intTypePromotion=3

Chương hấp thụ các bon - Cẩm nang ngành lâm nghiệp

Chia sẻ: Nguyen An Chi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:85

0
64
lượt xem
12
download

Chương hấp thụ các bon - Cẩm nang ngành lâm nghiệp

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu Cẩm nang ngành lâm nghiệp: Chương hấp thụ các bon gới thiệu về công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu và Nghị định thư Kyôtô, công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (UNFCCC), một số khái niệm cơ bản liên quan đến hấp thụ cácbon và dự án CDM trong lâm nghiệp,...Mời bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chương hấp thụ các bon - Cẩm nang ngành lâm nghiệp

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN<br /> CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ NGÀNH LÂM NGHIỆP & ĐỐI TÁC<br /> <br /> CẨM NANG<br /> <br /> NGÀNH LÂM NGHIỆP<br /> <br /> Chương<br /> <br /> HẤP THỤ CÁC BON<br /> <br /> Ths: Phan Minh Sang Ths: Lưu Cảnh Trung<br /> <br /> NĂM 2006<br /> <br /> Mục lục<br /> Những chữ viết tắt............................................................................................................................... i 1. Giới thiệu 1 2. Gới thiệu về công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu và Nghị định thư Kyôtô 3 2.1. Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (UNFCCC) ................................... 3 2.2. Nghị định thư Kyôtô 4 2.2.1. Cơ chế đồng thực hiện – Joint Implementation............................................................... 5 2.2.2. Mua bán phát thải – Emission Trading ........................................................................... 5 2.2.3. Cơ chế phát triển sạch (Clean Development Mechanism) .............................................. 5 2.3. Các thông tin chung về dự án CDM........................................................................................ 8 2.3.1. Các bên có liên quan đến các dự án CDM ...................................................................... 8 2.3.2. Chu trình dự án CDM...................................................................................................... 9 2.3.3. Dự án CDM qui mô nhỏ................................................................................................ 12 2.4. Triển vọng thực hiện Nghị định thư Kyôtô và cơ chế phát triển sạch CDM ở Việt Nam..... 13 2.4.1. Thông tin quốc gia về Nghị định thư Kyôtô và Cơ chế phát triển sạch CDM ............. 13 2.4.2. Vai trò và triển vọng hấp thụ cácbon trong ngành lâm nghiệp .................................... 17 2.4.3. Chu trình phê duyệt dự án CDM ở Việt Nam ............................................................. 18 3. Hấp thụ các bon trong lâm nghiệp 21 3.1. Một số khái niệm cơ bản liên quan đến hấp thụ cácbon và dự án CDM trong lâm nghiệp... 21 3.2. Phương pháp điều tra hấp thụ cácbon trong lâm nghiệp ....................................................... 27 3.2.1. Phương pháp luận chung.............................................................................................. 27 3.2.2. Sinh khối và hấp thụ cácbon của lớp thực vật trên bề mặt đất ..................................... 32 3.2.3. Rác hữu cơ trên mặt đất ............................................................................................... 39 3.2.4. Sinh khối dưới mặt đất ................................................................................................. 40 3.2.5. Cácbon trong đất .......................................................................................................... 41 3.3. Đánh giá giá trị của rừng với hấp thụ cácbon....................................................................... 48 3.3.1. Giá trị chung................................................................................................................. 48 3.3.2. Xác định giá trị của rừng với hấp thụ các bon ............................................................. 49 4. Thiết lập, quản lý dự án CDM lâm nghiệp 50 4.1. Ranh giới dự án .................................................................................................................... 51 4.2. Đo đếm, giám sát và xác nhận GHG .................................................................................... 52 4.2.1. Đường cơ sở ................................................................................................................. 53 4.2.2. Xác định cácbon và các khí nhà kính khác .................................................................. 54 4.2.3. Thiết kế hệ thống ô đo đếm và phương pháp tính lượng hấp thụ cácbon của các dự án LULUCF trong lâm nghiệp ......................................................................................................... 56 4.2.4. Đo đếm hiện trường và phân tích số liệu để ước lượng các bể cácbon dự án .............. 62 4.2.5. Giám sát ....................................................................................................................... 66 4.3. Tác động, hiệu quả và chi phí của dự án LULUCF trong lâm nghiệp ................................. 66 4.4. Quá trình thiết lập một dự án CDM trồng rừng và tái trồng rừng ........................................ 68 4.5. Dự án CDM trồng rừng và tái trồng rừng qui mô nhỏ ......................................................... 69 Phụ lục 70 Phụ lục 1. Thuật ngữ - Glossary....................................................................................................... 70<br /> <br /> ii<br /> <br /> Phụ biểu 2. Hướng dẫn viết đề xuất dự án cho dự án CDM trồng rừng và tái trồng rừng ............... 76 Phụ biểu 3. Hướng dẫn đề xuất phương pháp mới cho việc xác định đường cơ sở và giám sát dự án trồng rừng và tái trồng rừng ............................................................................................................. 76 Phụ biểu 4. Quy trình và thủ tục đăng ký dự án CDM về trồng rừng và tái trồng rừng................... 76 Phụ biểu 5. Hướng dẫn quy trình và thủ tục cho dự án CDM trồng rừng và tái trồng rừng qui mô nhỏ .......................................................................................................................................................... 76 Tài liệu tham khảo 77<br /> <br /> iii<br /> <br /> NHỮNG CHỮ VIẾT TẮT AM AR WG ARD CDM: CER CH4 CO2 CO2e COP Approved Methodology – Phương pháp đã được thẩm định Afforestation/Reforestation Working Group (of the EB) – Nhóm chuyên trách về Trồng rừng/Tái trồng rừng của Ban thư ký Afforestation, Reforestation and Deforestation – Trồng mới rừng, tái trồng rừng và phá rừng Clean Development Mechanism – Cơ chế phát triển sạch Certified Emission Reduction – Giảm phát thải được chứng nhận Methane – Mêtan Carbon Dioxide - Cácbonic Carbon Dioxide Equivalent – Đơn vị cácbonic tương đương Conference of the Parties (to the UNFCCC) – Hội nghị các Bên tham gia (Đối với Công ước khung của Liên hợp quốc vế biến đổi khí hậu)<br /> <br /> COP/MOP Conference of the Parties serving as a Meeting of the Parties to the Kyoto Protocol– Cuộc họp các bên tham gia Nghị định thư Kyôtô của Hội nghị các Bên tham gia DNA DOE EB FAO ER GHG HFC IPCC IRR LFG LULUCF M&P Meth Panel N2O NM NMB NMM NPV PDD SSC Designated National Authority – Cơ quan thẩm quyền quốc gia Designated Organizational Entity- Cơ quan tác nghiệp được chỉ định Executive Board – Ban Điều hành Tổ chức Nông lương thế giới Emissions Reductions – Giảm phát thải Greenhouse Gas – Khí nhà kính Hydrofluorocarbons Intergovernmental Panel on Climate Change – Ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu Internal Rate of Return – Tỷ suất lợi nhuận Land fill gas – khí chôn lấp Land use, land use change and forestry – Sử dụng đất, thay đổi sử dụng đất và lâm nghiệp Modalities & Procedures – Phương thức và quy trình Baseline and Monitoring Methodology Panel – Ban phê duyệt phương pháp giám sát và đường cơ sở Nitrous Oxide – Ôxít Nitơ New Methodology – Phương pháp mới New Methodology Baseline – Phương pháp tính đường cơ sở mới New Methodology Monitoring – Phương pháp giám sát mới Net Present Value – Lợi nhuận thực quy về hiện tại Project Design Document – Văn kiện thiết kế dự án Small Scale CDM – Dự án CDM quy mô nhỏ<br /> <br /> SSC WG SBSTA UNEP<br /> <br /> Small Scale CDM Working Group (of the EB) – Nhóm làm việc dự án CDM quy mô nhỏ (thuộc Ban điều hành) Subsidiary Body for Scientific and Technological Advice - Bộ phận tư vấn khoa học và kỹ thuật United Nations Environment Programme - Chương trình Môi trường Liên hợp quốc<br /> <br /> ii<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản