ĐÀO TẠO GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH CHUYÊN NGHIỆP

Chia sẻ: Mai Việt Dũng | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
315
lượt xem
116
download

ĐÀO TẠO GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH CHUYÊN NGHIỆP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Hiểu biết về những kỹ năng để trở thành người đứng đầu doanh nghiệp - Được trang bị những công cụ hữu ích để quản lý doanh nghiệp - Biết được cách xây dựng chiến lược, quản lý nhân viên, xây dựng văn hóa doanh nghiệp - Biết chớp cơ hội và đề ra tầm nhìn

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: ĐÀO TẠO GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH CHUYÊN NGHIỆP

  1. Chương trình đào tạo GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH CHUYÊN NGHIỆP CEO Chief Executive Officer ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ • • Nắm được những tư duy và kiến thức cốt Cấp lãnh đạo doanh nghiệp (HĐQT/HĐTV và Ban Tổng Giám đốc / Ban Giám đốc); lõi mà một CEO cần phải có; • • Đội ngũ quản lý cấp trung của các doanh Biết cách trang bị những năng lực quản trị nghiệp (các Giám đốc chức năng hoặc các cần thiết của một CEO; Trưởng / Phó các Phòng / Ban / Bộ phận • Biết cách đạt được hoài vọng của mình là trong doanh nghiệp) mong muốn sớm trở trở thành một CEO chuyên nghiệp thành CEO hoặc nâng cao năng lực quản lý và lãnh đạo; và NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH & DANH SÁCH • Những người có hoài vọng trở thành Giám GIẢNG VIÊN đốc Điều hành trong tương lai. • Chương trình CEO của JOY sẽ được triển ĐIỀU KIỆN THAM DỰ khai theo mô hình quản trị riêng của JOY (JOY’s Management Model (gọi tắt là • Đã tốt nghiệp đại học / cao đẳng (bất cứ “JMM”): chuyên ngành nào); hoặc CEO = Lãnh đạo = (Chiến lược + Đội ngũ) • Đội ngũ = (Con người + Hệ thống + Văn hoá) Đang ở vị trí quản lý trong doanh nghiệp • Chương trình được tổ chức vào các buổi tối (nằm trong ban lãnh đạo công ty hoặc Giám đốc chức năng, Trưởng, Phó Bộ phận trở từ 18h00’ đến 21h00’, tuần 02 buổi. Thời lên) lượng học của khoá học là 04 tháng, khai giảng hàng tháng MỤC TIÊU ĐÀO TẠO • Vui lòng xem nội dung chương trình và danh sách Giảng viên của chương trình ở trang kế • Cung cấp cho bạn những tư duy và nhận tiếp. thức cốt lõi mà một Giám đốc Điều hành chuyên nghiệp (CEO) cần phải có trong môi HỌC PHÍ trường kinh doanh toàn cầu; • • Cung cấp cho bạn những kiến thức nền tảng Học phí chương trình là 800 usd/khoá/học trên nhiều lĩnh vực và trên nhiều khía cạnh viên, học phí trên đã bao gồm hoá đơn, mà một CEO cần phải trang bị; chứng chỉ, tài liệu học và teabreak. • Những tư duy, nhận thức và kiến thức này, HOÀN TẤT CHƯƠNG TRÌNH cùng với năng khiếu bẩm sinh về quản trị và sự trải nghiệm quản lý của bản thân sẽ giúp • bạn trở thành một CEO chuyên nghiệp. Sau khi hoàn tất thành công chương trình này, Chứng chỉ Tốt nghiệp sẽ được cấp bởi MỤC TIÊU HỌC TẬP ETI (Emerging Technology Institute at California State University) Viện Công nghệ Sau khi hoàn tất thành công chương trình này, bạn có Trường Đại học California Hoa Kỳ. thể: • Biết được ai, làm thế nào, trải nghiệm ra sao để có thể trở thành một CEO trong tương lai; HỌC VIỆN DOANH NHÂN & GIÁM ĐỐC JOY ĐỊA CHỈ: PHÒNG 1005, NHÀ 17T8, KHU ĐTM TRUNG HOÀ - NHÂN CHÍNH, THANH XUÂN, HÀ NỘI TEL: 04.22198392 FAX: 04.6.2510826 HOTLINE: 0912320707 E-MAIL: info@joy.edu.vn Website: www.joy.edu.vn www.daotaodoanhnhan.com JOY - Tri thức là sức mạnh
  2. ST T C H U Y Ê N Đ Ề/ S U BJ E C TS T H ỜI L Ư Ợ N G GI Ả N G VI Ê N Bu ổi Ti ết 1 C hâ n du ng củ a m ột C E O ch uy ên ng hi ệp O n be co mi ng a Pr of es sio na l
  3. E O 1 4 Th ạc sỹ Đ ặn g Ng ọc Sự - C hu yê n gi a tư vấ n Gi ản g viê n H SB (H an oi Bu sin ess Sc ho oll ), Ch uy ên viê n tư vấ n Tậ p đo àn FP T và Vi etn am Ar ili ne. 2 Ph ư ơn g ph áp ph át tri ển kh ả nă ng lã nh

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản