Bảng tổng hợp nguyên liệu nhập khẩu

Chia sẻ: Nguyen Duy Nguyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
67
lượt xem
6
download

Bảng tổng hợp nguyên liệu nhập khẩu

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bảng tổng hợp nguyên liệu nhập khẩu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bảng tổng hợp nguyên liệu nhập khẩu

  1. BẢNG TỔNG HỢP NGUYÊN LIỆU NHẬP KHẨU Tờ số:........ Hợp đồng gia công số: ........................................... ngày ............................ Thời hạn ............................................... Phụ kiện hợp đồng gia công số: ............................. ngày ............................ Thời hạn ............................................... Bên thuê: ................................................................ Địa chỉ ...................................................................................... Bên nhận: ............................................................... Địa chỉ ....................................................................................... Mặt hàng: ............................................................... Số lượng .................................................................................... Đơn vị Hải quan làm thủ tục: ..................................................................................................................................... Tờ khai Tờ khai Tờ khai Tờ khai Tờ khai Tổng ĐV Ghi chú số................. số................. số................. cộng Tên nguyên liệu số.................. số................. tính ngày.............. ngày.............. ngày.............. . ngày............. ngày............... . Lượng Lượng Lượng Lượng Lượng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Giám đốc doanh nghiệp Ngày....... tháng ........năm........ Người lập biểu (Ký tên, đóng dấu) BẢNG TỔNG HỢP SẢN PHẨM GIA CÔNG XUẤT KHẨU Tờ số:
  2. Hợp đồng gia công số: ........................................... ngày ............................ Thời hạn .................................................... Phụ kiện hợp đồng gia công số: ............................. ngày ............................ Thời hạn .................................................... Bên thuê: ................................................................ Địa chỉ ........................................................................................... Bên nhận: ............................................................... Địa chỉ ........................................................................................... Mặt hàng: ............................................................... Số lượng ........................................................................................ Đơn vị Hải quan làm thủ tục: .......................................................................................................................................... Tờ khai Tờ khai Tờ khai Tờ khai Tờ khai Tổng ĐV Ghi chú số.............. số................ số................ số................ số............... cộng Mã hàng tính ngày............ ngày............. ngày............. ngày............. ngày........... Lượng Lượng Lượng Lượng Lượng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Giám đốc doanh nghiệp Ngày....... tháng ........năm........ Người lập biểu (Ký tên, đóng dấu) BẢNG TỔNG HỢP MÁY MÓC, THIẾT BỊ TẠM NHẬP Tờ số:
  3. Hợp đồng gia công số: ........................................... ngày ............................ Thời hạn ............................................... Phụ kiện hợp đồng gia công số: ............................. ngày ............................ Thời hạn ............................................... Bên thuê: ................................................................ Địa chỉ ...................................................................................... Bên nhận: ............................................................... Địa chỉ ....................................................................................... Mặt hàng: ............................................................... Số lượng .................................................................................... Đơn vị Hải quan làm thủ tục: ..................................................................................................................................... Tờ khai Tờ khai Tờ khai Tờ khai Tờ khai Tổng ĐV Ghi chú Tên máy móc, thiết số................ số................. số............... số.................. số............... cộng tính bị tạm nhập ngày............ ngày.............. ngày........... ngày............... ngày........... Lượng Lượng Lượng Lượng Lượng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Giám đốc doanh nghiệp Ngày....... tháng ........năm........ Người lập biểu (Ký tên, đóng dấu)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản