Giúp bé phát triển khả năng về toán học

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
160
lượt xem
59
download

Giúp bé phát triển khả năng về toán học

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bé yêu từ khi sinh ra đã vô cùng mẫn cảm với toán học, vì thế bạn cần cứ theo từng giai đoạn phát triển để giúp chúng phát triển khả năng bẩm sinh về toán học. Trẻ vừa sinh không được bao lâu đã mẫn cảm đối với số lượng. Bạn có thể nhận biết đặc điểm này như sau: Nếu nhiều lần đưa cho trẻ sơ sinh nhìn những bức hình hai điểm, chúng sẽ theo thói quen và cảm thấy không còn hứng thú nữa. Nhưng nếu lúc này, bạn để chúng xem những bức hình có...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giúp bé phát triển khả năng về toán học

  1. Giúp bé phát tri n kh năng v toán h c
  2. Bé yêu t khi sinh ra ã vô cùng m n c m v i toán h c, vì th b n c n c theo t ng giai o n phát tri n giúp chúng phát tri n kh năng b m sinh v toán h c: Khi sinh ra: Bi t ư c 2 i m và 3 i m là hoàn toàn khác nhau Tr v a sinh không ư c bao lâu ã m n c m i v i s lư ng. B n có th nh n bi t c i m này như sau: N u nhi u l n ưa cho tr sơ sinh nhìn nh ng b c hình hai i m, chúng s theo thói quen và c m th y không còn h ng thú n a. Nhưng n u lúc này, b n chúng xem nh ng b c hình có 3 i m, tr s phát hi n th y nh ng i m m i và hưng ph n lên. Tr c a b n ã phân bi t s khác bi t gi a 3 i m và hai i m. ng th i, b n cũng có th phát hi n th y, khi tr khóc n u chúng không ư c an i v v k p th i, chúng s càng khóc to hơn cho n khi nhìn th y m m i d ng. Như v y bé yêu ã phân bi t ư c s khác bi t âm thanh nh và to r i y. 3 tháng: Chúng b t u hi u mèo màu xám, mèo tr ng, mèo en…. u là mèo
  3. Mèo có nhi u lo i màu s c, nhưng không nên tr 3 tháng tu i c m th y l n l n. Tr s r t nhanh khi nh n bi t ra t t c con v t này u thu c h mèo. B n có th làm thí nghi m như sau: tr 3 tháng tu i nhìn trên ti vi t ng con mèo, m i l n t ng lo i mèo khác nhau xu t hi n. Sau ó chúng nhìn th y hình nh con mèo và con gà, lúc này tr s nhanh chóng nhìn ngay sang con gà. Vì tr ã quá quen v i hình nh nh ng con mèo lúc trư c cho dù khác màu nhau, lúc này chúng c m th y thích thú v i hình nh m i c a con gà. 18 tháng tu i: B t u phân bi t hình kh i khác nhau M t cu c thí nghi m nh : N u b n ưa cho tr b c v hình tròn, sau ó b t m t chúng l i, tr v n có th dùng tay l a ch n kh i hình tròn trong s hình vuông, hình tam giác. 2 – 3 tu i: Khi thu d n chơi, bi t phân lo i t ng nhóm chơi Tr tu i này có kh năng phân lo i tương i t t. Chúng có th tìm ra nh ng v t khác nhau trong ng chơi này. Ví d b n t chơi màu vàng l n trong ng chơi màu h ng, ho c b n t búp bê gi a nhi u
  4. con robot. Kh năng phân lo i chính là n n móng cơ b n tr h c toán sau này. Lúc này tr cũng b t u bi t ms ơn gi n. Tr có th giơ 3 u ngón tay và nói l n. ây là giai o n kh i u khá quan tr ng tr dùng ch s bi u t s lư ng. Khi m i b t u, chúng có th dùng ngón tay c a mình và xem ó là chơi, lâu d n chúng bi t dùng ngón tay m. 4 tu i: Tr b t u hi u lô gic v n Lúc này bé yêu c a b n ã b t u lão luy n hơn, th m chí có th t mình suy lu n. B n có th làm m t cu c th nghi m nh như sau: tm t chi c xe hơi chơi trên ư ng ray chơi, phía trư c xe này t m t chi c xe t i l n ch n ngang ư ng i. Làm th nào xe hơi nh này i qua? Bé yêu 4 tu i c a b n lúc này ã bi t phân tích là chi c xe t i l n này chuy n ng i thì xe hơi nh m i có th i qua. 5 tu i: B t u có quan ni m v không gian, phương hư ng Tr 5 tu i bát u coi mình chính là trung tâm. Tr lúc này bi t phân bi t hư ng trái ph i và ngư i i di n v i mình. N u b n nói v i chúng bên
  5. trên và dư i c a m t t gi y, chúng s hi u b n ang nói âu. ây không ph i là vi c d dàng, trư c ó chúng c n nh n bi t phía trên và dư i ph i có m i quan h d c. Lúc này khi cho tr chơi chơi, hãy chúng xác nh rõ h t các màu s c, hình kh i tròn, vuông, tam giác. ng th i khi t câu h i b n s hư ng d n chúng nh n bi t câu tr l i: “ úng”và “sai”.
Đồng bộ tài khoản