intTypePromotion=1

Kế hoạch thực tập

Chia sẻ: Quân Phạm | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

0
330
lượt xem
36
download

Kế hoạch thực tập

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Việc thiết lập kế hoạch thực tập sẽ giúp cho việc thực tập cuối khóa được thực hiện khoa học, kịp thời, tránh làm thiếu và cân đối được thời gian cũng như các công việc nhằm đạt kết quả cao trong đợt thực tập cuối khóa, đúng với tiến độ và thời gian quy định của nhà trường. Vậy làm thế nào để thiết lập một kế hoạch thực tập hoàn chỉnh mời các bạn tham khảo mẫu Kế hoạch thực tập sau đây.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kế hoạch thực tập

  1.      Bộ Tài Chính                                CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  NAM Học Viện Tài Chính                                                Độc Lập­ Tự Do­ Hạnh  Phúc                            KẾ HOẠCH THỰC TẬP TỐT NGHIỆP  I. THÔNG TIN CHUNG: Sinh viên thực tập     :  Tô Hải Linh Ngày sinh                  : 13/11/1989 Lớp                            : CQ46/41.02 Chuyên ngành           : Tin học – Tài chính – Kế toán Giáo viên hướng dẫn : Ths Vũ Bá Anh Địa điểm thực tập      : Công ty cổ phần Khai Khoáng Miền Núi.              Thời gian thực tập      : 3/1/2012­ 2/5/2012 1. Mục đích:  ­ Có được bản kế  hoạch cá nhân sẽ  giúp cho việc thực tập cuối khóa  được thực hiện khoa học, kịp thời, tránh làm thiếu và cân đối được thời   gian cũng như các công việc nhằm đạt kết quả  cao trong đợt thực tập   cuối khóa, đúng với tiến độ và thời gian quy định của nhà trường. ­ Làm quen với tác phong và  môi trường làm việc của một nhân viên tài  chính kế toán tại doanh nghiệp sau này.
  2. 2. Phương pháp thu thập dữ liệu:  ­ Thường xuyên tiếp xúc với nhân viên, quan sát cách làm việc của họ  để có những thông tin sơ cấp về công ty trong thời gian thực tập.  ­ Liên hệ  với các phòng ban để  có báo cáo tài chính và các số  liêu cần   thiết khác như : cơ cấu tổ chức doanh nghiệp, cơ cấu bộ máy kế  toán,   hình thức tổ chức kế toán, quy trình hoạch toán, tình hình doanh thu, chi  phí… ­ Các thông tin trên báo cáo tài chinh và nghiên cứu số  liệu các doanh  nghiệp cùng ngành (các ngân hàng, tổ  chức tài chính..) trên thị  trường   để phân tích.  ­ Ngoài ra có thể thu thập thông tin qua mạng internet, các sách và giáo  trình.. II. NỘI DUNG THỰC TẬP: 1. Giai đoạn 1: Thực tập công việc(6 tuần) a. Tại học viện tài chính: 2 tuần(3/1­ 15/1/2012) ­ Tìm hiểu chính sách chế độ liên quan đến vấn đề thực tập: + Luật kế toán.       + Chế độ kế toán doanh nghiệp theo quyết định 15/2006/QĐ­BTC.       + Thông tư 161/2007/TT­BTC. ­ Nghe hướng dẫn của bộ môn với các nội dung sau:
  3. + Kế hoạch, nội dung, yêu cầu và các quy định chung về thực tập  cuối khóa. + Hướng dẫn xây dựng đề cương cho khóa luận tốt nghiệp. + Hướng dẫn quy trình thực tập, tìm hiểu, thu thập tình hình, số  liệu cho từng phần hành kế toán ở thực tế các doanh nghiệp thực tập. ­ Nhận giáo viên hướng dẫn. ­ Lập kế hoạch thực tập. b. Triển khai công việc thực tập(4 tuần)(6/2­ 5/3) ­ Thời lượng tới cơ sở thực tập dự kiến: tất cả các buổi sáng làm việc, từ  Thứ 2 tới Thứ 6.  ­ Tìm hiểu cơ cấu tổ chức, chức năng hoạt động của Công ty cổ phần Khai   KHoáng Miền Núi­ Tìm hiểu công việc của phòng tài chính kế toán:       + Chế độ kế toán doanh nghiệp mà công ty áp dụng.       + Hình thức tổ chức công tác kế toán. + Hình thức kế toán – Hệ thống sổ kế toán. + Các quy trình hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh:    . Kế toán vốn bằng tiền.    . Kế toán nguyên liệu vật liệu.               . Kế toán tài sản cố định.    . Kế toán tiền lương.    . Kế toán chi phí sản xuất kinh doanh và tính giá thành.
  4.   . Kế toán bán hàng và công nợ phải thu. …. ­ Khảo sát việc áp dụng hệ  thống thông tin trong việc thực hiện các công   việc kế toán. ­ Viết thu hoạch, báo cáo lần 1 trước Bộ môn (8h ngày 04/03/2012) ­ Chọn vấn đề để viết khóa luận tốt nghiệp. ­ Xây dựng đề cương chi tiết. 2. Giai đoạn 2: thực hiện khóa luận tốt nghiệp(5/3­28/4) ­ Thời lượng tới cơ sở thực tập dự kiến : 2 buổi/ tuần. ­ Thu thập tình hình, tài liệu có liên quan để viết khóa luận. ­ Phân tích, thiết kế hệ thống thông tin cho phân hệ kế toán. ­ Hiện thực hóa hệ thống thông tin dựa trên công cụ Visual FoxPro. ­ Nộp khóa luận trước ngày 2/5/2012.   III. Sản phẩm của đợt thực tập: 1. Bản thu hoạch (Nộp khi báo cáo thực tập lần 1) gồm 2 phần chinh:      ­ Trình bày tỉ mỉ các công việc thực tập đã làm.      ­ Những nhận xét đánh giá, khảo sát quy trình nghiệp vụ.      ­ Bản thu hoạch từ 5­ 7 trang in. 2. Khóa luân tốt nghiệp: gồm các phần:
  5.     ­ Những nhận thức cơ bản về lí thuyết của vấn đề nghiên cứu (khoảng  20%).     ­ Tình hình thực tế cuả vấn đề nghiên cứu(khoảng 50%)     ­ Thiết kế và hiện thực hóa Hệ thống thông tin (khoảng 30%)     ­ Khóa luận tốt nghiệp có dung lượng khoảng 100 trang in 3. Nhật kí thực tập    ­ Liệt kê đầy đủ công việc thực tập đã làm mỗi ngày trong thời gian  thưc tập. 4. Một phần mềm kế toán:    ­ Hiện thực hóa hệ thống thông tin kế toán.                                                           Hà Nội, ngày 30 tháng 1 năm 2012 Xác nhận của GVHD Chữ ký sinh viên                      
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2