intTypePromotion=1

Giấy đề nghị tạm ứng trước

Chia sẻ: Nguyễn Thị Kim Ngọc | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
82
lượt xem
0
download

Giấy đề nghị tạm ứng trước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mẫu C32 - HD ban hành kèm theo QĐ số 19/2006/QĐ - BTC ngày 30/03/2006 của bộ trưởng bộ tài chính ban hành là mẫu tạm ứng cho các cá nhân, các doanh nghiệp sử dụng với mục đích tạm ứng trước nguồn kinh phí để duy trì đáp ứng nhu cầu công việc hoặc giải quyết các vẫn đề cá nhân theo hợp đồng thanh toán lương.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giấy đề nghị tạm ứng trước

  1. Đơn vị:................................... Mẫu số C32 ­ HD Bộ phận:................................. (Đã ban hành theo QĐ số: 19/2006/QĐ­ BTC Mã đơn vị QHNS:................... ngày 30/03/2006 của Bộ trưởng BTC) GIẤY ĐỀ NGHỊ TẠM ỨNG Ngày ..... tháng ..... năm ......                         Số : .......................... Kính gửi :....................................................................................................... Tên tôi là :...................................................................................................... Bộ phận (hoặc địa  chỉ) :................................................................................. Đề nghị cho tạm ứng số tiền :.........................(Viết bằng  chữ)...................... ........................................................................................................................ Lý do tạm  ứng :.............................................................................................. Thời hạn thanh  toán :..................................................................................... Thủ trưởng đơn  Kế toán trưởng  Phụ trách  bộ  Người đề nghị  vị  (Ký, họ tên) phận  tạm ứng Duyệt tạm  (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) ứng:...... (Ký, họ tên) 1
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2