intTypePromotion=3

Câu hỏi trắc nghiệm môn Quản trị ngoại thương (C5)

Chia sẻ: NGUYEN HUONG | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
519
lượt xem
264
download

Câu hỏi trắc nghiệm môn Quản trị ngoại thương (C5)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'câu hỏi trắc nghiệm môn quản trị ngoại thương (c5)', kinh doanh - tiếp thị, internet marketing phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Câu hỏi trắc nghiệm môn Quản trị ngoại thương (C5)

  1. CU HỎI TRẮC NGHIỆM MƠN: QUẢN TRỊ NGOẠI THƯƠNG. (Khoa TM-DL). C5 1. Thư hỏi hàng (Enquiry): a. Về thương mại là thư của người bán hỏi người mua trong đó thể hiện ý định bán hàng của mình. b. Thư của người mua đề nghị người bán cho biết giá cả hàng hóa và các điều kiện cần thiết khác để mua hàng. c. Thư đề nghị mới do bên mua (hoặc bên bán) đưa ra sau khi nhận được chào hàng (hoặc đặt hàng). d. Tất cả đều sai. Đáp án: b 2. Thư của người mua đề nghị người bán cho biết giá cả hàng hóa và các điều kiện cần thiết khác để mua hàng: a. Chào hàng (Offer), báo giá (Quatation). b. Thư hỏi hàng (Enquiry). c. Hoàn giá (Counter-Offer). d. Đặt hàng (Order). Đáp án: b 3. Chào hàng (Offer), báo giá (Quotation): a. Về thương mại là thư của người bán gửi người mua trong đó thể hiện ý định bán hàng của mình. b. Thư của người mua đề nghị người bán cho biết giá cả hàng hóa và các điều kiện cần thiết khác để mua hàng. c. Thư đề nghị mới do bên mua (hoặc bên bán) đưa ra sau khi nhận được chào hàng (hoặc đặt hàng). d. Tất cả đều sai. Đáp án: a 4. Về thương mại là thư của người bán gửi người mua trong đó thể hiện ý định bán hàng của mình: a. Thư hỏi hàng (Enquiry). b. Chào hàng (Offer), báo giá (Quatation). c. Hoàn giá (Counter-Offer). d. Đặt hàng (Order). Đáp án: b
  2. 5. Chào hàng cố định (Firm Offer): a. Chào hàng cho một người cố định. b. Chào hàng bị ràng buộc trách nhiệm trong thời gian nhất định (hiệu lực của chào hàng). c. Chào hàng khơng bị ràng buộc trách nhiệm trong thời gian nhất định (hiệu lực của chào hàng). d. Cả 3 đều sai. Đáp án: b 6. Chào hàng bị ràng buộc trách nhiệm trong thời gian nhất định (hiệu lực của chào hàng: a. Chào hàng cố định (Firm Offer). b. Chào hàng tự do (Free Offer). c. Chào hàng bị động. d. Chào hàng chủ động. Đáp án: a 7. Chào hàng tự do (Free Offer): a. Có ghi Without Engagement. Việc chấp nhận của người mua đối với chào giá tự do phải được sự xác nhận của người chào giá đối với sự chấp nhận đó mới được coi là hợp đồng được thành lập. b. Chào hàng khơng bị ràng buộc trách nhiệm trong thời gian nhất định (hiệu lực của chào hàng). c. Chào hàng cho nhiều người cùng một lúc. d. Cả 3 đều sai. Đáp án: a 8. Chào hàng có ghi Without Engagement. Việc chấp nhận của người mua đối với chào giá tự do phải được sự xác nhận của người chào giá đối với sự chấp nhận đó mới được coi là hợp đồng được thành lập. a. Chào hàng cố định (Firm Offer). b. Chào hàng tự do (Free Offer). c. Chào hàng bị động. d. Chào hàng chủ động. Đáp án: b 9. Hoàn giá (Counter-Offer): a. Thư của người mua trả giá cả hàng hóa để mua hàng. b. Thư của người mua đề nghị người bán cho biết giá cả hàng hóa và các điều kiện cần thiết khác để mua hàng. c. Thư đề nghị mới do bên mua (hoặc bên bán) đưa ra sau khi nhận được chào hàng (hoặc đặt hàng), nhưng không chấp nhận hoàn toàn chào
  3. hàng (hoặc đặt hàng) đó. Khi đó trở thành người chào giá mới đưa ra lời đề nghị mới làm cơ sở để ký hợp đồng. d. Cả a và c đều đúng. Đáp án: c 10. Thư đề nghị mới do bên mua (hoặc bên bán) đưa ra sau khi nhận được chào hàng (hoặc đặt hàng), nhưng không chấp nhận hoàn toàn chào hàng (hoặc đặt hàng) đó. Khi đó trở thành người chào giá mới đưa ra lời đề nghị mới làm cơ sở để ký hợp đồng: a. Thư hỏi hàng (Enquiry). b. Chào hàng (Offer), báo giá (Quatation). c. Hoàn giá (Counter-Offer). d. Đặt hàng (Order). Đáp án: c 11. Chấp nhận (Acceptance): a. Sau khi bên bán qua nhiều lần báo giá, chào giá và bên mua trả giá, hoàn giá cuối cùng chấp nhận hoàn toàn với chào giá. b. Về thương mại là thư của người bán gửi người mua trong đó thể hiện ý định chấp nhận gi cả bn hàng. c. Thư của người mua đề nghị người bán chấp nhận giá cả hàng hóa và các điều kiện cần thiết khác để mua hàng. d. Tất cả đều sai. Đáp án: a 12. Sau khi bên bán qua nhiều lần báo giá, chào giá và bên mua trả giá, hoàn giá cuối cùng chấp nhận hoàn toàn với chào giá: a. Thư hỏi hàng (Enquiry). b. Chào hàng (Offer), báo giá (Quatation). c. Hoàn giá (Counter-Offer). d. Chấp nhận (Acceptance): Đáp án: d 13. Đặt hàng (Order): a. Về thương mại là thư của người bán gửi người mua trong đó thể hiện ý định bán hàng của mình. b. Trên cơ sở chào hàng, báo giá của bên bán; bên mua lập đơn đặt hàng. c. Thư của người mua đề nghị người bán cho biết giá cả hàng hóa và các điều kiện cần thiết khác để mua hàng. d. Tất cả đều sai. Đáp án: b
  4. 14. Trên cơ sở chào hàng, báo giá của bên bán; bên mua lập đơn đặt hàng: a. Thư hỏi hàng (Enquiry). b. Chào hàng (Offer), báo giá (Quatation). c. Hoàn giá (Counter-Offer). d. Đặt hàng (Order). Đáp án: d 15. Xác nhận (Confirmation): a. Thư ghi lại kết quả thống nhất gửi cho bên kia (do 1 bên đưa ra) để người bán xác nhận bán, xác nhận đơn đặt hàng. b. Về thương mại là thư của người bán gửi người mua trong đó thể hiện ý định bán hàng của mình. c. Trên cơ sở chào hàng, báo giá của bên bán; bên mua lập xác nhận đặt hàng. d. Thư của người mua đề nghị người bán xác nhận giá cả hàng hóa và các điều kiện cần thiết khác. Đáp án: a 16. Thư ghi lại kết quả thống nhất gửi cho bên kia (do 1 bên đưa ra) để người bán xác nhận bán - xác nhận đơn đặt hàng/(mua): a. Thư hỏi hàng (Enquiry). b. Chào hàng (Offer), báo giá (Quatation). c. Hoàn giá (Counter-Offer). d. Xác nhận (Confirmation). Đáp án: d
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản