intTypePromotion=1

Luận văn: Lập kế hoạch kinh doanh cho công ty TNHH Huy Nam

Chia sẻ: Le Ngoc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:86

0
605
lượt xem
185
download

Luận văn: Lập kế hoạch kinh doanh cho công ty TNHH Huy Nam

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mời các bạn cùng tham khảo luận văn: Lập kế hoạch kinh doanh cho công ty TNHH Huy Nam để nắm nội dung cụ thể và vận dụng kiến thức vào làm bài luận cùng chủ đề của mình thật tốt.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn: Lập kế hoạch kinh doanh cho công ty TNHH Huy Nam

 1. www.kinhtehoc.net TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA KINH TẾ - QTKD -----  ----- LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP LẬP KẾ HOẠCH KINH DOANH CHO CÔNG TY TNHH HUY NAM Giáo viên hướng dẫn: Sinh viên thực hiện ĐOÀN THỊ CẨM VÂN HỒ THỊ BÍCH NGUYỆT Mã số SV: 4053592 Lớp: Kế toán tổng hợp K31 Cần Thơ, 2009 http://www.kinhtehoc.net
 2. www.kinhtehoc.net Luận văn tốt nghiệp Lập kế hoạch kinh doanh cho công ty TNHH Huy Nam LỜI CẢM TẠ ---------------- Lời đầu tiên em gởi lời cảm ơn đến quý thầy cô trường Đại học Cần Thơ đã giảng dạy và truyền đạt những kinh nghiệm cho em trong 4 năm qua. Những kiến thức quý báo đó rất giúp ích trong cuộc sống và công việc sau này của em. Và đặc biệt là cô Đoàn Thị Cẩm Vân đã tận tình hướng dẫn và giúp đỡ cho em hoàn thành đề tài này. Em xin cảm ơn các cô chú và anh chị phòng kế toán công ty TNHH Huy Nam đã tạo điều kiện cho em thực tập tại công ty. Đặc biệt là chú Thanh và anh Vinh đã tận tình giúp đỡ và giải thích những kiến thức trong thực tế mà đối với sinh viên thực tập như em là rất cần thiết. Bên cạnh đó em nhận được sự đối xử vui vẻ và hòa đồng của anh chị phòng kế toán là động lực giúp em hoàn thành tốt đề tài. Do kiến thức và thời gian nghiên cứu còn hạn chế nên đề tài nghiên cứu không tránh khỏi sai sót mong nhận được sự góp ý kiến của quý thầy cô và các bạn để đề tài hoàn chỉnh hơn. Một lần nữa em gởi lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, thành đạt đến quý thầy cô, cô chú và anh chị trong công ty. Ngày …. Tháng…. Năm 2009 Sinh viên thực hiện Hồ Thị Bích Nguyệt GVHD: Đoàn Thị Cẩm Vân i SVTH: Hồ Thị Bích Nguyệt http://www.kinhtehoc.net
 3. www.kinhtehoc.net Luận văn tốt nghiệp Lập kế hoạch kinh doanh cho công ty TNHH Huy Nam LỜI CAM ĐOAN ---------------- Tôi cam đoan rằng đề tài này là do chính tôi thực hiện, các số liệu thu thập và kết quả phân tích trong đề tài là trung thực, đề tài không trùng với bất kỳ đề tài khoa học nào. Ngày …. Tháng…. Năm 2009 Sinh viên thực hiện Hồ Thị Bích Nguyệt GVHD: Đoàn Thị Cẩm Vân ii SVTH: Hồ Thị Bích Nguyệt http://www.kinhtehoc.net
 4. www.kinhtehoc.net Luận văn tốt nghiệp Lập kế hoạch kinh doanh cho công ty TNHH Huy Nam NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP ---------------- --------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------- Ngày …. Tháng…. Năm 2009 Thủ trưởng đơn vị (ký tên và đóng dấu) GVHD: Đoàn Thị Cẩm Vân iii SVTH: Hồ Thị Bích Nguyệt http://www.kinhtehoc.net
 5. www.kinhtehoc.net Luận văn tốt nghiệp Lập kế hoạch kinh doanh cho công ty TNHH Huy Nam BẢN NHẬN XÉT LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC ---------------- Họ và tên người hướng dẫn: ----------------------------------------------------------- ` Học vị: -------------------------------------------------------------------------------------- Chuyên ngành: ----------------------------------------------------------------------------- Cơ quan công tác: ------------------------------------------------------------------------- Tên học viên: ------------------------------------------------------------------------------- Mã số sinh viên: --------------------------------------------------------------------------- Chuyên ngành: ----------------------------------------------------------------------------- Tên đề tài: ---------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------- NỘI DUNG NHẬN XÉT 1. Tính phù hợp của đề tài với chuyên ngành đào tạo --------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------- 2. Về hình thức --------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------- 3. Ý nghĩa khoa học, thực tiễn và tính cấp thiết của đề tài --------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------- 4. Độ tin cậy của số liệu và tính hiện đại của luận văn --------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------- 5. Nội dung và các kết quả đạt được (theo mục tiêu nghiên cứu, …) --------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------- 6. Các nhận xét khác --------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------- 7. Kết luận (Cần ghi rõ mức độ đồng ý hay không đồng ý nội dung đề tài và các yêu cầu chỉnh sửa) --------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------- Ngày …. Tháng…. Năm 2009 Người nhận xét GVHD: Đoàn Thị Cẩm Vân iv SVTH: Hồ Thị Bích Nguyệt http://www.kinhtehoc.net
 6. www.kinhtehoc.net Luận văn tốt nghiệp Lập kế hoạch kinh doanh cho công ty TNHH Huy Nam NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN ---------------- Họ và tên người hướng dẫn: ----------------------------------------------------------- ` Học vị: -------------------------------------------------------------------------------------- Chuyên ngành: ----------------------------------------------------------------------------- Cơ quan công tác: ------------------------------------------------------------------------- Tên học viên: ------------------------------------------------------------------------------- Mã số sinh viên: --------------------------------------------------------------------------- Chuyên ngành: ----------------------------------------------------------------------------- Tên đề tài: ---------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------- NỘI DUNG NHẬN XÉT 1. Tính phù hợp của đề tài với chuyên ngành đào tạo --------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------- 2. Về hình thức --------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------- 3. Ý nghĩa khoa học, thực tiễn và tính cấp thiết của đề tài -------------------------------- ------------------------------- ------------------------------- --------------------------- - - - -------------------------------- ------------------------------- ------------------------------- --------------------------- - - - -------------------------------- ------------------------------- ------------------------------- --------------------------- - - - 4. Độ tin cậy của số liệu và tính hiện đại của luận văn --------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------- 5. Nội dung và các kết quả đạt được (theo mục tiêu nghiên cứu, …) --------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------- 6. Các nhận xét khác --------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------- 7. Kết luận (Cần ghi rõ mức độ đồng ý hay không đồng ý nội dung đề tài và các yêu cầu chỉnh sửa) --------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------- Ngày …. Tháng…. Năm 2009 Người nhận xét GVHD: Đoàn Thị Cẩm Vân v SVTH: Hồ Thị Bích Nguyệt http://www.kinhtehoc.net
 7. www.kinhtehoc.net Luận văn tốt nghiệp Lập kế hoạch kinh doanh cho công ty TNHH Huy Nam MỤC LỤC ---------------- CHƯƠNG 1: PHẦN MỞ ĐẦU .................................................................. 1 1.1. ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU.............................................................................. 1 1.1.1 Sự cần thiết nghiên cứu ..........................................................................1 1.1.2 Căn cứ khoa học và thực tiễn .................................................................2 1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU .................................................................................. 2 1.2.1. Mục tiêu chung ......................................................................................2 1.2.2. Mục tiêu cụ thể ......................................................................................2 1.3.CÂU HỎI NGHIÊN CỨU ...................................................................................... 3 1.4. PHẠM VI NGHIÊN CỨU ..................................................................................... 3 1.4.1. Không gian (địa bàn nghiên cứu) ..........................................................3 1.4.2. Thời gian (giai đoạn hoặc thời điểm thực hiện nghiên cứu) .................3 1.4.3. Đối tượng nghiên cứu ............................................................................3 1.5. LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU .............. 3 CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHÊN CỨU .............................................................................................................. 5 2.1 PHƯƠNG PHÁP LUẬN......................................................................................... 5 2.1.1. Khái niệm và vai trò của việc lập kế hoạch kinh doanh ........................5 2.1.2. Phân cấp và tác dụng kinh doanh ..........................................................5 2.1.3. Tiến trình lập kế hoạch kinh doanh .......................................................6 2.1.4. Hệ thống kế hoạch kinh doanh ..............................................................7 2.1.5. Ý nghĩa của việc lập kế hoạch kinh doanh ............................................7 2.1.6. Các báo cáo tài chính.............................................................................8 2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .......................................................................... 8 2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu ................................................................8 2.2.2. Phương pháp phân tích số liệu ..............................................................8 CHƯƠNG 3 : KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY TNHH HUY NAM ......... 12 3.1. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG TY .................................. 12 3.1.1. Lịch sử hình thành ...............................................................................12 3.1.2. Quá trình phát triển..............................................................................13 3.2. ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY ..................... 13 GVHD: Đoàn Thị Cẩm Vân vi SVTH: Hồ Thị Bích Nguyệt http://www.kinhtehoc.net
 8. www.kinhtehoc.net Luận văn tốt nghiệp Lập kế hoạch kinh doanh cho công ty TNHH Huy Nam 3.2.1. Cơ cấu tổ chức .....................................................................................13 3.2.2. Chức năng và nhiệm vụ của từng bộ phận trong công ty ....................14 3.2.3. Hình thức hoạt động ............................................................................15 3.2.4. Cơ sở vật chất - kỹ thuật ......................................................................16 3.2.5. Quy trình sản xuất ...............................................................................16 3.3. LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY ...................................................... 17 3.3.1.Các lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh .......................................17 3.3.2. Các sản phẩm kinh doanh chủ yếu ......................................................17 3.4. KHÁI QUÁT VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY .................. 17 3.4.1. Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh qua 3 năm (2006-2008) .......17 3.4.2. Tình hình tài chính của công ty qua 3 năm .........................................20 3.4.3. Tình hình tiêu thụ theo cơ cấu sản phẩm của công ty TNHH Huy Nam qua 3 năm (2006-2008) .................................................................................22 3.4.4. Mục tiêu kinh doanh năm 2009 của công ty .......................................23 CHƯƠNG 4: LẬP KẾ HOẠCH KINH DOANH CHO CÔNG TY TNHH HUY NAM..................................................................................... 24 4.1. PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY ......................... 24 4.1.1. Các yếu tố môi trường vĩ mô ...............................................................24 4.1.2. Các yếu tố môi trường vi mô ...............................................................27 4.1.3. Lập ma trận SWOT .............................................................................33 4.1.4. Thiết lập cơ sở để dự báo và đưa ra phương trình dự báo ...................37 4.2. MỤC TIÊU KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2009 ....................................... 37 4.2.1. Mục tiêu về sản lượng và kim ngạch xuất khẩu ..................................38 4.2.2. Mục tiêu về tài chính ...........................................................................38 4.2.3. Mục tiêu khác ......................................................................................39 4.3. LẬP KẾ HOẠCH KINH DOANH CHO CÔNG TY ……………………...39 4.3.1. Dự báo sản lượng tiêu thụ năm 2009 ..................................................39 4.3.2. Lập kế hoạch kinh doanh cho công ty năm 2009 ................................40 CHƯƠNG 5: ĐÁNH GIÁ TÍNH KHẢ THI CỦA KẾ HOẠCH VÀ ĐƯA RA GIẢI PHÁP ĐỂ THỰC HIỆN ................................................ 57 5.1. ĐÁNH GIÁ TÍNH KHẢ THI CỦA KẾ HOẠCH ............................................... 57 5.1.1. Đánh giá sản lượng xuất khẩu và kết quả hoạt động kinh doanh ........57 5.1.2. Các tỷ số tài chính ...............................................................................58 GVHD: Đoàn Thị Cẩm Vân vii SVTH: Hồ Thị Bích Nguyệt http://www.kinhtehoc.net
 9. www.kinhtehoc.net Luận văn tốt nghiệp Lập kế hoạch kinh doanh cho công ty TNHH Huy Nam 5.2. GIẢI PHÁP ĐỂ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH........................................................ 60 5.2.1. Giải pháp kinh doanh ..........................................................................60 5.2.2. Giải pháp kỹ thuật ...............................................................................61 5.2.3. Giải pháp tài chính ..............................................................................61 5.2.4. Giải pháp đầu tư ..................................................................................62 5.2.5. Giải pháp khác .....................................................................................62 CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .......................................... 63 6.1. KẾT LUẬN .......................................................................................................... 63 6.2. KIẾN NGHỊ ......................................................................................................... 64 TÀI LIỆU THAM KHẢO ........................................................................ 66 PHỤ LỤC ................................................................................................... 67 GVHD: Đoàn Thị Cẩm Vân viii SVTH: Hồ Thị Bích Nguyệt http://www.kinhtehoc.net
 10. www.kinhtehoc.net Luận văn tốt nghiệp Lập kế hoạch kinh doanh cho công ty TNHH Huy Nam DANH MỤC BIỂU BẢNG ---------------- Bảng 1: KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY ............... 18 Bảng 2: PHÂN TÍCH CÁC CHỈ SỐ TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY ................. 20 Bảng 3: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TIÊU THỤ CỦA CÁC MẶT HÀNG CỦA CÔNG TY QUA 3 NĂM 2006-2008) .................................................................. 22 Bảng 4: CƠ CẤU DOANH THU THEO THỊ TRƯỜNG .................................... 29 Bảng 5: CÁC CÔNG TY THỦY SẢN XUẤT KHẨU UY TÍN KIÊN GIANG . 30 Bảng 6: ĐIỂM MẠNH VÀ ĐIỂM YẾU CỦA CÁC CÔNG TY THỦY SẢN UY TÍN Ở KÊN GIANG ............................................................................................. 31 Bảng 7: CÁC DOANH NGHIỆP XUẤT KHẨU UY TÍN HÀNG ĐẦU VIỆT NAM ..................................................................................................................... 32 Bảng 8: MỤC TIÊU VỀ SẢN LƯỢNG VÀ KIM NGẠCH XUẤT KHẨU NĂM 2009 ...................................................................................................................... 38 Bảng 9: CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH NĂM 2009 .............................................. 38 Bảng 10: DỰ BÁO SẢN LƯỢNG TIÊU THỤ MỰC ĐÔNG QUA 6 QUÝ ..... 39 Bảng 11: DỰ BÁO SẢN LƯỢNG TIÊU THỤ TÔM ĐÔNG QUA 6 QUÝ ...... 39 Bảng 12: TỔNG HỢP SẢN LƯỢNG BÁN RA KẾ HOẠCH NĂM 2009 ......... 