intTypePromotion=1

Đề nghị thay đổi nội dung giấy phép xây dựng

Chia sẻ: Tieu Dao | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
90
lượt xem
5
download

Đề nghị thay đổi nội dung giấy phép xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'đề nghị thay đổi nội dung giấy phép xây dựng', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề nghị thay đổi nội dung giấy phép xây dựng

  1. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc _________________ ĐƠN ĐỀ NGHỊ THAY ĐỔI NỘI DUNG GIẤY PHÉP XÂY DỰNG 1 Kính gửi: ..............................................................................2 Tôi tên: .........................................................Sinh năm:.................................... Chứng minh nhân dân số:…………..do:.............................. cấp ngày: .... ….. Địa chỉ thường trú: Số nhà: .............................................. đường: ............................................................. phường (xã): ...................................... quận (huyện): .................................................... Là chủ đầu tư công trình tại số: ................................................................................... đường:.................................phường (xã): ..................... quận (huyện): ...................... đã được ................. ……………. 2 cấp Giấy phép xây dựng số: . …………. ngày…..tháng…năm… Nay tôi đề nghị được thay đổi nội dung Giấy phép xây dựng đã được cấp. + Nội dung trong Giấy phép xây dựng đã cấp: .............................................. + Nội dung đề nghị thay đổi: ......................................................................... Đính kèm: TP HCM, ngày….tháng….năm……… - Bản vẽ thiết kế mới Người làm đơn (ký và ghi rõ họ và tên) 1 Mẫu này được ban hành kèm theo Quyết định số:____/2004/QĐ-UB ngày __/__/2004 của Ủy ban nhân dân thành phố 2 Ủy ban nhân dân quận (huyện) nơi có công trình xây dựng hoặc Sở Xây dựng cấp giấy phép tùy theo thẩm quyền cấp Giấy phép xây dựng
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2