intTypePromotion=1

Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Hoàn thiện quản lý vốn và tài sản trong các Tổng công ty xây dựng giao thông

Chia sẻ: Lê Hoa Trà | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:265

0
50
lượt xem
8
download

Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Hoàn thiện quản lý vốn và tài sản trong các Tổng công ty xây dựng giao thông

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận án được thực hiện nhằm đạt được những mục đích cơ bản sau đây: Hệ thống hoá, làm sáng tỏ lý luận về quản lý vốn, quản lý tài sản tại doanh nghiệp; đặc biệt là việc quản lý vốn, tài sản tại các TCT xây dựng giao thông trong giai đoạn chuyển đổi mô hình hoạt động từ tổng công ty nhà nước sang hoạt động theo mô hình công ty mẹ-con. Phân tích và đánh giá thực trạng quản lý vốn, quản lý tài sản tại 07 TCT xây dựng giao thông thuộc Bộ Giao thông Vận tải, từ đó chỉ ra những nguyên nhân dẫn đến những hạn chế trong quản lý vốn và tài sản tại các tổng công ty.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Hoàn thiện quản lý vốn và tài sản trong các Tổng công ty xây dựng giao thông

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI<br /> <br /> NGUYỄN NGỌC SƠN<br /> <br /> HOÀN THIỆN QUẢN LÝ VỐN VÀ TÀI SẢN TRONG<br /> CÁC TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG GIAO THÔNG<br /> <br /> LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ<br /> <br /> Hà Nội, Năm 2015<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI<br /> <br /> NGUYỄN NGỌC SƠN<br /> <br /> HOÀN THIỆN QUẢN LÝ VỐN VÀ TÀI SẢN TRONG<br /> CÁC TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG GIAO THÔNG<br /> <br /> Chuyên ngành : Kinh tế Xây dựng<br /> Mã số<br /> : 62.58.03.02<br /> <br /> LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ<br /> <br /> NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC:<br /> GS.TSKH Nghiêm Văn Dĩnh<br /> <br /> Hà Nội, Năm 2015<br /> <br /> i<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> Trước tiên, Nghiên cứu sinh xin được chân thành bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc<br /> tới GS. TSKH Nghiêm Văn Dĩnh vì những chỉ bảo, hướng dẫn tận tình trong thời<br /> gian nghiên cứu sinh thực hiện Luận án.<br /> Tiếp theo, Nghiên cứu sinh xin được trân trọng gửi lời cảm ơn tới Tổng công<br /> ty Xây dựng công trình Giao thông 8 (Bộ Giao thông Vận tải) và Văn phòng Quốc<br /> hội đã tạo điều kiện về tinh thần và về thời gian cho nghiên cứu sinh; tới Ban lãnh<br /> đạo và toàn bộ đội ngũ cán bộ giáo viên Phòng Đào tạo sau đại học, các thầy cô<br /> giáo Khoa kinh tế quản lý và đặc biệt các thầy cô giáo trong Bộ môn kinh tế xây<br /> dựng Trường Đại học Giao thông Vận tải đã hỗ trợ, giúp đỡ nhiệt tình cho nghiên<br /> cứu sinh trong thời gian thực hiện Luận án.<br /> Cuối cùng, Nghiên cứu sinh xin được trân trọng gửi lời cảm ơn tới những<br /> người thân trong gia đình đã hết lòng ủng hộ, động viên trong thời gian Nghiên cứu<br /> sinh thực hiện Luận án.<br /> Hà Nội, ngày 12 tháng 06 năm 2015<br /> Nghiên cứu sinh<br /> <br /> Nguyễn Ngọc Sơn<br /> <br /> ii<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> Nghiên cứu sinh xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu độc lập, và chưa<br /> từng được công bố ở Việt Nam và trên thế giới. Các số liệu được thu thập từ các<br /> nguồn số liệu chính thức của các đơn vị, tổ chức trong nước. Nếu sai, nghiên cứu<br /> sinh xin chịu mọi trách nhiệm.<br /> Nghiên cứu sinh<br /> <br /> Nguyễn Ngọc Sơn<br /> <br /> iii<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> LỜI CẢM ƠN .............................................................................................................. i<br /> LỜI CAM ĐOAN .......................................................................................................ii<br /> DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT ........................................................................ vi<br /> DANH MỤC CÁC BẢNG...................................................................................... viii<br /> DANH MỤC SƠ ĐỒ .................................................................................................. x<br /> DANH MỤC BIỂU ĐỒ ............................................................................................. xi<br /> MỞ ĐẦU ..................................................................................................................... 1<br /> CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN CÁC NGHIÊN CỨU CÓ LIÊN QUAN TỚI ĐỀ TÀI .... 5<br /> 1.1 Các công trình nghiên cứu trong nước ............................................................... 5<br /> 1.2. Các công trình nghiên cứu nước ngoài ........................................................... 13<br /> 1.3. Nhận xét các công trình nghiên cứu trong và ngoài nước về quản lý vốn và<br /> tài sản ..................................................................................................................... 21<br /> 1.3.1. Nhận xét chung ......................................................................................... 21<br /> 1.3.2. Những tồn tại, hạn chế .............................................................................. 23<br /> Kết luận chương 1 ..................................................................................................... 23<br /> CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ VỐN VÀ TÀI SẢN TRONG<br /> DOANH NGHIỆP ..................................................................................................... 24<br /> 2.1. Khái quát về tài sản và vốn của doanh nghiệp ................................................ 24<br /> 2.1.1. Khái niệm tài sản và vốn ........................................................................... 24<br /> 2.1.2. Phân loại vốn và tài sản ............................................................................ 27<br /> 2.2. Khái quát về quản lí vốn và tài sản trong doanh nghiệp ................................. 34<br /> 2.2.1. Khái niệm và nội dung của quản lí vốn và tài sản .................................... 34<br /> 2.2.2. Phân loại quản lí vốn và tài sản ................................................................ 37<br /> 2.2.3. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả huy động, sử dụng vốn và tài sản của<br /> doanh nghiệp ....................................................................................................... 45<br /> 2.3. Các nhân tố tác động tới quản lí vốn và tài sản của doanh nghiệp ................. 51<br /> 2.3.1. Các nhân tố tác động đến quản lí vốn cố định và tài sản cố định ............. 52<br /> 2.3.2. Các nhân tố tác động đến công tác quản lí vốn lưu động và tài sản lưu động . 54<br /> Kết luận chương 2 ..................................................................................................... 57<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2