40 Bảng 13: DỰ BÁO GIÁ BÁN RA KẾ HOẠCH NĂM 2009 .............................. 40 Bảng 14: KẾ HOẠCH BÁN HÀNG CỦA MỰC ĐÔNG NĂM 2009 ................ 41 Bảng 15: KẾ HOẠCH BÁN HÀNG CỦA TÔM ĐÔNG NĂM 2009 ................. 41 Bảng 16: TỔNG SỐ TIỀN MẶT THU BÁN HÀNG NĂM 2009 ....................... 42 Bảng 17: KẾ HOẠCH SẢN XUẤT MỰC ĐÔNG NĂM 2009 ........................... 43 Bảng 18: KẾ HOẠCH SẢN XUẤT TÔM ĐÔNG NĂM 2009 ........................... 43 Bảng 19: ĐỊNH MỨC CHI PHÍ TIÊU CHUẨN CỦA SẢN PHẨM MỰC ĐÔNG VÀ TÔM ĐÔNG ................................................................................................. 44 Bảng 20: PHÂN BỔ CHI PHÍ KHẤU HAO ........................................................ 44 Bảng 21: ĐỊNH MỨC CHI PHÍ BÁN HÀNG VÀ CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP ................................................................................................................ 45 Bảng 22: KẾ HOẠCH CHI PHÍ NGUYÊN LIỆU MỰC ĐÔNG ........................ 46 Bảng 23: KẾ HOẠCH CHI PHÍ NGUYÊN LIỆU TÔM ĐÔNG ........................ 47 Bảng 24: TỔNG HỢP CHI PHÍ MUA NGUYÊN LIỆU BẰNG TIỀN MẶT .... 47 GVHD: Đoàn Thị Cẩm Vân ix SVTH: Hồ Thị Bích Nguyệt http://www.kinhtehoc.net
 11. www.kinhtehoc.net Luận văn tốt nghiệp Lập kế hoạch kinh doanh cho công ty TNHH Huy Nam Bảng 25: KẾ HOẠCH CHI PHÍ NHÂN CÔNG TRỰC TIẾP MỰC ĐÔNG ...... 48 Bảng 26: KẾ HOẠCH CHI PHÍ NHÂN CÔNG TRỰC TIẾP TÔM ĐÔNG ...... 49 Bảng 27: TỔNG HỢP CHI PHÍ NHÂN CÔNG TRỰC TIẾP ............................. 49 Bảng 28: KẾ HOẠCH CHI PHÍ SẢN XUẤT CHUNG CỦA MỰC ĐÔNG ..... 50 Bảng 29: KẾ HOẠCH CHI PHÍ SẢN XUẤT CHUNG CỦA TÔM ĐÔNG ...... 50 Bảng 30: TỔNG HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT CHUNG ....................................... 50 Bảng 31: CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP CỦA MỰC ĐÔNG VÀ TÔM ĐÔNG ................................................................................................................... 51 Bảng 32: TỔNG HỢP CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP ......................... 51 Bảng 33: CHI PHÍ BÁN HÀNG CỦA MỰC ĐÔNG .......................................... 52 Bảng 34: CHI PHÍ BÁN HÀNG CỦA TÔM ĐÔNG .......................................... 52 Bảng 35: TỔNG HỢP CHI PHÍ BÁN HÀNG ..................................................... 53 Bảng 36: CÁC HẠNG MỨC ĐẦU TƯ NĂM 2009 ............................................ 53 Bảng 37: KẾ HOẠCH TIỀN MẶT NĂM 2009 ................................................... 54 Bảng 38: BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2009 .... 55 Bảng 39: BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN NĂM 2008 VÀ DỰ KIẾN NĂM 2009 56 Bảng 40: SẢN LƯỢNG XUẤT KHẨU VÀ KẾT QUẢ KINH DOANH ........... 57 Bảng 41: CÁC CHỈ SỐ TÀI CHÍNH NĂM 2009 ................................................ 58 GVHD: Đoàn Thị Cẩm Vân x SVTH: Hồ Thị Bích Nguyệt http://www.kinhtehoc.net
 12. www.kinhtehoc.net Luận văn tốt nghiệp Lập kế hoạch kinh doanh cho công ty TNHH Huy Nam DANH MỤC HÌNH ---------------- Hình 1: TIẾN TRÌNH LẬP KẾ HOACH KINH DOANH ................................... 6 Hình 2: HỆ THỐNG KẾ HOẠCH KINH DOANH TIÊU BIỂU .......................... 7 Biểu 1: SƠ ĐỒ BỘ MÁY TỔ CHỨC .................................................................. 14 Biểu 2: SƠ ĐỒ BỘ MÁY KẾ TOÁN .................................................................. 15 Hình 3: QUY TRÌNH SẢN XUẤT ...................................................................... 16 Hình 4: CƠ CẤU SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY QUA 3 NĂM ......................... 22 Hình 5: TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ VIỆT NAM NĂM (2004-2008) 24 Hình 6: CÁC NHÀ CUNG ỨNG CỦA CÔNG TY TNHH HUY NAM ............. 28 Hình 7: HAI SƠ ĐỒ SẢN LƯỢNG MỰC ĐÔNG VÀ TÔM ĐÔNG QUA 12 QUÝ CỦA CÔNG TY QUA 3 NĂM (2006-2008).............................................. 37 GVHD: Đoàn Thị Cẩm Vân xi SVTH: Hồ Thị Bích Nguyệt http://www.kinhtehoc.net
