intTypePromotion=1

Bài thu hoạch: Lập kế hoạch kinh doanh Công ty Cổ phần Hoàng Anh - Mêkong

Chia sẻ: Nguyen Hong Diem | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:22

1
1.543
lượt xem
484
download

Bài thu hoạch: Lập kế hoạch kinh doanh Công ty Cổ phần Hoàng Anh - Mêkong

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài thu hoạch: Lập kế hoạch kinh doanh Công ty Cổ phần Hoàng Anh - Mêkong trình bày về thực trạng hoạt động, phân tích kết quả kinh doanh, chiến lược - mục tiêu và kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài thu hoạch: Lập kế hoạch kinh doanh Công ty Cổ phần Hoàng Anh - Mêkong

 1. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH  BÀI THU HOẠCH ĐỀ TÀI: LẬP KẾ HOẠCH KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG ANH MÊKONG Trụ sở chính: Lầu 3, số 8 Lê Duẩn, P.Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM Điện thoại: (08) 35163885 : Thầy Lâm Dư Hải Giáo viên hướng dẫn : Nguyễn Hồng Diễm Sinh viên thực hiện : HC15-QT001 Lớp Tp. HCM, tháng 8 năm 2011
 2. Kế hoạch kinh doanh Công ty Cổ phần Ho àng Anh- Mêkong NHẬN XÉT CỦA GIÁO VI ÊN ................................ .................................................................................................. ................................ .................................................................................................. ................................ .................................................................................................. ................................ .................................................................................................. ................................ .................................................................................................. ................................ .................................................................................................. ................................ .................................................................................................. ................................ .................................................................................................. ................................ .................................................................................................. ................................ .................................................................................................. ................................ .................................................................................................. ................................ .................................................................................................. Sinh viên thực hiện: Nguyễn Hồng Diễm Trang i
 3. Kế hoạch kinh doanh Công ty Cổ phần Ho àng Anh- Mêkong MỤC LỤC Lời mở đầu Chương 1: Thực trạng hoạt động của doanh nghiệp............................................... 1 I. Giới thiệu khái quá t về c ô ng t y c ổ phầ n Ho à ng Anh Mêkong 1 1. Sơ lược về Công ty Cổ ph ần Hoàng Anh MêKong 1 2. Quá trình hình thành và phát triển 1 3. Cơ cấu tổ chức bộ m áy quản lý 1 4. Tổng quan về lãnh vực ho ạt động 2 II. Phân tích kết quả hoạt độ ng kinh doanh 1. Biến động doanh thu và lợi nhuận từ 2006 đ ến 2010 3 2. Kết quả ho ạt động kinh doanh năm 2009-2010 5 III. Phân tích thị trường 5 IV. Phân tích đối thủ cạnh tranh 6 V. Khách hàng 6 Chương 2: Chiến lược- Mục tiêu kinh doanh của doanh nghiệp 8 I. Ph ân tích SWOT 8 II. Chiến lược kinh doanh 8 III. Mục tiêu kinh doanh củ a công ty 10 Chương 3: Kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp I. Những luận cứ vững chắc giúp DN thành công 11 II. K ế hoạch nhân sự- tổ chức 11 III. K ế hoạch các dự á n đầ u tư 12 1. Dự án đang thực hiện 12 2. Dự án sẽ th ực hiện 13 IV. K ế hoạch marketing 13 V. K ế hoạch tài chính 14 1. Công ty Cổ ph ần Hoàng Anh Gia Lai 14 2. Công ty Cổ ph ần Hoàng Anh Mêkong 15 Phần kết luận Phụ Lục Sinh viên thực hiện: Nguyễn Hồng Diễm Trang ii
 4. Kế hoạch kinh doanh Công ty Cổ phần Ho àng Anh- Mêkong LỜI MỞ ĐẦU Nền kinh tế càng phát triển, ho ạt động đầu tư ở các doanh ngh iệp ngày càng tăng thì việc xây dựng và triển kh ai kế ho ạch kinh doanh trong doanh nghiệp là rất cần th iết. Nó không ch ỉ thu hút được sự quan tâm của nh iều nhà đầu tư mà nó còn là công cụ hổ trợ giúp ban quản trị doanh ngh iệp định hướng và qu ản lí hoạt động của doanh ngh iệp đi th eo đúng mục tiêu đã đề ra. Bên cạnh đó, quá trình lập kế hoạch kinh doanh còn là biện ph áp đ ể phối hợp h oạt động giữa các bộ phận trong doanh nghiệp với nh au. Quá trình n ày đ òi hỏi các thành viên chủ chốt ph ải h ợp tác, gắn kết, cùng nh au xem xét, đánh giá và đề ra phương án ho ạt động cho do anh nghiệp một cách khách quan, nghiêm túc. Tóm lại, dù hoạt động trong b ất cứ lĩnh vực nào, nếu như do anh ngh iệp xây dựng được cho mình một kế ho ạch kinh doanh đáng tin cậy và dùng nó làm công cụ quản lí hoạt động thì chắc chắn sẽ đem về nhiều thành công nh ất định cho do anh ngh iệp. Sinh viên thực hiện: Nguyễn Hồng Diễm Trang iii
 5. Kế hoạch kinh doanh Công ty Cổ phần Hoàng Anh- Mêkong Chương 1: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP Công ty c ô ng ty c ổ phầ n Ho à ng Anh Mêkong thuộc Công ty Cổ phần Hoàng Anh Giai lai, trực thuộc Công ty Cổ phần Xây Dựng Và Phát Triển Nhà Hoàng Anh I. Giới thiệu khái quát về c ô ng ty c ổ phầ n Ho à ng Anh Mêkong 1 . Sơ lược về Công ty Cổ phần Hoàng Anh MeKong Đây là công ty đầu ngành trong các lĩnh vực về đầu tư và kinh doanh về dự án, kinh doanh bất động sản, kinh doanh khu công nghiệp, xây d ựng dân dụng, xâ y dự ng công nghiệp, xây dự ng cầu đường và các ho ạt động đ ầu tư khác ở Tp.HCM. Tên Công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG ANH MÊKONG Vốn điều lệ : 120.000.000.000 VNĐ Trụ sở chính : lầu 3, số 8 Lê Duẩn, p.Bến Nghé, Quận 1, TP HCM Điện thoại : (08) 35163885 Fax : (08) 35163886 Giấy CNÐKKD số 4103002463 đăng ký lần đầu ngày 06/07/2004, đăng ký thay đ ổi lần thứ 1 ngày 15/05/2006 do Sở Kế hoạch và Ðầu tư TP.HCM cấp. 2 . Quá trình hình thành và phát triển của Công Ty Tiền thân của Công ty là một xưởng sản xuất nhỏ của Công ty Hoàng Anh Gia Lai, thành lập năm 1994. Tháng 7/2004, xưởng sản xuất này chuyển sang hoạt động dưới hình thức Công ty cổ ph ần và đổi tên thành Công ty Cổ phần Hoàng Anh Mêkong theo quyết định số 240/2003/QĐ-BCN ký ngày 30/12/2003 của Bộ trưởng Bộ Công Nghiệp. Năm 2006, cổ phiếu củ a Công ty chính thức được giao d ịch trên sàn giao dịch chứng khoán TP.HCM với 7,000,000 cổ phiếu niêm yết Năm 2008, Công ty tăng vốn điều lệ từ 120 tỷ VNĐ lên 210 tỷ VNĐ 3 . Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của công ty a . Sơ đồ cơ cấu tổ chức Sinh viên thực hiện: Nguyễn Hồng Diễm Trang 1
 6. Kế hoạch kinh doanh Công ty Cổ phần Hoàng Anh- Mêkong b. Đánh giá về cách tổ chức quản lý: Qua cách phân bổ các phòng ban trong cơ cấu ho ạt động củ a công ty cho thấy được công ty đã chia ra thành 4 Bộ phận gồ m: Bộ phận Kinh doanh, Bộ ph ận Nhân sự, Bộ phận Dự án và Bộ phận Tài chính với sự điều h ành của các Giám đốc, hoạt động của các phòng này luôn quan hệ hỗ trợ lẫn nhau. Trong mỗ i Bộ ph ận bao gồm những phòng ban nhỏ dưới sự điều hành củ a các Trưởng phòng, ví dụ như Bộ phận Kinh doanh được chia ra thành 2 phòng là Kinh doanh và Marketing…và tất cả các phòng này cũng đều quan h ệ hỗ trợ lẫn nhau. Tất cả các bộ phận và phòng tại công ty đều dưới sự ch ỉ đạo và điều hành củ a Tổng giám đốc. Qua đó cho ta thấy việc đưa cơ cấu hoạt động vậy sẽ giúp các phòng ban hỗ trợ tố t hơn trong công việc, việc h ỗ trợ qua lại của các phòng sẽ giúp giảm thiểu những nhược điểm cũng như tránh được các rủi ro trong kinh doanh. 4 . Tổng quan về lãnh vực hoạt động Công ty Cổ phần Hoàng Anh MeKong được Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.HCM cấp phép kinh doanh ở 3 lĩnh vực chính là: Đo đạc đ ịa chính; Thiết kế, xây d ựng các công trình dân dụng, công trình cao tầng, chung cư; Tư vấn và th ực hiện các thủ tụ c nhà đất Sinh viên thực hiện: Nguyễn Hồng Diễm Trang 2
