Bài tập trắc nghiệm Toán hình học lớp 12

Chia sẻ: Lê Kim Thư | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:10

0
1.480
lượt xem
450
download

Bài tập trắc nghiệm Toán hình học lớp 12

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hệ thống câu hỏi trắc nghiệm toán hình học lớp 12 có kèm đáp án giúp các bạn ôn tập lại kiến thức toán học 12. Chúc các bạn thành công

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài tập trắc nghiệm Toán hình học lớp 12

  1. Bài1 : Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, điểm là tiêu điểm của Chọn một đáp án dưới đây A. hypebol B. parabol C. parabol D. elíp Đáp án là : (D) Bài 2 Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho hai điểm M(−1;1;1), N(2;4;3). Một véctơ pháp tuyến của mặt phẳng (OMN) có toạ độ là Chọn một đáp án dưới đây A. (6; 1; − 5) B. (1; 5; 6) C. (1; − 5; 6) D. (6; 1; 5) Đáp án là : (C) Bài 3 Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho đường thẳng và mặt phẳng (P): x − y + z − 2 = 0. Giao điểm của d và (P) có toạ độ là Chọn một đáp án dưới đây A. B. (1; −1; 0) C. (1; 4; 0) D. (0; 1; 2) Đáp án là : (A) Bài 4 Nghiệm của phương trình (trong đó là số tổ hợp chập k của n phần tử) là Chọn một đáp án dưới đây A. x = 3 hoặc x = B. x = 2 hoặc x = 5 3 C. x = 2 hoặc x = 4
  2. Đáp án là : (B) Bài 5 Hàm số nghịch biến trên các khoảng Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. E. Đáp án là : (C) Bài 6 Đồ thị hàm số nào dưới đây chỉ có đúng một khoảng lồi? Chọn một đáp án dưới đây A. y = x −1. B. C. D. Đáp án là : (D) Bài 7 Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho ba điểm M(2;0;0), N(0; − 3;0), P(0;0;4). Nếu tứ giác MNPQ là hình bình hành thì toạ độ của điểm Q là Chọn một đáp án dưới đây A. (− 2; − 3; − 4) B. (2; 3; 4) C. (− 2; − 3; 4) D. (3; 4; 2) Đáp án là : (B) Bài 8 Giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn [0;2] là Chọn một đáp án dưới đây A. – 6 B. – 3 C. – 2 D. – 4 Đáp án là : (A) Bài 9 Cho hàm số . Đồ thị hàm số cắt đường thẳng y = m tại 3 điểm phân biệt khi Chọn một đáp án dưới đây A. m >1 B. m < −3 C. − 3 ≤ m ≤1 D. − 3 < m < 1
  3. Đáp án là : (D) Bài 10 Cho hàm số . Khẳng định nào sau đây là đúng? Chọn một đáp án dưới đây A. Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng là x = −1 B. Đồ thị hàm số có tiệm cận ngang là y = C. Đồ thị hàm số không có tiệm cận. D. Đồ thị hàm số có tiệm cận xiên là y = x - 1 Đáp án là : (B) Bài 11 Cho hàm số . Số điểm cực trị của hàm số bằng Chọn một đáp án dưới đây A. 2 B. 1 C. 4 D. 3 Đáp án là : (D) Bài 12 Cho hàm số , tiếp tuyến của đồ thị tại điểm có hoành độ x = −1, có hệ số góc bằng Chọn một đáp án dưới đây A. 0 B. -1 C. D. Ln2 Đáp án là : (B) Bài 13 Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, đường thẳng đi qua hai điểm M(0;2) và N(3;0) có phương trình là Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (D) Bài 14 Tích phân bằng Chọn một đáp án dưới
  4. đây A. B. C. D. 2 Đáp án là : (A) Bài 15 Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, cho ba điểm M(3;2), N(1; − 2) và P(− 5;3). Trọng tâm tam giác MNP có toạ độ là Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (D) Bài 16 Gọi (c là hằng số). Khi đó F(x) bằng Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. . Đáp án là : (C) Bài 17 Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho bốn điểm M(1;2;3), N(−1;0;4), P(2; − 3;1) và Q(2;1;2). Cặp véctơ cùng phương là Chọn một đáp án dưới đây A. không tồn tại B. và C. và D. và Đáp án là : (C) Bài 18 Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho bốn điểm M(−1;3;4), N(0;2;3), P(1;2;3) và Q(2;0;6). Cặp véctơ vuông góc là Chọn một đáp án dưới
  5. đây A. và B. và C. và D. không tồn tại Đáp án là : (A) Bài 19 Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, cho đường tròn . Đường thẳng d đi qua điểm I (1;2) cắt (C) tại hai điểm M, N. Độ dài MN bằng Chọn một đáp án dưới đây A. 1 B. 3 C. 2 D. 6 Đáp án là : (D) Bài 20 Cho tập E ={1;2;3;4;5}. Số các số tự nhiên khác nhau gồm 3 chữ số lấy từ E là Chọn một đáp án dưới đây A. 10 B. 125 C. 60 D. 120 Đáp án là : (B) Bài 21 Gọi , và thứ tự là số hoán vị, số chỉnh hợp chập k và số tổ hợp chập k của n phần tử. Giá trị của biểu thức bằng Chọn một đáp án dưới đây A. 102 B. 66 C. – 564 D. 206 Đáp án là : (C) Bài 22 Cho hàm số . Đạo hàm y '(1) bằng Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (A) Bài 23
  6. Cho hàm số . Tiếp tuyến tại điểm uốn của đồ thị hàm số, có phương trình là Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (D) Bài 24 Cho hàm số . Một nguyên hàm của f (x) bằng Chọn một đáp án dưới đây A. − cos3x B. C. − 3cos3x D. Đáp án là : (B) Bài 25 Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, cho hypebol . Các tiệm cận của (H) có phương trình là Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (C) Bài 26 Cho hàm số . Số tiệm cận của đồ thị hàm số bằng Chọn một đáp án dưới đây A. 1 B. 3 C. 0 D. 2 Đáp án là : (D) Bài 27 Cho hàm số . Đạo hàm y ' bằng Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D.
  7. Đáp án là : (D) Bài 28 Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, mặt cầu có Chọn một đáp án dưới đây A. tâm I (−1;2; − 3), bán kính R = 4 B. tâm I(1; − 2;3), bán kính R = 4 C. tâm I (1; − 2;3), bán kính R = D. tâm I(1; − 2;3), bán kính R = Đáp án là : (B) Bài 29 Cho hàm số . Giá trị lớn nhất của hàm số trên khoảng (0; 4) đạt tại x bằng Chọn một đáp án dưới đây A. 3 B. 2 C. -1 D. 1 Đáp án là : (D) Bài 30 Cho hàm số . a, b, c, d R. Khẳng định nào sau đây là sai? Chọn một đáp án dưới đây A. Đồ thị hàm số luôn có khoảng lồi, lõm B. Hàm số luôn có cực trị. C. Đồ thị hàm số luôn có tâm đối xứng. D. Đồ thị hàm số luôn cắt trục hoành. Đáp án là : (B) Bài 31 Hàm số đồng biến trên các khoảng Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (B) Bài 32
  8. Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, cho parabol . Đường chuẩn của (P) có phương trình là Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (D) Bài 33 Cho hàm số . Đồ thị hàm số tiếp xúc với đường thẳng y = 2x + m khi và chỉ khi Chọn một đáp án dưới đây A. m = B. C. m 1 D. Đáp án là : (D) Bài 34 Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, cho ba điểm M(1;2), N(4;− 2) và P(− 5;10). Điểm P chia đoạn thẳng MN theo tỉ số là Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (A) Bài 35 Cho hình phẳng (H) giới hạn bởi các đường y = sin x; y =0; x = 0 và x =π . Thể tích vật thể tròn xoay sinh bởi hình (H) quay quanh Ox bằng Chọn một đáp án dưới đây A. B. C.
  9. D. Đáp án là : (A) Bài 36 Giá trị của biểu thức (trong đó là số tổ hợp chập k của n phần tử) là Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (D) Bài 37 Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho điểm M(1;2;3) và đường thẳng . Mặt phẳng chứa điểm M và đường thẳng d có phương trình là Chọn một đáp án dưới đây A. 5x + 2y − 3z = 0 B. 5x + 2y − 3z +1 =0 C. 2x + 3y − 5z + 7 = 0 D. 2x + 3y − 5z = 0 Đáp án là : (A) Bài 38 Cho hàm số . Tập xác định của hàm số là Chọn một đáp án dưới đây A. (1; 3) B. C. D. (–1; 3) Đáp án là : (C) Bài 39 Trong mặt phẳng toạ độ Oxy cho điểmM(−1; 2) và đường thẳng . Đường thẳng đi qua M và song song với d có phương trình là Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. x + 2y +1 = 0 . Đáp án là : (B)
  10. Bài 40 Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho mặt phẳng (P): 2x − 2y + z + 6 =0 và điểm M(1;1;0). Khoảng cách từ M đến mặt phẳng (P) bằng Chọn một đáp án dưới đây A. 2 B. 0 C. 6 D. 3 Đáp án là : (A)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản