intTypePromotion=3

Câu hỏi ôn tập môn Vật Lý Chất Rắn

Chia sẻ: Nguyen CCC | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
168
lượt xem
19
download

Câu hỏi ôn tập môn Vật Lý Chất Rắn

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mạng đảo. Các vec tơ cơ sở của mạng đảo. Các tính chất của mạng đảo. Ô cơ sở của mạng đảo. Tương tác Van der Waals – London. Tinh thể khí trơ. Liên kết ion và tinh thể ion. Liên kết đồng hóa trị và tinh thể đồng hóa trị.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Câu hỏi ôn tập môn Vật Lý Chất Rắn

  1. Câu hỏi ôn tập môn Vật Lý Chất Rắn
  2. 1. Mạng đảo. Các vec tơ cơ sở của mạng đảo. Các tính chất của mạng đảo. Ô cơ sở của mạng đảo. 2. Tương tác Van der Waals – London. Tinh thể khí trơ. 3. Liên kết ion và tinh thể ion. 4. Liên kết đồng hóa trị và tinh thể đồng hóa trị. 5. Liên kết kim loại và tinh thể kim loại. 6. Định luật Bragg. Các dạng vec tơ của định luật Bragg. Phương trình von Laue. Hình cầu Ewald. Vùng Brillouin. 7. Biên độ của sóng nhiễu xạ. Hệ số tán xạ cấu trúc và hệ số tán xạ nguyên tử. 8. Dao động mạng một chiều, một nguyên tử. Dao động mạng 3 chiều, một nguyên tử. 9. Dao động mạng một chiều, hai nguyên tử. Dao động mạng 3 chiều, hai nguyên tử. 10. Các tính chất của vec tơ sóng. 11. Phonon. Biểu diễn dao động mạng bằng phonon. Chuẩn động lượng của phonon. 12. Nhiệt dung của mạng tinh thể. Định luật Dulong – Petit cổ điển.
  3. 13. Lý thuyết Einstein về nhiệt dung. 14. Lý thuyết Debye về nhiệt dung – cách tính gần đúng. 15. Sự dẫn nhiệt và nở nhiệt của chất rắn. 16. Khí điện tử tự do cổ điển theo lý thuyết Drude. Các giả thiết. Định luật Ohm. 17. Định luật Wiedemann – Franz. Hiệu ứng Hall. 18. Lý thuyết về khí điện tử tự do lượng tử Sommerfeld. 19. Nhiệt dung, sự dẫn nhiệt và dẫn điện của khí điện tử lượng tử. 20. Phương trình Schrodinger của điện tử trong tinh thể. Gần đúng đoạn nhiệt và gần đúng một điện tử. 21. Hàm sóng và năng lượng của điện tử trong trường thế tuần hoàn. Định lý Bloch. 22. Phép gần đúng điện tử gần tự do. 23. Phép gần đúng điện tử liên kết mạnh. 24. Khối lượng hiệu dụng. 25. Lỗ trống. 26. Phân biệt các chất dẫn điện, bán dẫn, điện môi dựa vào cấu trúc vùng năng lượng.
  4. 27. Sự phụ thuộc của điện trở chất bán dẫn vào nhiệt độ. 28. Chất bán dẫn tạp chất. Các mức năng lượng tạp chất. 29. Mật độ hạt mang điện trong chất bán dẫn ở điều kiện cân bằng. Mức năng lượng Fermi. 30. Các hạt mang điện không cân bằng. Thời gian sống. 31. Chuyển tiếp kim loại – bán dẫn. Dòng phát xạ nhiệt. Giản đồ vùng năng lượng. Đặc trưng Volt-Ampere. Diode Schottky và tiếp xúc ohmic. 32. Lớp tiếp xúc p-n. Giản đồ vùng năng lượng. Đặc trưng Volt-ampere.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản