intTypePromotion=1
ADSENSE

Giáo trình kinh tế vi mô_Chương 5: Cấu trúc thị trường

Chia sẻ: Tran Lan | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:61

198
lượt xem
32
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Các tiêu thức phân loạ:i Số lượng người bán và mua, Tính chất của sản phẩm, Thông tin KT, Sức mạnh thị trường, Rào cản; Hình thức cạnh tranh phi giá.THỊ TRƯỜNG CẠNH TRANH HOÀN HẢO Vô số người mua, người bán Sản phẩm đồng nhất Thông tin hoàn hảo Gia nhập và rút lui tự do Không cần hình thức quảng cáo...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình kinh tế vi mô_Chương 5: Cấu trúc thị trường

 1. Kho a kinh tế h ọc ĐH Kinh tế quốc dân GIÁO TRÌNH MÔN KINH TẾ HỌC VI MÔ Chương 5: Cấu trúc thị trường Thạc sĩ: Nguyễn Thị Thu
 2. Chương 5 CẤU TRÚC THỊ TRƯỜNG Thị trường 1. • Khái niệm • Các tiêu thức phân loại Cấu trúc t2 2. • T2 CTHH • ĐQ • T2 CTr không hoàn hảo
 3. KHÁI NIỆM
 4. Các tiêu thức phân loại • Số lượng người bán và mua • Tính chất của sản phẩm • Thông tin KT • Sức mạnh thị trường • Rào cản • Hình thức cạnh tranh phi giá
 5. Các loại thị trường • Cạnh tranh hoàn hảo • Cạnh tranh không hoàn hảo - Cạnh tranh độc quyền - Độc quyền tập đòan • Độc quyền
 6. BẢNG PHÂN LOẠI THỊ TRƯỜNG Quảng T/chất C¸c lo¹i VÝ dô S è l­ S ø c m ¹nh Thông cáo Tin KT của sp th ị trường TT îng C¹nh H2ngsản V« sè Hoàn §ång Kh«n n gM,b¸n không tranh Hảo ngoại tệ nhÊt g HH C¹nh nước géi Rất Dị biÖt Çu, nước NhiÒu ThÊp tranh ® Thiếu Cần Hóa sp Giải khát §Q Xi măng Giống, Chút §Q Thiếu dÇu, « t« Mét sè khácnhau Cao Nhiều TĐOÀN ít Chút §iÖn, Duy nhÊt RÊt cao Rất Mét §Q ít n­íc Thiếu
 7. SỐ LƯỢNG NGƯỜI THAM GIA THỊ TRƯỜNG CTHH CTĐQ ĐQTĐ ĐQ VÔ 1S 1 NH Ố CÙ I ỀU NG t
 8. THÔNG TIN KINH TẾ Rất thiếu THIẾU NHIỀU THỊ TRƯỜNG THIẾU HOÀN HẢO
 9. SỨC MẠNH THỊ TRƯỜNG RẤT CAO CAO THẤP K. CÓ
 10. THỊ TRƯỜNG CẠNH TRANH HOÀN HẢO • Vô số người mua, người bán • Sản phẩm đồng nhất • Thông tin hoàn hảo • Gia nhập và rút lui tự do • Không cần hình thức quảng cáo
 11. Đặc điểm của DN CTHH • QDN DN CTHH k có SMTT • Là “người” chấp nhận giá cả t2 • D≡ P = MR = AR ( AR = TR/Q = P.Q/Q=P) • D của DN là D nằm ngang
 12. ĐƯỜNG CẦU VÀ DOANH THU CẬN BIÊN CỦA HÃNG CTHH P P S E D=MR P* PE D Q Q Q1 Q2 Q3 QE Thị trường CTHH Hãng CTHH - Đường cầu D nằm ngang tại mức giá cân bằng của thị trường - “người chấp nhận giá” - MR=MC => P = MR => P = MC
 13. TỐI ĐA HÓA LỢI NHUẬN ĐỐI VỚI HÃNG CTHH • Doanh nghiệp so sánh giữa P và P MC tại mỗi mức sản lượng MC P > MC ⇒ ↑Q sẽ ↑ ∏ P < MC ⇒ ↓ sẽ ↑∏ Q E D=MR Tại Q*: P = MC ⇒∏ max P* • Qui tắc: hãng CTHH chấp nhận giá thị trường và chọn Q Q1 Q Q2 * sản lượng Q* khi MC=P nhằm thu được ∏ max
 14. HÒA VỐN MC ∏ = 0P=AC P=MC ATC MC = ATCMIN p0 ⇒QHV = Q0 ⇒P = MC =PHV=P0 (Q0=FC/(P0-AVC) AVCMIN=AVCq=0 Q0
 15. QUYẾT ĐỊNH SX CỦA DN CTHH TRONG NGẮN HẠN Π>0 P MC  hãng lựa chọn  P* sản lượng Q* theo nguyên tắc  ATC  P = MC ATC ∏  max = TR­TC   = Q* (P ­ ATC*)  P > ATC  Q* => ∏  > 0 Q
 16. TIẾP TỤC SẢN XUẤT P MC ∏< 0 Π
 17. ĐÓNG CỬA SẢN XUẤT P MC ∏< 0 ­FC=П
 18. QĐSX ? MC P DN QĐSX: P = MC ATC • ΠMAX > 0 tại P*,Q* P* • Π = 0  P0 , Q 0 P0 hòavốn: MC=ACmin • Π < 0  Pt , Q t Pt DN Tiếp tục sx khi AVC PĐ/C AVCmin< P < ACmin • Π < 0  PĐ/C ,QĐ/C DN đóng cửa sx AFC PĐ/C.SX ≤ AVCMIN AVCMIN=AVCq=0 Q QĐ/C  Qt  Q0   Q*   
 19. Đường cung của DN CTHH trong ngắn hạn DN X§ q*cạnh tranh t­¬ øng víi sù ng • thay ® cña P th«ng qua ® æi ­êng MC ⇒MC ® ãng vai trß nh­ ®­êng cung ng¾n h¹n, nh­ng • khi P ≤ AVCmin⇒DN chÊm døt SX ∀⇒ ® ­êng cung cña DN c¹nh tranh lµ mét phÇn cña ® ­êng MC tÝnh tõ ® iÓm AVCmin trë lªn P S =MC (P>AVCMIN ) •
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2