KIỂM TRA HỌC KÌ I TOÁN LỚP 10

Chia sẻ: Huỳnh Văn Phước | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

1
1.171
lượt xem
79
download

KIỂM TRA HỌC KÌ I TOÁN LỚP 10

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tromg mặt phẳng tọa độ Oxy cho hình bình hành AOBC với A(-3;0) và giao điểm I(0;2) của hai đường chéo AB và OC. Tìm tọa độ các điểm B và C. Tính chu vi hình bình hành AOBC. Tính diện tích hình bình hành AOBC.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: KIỂM TRA HỌC KÌ I TOÁN LỚP 10

  1. UBND TỈNH TIỀN GIANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập-Tự do-Hạnh phúc KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2009-2010 Môn:TOÁN-LỚP 10 Đề dự bị Thời gian:120 phút (không kể thời gian giao đề) Đề kiểm tra có 02 trang ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- I.PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7,0 ĐIỂM) Câu I: (1,25 điểm) Cho hàm số y = x − 2m x + 1 có đồ thị là ( Cm). 4 2 2 1. Cho A = [ 12;2009 ) , B = ( −∞;25 ) .Tìm A ∩ B, A ∪ B, A \ B 2. Lập mệnh đề phủ định của mệnh đề: “ ∃x ∈ ¡ : x 2 + x − 2 < 0" . Câu II: (1,75 điểm) Cho hàm số y = ax + bx + 2 có đồ thị là parabol ( P) 2 1. Tìm a,b,biết (P) có đi qua điểm C(1;-1) và có trục đối xứng là x=2. 2. Vẽ (P) 3. Tìm giao điểm của (P) và đường thẳng y = x . Câu III: (2,0 điểm) 1. Tìm giá trị của p để phương trình: p x − p = 4 x − 2 có nghiệm tùy ý x 2 thuộc ¡ . 2. Giải phương trình sau: x − 1 − 2 x − 2 + 3 x − 3 = 4 . Câu IV: (2,0 điểm) Tromg mặt phẳng tọa độ Oxy cho hình bình hành AOBC với A(-3;0) và giao điểm I(0;2) của hai đường chéo AB và OC. 1. Tìm tọa độ các điểm B và C. 2. Tính chu vi hình bình hành AOBC. 3. Tính diện tích hình bình hành AOBC. II.PHẦN RIÊNG (3,0 điểm)Thí sinh chọn một trong hai chương trình 1.Theo chương trình chuẩn: thí sinh làm câu Va và câu VIa Câu Va: (2,0 điểm) Cho M là một điểmuuu ộc đr ng tròn uuur ngoại tiếp tam giác đều ABC,cạnh a. thu uuuườ uuur (O) r u 1. Chứng minh rằng: MA + MB + MC = 3MO uuu uuu uuur r r 2. Tính MA + MB + MC Câu VIa: (1,0 điểm) Cho phương trình ( m − 1) x + ( 2m − 4 ) x − 3 = 0 2 2 1. Tìm m để phương trình có hai nghiệm. 2. Với giá trị nào của m dương thì phương trình có một nghiệm bằng 1?Tìm nghiệm còn lại. 2.Theo chương trình nâng cao: thí sinh làm câu Vb và câu VIb Câu Vb: (2,0 điểm)
  2. rr r 1. Cho hai vec tơ a; b khác 0 ,không cùng phương.Tìm số x sao cho hai vec tơ ur r rr r r p = 2a + b; q = a + xb là cùng phương 2. Cho M là một điểm thuộc đường tròn (O) ngoại tiếp tam giác đều ABC,cạnh uuu uuu uuur r r a.Tính MA + MB + MC Câu VIb: (1,0 điểm) Giải và biện luận phương trình: ( m − 1) x + ( 2m − 4 ) x − 3 = 0 2 2 ---------------------------------------------------Hết------------------------------------------------- *Ghi chú: thí sinh được sử dụng các loại máy tính cầm tay theo qui định của Bộ giáo dục và Đào tạo cho phép.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản