Chương 9 - CÁC THANG ĐO LƯỜNG

Chia sẻ: Lê Đức Hoàng Minh | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:19

0
360
lượt xem
73
download

Chương 9 - CÁC THANG ĐO LƯỜNG

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Scaling is assigning numbers to indicants of the properties of objects. Đo lường bằng thang đo là việc gán các con số tương ứng với các biểu thị của đặc tính của đối tượng muốn đo lường.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chương 9 - CÁC THANG ĐO LƯỜNG

 1. Chương 9 MEASUREMENT SCALES CÁC THANG ĐO LƯỜNG 9-1
 2. What is Scaling? Đo lường bằng thang đo là gì? • Scaling is assigning numbers to indicants of the properties of objects • Đo lường bằng thang đo là việc gán các con số tương ứng với các biểu thị của đặc tính của đối tượng muốn đo lường 9-2
 3. Types of Response Scales Các loại thang đo dùng khi hỏi • Rating Scales (thang đo đánh giá) • Ranking Scales (thang đo xếp hạng) • Categorization (thang đo phân loại) 9-3
 4. Types of Rating Scales Các loại thang đo đánh giá • Simple category • Numerical (trị số cụ thể) • Multiple choice, single • Multiple rating (đánh giá response (nhiều lựa nhiều khía cạnh) chọn, chỉ chọn một trả • Fixed sum (tổng cố định) lời) • Stapel (thang đo Stapel) • Multiple choice, multiple • Graphic rating (thang đo response (nhiều lựa hình ảnh) chọn, chọn nhiều trả lời) • Likert scale (thang đo Likert) • Semantic differential (thang đo khác biệt ngữ nghĩa) 9-4
 5. Types of Rating Scales – Thang đo chỉ chọn một trả lời I plan to purchase a MindWriter laptop in the 12 months. Yes No What newspaper do you read most often for financial news? East City Gazette West City Tribune Regional newspaper National newspaper Other (specify:_____________) 9-5
 6. Types of Rating Scales – được chọn nhiều trả lời What sources did you use when designing your new home? Please check all that apply.  Online planning services  Magazines  Independent contractor/builder  Designer  Architect  Other (specify:_____________) 9-6
 7. Types of Rating Scales – Thang đo Likert The Internet is superior to traditional libraries for comprehensive searches.  Strongly disagree  Disagree  Neither agree nor disagree  Agree  Strongly agree 9-7
 8. Types of Rating Scales- SD Convenience of Reaching the Store from Your Location Nearby ___: ___: ___: ___: ___: ___: ___: Distant Short time required to reach store ___: ___: ___: ___: ___: ___: ___: Long time required to reach store Difficult drive ___: ___: ___: ___: ___: ___: ___: Easy Drive Difficult to find parking place ___: ___: ___: ___: ___: ___: ___: Easy to find parking place Convenient to other stores I shop ___: ___: ___: ___: ___: ___: ___: Inconvenient to other stores I shop Products offered Wide selection of different Limited selection of different kinds of products ___: ___: ___: ___: ___: ___: ___: kinds of products Fully stocked ___: ___: ___: ___: ___: ___: ___: Understocked Undependable products ___: ___: ___: ___: ___: ___: ___: Dependable products High quality ___: ___: ___: ___: ___: ___: ___: Low quality Numerous brands ___: ___: ___: ___: ___: ___: ___: Few brands 9-8 Unknown brands ___: ___: ___: ___: ___: ___: ___: Well-known brands
 9. Types of Rating Scales 9-9
 10. Types of Rating Scales- Numberical scale 9-10
 11. Types of Rating Scales- Mult. rating list 9-11
 12. Types of Rating Scales- Stapel scale 9-12
 13. Types of Rating Scales- Thang đo có tổng cố định 9-13
 14. Types of Rating Scales- Thang đo dùng hình ảnh, biểu tượng 9-14
 15. Types of Rating Scales- Thang đo so sánh từng cặp 9-15
 16. Types of Rating Scales- Thang đo buộc xếp hạng 9-16
 17. Types of Rating Scales- Thang đo so sánh hơn kém 9-17
 18. Các sai số trong đo lường cần tránh • Leniency (Tính khoan dung) – Negative Leniency – Positive Leniency • Central Tendency (khuynh hướng trung tâm/trung bình) • Halo Effect (hiệu ứng hào quang) 9-18
 19. Scale Design Techniques Kỹ thuật thiết kế thang đo • Arbitrary scaling (thang đo tùy ý) • Consensus scaling (thang đo đồng thuận) • Cumulative scaling (Thang đo tích lũy) • Item Analysis scaling (Thang đo dùng kỹ thuật phân tích mục hỏi – lớp cao học) • Factor scaling (Thang đo dùng phân tích nhân tố - lớp cao học) 9-19

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản