intTypePromotion=1
ADSENSE

Khóa luận tốt nghiệp: Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đòn bẩy tại Công ty Cổ phần DCA Việt Nam

Chia sẻ: Độc Lập | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:92

78
lượt xem
12
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Qua việc nghiên cứu và xây dựng đề tài này, mục đích khóa luận nhằm làm rõ những kiến thức chung về đòn bẩy, những tác động của đòn bẩy đến công ty DCA để đề xuất giải pháp khắc phục những điểm còn hạn chế của công ty từ đó nâng cao hiệu quả sử dụng đòn bẩy tại Công ty Cổ phần DCA Việt Nam.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp: Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đòn bẩy tại Công ty Cổ phần DCA Việt Nam

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG<br /> ---o0o---<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP<br /> <br /> ĐỀ TÀI:<br /> <br /> GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG<br /> ĐÕN BẨY TẠI CÔNG TY CỒ PHẦN DCA<br /> VIỆT NAM<br /> <br /> SINH VIÊN THỰC HIỆN : PHẠM THỊ HÀ PHƢƠNG<br /> MÃ SINH VIÊN<br /> <br /> : A18905<br /> <br /> CHUYÊN NGÀNH<br /> <br /> : TÀI CHÍNH<br /> <br /> HÀ NỘI – 2014<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG<br /> <br /> ---o0o---<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP<br /> <br /> ĐỀ TÀI:<br /> <br /> GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG<br /> ĐÕN BẨY TẠI CÔNG TY CỒ PHẦN DCA<br /> VIỆT NAM<br /> <br /> Giáo viên hướng dẫn<br /> <br /> : Th.s Chu Thị Thu Thủy<br /> <br /> Sinh viên thực hiện<br /> <br /> : Phạm Thị Hà Phương<br /> <br /> Mã sinh viên<br /> <br /> : A18905<br /> <br /> Chuyên ngành<br /> <br /> : Tài chính<br /> <br /> HÀ NỘI – 2014<br /> <br /> Thang Long University Library<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> Trong quá trình thực hiện thực tập và hoàn thành khóa luận tốt nghiệp, em đã<br /> nhận được sự giúp đỡ cũng như động viên từ nhiều phía.<br /> Trước tiên, em xin chân thành cảm ơn giáo viên hướng dẫn – Thạc sĩ Chu Thị<br /> Thu Thủy đã tận tình chỉ bảo, hướng dẫn em trong suốt thời gian nghiên cứu và thực<br /> hiện khóa luận này.<br /> Ngoài ra, em cũng mong muốn thông qua khóa luận này, gửi lời cám ơn sâu sắc<br /> đến các thầy cô giáo đang giảng dạy tại trường Đại học Thăng Long, những người đã<br /> trực tiếp truyền đạt cho em các kiến thức về kinh tế từ những môn học cơ bản nhất,<br /> giúp em có được một nền tảng về chuyên ngành học như hiện tại để có thể hoàn thành<br /> đề tài nghiên cứu này.<br /> Bên cạnh đó, em xin cảm ơn các anh chị, cô chú trong phòng tài chính – kế toán<br /> của Công ty Cổ phần DCA Việt Nam đã tạo điều kiện giúp đỡ cũng như cung cấp số<br /> liệu, thông tin và tận tình hướng dẫn em trong suốt thời gian làm khóa luận.<br /> Em xin chân thành cảm ơn!<br /> Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2014<br /> Sinh viên<br /> <br /> Phạm Thị Hà Phương<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> Tôi xin cam đoan Khóa luận tốt nghiệp này là do tự bản thân thực hiện có sự hỗ<br /> trợ từ giáo viên hướng dẫn và không sao chép các công trình nghiên cứu của người<br /> khác. Các dữ liệu thông tin thứ cấp sử dụng trong Khóa luận là có nguồn gốc và được<br /> trích dẫn rõ ràng.<br /> Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về lời cam đoan này!<br /> Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2014<br /> Sinh viên<br /> <br /> Phạm Thị Hà Phương<br /> <br /> Thang Long University Library<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> LỜI MỞ ĐẦU<br /> CHƢƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ ĐÕN BẨY VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐÕN<br /> BẨY TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN DCA VIỆT NAM ........................................... 1<br /> 1.1.<br /> Tổng quan chung về Đòn bẩy .......................................................................... 1<br /> 1.1.1. Khái niệm đòn bẩy .............................................................................................. 1<br /> 1.1.2.<br /> <br /> Các loại đòn bẩy ................................................................................................. 1<br /> <br /> 1.2.<br /> 1.2.1.<br /> 1.2.2.<br /> 1.2.3.<br /> <br /> Đòn bẩy hoạt động ............................................................................................ 2<br /> Khái niệm và ý nghĩa của đòn bẩy hoạt động .................................................... 2<br /> Phân tích điểm hòa vốn ...................................................................................... 3<br /> Độ bẩy hoạt động ............................................................................................... 7<br /> <br /> 1.3.<br /> 1.3.1.<br /> 1.3.2.<br /> <br /> Đòn bẩy tài chính ............................................................................................ 11<br /> Khái niệm đòn bẩy tài chính và ý nghĩa của đòn bẩy tài chính ....................... 11<br /> Độ bẩy tài chính ............................................................................................... 12<br /> <br /> 1.3.3.<br /> <br /> Mối quan hệ giữa EPS với EBIT và điểm bàng quan ...................................... 15<br /> <br /> 1.4.<br /> 1.4.1.<br /> 1.4.2.<br /> <br /> Đòn bẩy tổng hợp ........................................................................................... 17<br /> Khái niệm và ý nghĩa của đòn bẩy tổng hợp .................................................... 17<br /> Độ bẩy tổng hợp ............................................................................................... 17<br /> <br /> 1.5.<br /> 1.5.1.<br /> <br /> Hiệu quả sử dụng đòn bẩy trong công ty ..................................................... 18<br /> Khái niệm hiệu quả và hiệu quả sử dụng đòn bẩy ........................................... 18<br /> <br /> 1.5.2.<br /> 1.5.3.<br /> <br /> Các chỉ tiêu đo lường hiệu quả sử dụng đòn bẩy ............................................. 18<br /> Mối quan hệ giữa đòn bẩy và hiệu quả sản xuất kinh doanh........................... 25<br /> <br /> 1.6.<br /> 1.6.1.<br /> 1.6.2.<br /> <br /> Các nhân tố ảnh hƣởng đến hiệu quả sử dụng đòn bẩy trong công ty...... 28<br /> Các nhân tố chủ quan ....................................................................................... 28<br /> Các nhân tố khách quan ................................................................................... 29<br /> <br /> CHƢƠNG 2. THỰC TRẠNG VỀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐÕN BẨY TẠI CÔNG<br /> TY CỔ PHẨN DCA VIỆT NAM ............................................................................... 30<br /> 2.1.<br /> Giới thiệu chung về công ty ........................................................................... 30<br /> 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển ................................................................ 30<br /> 2.1.2. Cơ cấu bộ máy tổ chức của Công ty Cổ phần DCA Việt Nam ...................... 31<br /> 2.1.3. Đặc điểm ngành nghề kinh doanh của Công ty cổ phần DCA Việt Nam .... 32<br /> 2.1.4. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của CTCP DCA Việt Nam trong<br /> giai đoạn 2011 – 2013. .................................................................................................. 33<br /> 2.2.<br /> Thực trạng sử dụng đòn bẩy hoạt động tại CTCP DCA Việt Nam ........... 36<br /> 2.2.1. Phân tích điểm hòa vốn ................................................................................... 36<br /> 2.2.2. Phân tích thực trạng sử dụng độ bẩy hoạt động ............................................ 41<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2