intTypePromotion=1

Bài thuyết trình: Rủi ro kiểm toán

Chia sẻ: Ban Than | Ngày: | Loại File: PPTX | Số trang:39

0
108
lượt xem
18
download

Bài thuyết trình: Rủi ro kiểm toán

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài thuyết trình với chủ đề Rủi ro kiểm toán được trình bày dưới hình thức sáng tạo của trò chơi Ai là triệu phú có các nội dung được trình bày qua các câu hỏi trắc nghiệm của trò chơi sẽ cung cấp các kiến thức hữu ích về rủi ro kiểm toán cho người học.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài thuyết trình: Rủi ro kiểm toán

 1. © Mark E. Damon - All Rights Reserved AI LÀ TRIỆU PHÚ AI LÀ TRIỆU PHÚ AI LÀ TRIỆU PHÚ TRIỆU AI LÀLÀ TRIỆU PHÚ AI LÀ TRIỆPHÚ 50 50 AI LÀ TRIUU PHÚ AI Ệ PHÚ
 2. © Mark E. Damon - All Rights Reserved 50:50 15 $1 Million Welcome to 14 13 $500,000 $250,000 12 $125,000 11 $64,000 10 $32,000 Who Wants 9 8 7 $16,000 $8,000 $4,000 to be a 6 5 $2,000 $1,000 4 $500 Millionaire 3 2 $300 $200 1 $100
 3. © Mark E. Damon - All Rights Reserved 15 $1 Million 14 $500,000 13 $250,000 12 $125,000 11 $64,000 10 $32,000 9 $16,000 8 $8,000 7 $4,000 6 $2,000 5 $1,000 4 $500 3 $300 2 $200 1 $100
 4. © Mark E. Damon - All Rights Reserved 15 $1 Million 14 $500,000 13 $250,000 Chủ đề thuyết trình nhóm 12 $125,000 NewFly nói về vấn đề gì? 11 $64,000 10 $32,000 9 $16,000 8 $8,000 7 $4,000 B 6 $2,000 Hết giờ 5 $1,000 4 $500 3 $300 50:50 2 $200 1 $100 A: Hệ thống kiểm soát nội bộ B: Rủi ro kiểm toán C: Kế toán viên độc lập D: Các sai phạm trọng yếu trong kế toán
 5. © Mark E. Damon - All Rights Reserved 15 $1 Million 14 $500,000 13 $250,000 12 $125,000 11 $64,000 10 $32,000 9 $16,000 8 $8,000 7 $4,000 6 $2,000 5 $1,000 4 $500 3 $300 2 $200 1 $100
 6. © Mark E. Damon - All Rights Reserved 15 $1 Million 14 $500,000 13 $250,000 12 $125,000 Có mấy thành phần rủi ro 11 $64,000 kiểm toán? 10 $32,000 9 $16,000 8 $8,000 7 $4,000 6 $2,000 C Hết giờ 5 4 $1,000 $500 3 $300 50:50 2 $200 1 $100 A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
 7. © Mark E. Damon - All Rights Reserved 15 $1 Million 14 $500,000 13 $250,000 12 $125,000 11 $64,000 10 $32,000 9 $16,000 8 $8,000 7 $4,000 6 $2,000 5 $1,000 4 $500 3 $300 2 $200 1 $100
 8. © Mark E. Damon - All Rights Reserved 15 $1 Million 14 $500,000 13 $250,000 Thành phần rủi ro nào xảy ra do 12 $125,000 sự yếu kém của đơn vị được Kiểm 11 $64,000 10 $32,000 toán? 9 $16,000 8 $8,000 7 $4,000 6 $2,000 B Hết giờ 5 4 $1,000 $500 3 $300 50:50 2 $200 1 $100 A. Rủi ro tiềm tàng B. Rủi ro kiểm soát C. Rủi ro phát hiện D. Đáp án khác.
 9. © Mark E. Damon - All Rights Reserved 15 $1 Million 14 $500,000 13 $250,000 12 $125,000 11 $64,000 10 $32,000 9 $16,000 8 $8,000 7 $4,000 6 $2,000 5 $1,000 4 $500 3 $300 2 $200 1 $100
 10. © Mark E. Damon - All Rights Reserved 15 $1 Million 14 $500,000 13 $250,000 Sai sót xảy ra do yếu kém 12 $125,000 11 $64,000 của Kế toán viên và công ty 10 $32,000 kiểm toán thuộc thành phần 9 $16,000 8 $8,000 rủi ro kiểm toán nào ? 7 $4,000 C 6 $2,000 Hết giờ 5 $1,000 4 $500 3 $300 50:50 2 $200 1 $100 A. Rủi ro tiềm tàng B. Rủi ro kiểm soát C. Rủi ro phát hiện D. Rủi ro kiểm soát và rủi ro phát hiện
 11. © Mark E. Damon - All Rights Reserved 15 $1 Million 14 $500,000 13 $250,000 12 $125,000 11 $64,000 10 $32,000 9 $16,000 8 $8,000 7 $4,000 6 $2,000 5 $1,000 4 $500 3 $300 2 $200 1 $100
 12. © Mark E. Damon - All Rights Reserved 15 $1 Million 14 $500,000 13 $250,000 Rủi ro vốn có tiềm ẩn trong 12 $125,000 các nghiệp vụ hoặc khoản 11 $64,000 10 $32,000 mục thuộc thành phần rủi ro 9 $16,000 8 $8,000 kiểm toán nào ? 7 $4,000 A 6 $2,000 Hết giờ 5 $1,000 4 $500 3 $300 50:50 2 $200 1 $100 A. Rủi ro tiềm tàng B. Rủi ro kiểm soát D. Không thuộc thành phần C. Rủi ro phát hiện nào vì các nghiệp vụ, khoản mục không thể có sai sót
 13. © Mark E. Damon - All Rights Reserved Congratulations! Congratulations! You’ve Reached the $1,000 Milestone!
 14. © Mark E. Damon - All Rights Reserved AI LÀ TRIỆU PHÚ AI LÀ TRIỆU PHÚ AI LÀ TRIỆU PHÚ TRIỆU AI LÀLÀ TRIỆU PHÚ AI LÀ TRIỆPHÚ 50 50 AI LÀ TRIUU PHÚ AI Ệ PHÚ
 15. © Mark E. Damon - All Rights Reserved 15 $1 Million 14 $500,000 13 $250,000 12 $125,000 11 $64,000 10 $32,000 9 $16,000 8 $8,000 7 $4,000 6 $2,000 5 $1,000 4 $500 3 $300 2 $200 1 $100
 16. © Mark E. Damon - All Rights Reserved 15 $1 Million 14 $500,000 Kết luận của Kiểm toán viên có 13 $250,000 12 $125,000 độ tin cậy cao thì chi phí kiểm 11 $64,000 10 $32,000 toán sẽ như thế nào? 9 $16,000 8 $8,000 7 $4,000 B 6 $2,000 Hết giờ 5 $1,000 4 $500 3 $300 50:50 2 $200 1 $100 A. Thấp hơn B. Cao hơn C. Không có mối quan hệ D. Không có câu nào đúng
 17. © Mark E. Damon - All Rights Reserved 15 $1 Million 14 $500,000 13 $250,000 12 $125,000 11 $64,000 10 $32,000 9 $16,000 8 $8,000 7 $4,000 6 $2,000 5 $1,000 4 $500 3 $300 2 $200 1 $100
 18. © Mark E. Damon - All Rights Reserved 15 $1 Million 14 $500,000 13 $250,000 Việc phân tích đánh giá rủi ro 12 $125,000 11 $64,000 tiềm tàng là cơ sở để: 10 $32,000 9 $16,000 8 $8,000 7 $4,000 D 6 $2,000 Hết giờ 5 $1,000 4 $500 3 $300 50:50 2 $200 1 $100 A. Lựa chọn các thủ pháp B. Xác định khối lượng kiểm toán công việc kiểm toán C. Xác định thời gian và chi phí D: Cả 3 đáp án trên cần thiết cho một cuộc kiểm
 19. © Mark E. Damon - All Rights Reserved 15 $1 Million 14 $500,000 13 $250,000 12 $125,000 11 $64,000 10 $32,000 9 $16,000 8 $8,000 7 $4,000 6 $2,000 5 $1,000 4 $500 3 $300 2 $200 1 $100
 20. © Mark E. Damon - All Rights Reserved 15 $1 Million 14 $500,000 13 $250,000 12 $125,000 Rủi ro tiềm tàng liên quan 11 $64,000 10 $32,000 đến: 9 $16,000 8 $8,000 7 $4,000 A 6 $2,000 Hết giờ 5 $1,000 4 $500 3 $300 50:50 2 $200 1 $100 A. Hoạt động và ngành nghề B. Sự yếu kém của hệ thống kinh doanh của khách hàng kiểm soát nội bộ C. Việc KTV không phát hiện ra các sai sót trọng yếu trong quá D. Cả a, b, c đều đúng trình kiểm toán

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản