intTypePromotion=1

Giáo trình điện tử mầm non: Thơ về Bác

Chia sẻ: Upload Up | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:0

0
91
lượt xem
27
download

Giáo trình điện tử mầm non: Thơ về Bác

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'giáo trình điện tử mầm non: thơ về bác', tài liệu phổ thông, mầm non - mẫu giáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình điện tử mầm non: Thơ về Bác

  1. Lĩnh vực: Phát triển ngôn ngữ Chủ điểm: Quª h­¬ng ­ §Êt n­íc ­ B¸c Hå. Tên bài: B ¸c Hå c ña e m . Lứa tuổi: 3 ­ 4 tuổi
  2. Khi em ra ®êi §· kh«ng cßn B¸c
  3. ChØ cßn tiÕng h¸t ChØ cßn lêi ca
  4. ChØ cßn c© chuyÖn u
  5. Mµ em vÉn thÊy B¸c sao rÊt gÇn
  6. M·i cßn vang ng©n

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản