intTypePromotion=1
ADSENSE

Đáp án đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khóa 3 (2010-2012) - Nghề: Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ - Môn thi: Thực hành nghề - Mã đề thi: DA QTDNVVN-TH49

Chia sẻ: Lê Na | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

58
lượt xem
4
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đáp án đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khóa 3 (2010-2012) - Nghề: Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ - Môn thi: Thực hành nghề - Mã đề thi: DA QTDNVVN-TH49 với lời giải chi tiết và thang điểm rõ ràng cho mỗi câu hỏi, sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho sinh viên nghề này tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đáp án đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khóa 3 (2010-2012) - Nghề: Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ - Môn thi: Thực hành nghề - Mã đề thi: DA QTDNVVN-TH49

  1. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ĐÁP ÁN ĐỀ THI TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG NGHỀ KHÓA 3 (2010 – 2012) NGHỀ: QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ MÔN THI: THỰC HÀNH NGHỀ Mã đề thi: DA QTDNVVN - TH 49 Bài Y. Cầu Ý Nội dung Điểm 1.1 Tầm nhìn 10 1 1.2 Sứ mệnh 10 1.3 Mục tiêu 30 1 2.1 Ưu điểm 5 2 2.2 Hạn chế 5 Viết bảng phân tích công việc của 3 10 Lê Đức Anh 2 Tự chọn do trường biên soạn 30 Cộng 100 Quy đổi về thang điểm 10 Bài 1 (70 điểm ) GIẢI QUYẾT TÌNH HUỐNG KINH DOANH Yêu câu 1 (50 điểm) : Viết kế hoạch kinh doanh cần có 5 nội dung là Tầm nhìn, Sứ mạng, Mục tiêu, Chiến lược, Kế hoạch hành động. 1.1/-Tầm nhìn: ( nội dung một số ý chính) - Trong vòng 3 năm tới, QCT trở thành nhà cung cấp dịch vụ quảng cáo giá rẽ hàng đầu trên xe buýt, tại các bệnh viện, siêu thị, nhà chờ sân bay,… - Trong vòng 3 năm tới QCT trở thành nhà sản suất các mẫu QC cho các doanh nghiệp như mong đợi của DN và người tiêu dùng - Trong vòng 3 năm tới đưa giá trị của QCT từ doanh thu 25 tỷ lên 100 tỷ trong hoạt động quảng cáo giá rẻ. - Góp phần tuyên truyền về an toàn giao thông, tránh ùn tắc, tiện lợi và tiết kiệm 1.2/- Sứ mạng ( gợi ý ) - An toàn, tiết kiệm, hiệu quả cùng QCT 1.3/- Mục tiêu: - Có lãi trong năm đầu tiên - Đầu tư và khả năng thu hồi vốn đầu tư nhanh trong vòng 2 tới 3 năm - Tạo ra hiệu ứng kinh tế xã hội cao nhất - Tạo ra đội ngũ chuyên nghiệp, có trách nhiệm, có lương tâm - Định hướng sử dụng phương tiện giao thông công cọng cho xã hội, bớt phụ thuộc phương tiện giao thông cá nhân. Có thể tính toán các chỉ tiêu sau đây: a/ Vốn đầu tư cho dự án QC trên xe buýt
  2. Bảng 1: Định phí năm 2012 ( đơn vị 1.000.000 VNĐ) TT Khoản mục Số Đơn giá Thành tiền lượng 1 Màn hình LCD 14’’ 100 5 500 2 Màn hình dự phòng 20 5 100 3 Phụ kiện lắp đặt 120 0,5 60 4 Sản suất phim ngắn vui tuyên truyền 15.000 15.000 Tổng 15.660 Bảng 2: Biến phí Năm 2012 (đơn vị 1,000,000 VNĐ) Tt Phục vụ quản lý&kinh doanh Số Đơn giá Thành tiền lượng Tháng Năm 1 Thuê mặt bằng 1 30 360 2 Trang thiết bị văn phòng 400 3 Điện nước , điện thoại 15 180 4 Linh tinh 60 5 Marketing 3.000 6 Hợp đồng thuê xe buýt 100 1 1.200 Tổng 5.200 Nhân lực và chi phí nhân lực 7 Trưởng dự án 1 10 120 8 Phó trưởng dự án 1 9 108 9 Bộ phận văn phòng 3 7 252 10 Kỹ thuật viên lắp ráp 6 7 504 11 Kỹ thuật viên phát hình 2 8 192 12 Nhân viên bán hàng 12 7 1008 Tổng 2184 Tổng biến phí năm 2012 7384 Vậy tổng vốn đầu tư cho dự án kinh doanh QC TRÊN XE BUÝT: Tt Chỉ tiêu Thành tiền 1 Chi phí cố định 15.660 2 Chi phí biến đổi 7.384 Tổng 23.044 b/ TÍNH TOÁN DOANH THU – LỜI LỖ NĂM 2012 ( đơn vị triệu đồng) Tt Chỉ tiêu Thành tiền/năm 1 Doanh thu dự kiến: 36. 100. 12. 60% = 25.920 2 25.920 23.044 3 Tổng chi phí 2.876 4 Lãi gộp 1.500 5 Lãi vay ưu đãi 15.000. 10% = 1.500 1.376 Lãi ròng Lợi nhuận ròng của năm 2012 1.376
  3. NĂM 2013: a/ chi phí hoạt động kinh doanh Chi đầu tư và chi hoạt động kinh doanh: ( đơn vị 1.000.000 NVĐ) Tt Hạng mục Số lượng Đơn giá Thành tiền 1 LCD 14’’ 200 5 1.000 2 Phụ kiện lắp đặt 200 0,5 100 3 Đầu tư sản suất mẩu QC 15.000 4 Marketing 4.000 5 Hợp đồng thuê xe buýt 300 1 3.600 TỔNG 23.700 Chi phục vụ quản lý và chi nhân sự Tt Hạng mục thành tiền 1 Chi phục vụ quản lý 2.000 2 Chi nhân sự 4.368 Tổng 6.368 Tổng chi hoạt động kinh doanh năm 2013 23.700 + 6.368 = 30.068 b/ TÍNH DOANH THU – LỜI – LỖ Tt Chỉ tiêu Thành tiền 1 Doanh thu: 36. 12. 300. 70% = 90.720 90.720 2 Chi phi 30.068 3 Lãi gọp 60.652 4 Lãi sản suất mẩu quảng cao 3.000 5 Lãi vay phải trả 1.500 6 Lãi ròng ( 3 + 4 – 5) 62.154 Lãi ròng năm 2013 62.154 NĂM 2014 a/ Chi đầu tư và hoạt động kinh doanh (đơn vị 1.000.000 VNĐ) Tt Chỉ tiêu hạng mục Số lượng Đơn giá Thành tiền 1 LCD 14’’ 1.800 5 9.000 2 Phụ kiện lắp đặt 1.800 0,5 900 3 Chi marketing 5.000 4 Chi hợp đồng thuê xe buýt 2.000 28.800 Tổng chi 43.700 Chi phục vụ quản lý và chi nhân sự Tt Hạng mục Thành tiền 1 Chi phục vụ quản lý: 2.000. 150% 3.000 2 Chi nhân sự : 4.368. 150% 6552
  4. Tổng chi phục vụ và nhân sự 9552 Tổng chi hoạt động kinh doanh năm 2014 43.700 + 9.552 = 53.252 b/ TÍNH TOÁN DOANH THU LỜI – LỖ Tt Chỉ tiêu Thành tiền 1 Doanh thu: 36. 12. 2000. 80% 692.200 2 Chi hoạt động 53,252 3 Chi trả vốn vay 15.000 4 Chi trả lãi vay 1.500 5 Lãi gọp 622.448 6 Thuế thu nhập doanh nghiệp 20% 124.489,6 7 Lãi ròng 497958,4 Lãi ròng năm 2014 497.958,4 TỔNG HỢP- TÍNH TOÁN CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH tt Chỉ tiêu 2012 2013 2014 1 Doanh thu 25.920 90.720 692.200 2 Chi phí 23.044 31.566 69.752 3 Lãi gọp 1.376 62.154 622.448 4 Thuế thu nhập doanh 0 0 124.489,6 5 nghiệp 1.376 62.154 497.958,4 6 Lãi ròng 40% 45% 50% 7 Dự báo lãi suất chiết khấu 892,8 29.562 147.543,2 8 NPV lãi ròng 3,87% 93,6% 211% 9 ROA 11,1% 178,4% 269,4% 10 ROE 1,12 lần > 1 1,35 lần > 1 7,1 lần > 1 BCR Chiến lược Xác lập vị thế QCT: phấn đấu trong vòng từ 3 đến 5 năm QCT trở thành công ty dẫn đầu trong chương trình QC giá rẻ trong cộng đồng Khách hàng: tất cả những nơi có nhiều người tập trung đông như: xe buýt, nhà chờ ga xe lửa, nhà chờ phi trường,bệnh viện, siêu thị,… Những cơ hội: Chủ trương của chính quyền TP.HCM,về việc khuyến khích người dân tham gia đi lại bằng xe buýt, yêu cầu CB-CC làm gương. Một bộ phận dân cư, SV-HS luôn tham gia đi lại bằng xe buýt vì an toàn và tiết kiệm cho bản thân Sản phẩm hàng hóa dịch vụ: QC giá rẻ 15’’, 30’’ phát lien tục sẽ thu hút các doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia, kèm các đoạn phim ngắn vui tuyê truyền se thu hút người xem Đến cuối năm thứ 3, phát triễn mở rộng ra các phạm vi khác của thị trường, có thể phát triễn ổ những thành phố khác, có xe buýt nhiều. Chương trình hành động: Vì quý 1 năm 2012,có những tháng cuối năm âm lịch nên:
  5. Trong tháng 12 năm 2011, phải hoàn thành và kiện toàn bộ máy thực hiện dự án Trong tháng 12 năm 2011, đàm phán ký kết hợp đồng thuê xe buýt với công ty xe buýt TP. HCM, và thỏa thuận với chủ xe ,tài xế xe buýt. Cuối năm 2011, thuê mướn mặc bằng, trang bị đầy đủ dụng cụ văn phòng Mười ngày đầu tháng 1năm 2012 mua LCD và làm phụ kiện lắp ráp lên xe buýt .bộ phận bán hàng tích cực bán chương trình quảng cáo Trong tháng 1 năm 2012, tham gia hội chợ, chào sản phẩm, Trong tháng 1- 2012 làm hội thảo giới thiệu chương trình QC trên xe buýt Tháng 2- 2012 phát mẫu QC trên đài truyền hình TP. HCM Kết hợp đài truyền hình TP.HCM thực hiện phim vui giải trí ngăn 10 phút, có lồng chương trình khuyến khích người dân tham gia đi xe buýt Mua 1/8 trang QC trên báo tuổi trẻ và báo thanh niên mổi tháng 1 tuần trong quy 1-2012. Kết hợp với sở VH-TT-DL làm chương trình quản bá QCT dịp lễ 30-4va2 1-5 Thuê không gian 2 đầu TP: ở đầu Bến xe niềm đông và bến xe niềm tây, dựng pano quảng cáo ngoài trời cho chương trình In và phát cataloge của sả phẩm lien tục trong quý 1 và quý 2 năm 2012. Tháng 6-2012 họp tổng kết ,rút kinh nghiệm và chuẩn bị triễn khai chương trình 6 tháng cuối năm. Trong quý 4, nghiên cứu việc sản suất mẫu quảng cáo chào bán cho các doanh nghiệp. Yêu cầu 2: Đánh giá ưu điểm và hạn chế của kế hoạch kinh doanh này 2.1 Ưu: - Về xã hội Thu hút nhiều người tham gia dùng phương tiện xe buýt để di chuyển, hạn chế phần nào nạn ùn tắc giao thông, giảm thiểu tai nạn giao thông, an toàn tiết kiệm. Tạo công ăn việc làm cho một số người. Thực hiện chính sách của TP.HCM - Về công ty QCT: Dẫn đầu trong kênh QC giá rẻ là mong đợ Dự án thu hồi vốn nhanh, có lãi. Lấy điểm với chính quyền TP.HCM Mở rộng thị phần tại TP và các trung tâm kinh tế lớn 2.2 Hạn chế Không phải ai đi xe buýt cũng thích thú với các mẫu QC Các doanh nghiệp ít tin tưởng hiệu quả của chương trình Sự bất hợp tác của tài xế xe buýt khi không thường xuyên mở LCD Vào giờ cao điểm, đông người trên xe buýt không còn ai để ý đến chương trình Yêu cầu 3 : Viết bảng phân tích công việc của Lê Đức Anh Công ty QCT Dự án QC trên xe buýt Bảng phân tích công việc của Lê Đức Anh, trưởng dự án tt Công việc 1 Lê Đức Anh Trưởng dự án 2 Phòng/ bộ phận Phòng khai thác các dự an quảng cáo 3 Nơi làm việc QCT
  6. 4 Báo cáo công việc cho GĐ Lê Văn Dũng 5 Mục đích công việc Tổ chức thực hiện dự án QC giá rẻ 6 Phạm vi công việc TP.HCM và các trung tâm kinh tế lớn 7 Nhiệm vụ & trách nhiệm Thực hiện thành công dự án 8 Phạm vi trách nhiệm Phần đầu dự an QC giá rẻ tại TP.HCM 9 Tiêu chuẩn Có năng lực, dám làm, dám chịu trách nhiệm 1 Quyền lợi Lương,thưởng tốt nhất, kế thừa lãnh đạo cấp 0 cao 1 Mức phấn đấu Hoàn thanh tốt nhất dự án, phát triễn mở 1 rộng Bài 2 : Tự chọn , do trường biên soạn …….. ngày… tháng…. năm…..
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=58

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2