intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Bài giảng Kinh tế học vĩ mô

Xem 1-20 trên 2125 kết quả Bài giảng Kinh tế học vĩ mô
 • Bài giảng Kinh tế học vĩ mô 1 - Chương 1 được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Đối tượng và phương pháp nghiên cứu; Mục tiêu và công cụ của Kinh tế Vĩ mô; Hệ thống Kinh tế vĩ mô; Quan hệ giữa các biến số kinh tế Vĩ mô cơ bản. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf15p khanhchi2550 10-05-2024 0 0   Download

 • Bài giảng Kinh tế học vĩ mô 1: Chương 2 được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên hiểu được ý nghĩa và phương pháp tính các chỉ tiêu phản ánh sản lượng, thu nhập , giá cả và việc làm của nền kinh tế; Hiểu ý nghĩa kinh tế của một số đồng nhất thức cơ bản trong kinh tế vĩ mô. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf14p khanhchi2550 10-05-2024 0 0   Download

 • Bài giảng Kinh tế học vĩ mô 1: Chương 3 được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên tổng chi tiêu dự kiến, bao gồm: Các thành tố của tổng chi tiêu, và vai trò tổng chi tiêu trong xác định sản lượng của nền kinh tế; Cơ chế tác động của chính sách tài khoá đối với tổng chi tiêu nhằm đạt các mục tiêu kinh tế vĩ mô; Các vấn đề thường gặp trên thực tế của chính sách tài khoá. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf19p khanhchi2550 10-05-2024 1 0   Download

 • Bài giảng Kinh tế học vĩ mô 1: Chương 4 được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên hiểu về khái niệm; chức năng và phân loại tiền tệ; hiểu về Cung - cầu tiền tệ; thị trường tiền tệ và quá trình tạo tiền của hệ thống ngân hàng thương mại; hiểu được vai trò và chức năng của NHTW; các công cụ mà NHTW sử dụng để thực hiện chính sách tiền tệ; tác động của CSTT đối với sản lượng, việc làm và giá cả. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf13p khanhchi2550 10-05-2024 0 0   Download

 • Bài giảng Kinh tế học vĩ mô 1: Chương 5 được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên hiểu về phương pháp xây dựng mô hình IS – LM: là mô hình xác định trạng thái cân bằng đồng thời của thị trường hàng hóa (đường IS) và thị trường tiền tệ (đường LM); Phân tích tác động của CSTK; CSTT trên mô hình IS-LM; Hiểu được sự cần thiết phải phối hợp các chính sách vĩ mô. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf11p khanhchi2550 10-05-2024 0 0   Download

 • Bài giảng Kinh tế học vĩ mô 1 - Chương 6 được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Khái niệm và phân loại của lạm phát, thất nghiệp; Nguyên nhân của lạm phát, thất nghiệp; Tác động của lạm phát, thất nghiệp; Các giải pháp hạ thấp tỷ lệ thất nghiệp; Các giải pháp kiểm soát lạm phát; Mối quan hệ giữa lạm phát và thất nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf10p khanhchi2550 10-05-2024 0 0   Download

 • Bài giảng Kinh tế học vĩ mô 1: Chương 7 được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên hiểu về cơ cấu cán cân thanh toán quốc tế; hiểu thị trường ngoại hối và tỷ giá hối đoái; các cơ chế tỷ giá hối đoái; tác động của các chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ trong nền kinh tế mở dưới các cơ chế tỷ giá hối đoái khác nhau. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf10p khanhchi2550 10-05-2024 2 0   Download

 • Bài giảng Kinh tế vi mô: Chương 1 cung cấp cho người học những kiến thức như Vấn đề cơ bản của các chủ thể trong nền kinh tế; Kinh tế học; Những kiến thức cần có khi học Kinh tế vi mô; Khung chương trình môn học Kinh tế vi mô. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf22p khanhchi2550 10-05-2024 1 0   Download

 • Bài giảng Kinh tế vi mô - Chương 2.1: Cung cầu và giá cả thị trường, cung cấp cho người học những kiến thức như Khái niệm, cách biểu diễn; Cầu cá nhân và cầu thị trường; Di chuyển dọc theo đường cầu và dịch chuyển cầu; Các nhân tố ảnh hưởng đến cầu. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf65p khanhchi2550 10-05-2024 0 0   Download

 • Bài giảng Kinh tế vi mô - Chương 2.2: Cung cầu và giá cả thị trường, cung cấp cho người học những kiến thức như Trạng thái cân bằng thị trường; Trạng thái dư thừa hay thiếu hụt của thị trường; Sự thay đổi trạng thái cân bằng; Vấn đề kiểm soát giá. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf31p khanhchi2550 10-05-2024 0 0   Download

 • Bài giảng Kinh tế vi mô - Chương 3.1: Độ co giãn của cung và cầu, cung cấp cho người học những kiến thức như Khái niệm độ co giãn; Độ co giãn của cầu; Độ co giãn của cung. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf42p khanhchi2550 10-05-2024 1 0   Download

 • Bài giảng Kinh tế vi mô - Chương 3.2: Độ co giãn của cung và cầu, cung cấp cho người học những kiến thức như Thuế đánh vào người bán; Thuế đánh vào người mua; Độ co giãn và phạm vi ảnh hưởng của thuế. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf32p khanhchi2550 10-05-2024 1 0   Download

 • Bài giảng Kinh tế vi mô - Chương 4: Thị trường và phúc lợi, cung cấp cho người học những kiến thức như Thặng dư người sản xuất; Thặng dư người tiêu dùng; Tổn thất vô ích của thuế; Tổn thất vô ích của thuế và doanh thu thuế. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf35p khanhchi2550 10-05-2024 3 0   Download

 • Bài giảng Kinh tế vi mô - Chương 5: Lý thuyết hành vi người tiêu dùng, cung cấp cho người học những kiến thức như Lý thuyết lợi ích; Đường ngân sách; Đường đẳng ích/đường bàng quan; Bài toán tiêu dùng tối ưu; Hiệu ứng thay thế và hiệu ứng thu nhập. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf39p khanhchi2550 10-05-2024 0 0   Download

 • Bài giảng Kinh tế vi mô - Chương 6: Lý thuyết hành vi người sản xuất, cung cấp cho người học những kiến thức như Lý thuyết sản xuất; Lý thuyết chi phí sản xuất; Lý thuyết về lựa chọn đầu vào tối ưu; Lý thuyết về lợi nhuận. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf47p khanhchi2550 10-05-2024 1 0   Download

 • Bài giảng Kinh tế vi mô - Chương 7: Thị trường cạnh tranh hoàn hảo, cung cấp cho người học những kiến thức như Phân loại cấu trúc thị trường Đường cầu và đường MR của doanh nghiệp cạnh tranh hoàn hảo; Quyết định sản xuất của doanh nghiệp trong thị trường cạnh tranh hoàn hảo (Trong ngắn hạn); Quyết định sản xuất của doanh nghiệp trong thị trường cạnh tranh hoàn hảo (Trong dài hạn). Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf24p khanhchi2550 10-05-2024 0 0   Download

 • Bài giảng Kinh tế vi mô - Chương 8: Cạnh tranh không hoàn hảo, cung cấp cho người học những kiến thức như Thị trường độc quyền; Thị trường cạnh tranh độc quyền; Thị trường độc quyền nhóm. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf27p khanhchi2550 10-05-2024 2 0   Download

 • Bài giảng Kinh tế vi mô 1: Chương 1 cung cấp cho người học những kiến thức như Đối tượng, nội dung và phương pháp nghiên cứu kinh tế học vi mô; Sự khan hiếm nguồn lực và đường giới hạn khả năng sản xuất;...Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf9p khanhchi2550 10-05-2024 1 0   Download

 • Bài giảng Kinh tế vi mô 1: Chương 2 cung cấp cho người học những kiến thức như Thị trường; Cầu về hàng hóa và dịch vụ; Cung về hàng hóa và dịch vụ; Cơ chế hoạt động của thị trường; Thặng dư tiêu dùng và thặng dư sản xuất; Độ co dãn của cung và cầu; Sự can thiệp của chính phủ vào thị trường. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf19p khanhchi2550 10-05-2024 0 0   Download

 • Bài giảng Kinh tế vi mô 1: Chương 3 cung cấp cho người học những kiến thức như Sở thích của người tiêu dùng; Sự ràng buộc về ngân sách; Sự lựa chọn tiêu dùng tối ưu. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf11p khanhchi2550 10-05-2024 0 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2