intTypePromotion=1
ADSENSE

Báo cáo Mô đun 2: Kỹ thuật Phay CNC

Chia sẻ: Tùy Duyên | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:42

144
lượt xem
20
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu trước hết của mô đun 2 “Kỹ thuật phay CNC” cũng như Mô đun 1 “Cơ sở kỹ thuật CNC” là bồi dưỡng chuyên môn cho các giáo viên đã được chọn lọc. Nó tạo tiền đề cần thiết để triển khai thắng lợi mô đun 3 “Kỹ thuật tiện CNC” và khoá bồi dưỡng tăng cường CNC 3 tháng tại EBG, Đức. Giống như Mô đun 1, Mô đun 2 tiếp tục thực hiện việc xác định kiến thức lý thuyết để lập trình các bài tập gia công kỹ thuật phay CNC trên máy tính và kỹ năng thực hành để điều chỉnh và vận hành máy CNC.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo Mô đun 2: Kỹ thuật Phay CNC

&ŵ œP *ś VTŧ -Ž VJWıV &ĥ[ PIJŅ 8KŋV 0CO<br /> <br /> *ŧR VœE 2JœV VTKŇP 8KŋV¿ŭE<br /> <br /> $œQ EœQ<br /> <br /> /¯ ơWP  â-Ž VJWıV RJC[ %0%ã<br /> <br /> &ŵ œP *ś VTŧ -Ž VJWıV &ĥ[ PIJŅ 8KŋV 0CO<br /> <br /> :WĩV DħP<br /> *ŧR VœE 2JœV VTKŇP 8KŋV¿ŭE<br /> &ŵ œP *ś VTŧ -Ž VJWıV &ĥ[ PIJŅ 8KŋV 0CO<br /> 6řPI EũE &ĥ[ PIJŅ 6%&0 <br /> Ƥ $ 2Jŕ 0IW[ʼnP $ōPJ -JK¥O<br /> *› 0ŝK 8KŋV 0CO<br /> 6GN<br />   Ƥ  Ƥ 2J­PI 6řPI JŧR  ¿ŕK PIQĥK <br /> (CZ<br /> +84 4 397 40 339<br /> <br /> Tř EhŭE Hŧp táE kŽ thuıV ¿ŭE<br /> Tīng 2, Sŕ 1, Ngõ 17, Phŕ Tĥ Quang Bűu<br /> Hà 0ŝi, Viŋt Nam<br /> Tel:<br />   Ƥ  Ƥ<br /> (CZ<br />   Ƥ  Ƥ<br /> 9GDƠKVG<br /> <br /> YYYVXGVXKGVPCOQTI<br /> <br /> 6œE IKħ<br /> &ŏEJ VJWıV<br /> 6JKŃV MŃ<br /> *§PJ ħPJ<br /> <br /> -NCWƠ ƟEJKNNKPI '$) <br /> )KCPI *ŗPI 6TKŅW<br /> /CTKGVVG ,WPM $GTNKP VTCPI D§C <br /> 4CNH $ƖEMGT $GTNKP VTCPI D§C <br /> <br /> 0ěO X› PġK ZWĩV DħP *› 0ŝK <br /> <br /> Báo cáo<br /> Schilling, Klaus: Mô đun 2: “Kỹ thuật phay CNC”<br /> <br /> Công tác triển khai khoá bồi dưỡng Mô đun 2:<br /> ”Kỹ thuật phay CNC” cho giáo viên dạy nghề<br /> <br /> _________________________________________________________________<br /> Schilling, Klaus, EBG Magdeburg<br /> Tháng 6/7.2008<br /> 0<br /> <br /> Báo cáo<br /> Schilling, Klaus: Mô đun 2: “Kỹ thuật phay CNC”<br /> <br /> Mục lục:<br /> 1. Nhận xét sơ bộ về công việc<br /> 2. Mục tiêu khoá bồi dưỡng Môđun 2: “Kỹ thuật phay CNC”<br /> 3. Đề cương lý luận dạy học khoá bồi dưõng Môđun 2 “Kỹ thuật phay<br /> CNC”: Hướng dẫn lý thuyết về kỹ thuật phay CNC, hướng dẫn thực hành<br /> phần cứng và phần mềm, luyện tập lập trình để gia công các chi tiết phay<br /> trên máy tính, các bài tập lập trình và vận hành máy phay CNC.<br /> 4. Công tác chuẩn bị, triển khai và đánh giá khoá bồi dưỡng ở Hưng Yên.<br /> Công tác chuẩn bị khoá bồi dưỡng<br /> Triển khai khoá bồi dưỡng<br /> Đánh giá khoá bồi dưỡng<br /> 5. Xác định kiến thức lý thuyết để lập trình các bài tập gia công kỹ thuật<br /> phay trên máy tính và kỹ năng thực hành để điều chỉnh và vận hành máy<br /> phay CNC.<br /> Nội dung và chi tiết bài thi<br /> Công tác chuẩn bị bài thi<br /> Tổ chức thi<br /> Đánh giá bài thi<br /> 6. Gợi ý cho các khoá bồi dưỡng tiếp theo: Tiện CNC (Môđun 3) và khoá bồi<br /> dưỡng tăng cường cho giáo viên dạy nghề Việt Nam trong lĩnh vực cắt gọt<br /> CNC tại EBG, Magdeburg.<br /> 7. Phụ lục.<br /> <br /> 1<br /> <br /> Báo cáo<br /> Schilling, Klaus: Mô đun 2: “Kỹ thuật phay CNC”<br /> <br /> 1. Nhận xét sơ bộ về công việc.<br /> Giống như “Mô đun nhập môn nhằm xác định kỹ năng thực hành của giáo viên dạy<br /> nghề trong lĩnh vực tiện và phay vạn năng” và Mô đun 1 “Cơ sở kỹ thuật CNC” đã<br /> được triển khai, Môđun 2 “Kỹ thuật phay CNC” cũng nằm trong Dự án hợp tác giữa<br /> Tổ chức hợp tác kỹ thuật Đức(GTZ) “Hỗ trợ kỹ thuật dạy nghề, Việt Nam”<br /> (PN.2006.2136.7) và Cơ quan Đào tạo nghề và Xã hội Châu Âu (EBG gGmbH).<br /> Môđun 2: “Kỹ thuật phay CNC” là khoá bồi dưỡng tiếp theo cho những giáo<br /> viên dạy nghề đã được chọn lọc của các trường điểm, sau Mô đun nhập môn và sau khi<br /> kết thúc thành công Mô đun 1 “Cơ sở kỹ thuật CNC”, nhằm hướng dẫn, luyện tập và<br /> vận hành máy cắt gọt CNC, được tổ chức ở Hưng Yên do chuyên gia EBG chịu trách<br /> nhiệm.<br /> Tiếp theo nữa là Mô đun 3 “Kỹ thuật tiện CNC”, và từ giữa tháng 9/2008 là khoá bồi<br /> dưỡng tăng cường 3 tháng cho tám giáo viên chọn lọc trong lĩnh vực cắt gọt CNC tại<br /> EBG, Magdeburg. Giống như các khoá đã được triển khai ở Hưng Yên, khoá bồi<br /> dưỡng tăng cường này nhằm tiếp tục chuẩn bị về mặt lý thuyết và thực hành cho giáo<br /> viên dạy nghề để sau đó họ đảm nhận các khoá đào tạo thí điểm đã được lập kế hoạch<br /> cho năm tới tại các trường ở Việt Nam.<br /> 2. Mục tiêu khoá bồi dưỡng Mô đun 2: “Kỹ thuật phay CNC”.<br /> Khác với Mô đun nhập môn đã triển khai mang tính sát hạch để nắm được trình độ<br /> kỹ thuật công nghệ CNC của các học viên, mục tiêu trước hết của Mô đun 2 “Kỹ thuật<br /> phay CNC” cũng như Mô đun 1 “Cơ sở kỹ thuật CNC” là bồi dưỡng chuyên môn cho<br /> các giáo viên đã được chọn lọc. Nó tạo tiền đề cần thiết để triển khai thắng lợi Mô đun<br /> 3 “Kỹ thuật tiện CNC” và khoá bồi dưỡng tăng cường CNC 3 tháng tại EBG, Đức.<br /> Giống như Mô đun 1, Mô đun 2 tiếp tục thực hiện việc xác định kiến thức lý thuyết để<br /> lập trình các bài tập gia công kỹ thuật phay CNC trên máy tính và kỹ năng thực hành<br /> để điều chỉnh và vận hành máy CNC. Qua đó sẽ đánh giá các bài thi của Mô đun này.<br /> Khoá bồi dưỡng có những mục tiêu cụ thể sau:<br /> (1) Truyền đạt các kiến thức, kỹ năng và thói quen trong lĩnh vực kỹ thuật<br /> phay CNC, trước hết là:<br /> - Cơ sở công nghệ:<br /> Nguyên tắc của kỹ thuật phay;<br /> Số vòng quay, tốc độ cắt, bước tiến khi phay;<br /> Tính chất vật liệu và ảnh hưởng của nó tới quá trình gia công phay;<br /> Tính toán được các dữ liệu cắt để phay.<br /> - Cơ sở kỹ thuật máy:<br /> Ôn lại các chức năng của máy phay CNC khác với máy vạn năng và máy NC;<br /> Các bộ phận chức năng của máy phay CNC: Động cơ trục chính, động cơ điều<br /> chỉnh chuyển động bàn theo các trục, bộ truyền trục vít đai ốc bi, hệ thống đo hành<br /> trình, bảng vận hành máy, ổ tích dao;<br /> Gá lắp dao và chi tiết.<br /> - Cơ sở toán học:<br /> Định lý Pitago, hàm số góc trong tam giác vuông (luyện tập);<br /> 2<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=144

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2