intTypePromotion=1
ADSENSE

Đề cương chi tiết học phần: Rèn nghề 2 - Kỹ năng nuôi cá nước ngọt

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

31
lượt xem
2
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Học phần Rèn nghề 2 - Kỹ năng nuôi cá nước ngọt trang bị cho người học những nội dung chính như: Nắm chắc một số đặc điểm dinh dưỡng, sinh sản của cá chép, trắm cỏ, trôi (rô hu, mrigan), mè trắng, mè hoa, rô phi; kỹ thuật chuẩn bị ao nuôi; kỹ thuật thả giống; sản xuất thức ăn; quản lý môi trường. Mời các bạn cùng tham khảo đề cương chi tiết học phần để biết thêm các thông tin về môn học.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề cương chi tiết học phần: Rèn nghề 2 - Kỹ năng nuôi cá nước ngọt

  1. TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM KHOA CHĂN NUÔI THÚ Y TS. DƯƠNG NGỌC DƯƠNG TS. LÊ MINH CHÂU TS. HOÀNG HẢI THANH ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN HỌC PHẦN: RÈN NGHỀ 2 - KỸ NĂNG NUÔI CÁ NƯỚC NGỌT Số tín chỉ: 02 Mã số: SAQ412 Thái Nguyên, năm 2017
  2. ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN RÈN NGHỀ 1. Tên học phần: Kỹ năng nuôi cá nước ngọt - Mã số học phần: SAQ412 - Số tín chỉ: 02 - Tính chất của học phần: Bắt buộc - Ngành (chuyên ngành): Nuôi trồng Thuỷ sản 2. Phân bổ thời gian học tập: - Thời gian tính theo tiết chuẩn, 2 tín chỉ = 30 tiết chuẩn= 10 ngày = 20 buổi học lý thuyết: 2 buổi trực tiếp rèn kỹ năng: 16 buổi Kiểm tra tổng kết: 2 buổi 3. Đánh giá học phần Sau mỗi bài rèn nghề, giáo viên đánh giá điểm cho sinh viên theo thang điểm 10. Tổng hợp kết quả học phần rèn nghề của sinh viên sẽ được đánh giá theo thang điểm 10 và thang điểm 4, tương ứng các mức: Giỏi, Khá, Trung bình, Yếu, Kém. Sinh viên có kết quả tổng hợp loại yếu, kém sẽ phải học rèn nghề lại. 4. Điều kiện học 4.1. Các học phần học trước: Các học phần cơ sở, học phần chuyên ngành: Di truyền và chọn giống thuỷ sản; Dinh dưỡng và Thức ăn TS; Bệnh học thuỷ sản; Công trình và thiết bị nuôi trồng thuỷ sản; Kỹ thuật sản xuất giống và nuôi cá nước ngọt. 4.2. Cơ sở vật chất: Ao nuôi, bể cho cá đẻ, bể ấp trứng 5. Mục tiêu đạt được sau khi kết thúc học phần 5.1. Kiến thức . Nắm chắc một số đặc điểm dinh dưỡng, sinh sản của cá chép, trắm cỏ, trôi (rô hu, mrigan), mè trắng, mè hoa, rô phi..... . Kỹ thuật chuẩn bị ao nuôi. . Kỹ thuật thả giống . Sản xuất thức ăn . Quản lý môi trường. . Thu hoạch - Kỹ năng: . Nắm được một số đặc điểm dinh dưỡng, sinh sản của cá chép, trắm cỏ, trôi (rô hu, mrigan), mè trắng, mè hoa, rô phi..... . Kỹ thuật chuẩn bị ao nuôi. . Kỹ thuật thả giống . Sản xuất thức ăn . Quản lý môi trường.
  3. . Thu hoạch - Thái độ: + Tuân thủ quy trình kỹ thuật nuôi cá nước ngọt; + Có trách nhiệm với sản phẩm làm ra, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; + Có ý thức bảo vệ môi trường, phát triển sản xuất theo hướng bền vững; + An toàn trong lao động. III. DANH MỤC CÁC BÀI HỌC, THỜI GIAN VÀ PHÂN BỔ THỜI GIAN HỌC TẬP Thời TT Nội dung lượng Phương pháp (Buổi) 1 Học lý thuyết 2 Thuyết trình, động não 2 Chuẩn bị ao 2 SV trực tiếp thực hành 3 Đánh giá giống thả 3 SV trực tiếp thực hành 4 Sản xuất thức ăn 8 SV trực tiếp thực hành 5 Quản lý môi trường ao nuôi 4 SV trực tiếp thực hành 6 Thu hoạch 1 SV trực tiếp thực hành Tổng cộng 20 7. Tài liệu học tập : 7.1. Tài liệu học tập Dương Ngọc Dương, 2016. Kỹ thuật nuôi trồng thủy sản. Giáo trình nội bộ 7.2. Tài liệu tham khảo 1. Giáo trình nội bộ kỹ thuật nuôi thủy đặc sản nước ngọt : Dành cho sinh viên ngành nuôi trồng thủy sản / Dương Ngọc Dương, ...[et.al]. - Đại học Thái Nguyên: Đại học Nông lâm, 2017. - 105 tr. ; 27cm. Số ĐKCB: NB.000397 2. Kỹ thuật nuôi thuỷ đặc sản nước ngọt / Ngô Trọng Lư, Thái Bá Hồ. - Hà Nội : Nông nghiệp, 2005. – 3 tập Tập II / Ngô Trọng Lư, Thái Bá Hồ, 2005. - 148 tr. Số ĐKCB: DB.002572. 3. Kỹ thuật nuôi thuỷ đặc sản nước ngọt / Ngô Trọng Lư, Thái Bá Hồ. - Hà Nội : Nông nghiệp, 2005. - 3 tập Tập III / Ngô Trọng Lư, Nguyễn Kim Độ, 2006. - 83 tr. Số ĐKCB: DB.002565 DB.002566 DB.002567. 4. Kỹ thuật nuôi thuỷ đặc sản nước ngọt / Ngô Trọng Lư. - Hà Nội : Nông nghiệp, 2002. - 3 tập. Tập 1. : Kỹ thuật nuôi thuỷ đặc sản nước ngọt / Ngô Trọng Lư, Thái Bá Hồ, 2002. - 160 tr. Số ĐKCB: DB.001444 DB.001445 DB.001446.
  4. 5. Kỹ thuật nuôi cá rô phi vằn / Phạm Văn Trang, Nguyễn Trung Thành. - Hà Nội : Nông nghiệp, 2004. - 60 tr. Số ĐKCB: DB.001948 DB.001949 DB.001950. 6. Kỹ thuật nuôi cá lóc bông. - Tái bản lần thứ nhât. - Hà Nội : Nông nghiệp, 2009. - 36 tr. : minh hoạ màu ; 21 cm. Số ĐKCB: DB.003037 DB.003038 DB.003039. 7. Giáo trình nội bộ công trình và thiết bị nuôi trồng thủy sản : Dành cho sinh viên ngành nuôi trồng thủy sản / Lê Minh Châu, Dương Ngọc Dương. - Đại học Thái Nguyên : Đại học Nông lâm, 2017. - 94 tr. ; 27cm. Số ĐKCB: NB.000396. 8. Cán bộ giảng dạy: STT Họ và tên giảng viên Thuộc đơn vị quản lý Học vị, học hàm 1 Dương Ngọc Dương Khoa CNTY TS. 2 Trần Viết Vinh TT THTN ThS. 3 Lê Minh Châu Khoa CNTY TS. 4 Hoàng Hải Thanh Khoa CNTY TS. Thái Nguyên, ngày 25 tháng 3 năm 2017 Trưởng khoa Trưởng Bộ môn Giảng viên TS. Trần Văn Thăng TS. Dương Ngọc Dương
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2