intTypePromotion=1
ADSENSE

Điện dân dụng - Bài 2

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

70
lượt xem
20
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

MỤC TIÊU: Kiến thức: Biết khái niệm mạch điện . Hiểu khái quát dòng điện 1 chiều. Hiểu khái quát dòng điện xoay chiều. Kỹ năng: Mô tả được cấu trúc của mạch điện. Hình dung đặc điểm của dòng điện 1 chiều. Hình dung đặc điểm của dòng điện xoay chiều. Thái độ: Tìm hiểu cấu trúc mạch điện nhằm hình dung việc lắp ráp mạch sau này đạt yêu cầu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Điện dân dụng - Bài 2

  1. TTKT – TH – HN QUẬN PN ĐIỆN DÂN DỤNG Chương I: Bà i 2: Thời gian dạ y: 1,5 tiết I. MỤC TIÊU: Kiến thức: Biết khái niệm mạch đ iện . Hiểu khái quát dòng điện 1 chiều. Hiểu khái quát dòng điện xoay chiều. Kỹ năng : Mô tả được cấu trúc của mạch điện. Hình dung đ ặc đ iểm củ a dò ng đ iện 1 chiều. Hình dung đ ặc đ iểm củ a dò ng đ iện xoay chiều. Thá i độ : Tìm hiểu cấu trú c mạch điện nhằm hình dung việc lắp ráp mạch sau này đạt yêu cầu. II. CHUẨN BỊ: 1. Giáo viên: Sách giáo khoa: “Điện d ân dụng”- Tác giả: Lââm An – Trần Ngọ c Cẩn – NXB Trẻ 2001. Tranh phóng to về mạch điện 1 chiều, mạch đ iện xoay chiều, đồ thị d òng đ iện xoay chiều. Mô hình mạch điện mẫu , vật mẫu nguồ n đ iện 1 chiều và xoay chiều. 2. Học sinh: Dụng cụ học tập. Sách tham khảo: “Tài liệu họ c tập môn đ iện”. III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 1 / Ổn định lớp: (2’). Kiểm diện HS. Kiểm tra thái độ, tinh thần chuẩn bị học tập. 2 / Kiểm tra bà i cũ: (5’) Trình b ày tính ưu việt của điện năng? Nêu các biện pháp tiết kiệm điện năng trong sản xuất? Trong sinh hoạt? Cho biết đặc điểm của nghề điện? Trình b ày các yêu cầu chủ yếu củ a nghề điện? 3 / Tìm hiểu bài mới: Giới thiệu: (3’) Ta đã b iết, đ iện năng được truyền tải từ máy phát theo hệ thống đ ường dây đến nơi tiêu thụ. Vậy, xem như máy phát là ngu ồn cấp điện truyền tới dây dẫn và coi nơi tiêu thụ là tải R. Như vậ y, thế nào là mạch điện? Tại sao gọ i là m ạch điện 1 chiều? Tại sao gọi là mạch đ iện xoay chiều? Đó là nhữ ng vấn đề nhằm tìm hiểu chung về cấu trúc 1 mạch đ iện, các đặc điểm của mạch đ iện và 1 số đ ai lượng đ iện thườ ng gặp. Phương Thời Nội dung Hoạ t động của GV Hoạ t độ ng của HS tiện gian Sơ đồ HS hội ý qua quan sát I. KHÁI NIỆM MẠCH Cho HS quan sát tranh 2’ mạch của mạch điện, mô hình tranh và vật cử đ ại diện ĐIỆN: điện và 1/ Cấ u trúc:Mạch gồ m: mạch mẫu và đưa vấn nêu: mạch - Nguồn là thiết bị cung đ ề cho thảo luận: Là pin (Hình vẽ) ho ặc điện cấp đ iện năng cho tồn - Cho biết ngu ồn điện là phích cắm đ iện vào ổ mẫu. mạch. bộ p hận nào ? điện (Mạch đ iện mẫu). - Dây dẫn có nhiệm vụ HS hội ý và nêu: Truyền - Dây d ẫn. 2’ tải điện năng. gì? Cử đ ại diện nhó m nêu: - Bóng đèn là tải. - Cho b iết tải tiêu thụ có 2’ TỔ CÔNG NGHIỆP NĂM HỌC: 2008 - 2009
  2. TTKT – TH – HN QUẬN PN ĐIỆN DÂN DỤNG nhiệm vụ gì ? Cụ thể ở - Biến điện năng thành mạch điện mẫu? năng lượng theo yêu cầu. - Cụ thể: Điện thành quang năng. GV cho đóng đ iện ở Các nhóm đ ều ý kiến mạch mô hình và đ ưa ra nhận đ ịnh: 2/ Điều kiện để mạch làm việc: Khi mạch kín, sẽ có vấn đề: -Khi ngu ồn có điện, cắm 2’ dò ng điện chạy qua các - Cho biết khi nào có vào đồ dù ng đ iện sẽ có phần tử. dòng đ iện qua tải tiêu điện vào tải. thụ? GV cho quan sát cụ c HS hội ý nhóm và cử đại Pin kết hợp sơ đồ mạch diện nêu: và 1 ổ cắm điện kết hợp - Trên pin có dấu + và -; 3/ Phâ n loại mạ ch: sơ đồ mạch đ ể phân biệt trên sơ đồ là 1 gạch dài - Mạch 1 chiều khi ngu ồn 2 loại nguồn đ iện với và 1 gạch ngắn. cung cấp là nguồ n điện 1 2’ mạch cụ thể: chiều. - Hãy quan sát Pin và M ẫu cho biết b ên ngồi có ký ngu ồn hiệu gì ? Liên hệ trên sơ điện 1 đồ? chiều và - Hã y quan sát ổ cắm và - Trên ổ cắm có d ấu ~; xoay cho biết b ên ngồi có ký trên sơ đồ là vòng trò n chiều. hiệu gì ? Liên hệ trên sơ có d ấu ~. - Mạch xoay chiều khi đồ? 2’ nguồ n cung cấp là ngu ồn Như vậ y, em thấy mạch Thô ng qua ghi chú trên điện xoay chiều. đ iện có mấy m ạch? Tên sơ đồ, các nhó m dễ dàng gọi củ a chúng? nhận đ ịnh: Có 2 mạch, mạch 1 chiều và xoay chiều. II. KHÁI QUÁT DÒNG ĐIỆN MỘT CHIỀU: 1/ Cô ng thức tính: HS hội ý nhó m và cử Cho vẽ sơ đồ mạch 1 nêu: chiều có ngu ồn vớ i sức Sơ đồ đ iện độ ng E, dò ng điện mạch I và tải R; ghi biểu thức 4’ điện một Trong đ ó: - I là cường độ tính dò ng điện và ra vấn chiều . đ ề: dò ng điện, đơn vị là (A). - I và E tỷ lệ thuận nhau. - Em nhận xét gì về liên - I và R tỉ lệ nghịch với - E là sức điện đ ộng, đơn hệ giữa I, E và R? nhau. vị là (V). - R là đ iện trở, đơn vị là (Ω). TỔ CÔNG NGHIỆP NĂM HỌC: 2008 - 2009
  3. TTKT – TH – HN QUẬN PN ĐIỆN DÂN DỤNG GV nêu quy ước liên hệ HS lắng nghe và ghi 2/ Đặ c điểm: giữa dòng đ iện 1 chiều nhận ý đ ể chu ẩn bị thảo - Trị số cường độ dò ng với thời gian: Trị số I có luận vấn đ ề tiếp theo của 4’ điện không đổ i theo thời giá trị khô ng đ ổi theo dò ng đ iện 1 chiều theo gian. thời gian. ghi chú trên sơ đồ. - Theo hình, chiều củ a I Dòng điện I có chiều từ - Chiều của dòng đ iện như thế nào? + sang -. cũ ng khô ng đổi theo thời 4’ - Em nhận xét gì với Đại diện nêu: Chiều gian. quy ước dòng điện nà y? dò ng điện khô ng đổ i. Sơ đồ Cho vẽ sơ đồ mạch HS vẽ và chu ẩn bị hội ý mạch xoay chiều có ngu ồn là nhóm với vấn đ ề tiếp điện máy phát đ iện xoay thep khi GV đ ưa ra. III. KHÁI QUÁT DÒNG xoay chiều , dòng điện i chiều và ĐIỆN XOAY CHIỀU: và tải R với đ ồ thị dòng 1/ Đặ c điểm: đồ thị 4’ - Trị số cường độ dò ng xoay chiều theo thời minh điện thay đổ i theo thời gian t. họa. - Căn cứ đ ồ thị, em HS cử đ ại diện nêu: gian. nhận thấ y trị số i như - Trị số i thay đổi theo thế nào so với thời gian thời gian t. t? - Căn cứ sơ đồ kết hợp HS cử đ ại diện nêu: đồ thị, em nhận thấ y - Chiều i thay đổi theo - Chiều của dòng đ iện chiều của i như thế nào? thời gian t. cũ ng thay đổi 1 cách tuần 4’ hồn theo thời gian. - Theo đồ thị, giữa chu Đại diện nêu: k ỳ1 và chu kỳ 2 như thế - Lặp lại hồn tồ n giống nào? nhau. TỔ CÔNG NGHIỆP NĂM HỌC: 2008 - 2009
  4. TTKT – TH – HN QUẬN PN ĐIỆN DÂN DỤNG Cho HS ghi biểu thức 2/ Cá c công thức: tính trị số I và giải thích a) Trị số hiệu dụng I : vì sao phải có trị số hiệu HS nghe và ghi lại biểu 2’ dụng do căn cứ trên đồ thức tí nh cườ ng độ hiệu thị dòng đ iện có nhiều dụ ng của dòng đ iện. kho ảng nhỏ. Với I có đơn vị là (A). b) Trị số hiệu dụng U : Cho HS ghi biểu thức HS nghe và ghi lại biểu tính trị số U và giải 2’ thức tính điện áp hiệu thích tương tự biểu dụ ng của dòng đ iện. Với U có đơn vị là (V). thức I. Đồ thị minh họ a c) Chu kỳ của dòng điện: Cho HS ghi biểu thức Các nhóm hội ý và cử dòng Là khoảng thời gian tái lặp và đưa vấn đ ề: đại diện nêu: xoay sự b iến thiên. - Thế nào là chu kỳ? - Là khoảng thời gian lặp chiều. lại giống nhau. - Em hiểu gì từ biểu - Nó chính là số chu kỳ 2’ thức của tần số dòng trong 1 kho ảng thời gian. Với: đ iện? - f là tần số củ a dò ng điện, đơn vị là (héc, HZ). - T là chu kỳ d òng điện, đơn vị là (giây). Cho HS ghi biểu thức Hs cử đại diện nêu: tính cô ng suất và hỏ i: - Là tích giữa đ iện áp U d) Cô ng suất của dòng - Em nhận thấy gì về với dò ng điện I và hệ số 2.5’ điện: mối liên hệ P, U, I và hệ cosφ. P = U.I cosφ ( ố t, W) số cosφ? - Có thể chấp nhận - Khi nào thì P = U.I? TỔ CÔNG NGHIỆP NĂM HỌC: 2008 - 2009
  5. TTKT – TH – HN QUẬN PN ĐIỆN DÂN DỤNG cosφ = 1. GV đ ặt câu hỏi cho HS trả lời: Nêu cấu trú c củ a mạch điện? Cho biết sự giống và khác nhau củ a dò ng đ iện 1 chiều và HS hội ý nhóm xoay chiều ? và cử đ ại diện trả lời 5’ Cho từng vấn đề được đ ặt ra. . Tính U? Biết I = 10 (A) và cosφ = 1. Tính P ? Tổng kết, đá nh giá bài học. - Biết T = 0,02 (giây).Tính f? GV nhận xét và HS lắng nghe và rút kinh nghiệm cho b ài ghi nhận ý kiến rút kinh 5’ họ c với các vấn đề thảo nghiệm cho bài học. lu ận của HS. Dặn dò HS Các nhóm chọ n chu ẩn bị cho b ài họ c thư ký ghi câu hỏi thảo buổ i sau “DỤNG CỤ luận và chọn hướng tìm 5’ NGHỀ ĐIỆN VÀ VẬT vật liệu d ễ kiếm, đơn LIỆU ĐIỆN”. giản. IV. RÚT KINH NGHIỆM: …………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………….. TỔ CÔNG NGHIỆP NĂM HỌC: 2008 - 2009
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2