intTypePromotion=3

BÁO CÁO KIỂM KÊ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

Chia sẻ: Van Trung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
522
lượt xem
81
download

BÁO CÁO KIỂM KÊ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bộ, Sở : ………. Đơn vị : ………… BÁO CÁO KIỂM KÊ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH Năm :.………. S T T Tên, đặc điểm, ký hiệu TSCĐ Nước SX Năm sử dụng Số hiệu TSCĐ Sổ sách Số lượng Thành tiền Giá trị đã hao mòn Kiểm kê thực tế Số lượng Giá trị còn lại Chênh lệch SL Thừa Thiếu Đề nghị thanh lý Ghi chú Loại : Cộng : Tổng cộng : Ngày … tháng … năm … Người lập báo cáo (Ký,họ tên) Ban kiểm kê (Ký,họ tên) Chủ nhiệm lĩnh vực (Ký,họ tên) ....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BÁO CÁO KIỂM KÊ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

  1. Bộ, Sở : ………. Đơn vị : ………… BÁO CÁO KIỂM KÊ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH Năm :.………. S Tên, đặc điểm, ký Nước Năm Số Sổ sách Kiểm kê thực Chênh lệch Đề nghị Ghi chú hiệu TSCĐ SX sử hiệu tế SL thanh lý T dụng TSCĐ T Số Thành Giá trị Số Giá trị Thừa Thiếu lượng tiền đã hao lượng còn lại mòn Loại : Cộng : Tổng cộng : Ngày … tháng … năm … Người lập báo cáo Ban kiểm kê Chủ nhiệm lĩnh vực (Ký,họ tên) (Ký,họ tên) (Ký,họ tên)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản