intTypePromotion=1
ADSENSE

Khóa luận tốt nghiệp: Phân tích hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Tổng Công ty Xây dựng Đường Thủy Ty

Chia sẻ: Phàm Nhân | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:80

134
lượt xem
25
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận văn này bao gồm 3 chương: Chương 1, cơ sở lý luận về vốn lưu động và hiệu quả sử dụng vốn lưu động của doanh nghiệp; chương 2, thực trạng hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Tổng Công ty xây dựng đường Thủy; chương 3, giải pháp chủ nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Tổng Công ty xây dựng đường Thủy.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp: Phân tích hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Tổng Công ty Xây dựng Đường Thủy Ty

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG<br /> <br /> ---o0o---<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP<br /> <br /> ĐỀ TÀI:<br /> <br /> PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ SỬ DỤNG<br /> VỐN LƢU ĐỘNG TẠI TỔNG CÔNG TY<br /> XÂY DỰNG ĐƢỜNG THUỶ<br /> <br /> SINH VIÊN THỰC HIỆN : NGUYỄN TỐ UYÊN<br /> MÃ SINH VIÊN<br /> : A16304<br /> CHUYÊN NGÀNH<br /> : TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG<br /> <br /> HÀ NỘI – 2014<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG<br /> <br /> ---o0o---<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP<br /> <br /> ĐỀ TÀI:<br /> <br /> PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ SỬ DỤNG<br /> VỐN LƢU ĐỘNG TẠI TỔNG CÔNG TY<br /> XÂY DỰNG ĐƢỜNG THUỶ<br /> <br /> Giáo viên hƣớng dẫn<br /> Sinh viên thực hiện<br /> Mã sinh viên<br /> Chuyên ngành<br /> <br /> : Th.s Trịnh Trọng Anh<br /> : Nguyễn Tố Uyên<br /> : A16304<br /> : Tài chính – Ngân hàng<br /> <br /> HÀ NỘI - 2014<br /> <br /> Thang Long University Library<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> Trước tiên em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến giáo viên hướng dẫn – Th.S Trịnh<br /> Trọng Anh. Thầy đã trực tiếp hướng dẫn, tận tình chỉ bảo em trong suốt thời gian qua.<br /> Nhờ sự giúp đỡ của thầy, em đã hoàn thành bài khóa luận trong thời gian quy định.<br /> Không chỉ thế, trong quá trình làm bài, thầy cũng giúp em hiểu thêm một số kiến thức<br /> mới về chuyên ngành của mình.<br /> Em xin cảm ơn các thầy cô giáo giảng dạy tại trường đại học Thăng Long, cảm<br /> ơn thầy cô đã giúp đỡ em trong suốt 4 năm qua, những kiến thức thầy cô truyền đạt vô<br /> cùng quý báu, giúp em có một nền tảng kiến thức vững chắc để hoàn thành bài luận<br /> văn này, cũng như trang bị cho em những kiến thức cần thiết chuẩn bị cho công việc<br /> trong tương lai.<br /> Em xin chân thành cảm ơn<br /> Sinh viên thực hiện<br /> <br /> Nguyễn Tố Uyên<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> Tôi xin cam đoan Khóa luận tốt nghiệp này là do tự bản thân thực hiện có sự<br /> hỗ trợ từ giáo viên hướng dẫn và không sao chép các công trình nghiên cứu của người<br /> khác. Các dữ liệu thông tin thứ cấp sử dụng trong Khóa luận là có nguồn gốc và được<br /> trích dẫn rõ ràng.<br /> Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về lời cam đoan này!<br /> <br /> Sinh viên<br /> <br /> Nguyễn Tố Uyên<br /> <br /> Thang Long University Library<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> LỜI MỞ ĐẦU<br /> CHƢƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ VỐN LƢU ĐỘNG VÀ HIỆU QUẢ SỬ<br /> DỤNG VỐN LƢU ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP ............................................ 1<br /> 1.1. Khái quát về vốn lƣu động trong doanh nghiệp .............................................. 1<br /> 1.1.1. Khái niệm, đặc điểm, vai trò của vốn lưu động trong doanh nghiệp ................ 1<br /> 1.1.2. Phân loại vốn lưu động ....................................................................................... 4<br /> 1.1.3. Kết cấu VLĐ và các nhân tố ảnh hưởng đến kết cấu VLĐ. .............................. 7<br /> 1.2. Chính sách quản lý VLĐ trong doanh nghiệp ................................................. 8<br /> 1.2.1. Chính sách quản lý tài sản lưu động .................................................................. 9<br /> 1.2.2. Chính sách quản lý nợ ngắn hạn...................................................................... 10<br /> 1.2.3. Chính sách quản lý vốn lưu động ..................................................................... 11<br /> 1.3.<br /> <br /> Nội dung quản lý vốn lƣu động ...................................................................... 12<br /> <br /> 1.3.1. Nội dung quản lý tài sản lưu động ................................................................... 12<br /> 1.3.2. Nội dung quản lý nợ ngắn hạn ......................................................................... 19<br /> 1.4. Các nhân tố ảnh hƣởng đến hiệu quả sử dụng vốn lƣu động trong doanh<br /> nghiệp.<br /> ................................................................................................................. 20<br /> 1.4.1. Nhóm nhân tố khách quan................................................................................ 20<br /> 1.4.2. Nhóm nhân tố chủ quan.................................................................................... 21<br /> CHƢƠNG 2. THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƢU ĐỘNG TẠI<br /> TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG ĐƢỜNG THỦY .................................................... 23<br /> 2.1. Giới thiệu về tổng Công ty xây dựng đƣờng Thủy ........................................ 23<br /> 2.1.1. Lịch sử hình thành Công ty. ............................................................................. 23<br /> 2.1.2. Cơ cấu tổ chức tổng Công ty xây dựng đường Thủy ....................................... 24<br /> 2.1.3. Chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận .......................................................... 24<br /> 2.2. Tình hình sxkd tại Công ty .............................................................................. 27<br /> 2.2.1. Kết quả hoạt động SXKD của Công ty từ năm 2010 - 2012 ............................ 27<br /> 2.2.2. Tình hình TS – NV tại Công ty từ năm 2010 – 2012 ....................................... 31<br /> 2.2.3.<br /> 2.3.<br /> 2.3.1.<br /> 2.3.2.<br /> 2.3.3.<br /> 2.4.<br /> Thủy<br /> 2.4.1.<br /> <br /> Một số chỉ tiêu tài chính chung ........................................................................ 35<br /> Thực trạng quản lý VLĐ tại tổng Công 2010 – 2012 .................................... 39<br /> Thực trạng quản lý TSNH tại tổng Công ty xây dựng đường Thủy ............... 39<br /> Thực trạng quản lý nợ ngắn hạn tại Công ty ................................................... 49<br /> Tình hình vốn lưu động ròng tại tổng Công ty xây dựng đường Thủy .......... 54<br /> Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lƣu động tại tổng Công ty xây dựng đƣờng<br /> ................................................................................................................. 55<br /> Những kết quả đạt được .................................................................................... 55<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2