 7. Kế hoạch kinh doanh Công ty Cổ phần Hoàng Anh- Mêkong Đo đạc địa chính Theo giấy phép được cấp, công ty được phép thực hiện d ịch vụ đo vẽ tất cả các loại bản đồ, địa hình, đ ịa hình, bản đồ h iện trạng vị trí, bản vẽ các loại nhà để lập các hồ sơ về nhà đất, thự c hiện việc đo cao độ, cắm mốc, giao ranh các khu đ ất dự án. Thiết kế xây dựng các công trình dân dụng Nhằm đáp ứng nhu cầu về xây dựng trên đ ịa bàn TP.HCM và các tỉnh phụ cận, công ty đ ã tập hợp được lực lượng kỹ sư, kiến trúc sư xây dựng nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế và thi công các công trình xây d ựng dân dụng, xây dựng nhà cao tầng, chung cư bao gồm:  Đầu tư xây dựng và phát triển cơ sở h ạ tầng trong và ngoài khu công nghiệp.  Đầu tư xây dựng và kinh doanh khu công nghiệp, khu dân cư, khu đô thị mới, các khu vui chơi giải trí.  Kinh doanh nhà ở.  Xây dựng giao thông cầu đường, xây dựng dân dụng và khu công nghiệp.  Thiết kế kiến trúc công trình dân dụng, nhà cao tầng, chung cư và công nghiệp thiết kế nội ngoại th ất công trình, thiết kế tổng mặt bằng công trình Tư vấn và thực hiện các thủ tục nhà đất Các loại tư vấn hiện có tại công ty:  Tư vấn xây d ựng, đầu tư, khoa học k ỹ thuật, quy ho ạch đền bù giải phóng mặt bằng và chuyển giao công nghệ.  Tư vấn lập các đồ án quy ho ạch xây dựng đô thị và nông thôn, tư vấn đấu thầu, lập dự án đầu tư xây d ựng, lập tổng dự án công trình, tư vấn quản lý dự án.  Tư vấn thiết kế công trình, tư vấn giám sát thi công, tư vấn khảo sát xây d ựng  Các loại hồ sơ pháp lý chủ yếu mà Công ty nhận thực hiện bao gồm:  Chuyển quyền sử dụng đất và sở h ữu nhà.  Hợp th ức hóa quyền sử dụng đ ất và quyền sở hữu nhà.  Lập các hồ sơ xin phép xây d ựng, nghiệm thu các công trình thi công.  Lập các dự án đầu tư, thực hiện các thủ tục đầu tư.  Các loại hồ sơ pháp lý khác liên quan đến lĩnh vực bất động sản. II. Đá nh g iá kết quả hoạt động kinh doanh 1 . Biến động doanh thu và lợi nhuậ n từ 2006 đến 2010 Sinh viên thực hiện: Nguyễn Hồng Diễm Trang 3
 8. Kế hoạch kinh doanh Công ty Cổ phần Hoàng Anh- Mêkong Bảng 2: Doanh thu và lợi nhuân từ 2006 đến 2010 Đơn vị tính: tỷ VNĐ STT Khoản mục 2006 2007 2008 2009 2010 1 7.64 17.00 15.76 25.07 17.26 Doanh thu 2 0.17 4.45 6 .11 4.48 15.71 Lợi nhuận Nguồn: Phòng kế toán Doanh thu và lợi nhuận từ năm 2006 đến 2010 30 20 Doanh thu 10 Lợi nhuận sau thuế 0 2005 2006 2007 2008 2009 Hình 1.2 Biểu đồ doanh thu và lợi nhuận từ 2006 đến 2010 Nhậ n xét: Qua b ảng và biểu đồ ta nh ận thấy ho ạt động kinh doanh của công ty từ năm 2006 đến 2010 luôn có lãi. Từ năm 2006 -2010, doanh thu đ ạt lên 9,3 tỷ (tức tăng 2,2 lần, lợi nhu ận củ a công ty tăng gấp 26,1 lần trong đó phải kể đến sự tăng lên đáng kể của doanh thu từ hoạt động tài chính và nguồn thu nh ập từ các ho ạt động khác mặc dù có khoản giảm trừ do hàng bán b ị trả lại (không đáng kể) và lỗ từ hoạt động đ ầu tư đ ến 2,85 tỷ. Từ năm 2007-2008 doanh thu giảm xuống 1,1 lần tuy nhiên lợi nhuận của công ty tiếp tục tăng khoảng 1,66 (tức tăng 1,3 lần) do có sự tăng lên của doanh thu từ hoạt động tài chính gấp 3 lần năm 2006 và sự giảm xuống của giá vố n hàng bán. Nhưng trong năm 2007 , doanh thu tăng 9,31 tỷ và ho ạt động có lợi nhuận là 4,48 tỷ đồng nhưng thấp hơn năm 2008 là 1,63 tỷ đồng do có sự tăng lên củ a giá vốn hàng bán, sự giảm xuống cua doanh thu từ hoạt động tài chính đồng thời công ty có các dự án triển khai lớn và chi phí cho các dự án cao nhưng chưa thu lợi nhuận. Sinh viên thực hiện: Nguyễn Hồng Diễm Trang 4
 9. Kế hoạch kinh doanh Công ty Cổ phần Hoàng Anh- Mêkong Riêng đối với năm 2010 doanh thu lại giảm xuống 7,81 tỷ n hưng lợi nhuận chưa tăng lên 1,23 tỷ nguyên nhân nhờ vào ho ạt động đầu tư góp vốn giữa khách hàng và công ty là nguồn thu từ ho ạt động tài chính mua cổ phiếu và bảo hiểm. 2. Kết quả hoạt độ ng kinh doanh năm 2009-2010 Bảng 3: K ết quả hoạt động kinh doanh năm 2009 -2010 Đơn vị tính: Ngàn Đồng So sánh năm 2009 với năm 2010 Chỉ tiêu Năm 2009 Năm 2010 Số tiền Tỷ lệ (%) Doanh thu thu ần 25.075.756 17.262.126 (7.813.630) 68,8 Lợi nhu ận gộp 5.166.156 2.304.436 (2.861.720) 44,6 Doanh thu ho ạt độ ng tài chính 1.720.864 10.848.408 9.127.544 630,4 Lợi nhu ận từ ho ạt độ ng kinh doanh 5.613.691 12.350.388 6.736.697 220 Thu nhập khác 507.740 10.393.286 9.885.546 204,7 Tổ fgvvvvvvvvvvvvvvvvvvgbhhhbng lợi 6.121.431 22.085.844 15.964.413 306,7 nhu ận trước thuế Nguồn: Phòng Kế toán III. Phân tích thị trường Kinh tế vĩ mô Việt Nam 2011 được dự báo vẫn khó khăn, gắn liền với đó thị trường bất động sản cũng sẽ đối diện với nhiều thách thức, tuy nhiên, cơ hội đầu tư vẫn rộng mở. Bất động sản hiện đang là mảnh đất mà u mỡ được rất nhiều người quan tâm. Xét trên phương diện tương quan các thị trường, hiện nay thị trường BĐS phía Nam, cũng như thị trường chứng khoán, đang chịu sự chi phối lớn nhất của giá vàng tăng phi mã. Thứ 1: Doanh nghiệp luôn chủ động nguồn vốn đầu tư. Bài toán rất khó đối với không ít chủ đầu tư trong thời điểm hiện nay chính là nguồn vốn. CHỈ THỊ 01/CT- NHNN ngày 01/3/2011 VỀ THỰC HIỆN GIẢI PHÁP TIỀN TỆ VÀ HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG. Nhưng với nguồn vốn đầu tư các dự án bất động sản của các doanh nghiệp chủ yếu từ vốn tự có của doanh nghiệp nên doanh nghiệp luôn chủ động. Thứ 2: Kiểm soát đầu tư là lý do khác khiến đầu tư cho BĐS trở nên h ấp dẫn. Nhiều nh à đ ầu tư quan tâm đến khía cạnh quản lý đầu tư. Họ muốn chủ động quản lý Sinh viên thực hiện: Nguyễn Hồng Diễm Trang 5
 10. Kế hoạch kinh doanh Công ty Cổ phần Hoàng Anh- Mêkong khoản đầu tư của mình hơn là để người khác quản lý hộ như đối với việc đầu tư vào chứng khoán hoặc trái phiếu. Đối với những nhà đầu tư như vậy, cơ hội phát triển, cải tạo, quản lý và thay đổi BĐS chính là điều các bạn đ ang tìm kiếm. Thứ 3: An toàn là một trong những lý do hấp dẫn nhà đầu tư. Đất là nhu cầu cơ bản trong cuộc sống hiện đại, không phải vì đất cần để gieo trồng đối với thành th ị mà thành thị là trung tâm của đời sống kinh tế hiện đại. Nhưng chính sách kinh tế và hành chính là yếu tố ảnh hưởng rất lớn đến sự phục hồi của thị trường BĐS hiện nay. Với những gì mà yếu tố này đã bộc lộ cho đến nay, nhiều khả năng thị trường BĐS phía Nam sẽ phục hồi tương ứng với Kịch bản 2 hoặc Kịch bản 3. - Kịch bản 1: Trong nửa cuối năm 2011, nếu lãi su ất không giảm và cũng không có gói biện pháp kinh tế th ì thị trường BĐS sẽ mất khả năng phục hồi, nhiều doanh nghiệp BĐS sẽ phá sản cuối năm. - Kịch bản 2: Nếu chỉ có chỉ đạo chung nhất về biện pháp h ành chính để giảm lãi suất mà thiếu gói biện pháp kinh tế thì dù lãi suất giảm, thị trường BĐS cũng chỉ vận động cầm chừng trong nửa cuối 2011. - Kịch bản 3: Trong tháng 8-9/2011, lãi suất giảm đáng kể, có gói biện pháp kinh tế và có văn b ản chỉ đạo bình ổ n thị trường BĐS của Chính phủ: thị trường BĐS có thể bắt đầu phục hồi vào thời gian này và có hy vọng phục hồi mạnh hơn trong quý 4/2011. Phân tích đối thủ cạnh tranh: Vị thế và khả năng cạnh tranh của công ty IV. Xâ y d ựng ma trận hình ảnh cạnh tranh và tính điểm so sánh khả năng cạnh tranh Sinh viên thực hiện: Nguyễn Hồng Diễm Trang 6
 11. Kế hoạch kinh doanh Công ty Cổ phần Hoàng Anh- Mêkong Công Ty CP CT C P Đầu Công Ty CP Phát triển Công Ty CP T ư BDS An Trọng Hoà ng Anh kinh tế phú YẾU TỐ THÀNH CÔNG Địa ốc ACB Bình TT Mêkong TRONG NGÀNH số nhuận Đ ánh Điểm Đ ánh Điểm Đ ánh Điểm Đá nh Điểm giá số giá số giá số giá số Khả năng tìm kiế m hợp đồng 1 0,2 2 0 ,4 0 2 0 ,4 0 3 0 ,6 0 4 0 ,8 0 Mức độ hiện đại của thiết bị 2 0 ,1 5 3 0 ,4 5 3 0 ,4 5 2 0 ,3 0 3 0 ,4 5 Khẳ năng đáp ứng yêu cầu CT 3 0,1 4 0 ,4 0 2 0 ,2 0 4 0 ,4 0 3 0 ,3 0 Khả năng hu y đ ộng tài chính 4 0,1 3 0 ,3 0 3 0 ,3 0 3 0 ,3 0 2 0 ,2 0 KN hu y đ ộng NVLnhanh nhất 5 0 ,0 5 4 0 ,2 0 2 0 ,1 0 2 0 ,1 0 1 0 ,0 5 KN thích ứng biến động của TT 6 0,1 3 0 ,3 0 3 0 ,3 0 2 0 ,2 0 2 0 ,2 0 Chất lượng công trình 7 0,1 4 0 ,4 0 3 0 ,3 0 4 0 ,4 0 4 0 ,4 0 Lòn g trung thành của khách hàng 8 0 ,0 5 3 0 ,1 5 2 0 ,1 0 2 0 ,1 0 2 0 ,1 0 9 Chi phí xét trên 1CT cùng qu y mô 0,1 2 0 ,2 0 3 0 ,3 0 1 0 ,1 0 2 0 ,2 0 10 Các chính sách lôi kéo khách hàng 0 ,0 5 2 0 ,1 0 1 0 ,0 5 2 0 ,1 0 3 0 ,1 5 TỔNG SỐ 1 2,9 2,5 2,6 2 ,8 5 Qua m a trận trên, tôi nhận th ấy Cô ng ty có kh ả năng cạnh tranh rất cao so với các đối thủ khác. Để thực hiện mụ c tiêu của mình, Công t y cần phải có những chiến lược cụ thể và phương hướng đi đúng đắn trong phần tiếp theo. V. Khách hàng của Công ty: Sản phẩm của công ty là nhà ở n ên khách hàng của công ty ngo ài người dân ra còn có Nhà nước. + Nhà nước đặt ra nh ững chương trình, ch ỉ tiêu kế hoạch phát triển nhà ở đối với công ty. Bên cạnh còn có những công trình công cộng phục vụ cho chính trị, văn hóa, giáo dục, y tế, môi trường công cộng… như xây dựng trư ờng họ c, nhà văn hóa, trụ sở ủ y ban, bệnh viện, công viên, b ến cảng… Đây là mộ t khách hàng quan trọng và là một nhiệm vụ chính trị củ a doanh nghiệp Nhà nước. + Người dân có nhu cầu về nhà ở, đất ở là đối tượng kinh doanh chính của công ty. Có thể phân nhóm khách hàng là người dân theo nhu cầu nhà ở như sau: Khách hàng có nhu cầu mua n ền nhà có h ạ tầng. 1. Khách hàng có nhu cầu thuê nhà ở. 2. Khách hàng có nhu cầu mua nhà ở với gía rẻ 3. Khách hàng có nhu cầu mua nhà ở trả góp 4. Khách hàng có nhu cầu mua nhà ở với tiện nghi trung bình 5. Sinh viên thực hiện: Nguyễn Hồng Diễm Trang 7
 12. Kế hoạch kinh doanh Công ty Cổ phần Hoàng Anh- Mêkong Chương 2: CHIẾN LƯỢC KINH DOANH – MỤC TIÊU KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP I. Phân tích SWOT Những cơ hội ( O) Những nguy cơ ( T) O1: Công ty được hỗ trợ bởi truyền thống hoạt động uy T1: Bị thắt chặt tín dụng cho vay bởi quyết định CHỈ tín, cũng như thương hiệu được xây dựng tốt. THỊ 01/CT-NHNN ngày 01/3/2011 VỀ THỰC O2: Tiềm năn g của các đ ối thủ trên thị trường tiêu thụ HIỆN GIẢI PHÁP TIỀN TỆ VÀ HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG chưa mạnh T2: Tình hình của thị trường BĐS vẫn đang gặp O3: Nhờ có ban l ãnh đạo và điều hành tốt. Điều này th ể nhiều khó khăn hiện ở khả năng kiểm soát chi phí đầu vào ổn định, lợi T3: Trình độ quản lý và giám sát các dự án của nhân nhuận của công ty tăng trưởng ổn định qua các năm. viên tron g côn g ty chưa tốt, khó quản lý cùng lúc nhiều công trình, nhiều hoạt động. O4: Có số vốn lớn và hệ thống PR rất tốt T3:Nhiều công t y đan g dần dần thâm nhập vào thị O5: Nhu cầu về nhà ở của khách hàng ngà y một tăng trường đang chiếm giữ, áp lực về mối đe dọa về sự lên, mở ra nhiều cơ hội cho công ty. cạnh tranh trong tươn g lai nặng hơn. Những điểm mạnh ( S) Những điểm yếu ( W) W1: các công trình, dự án của công ty hướng đến S1: Công ty chủ động được nguồn vốn khách hàng có thu nhập cao mà ít những khách hàng S2: Máy móc thiết bị hiện đại, đảm bảo được quá trìnhcó thu nhập thấp hơn. xâ y d ựng, khả năng cạnh tranh cao. W2: Thiếu đội ngũ có chuyên môn về quản lý và S3:Các công trình đã xâ y d ựng được ch ứn g nhận đảm giám sát các côn g trình bảo chất lượng, uy tín. S4: Được đánh giá các công trình, dự án nằm ở vị trí đắc W3: Chưa có đội ngũ chu yên nghiên cứu tình hì nh và hoạch định các chiến lược cho công ty lợi Việc liên kết các điều kiện bên trong và b ên ngo ài sẽ giúp công ty n hận thấ y được những m ặt mạnh, mặt yếu cũng như là nh ững cơ hội hay n guy cơ đ ang đe dọa do anh nghiệp mình. Để từ đó có nh ững p hương án thích hợp khắc phục đ iểm yếu, từng bư ớc đưa công ty phát triển đi th eo đúng hướng, đúng mục tiêu đã đặt ra. II. Chiến lược kinh doanh Chiến lược đầu tư nghành bất động sản là xây dựng 2,5 triệu m2 sàn kinh doanh. Đến năm 2012, tất cả các dự án đều được khởi công. Hoàng Anh Gia Lai có lợi thế hơn nhiều công ty khác là đã sở hữu nhiều lô đất tại TP.HCM, Đà Nẵng, Gia Lai, Đắk Lắk, Cần Thơ... mà Hoàng Anh Gia Lai đã mua cách đây nhiều năm với giá rất rẻ, tổng diện tích đất là 430.000 m2 gồm 26 dự án. Quỹ đất này đã hoàn tất thủ tục pháp lý và sẵn sàng cho việc thi công. Giả định trong tình huống thị trường bất động sản diễn ra xấu nhất và Sinh viên thực hiện: Nguyễn Hồng Diễm Trang 8
 13. Kế hoạch kinh doanh Công ty Cổ phần Hoàng Anh- Mêkong giá bán chỉ ở mức 1.000USD/m2, thì tổng doanh thu từ các dự án bất động sản sẽ là 2,5 tỷ USD Chiến lược an toàn trong kinh doanh Tăng tốc độ thanh qu yết toán công trình sau khi bàn giao công trình. Đào tạo nâng cao k ỹ năn g sáng tạo cho k ỹ sư xây dựng trong cô ng t y Th ành lập đội ngũ chu yên làm nhiệm vụ tìm hiểu tình hình biến động trên thị trường và đối thủ cạnh tranh đang tồn tại hoặc vừa m ới thâm nh ập. Chiến lược cạnh tranh Chiến lược thăm dò khá ch hàng, đối thủ cạnh tranh Tìm hiểu m ong muốn của chủ đầu tư về cô ng trình sắp đấu thầu. Dựa vào những yếu tố đó, đư a ra phương án thi công phù hợp với công trình và yêu cầu của chủ đầu tư. Tìm h iểu về đối thủ cạnh tranh, khả năng phục vụ củ a họ, so sánh giữa m ình với đối thủ, có những vượt trội gì, khi tham gia dự thầu đưa vào hồ sơ các yếu t ố đó. Chiến lược tranh thầu giá thấp Tận dụn g lợi th ế độc qu yền về kinh doanh ngu yên vật liệu của công t y trên th ị trường đang chiếm giữ, mua giá th ấp từ gốc n ên giảm được chi phí ngu yên liệu so với đối thủ, đồng thời giảm các chi phí về vận chu yển, lắp đặt th iết bị; chấp nhận mức lãi thấp nhưng lợi nhuận có thể cao nhờ vào th ầu được nhiều công trình Chiến lược g iá cao: Tù y từng trườn g hợp và tận dụng ưu điểm của công t y, đưa ra chiến lược giá cao, nhằm thu lại lợi nhuận cao, đồng thời trích lũ y vốn hỗ trợ các ho ạt động cho tương lai.  Chiến lược tăng khả năng thắ ng thầu Đánh giá mức độ th ắn g nhầu trước khi qu yết định có tham gia tranh th ầu h ay không, hoặc tìm ra điểm yếu dẫn đến không thắng th ầu . Dùn g phương pháp đ ánh giá và chấm đ iểm theo các tiêu chí có trọng số kh ác nhau và lập ra thang điểm phù hợp để xét khả năng trú ng thầu. Đề xuất các tiêu chí có ảnh hưởng đến kh ả n ăn g thắng thầu cho phương pháp này áp dụng tại cô ng ty n hư sau: Tiêu chí đ ảm bảo mục tiêu lợi nhuận cho công t y Đánh giá về khả năng đáp ứng yêu cầu k ỹ thuật Đánh giá về khả năng đáp ứng yêu cầu tiến độ thi công Đánh giá kh ả năn g đ áp ứng về n ăng lực thi cô ng Sinh viên thực hiện: Nguyễn Hồng Diễm Trang 9
 14. Kế hoạch kinh doanh Công ty Cổ phần Hoàng Anh- Mêkong Đánh giá về m ặt tài chính, thương mại Đánh giá mức độ q uen biết với chủ đầu Lập bản g đánh giá trọng số cho các tiêu chí đ ã lập ra, tính đ iểm và đ iểm tổng hợp, ph ần trăm kh ả năng thắng thầu, nếu nhỏ hơn 50 % thì không nên tham gia dự thầu, còn nếu trên 50%, vẫn tham gia dự thầu, và đ ể an toàn hơn nữa có kết hợp nhiều biện pháp đ ã nêu trên để tăng cường khả năng th ắng thầu. III. Mục tiêu kinh doanh của công ty Công ty luôn quan niệm là góp ph ần làm cho cuộ c sống của chúng ta ngày càng tốt đẹp hơn. Bằng tâm huyết củ a mình, công ty góp ph ần đem lại nụ cười trẻ thơ, ươm mầm cho hạnh phúc gia đình và giúp các bạn tận hưởng những điều tốt đẹp nhất của cuộc sống thông qua các sản ph ẩm của công ty. Mục tiêu tổng qu át trong thời gian tới (2 010-2015) là : tiếp tục d uy trì và phát triển ho ạt động nâng cao ch ất lượng phục vụ h ành kh ách, xây dựng thương hiệu, ph át triển các d ự án đầu tư theo đ a d ạng khách hàng. Sinh viên thực hiện: Nguyễn Hồng Diễm Trang 10
 15. Kế hoạch kinh doanh Công ty Cổ phần Hoàng Anh- Mêkong Chương 3: KẾ HOẠCH KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP I. Những luận cứ vững chắ c giúp DN thành công: Hầu hết các dự án đầu tư của công ty nằm hầu hết ở các khu d ân cư đông đúc, huyết mạch giao thông trong Thành phố Hồ Chí Minh . Với nguồn vốn chủ động trong giai đoạn khó khăn hiện nay (nguồn vốn tự có trong năm 2011 là 26,5 tỷ đồng ) và khả năng quản lý các kế ho ạch, dự án củ a mình, C ôn g ty thì tổng lợi nhuận trên do anh thu vẫn đạt ở mức cao 10%/năm. Bên cạnh đó với kế hoạch hỗ trợ khách hàng giữa Công ty và Ngân Hàng VP Bank hỗ trợ 4% lãi suất cho khách hàng mua nhà dự án HAGL. Chương trình này được xây dựng nhằm tăng tính thanh khoản cho thị trường bất động sản, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người mua nhà, nhất là những người có nhu cầu mua nhà để ở. Tất cả tạo điều kiện cho việc hoàn thành dự án và đưa vào ho ạt động cho khách h àng theo kế hoạch dự kiến. II. Kế hoạch nhân sự- tổ chức Công ty rất chú trọng và có kế hoạch phát triển n guồn nhân lực về lâu d ài. Số lượng nhân viên tại thời điểm hiện nay Tổng số lao động : 348 người trong đó có 272 nam và 76 n ữ. Trình độ chuyên môn : Đại học và trên đ ại học: 210 người Cao đẳng : 79 người Trung họ c chuyên nghiệp : 59 người Trình độ học vấn: tất cả các cán bộ nhân viên đều có trình độ 12/12. Chất lượng lao động nhìn chung là cao được huấn luyện tốt, có tinh thần trách nhiệm và kỹ luật cao. Nhưng còn thiếu khả năng lãnh đạo- quản lý ở cấp quản lý bậc trung đ ể lên kế ho ạch chiến lược, do dó kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực như sau: Bảng 2: Chi phí đào tạo cán bộ nhân viên Đối tượng đào tạo Ngành học(bồi dưỡng Số lượng Chi phí khóa học nghiệp vụ) Trưởng phòng Marketing Qu ản trị chiến lược 1 10 .000 .000 vnđ/1hviên Nhâ n viên phòng k ỹ thu ật Giám sát thi cô ng xâ y d ựng 1.800.000 vnđ /1học 5 viên Nhâ n viên phòng thiết b ị vật tư Qu ản lý vật tư 2.500.000 vnđ /1học 2 viên Các nhân viên có nghiệp vụ Anh vă n 1.000.000 vnđ /1học 10 viên liên quan đến ngoại ngữ Tổ ng chi p hí 34 .000 .000 Sinh viên thực hiện: Nguyễn Hồng Diễm Trang 11
 16. Kế hoạch kinh doanh Công ty Cổ phần Hoàng Anh- Mêkong III. Kế hoạch các dự án đầu tư: Tất cả dự án giải ngân theo từng giai đo ạn cụ thể giải trình lên Ban Giám Đố c d uyệt Thông thường để có được đ ất xây dựng công ty phải thực hiện theo nh ững trình tự quy đ ịnh:  Với những dự án quy mô lớn: Phải lập dự án quy ho ạch, xin quyết đ ịnh cấp quyền sử dụng đất của Chính ph ủ, sau đó mới tiến hành thu hồ i đất bồ i thường thiệt hại, di d ời và giải toả.  Đối với dự án nhỏ: Công ty sang nhượng lại đất nông nghiệp, đất thổ cư của nhân dân, mua lại nhà cũ để xâu dựng, sửa chữa và bán lại cho người dân. Các dự án đang thực hiện: Diện tích D.Tích D.Tích sàn Khởi Hoàn Dự kiến chi Tên dự án Số căn hộ Địa điểm xây dựng kinh doanh công thành phí đất Khu căn hộ cao Đường Nguyễn 802 + 27 cấp Phú Hoàng Hữu Thọ, căn 134.840 Quý II Quý I 23.810 m2 15Tỳ 2 2 Anh (Giai đoạn Huyện Nhà Bè, thương m 97.640 m /2008 /2011 350 triệu Tp.HCM - Việt mại 1) Nam Đường Nguyễn 648 căn + Khu căn hộ cao Hữu Thọ- 2.497 m2 24.111 m2 96.559 m2 cấp Phú Hoàng Huyện Nhà Bè 18Tỳ 127.078 Quý II Quý I sàn 2 Anh (Giai đoạn 565 triệu - Tp.HCM - m /2010 /2012 TMDV Việt Nam 2) Đường Trần 54.919 m2 Xuân Soạn, Khu căn hộ cao Phường Tân + 24.300 Quý II 98.014 m2 cấp TTTM 22Tỳ 112 Quý IV 2 Kiểng - Quận 7 396 căn 12.679 m (TTTM /2010 triệu & DV Hoàng /2011 & DV) m2 - Tp.HCM - Anh - Incomex Việt Nam Khu căn hộ cao Lê Văn Lương cấp & 198.145 Quý II 39.574 m2 , Huyện Nhà 32Tỳ Quý III 2 2 TTTMDV Hoàng m 160.408 m /2012 489 triệu Bè - Tp.HCM - /2009 Anh - Golden Việt Nam House TTTM & Văn Đầu cầu Kinh Quý II 121.422 m2 Tẻ, Quận 7 - 13Tỳ phòng cho thuê 165.022 Quý II 2 17.000 m /2013 2 Tp.HCM - Việt 350 triệu Hoàng Anh Gia m /2010 Lai - Kinh Tẻ Nam Sinh viên thực hiện: Nguyễn Hồng Diễm Trang 12
 17. Kế hoạch kinh doanh Công ty Cổ phần Hoàng Anh- Mêkong Các dự án sẽ thực hiện: D.Tích Diện D.Tích xây Khởi Hoàn Dự kiến Tên dự án Số căn hộ sàn kinh Địa điểm dựng công thành chi phí tích đất doanh Khu phức hợp Đường Đỗ Xuân Villa & căn hộ 82.000 2.000 căn + 317.657 m2 Hợp, Phường Phước 36Tỳ m2 cao cấp Quận 24 biệt thự + 270.008 Quý I Quý IV Long B, Quận 9 - m2 9 27 căn nhà 578triệu /2011 /2013 TP.HCM - Việt liên kế Nam Khu căn hộ 50 Phan Văn Khỏe, 319 căn và 8.568 m2 cao cấp Hoàng Phường 2, Quận 6 - 81.311 m2 43Tỳ Tp.HCM - Việt sàn thương Anh - Phan Quý I Quý III Văn Kh ỏe mại Nam /2011 /2013 826triệu Huyện Hóc Môn - 24.000 105.174 Quý I Khu căn hộ 137.274 m2 Tp.HCM - Việt 1.308 căn m2 m2 47Tỳ /2013 cao cấp Hoàng Quý Nam Anh - Hóc IV /2010 53 triệu Môn Khu căn hộ 896 căn + cao cấp Hoàng Quý III 116 Lý Chiêu 65.480 m2 311.901 m2 40Tỳ Anh - Phú /2014 Hoàng, P10, Quận Quý III TTTM&DV Định 6- Tp.HCM - Việt /2010 751triệu Nam IV. Kế hoạch marketing Cần thay đổi tổ chức thông tin về Nhà ở, chung cư: Thực tế lượng khác hàng trực tiếp tìm đến Công ty rất ít vì họ khó có thể tìm hiểu được các thông tin đây đ ủ trên web . Tại đây không có thông tin chung về các dự án, về các khu đô thị, không có trang thiết bị để thông báo thông tin cho khách hàng. Khách hàng không tìm kiếm được gì nhiều th ì họ ít lui tới và không quan tâm đến. Vì vậy thu hút được khách hàng quan tâm và có thói quen đ ến Công ty đ ể tim hiểu thông tin và mua nhà ở trước hết Công ty cần phải tổ chức để có thể :  Cung cấp các thông tin chung về các dự án đang triển khai và sắp triển khai trong thành phố và khu lân cận  Thông tin chi tiết, bản đổ quy hoạch các dự án hay khu đô thị đang là “điểm nóng” trên th ị trường vì khách hàng quan tâm nhiều đến khu vực này.  Cung cấp tờ rơi về các dự án, các khu đô thị để các khách h àng có thể nghiên cứu và tìm hiểu qua các thông tin cơ bản. Sinh viên thực hiện: Nguyễn Hồng Diễm Trang 13
 18. Kế hoạch kinh doanh Công ty Cổ phần Hoàng Anh- Mêkong  Thông tin chi tiết các chi tiết về nhà ở, giá tiền xây dựng trên từng m2, để khách hàng biết và hiểu ngọn ngành vấn đề.  Thông tin pháp lý về Nhà ở như: mức thuế, phí chuyển quyền sử dụng đất, sở hữu nh à; Các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền trong lĩnh vực nhà ở; các chính sách và các thay đổi chính sách của Nhà nước liên quan đến nhà ở.  Thông tin về tình trạng thị trường tại các khu vực, dự án nhất định  Thông tin về giá cả của các nhà đã b án trên từng khu vực, dự án, theo từng loại. V. Kế hoạch tài chính: 1. Công ty Cổ phầ n Hoàng Anh Gia Lai Doanh thu của Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (MCK: HGL) trong năm 2010 khoảng 300 triệu USD, lợi nhuận trên 100 triệu USD với tổng tài sản gần 1 tỉ USD. Chỉ tính riêng quý I/2011, doanh thu của tập đoàn đã gần 35 triệu USD và lợi nhuận gần 29 triệu USD. Doanh nghiệp hạ giá bán các căn hộ xuống gần 40% trong năm 2009 nhưng vẫn có lãi, đã buộc gián tiếp buộc các ông chủ địa ốc trong sân ch ơi khốn khó của bất động sản năm đó phải làm tương tự. Và đến tháng 4 vừa qua, tại Đại hội Cổ đông của Ho àng Anh Gia Lai, trong lúc sự rệu rã của thị trường bất động sản gần nh ư đã lên đ ến đỉnh điểm, hàng chục ngàn căn hộ không bán đ ược, Hoàn g Anh Gia Lai với cổ đông 2.489 tỉ đồng tiền mặt đang chờ sẵn để gom đất sạch với giá rẻ. Do sản ph ẩm chủ yếu củ a công ty là các công trình xây dựng và các dự án nhà ở với quy mô tương đối lớn nên cần huy độ ng một lượng vốn rất lớn. Do đó công ty phải huy đ ộng từ nhiều nguồn vốn khác như:  Vốn tự có (68%)  Vốn từ phát hành cổ phiếu (23%)  Vốn ứng trước của khách hàng (5%)  Vốn vay ngân hàng (4%)  Thông tin về đầu tư chứng khoán của Công ty  EPS 4 quý gần nhất (nghìn đồng): 4.32  P/E : 8.13  Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 19.07  Hệ số beta: 1.29  KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 210,261 467,280,590  KLCP đang lưu hành:  Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 16,401.55 Sinh viên thực hiện: Nguyễn Hồng Diễm Trang 14
 19. Kế hoạch kinh doanh Công ty Cổ phần Hoàng Anh- Mêkong Đồ thị vẽ theo giá điều chỉnh 2. Công ty Cổ Phần Ho àng Anh Mêkong Về khả năng thanh toán : Khả n ăng thanh toán hiện thời : các tỷ số đ iều lớn hơn 1, chứng tỏ khả n ăng thanh toán hiện thời được đảm bảo. Trong năm 2010, tài sản lưu động và nợ n gắn hạn đều giảm so với n ăm 2 009 nhưng tỷ số về khả n ăng thanh toán hiện thời lại lớn h ơn. Nguyên nhân là do tốc độ giảm của nợ ngắn h ạn lớn hơn tốc độ giảm của tài sản lưu động. Về khả nă ng sinh lợi : T ỷ suất sinh lợi của công ty giảm nhẹ nhưng vẫn ở mức cao hơn 10%. Do áp dụng ch ính sách tài trợ b ằng vốn vay nên tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu cao hơn so với tỷ suất lợi nhu ận trên tổng tài sản. Dự kiến Doanh thu trong 3 năm tới: ĐVT: tỷ đồng Chỉ tiêu 2012 2013 2014 Tổng giá trị tài sản 14.068,44 30.476,30 114.349,77 1402,63 1.745,49 6.605,995 Thu nhập lãi và các khoản thu nhập tương tự Thu nhập lãi thuần 365,27 508,89 1845,25 Thuế và các khoản phải nộp 46,88 106,24 330,68 Lợi nhuận trước thuế 342,83 515,729 1288 Lợi nhuận sau thuế 296 400 966 Sinh viên thực hiện: Nguyễn Hồng Diễm Trang 15
 20. Kế hoạch kinh doanh Công ty Cổ phần Hoàng Anh- Mêkong PHẦN KẾT LUẬN Trong bối cảnh khó khăn tình hình kinh tế, n ền kinh tế thị trường với cạnh tranh gay gắt thì hoạt động kinh doanh luôn phải đối đầu với những khó khăn. Việc lập kế ho ạch sản xuất kinh doanh là một công cụ giúp công ty đánh giá được những mặt mạnh, m ặt yếu của m ình, đồng thời đ ề ra chiến lược kịp thời, phù hợp, th ích ứng với sự thay đổi của môi trường nhằm nâng cao h iệu quả ho ạt động cho do anh nghiệp. Để từ đó Công ty đã vượt qua khó khăn, nỗ lực kiểm soát được rủi ro , tạo được đ à phát triển của do anh nghiệp với việc sử dụng hiệu quả đồng vốn đầu tư của Quí vị. Sinh viên thực hiện: Nguyễn Hồng Diễm Trang 16
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2