Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

BIỂU MẪU "HỢP ĐỒNG GIỮA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU VỚI ĐẠI DIỆN NGƯỜI SỞ HỮU TRÁI PHIẾU "

Chia sẻ: Lan Anh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

436
lượt xem
79
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mẫu hợp đồng thỏa thuận giữa tổ chức phát hành trái phiếu và đại diện của người sở hữu trái phiếu theo Mẫu CBTP Phụ lục số 07 (Ban hành kèm theo Thông tư số 17 /2007/TT-BTC ngày 13 tháng 3 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính )

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BIỂU MẪU "HỢP ĐỒNG GIỮA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU VỚI ĐẠI DIỆN NGƯỜI SỞ HỮU TRÁI PHIẾU "

  1. Phụ lục số 07 Mẫu CBTP (Ban hành kèm theo Thông tư số 17 /2007/TT-BTC ngày 13 tháng 3 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ) HỢP ĐỒNG GIỮA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU VỚI ĐẠI DIỆN NGƯỜI SỞ HỮU TRÁI PHIẾU I. Các bên tham gia hợp đồng: 1. Tổ chức phát hành trái phiếu: - Tên: - Địa chỉ: - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số..... do .... cấp ngày../../.. - Người đại diện hợp pháp của tổ chức phát hành: Ông (Bà) ..... (ghi rõ họ tên, địa chỉ, chức vụ hiện nay) 2. Tổ chức đại diện người sở hữu trái phiếu: - Tên: - Địa chỉ: - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số .....do .... cấp ngày.../../.. - Người đại diện hợp pháp của tổ chức đại diện: Ông (Bà) ..... (ghi rõ họ tên, địa chỉ, chức vụ hiện nay) II. Điều khoản hợp đồng: 1. Trái phiếu phát hành: - Tên trái phiếu: - Loại trái phiếu: - Mệnh giá: - Thời hạn trái phiếu:... năm - Kỳ hạn trả lãi: - Lãi suất: - Tổng số trái phiếu chào bán dự kiến: - Thời gian chào bán dự tính: 2. Quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia hợp đồng:
  2. - Quyền và nghĩa vụ của tổ chức phát hành trái phiếu: ........... - Quyền và nghĩa vụ của tổ chức đại diện người sở hữu trái phiếu: ........... 3. Trường hợp sửa đổi hợp đồng: 4. Trường hợp thay đổi tổ chức đại diện người sở hữu trái phiếu 5. Phí hợp đồng đại diện người sở hữu trái phiếu: (Nêu rõ mức phí làm tổ chức đại diện người sở hữu trái phiếu và phương thức thanh toán) 6. Xử lý vi phạm hợp đồng: 7. Các điều khoản khác (nếu có): III. Hiệu lực của hợp đồng: Hợp đồng này được lập thành 03 bản, mỗi bên giữ 01 bản, 01 bản gửi kèm hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu nộp lên Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước. ..., ngày ... tháng ... năm ... (Tên tổ chức đại diện (Tên tổ chức phát hành) người sở hữu trái phiếu) Giám đốc điều hành Giám đốc điều hành (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) (Ký ghi rõ họ tên và đóng dấu)
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


ERROR:connection to 10.20.1.100:9312 failed (errno=113, msg=No route to host)
ERROR:connection to 10.20.1.100:9312 failed (errno=113, msg=No route to host)

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2