Công vi c S ngày làm Ph thu c V1 2 V5 12 V2 V2 4 V6 4 V4 V3 4 V1, V2 V7 8 V5 V4 1 V3 V8 10 V6 Hãy v sơ ñ m ng, xác ñ nh con ñư ng nguy hi m, v i ngày b t ñ u Start là 1/11/2009 GI I Ký hi u V{ES,D,EF,LS,S,LF} v i V công vi c, ES early start, D duration, EF early finish, LS late start, S slack, LF late finish. Ta có →V1(1,2,2,4,3,5) →V3(5,4,8,6,1,9) →V4(9,1,9,10,1,10) →V6(10,4,13,11,1,14) →V8(14,10,23,15,1,24) →End ↑ Start 1/11 24/11 →V2(1,4,4,1,0,4) →V5(5,12,16,5,0,16) →V7(17,8,24,17,0,24) → →
  2. Con ñư ng nguy hi m là Start V2 V5 V7 End vì t ng giá tr slack là 0 Bài 5. Cho tương t bài 4 nhưng s ngày làm c a V4 ch còn là 5 GI I Tính tương t như bài 4 nhưng lúc ñó ngày 23/11/2009 là ngày k t thúc, do ñó c n tính l i backward pass Bài 5. Cho tương t bài 4 nhưng ngày b t ñ u Start là 1/9/2009 GI I Tính tương t như bài 4 nhưng chú ý ngày 2/9/2009 là ngày l , không b trí ngày làm vi c Bài 6. Cho tương t bài 4 nhưng V7 l i ph thu c c vào V5 và V4. GI I Tính tương t như bài 4 nhưng v l i sơ ñ m ng cùng các ph thu c, t ñó tính l i các giá tr liên quan trong forward pass và backward pass.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2