 13. www.kinhtehoc.net Luận văn tốt nghiệp Lập kế hoạch kinh doanh cho công ty TNHH Huy Nam CHƯƠNG 1 PHẦN MỞ ĐẦU 1.1. ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1.1 Sự cần thiết nghiên cứu Trong thời kỳ chuyển sang nền kinh tế thị trường, tình hình cạnh tranh ngày càng khốc liệt thì việc lập kế hoạch kinh doanh rất cần thiết cho các doanh nghiệp Việt Nam nói chung cũng như các doanh nghiệp vừa và nhỏ nói riêng. Mặc dù các doanh nghiệp vừa và nhỏ đã ý thức được tầm quan trọng của việc lập kế hoạch kinh doanh. Tuy nhiên, các doanh nghiệp này còn chưa chú trọng đến việc lập một kế hoạch hoàn chỉnh theo đúng nghĩa của nó để mang lại hiệu quả tối ưu mà thường đưa ra các kế hoạch sơ sài do thiếu điều kiện về nguồn lực, nhân sự và thời gian. Do đó mà bất cứ một doanh nghiệp nào cũng cần phải lập kế hoạch kinh doanh và hơn nữa là một kế hoạch kinh doanh hoàn chỉnh, một doanh nghiệp mà không có bảng kế hoạch kinh doanh nó cũng giống như một ngôi nhà xây mà không có bảng thiết kế. Kế hoạch kinh doanh giúp ta kiểm tra được tính khả thi, mang đến một khuynh hướng kinh doanh mới đầy thành công hứa hẹn, tìm được nguồn tài chính, đề ra kế hoạch kinh doanh hiệu quả và quản lý được, đặc biệt là thu hút đầu tư từ bên ngoài. Hay nói cách khác một kế hoạch kinh doanh tốt không những quyết định sự thành công trong việc biến ý tưởng kinh doanh ban đầu trở thành hiện thực mà còn giúp cho bạn duy trì sự tập trung sau khi đã thành công. Ngày nay, khi nước ta đã trở thành thành viên 150 của tổ chức thương mại thế giới (WTO) với nền kinh tế đang mở cửa hội nhập thì sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp càng trở nên gay gắt, do đó các doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển được thì đòi hỏi phải có một kế hoạch kinh doanh. Kế hoạch kinh doanh là sự mô tả quá trình kinh doanh của công ty trong một khoảng thời gian. Nó mô tả việc kinh doanh của công ty thành công tới đâu và tìm kiếm những triển vọng để phát triển công ty trong tương lai. Đồng thời nó cũng vạch ra kế hoạch để khắc phục những rủi ro có thể xảy ra. Từ đó, giúp cho doanh nghiệp định được hướng đi trong tương lai. Do nhận thức được tầm quan trọng trong việc lập kế hoạch GVHD:Đoàn Thị Cẩm Vân Trang 1 SVTH: Hồ Thị Bích Nguyệt http://www.kinhtehoc.net
 14. www.kinhtehoc.net Luận văn tốt nghiệp Lập kế hoạch kinh doanh cho công ty TNHH Huy Nam kinh doanh nên em chọn đề tài “ Lập kế hoạch kinh doanh cho công ty TNHH Huy Nam” làm đề tài nghiên cứu của mình. 1.1.2 Căn cứ khoa học và thực tiễn - Căn cứ vào tình hình kinh tế của địa phương Hàng năm tổng kim ngạch xuất khẩu thủy sản chiếm tỷ trọng khá lớn trong tổng thu nhập quốc dân của nước ta. Còn ở Kiên Giang thì thủy sản là ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh, được UBND tỉnh và Sở thủy sản quan tâm và khuyến khích phát triển. Theo thống kê gần đây, thì kim ngạch xuất khẩu thủy sản của tỉnh Kiên Giang đạt 105 triệu USD ( sở thủy sản Kiên Giang). - Căn cứ vào điều kiện tự nhiên – xã hội của huyện Châu Thành Kiên Giang là một trong những tỉnh ở Đồng Bằng Sông Cửu Long có đường bờ biển dài với nguồn tài nguyên thủy sản phong phú tạo điều kiện thuận lợi để phát triển thủy sản. Với địa điểm như Cảng cá Tắc Cậu thì huyện Châu Thành là nơi có nguồn nguyên liệu tại chỗ tạo thuận lợi cho việc kinh doanh chế biến thủy sản. Do đó mà nơi này tập trung nhiều doanh nghiệp kinh doanh chế biến thủy sản. - Căn cứ vào mục tiêu và phương hướng hoạt động của công ty Phương hướng hoạt động trong năm tới của công ty là đẩy mạnh xuất khẩu thủy sản về lượng đạt 5000 tấn, về kim ngạch đạt 15 triệu USD. Với phương châm “chất lượng, uy tín, an toàn, hiệu quả” là mục tiêu hàng đầu trong hoạt động kinh doanh. Do những điều kiện trên nên việc lập kế hoạch kinh doanh cụ thể là cần thiết để giúp cho công ty phát triển và đứng vững trên thị trường. 1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.2.1. Mục tiêu chung Lập kế hoạch kinh doanh cho công ty TNHH Huy Nam nhằm giúp cho công ty vạch ra phương hướng hoạt động và giảm những rủi ro trong tương lai để mang lại hiệu quả hoạt động tốt nhất cho công ty. 1.2.2. Mục tiêu cụ thể - Xác định mục tiêu kinh doanh của công ty. - Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến môi trường kinh doanh của công ty. - Xác định phương hướng kinh doanh cho công ty. GVHD:Đoàn Thị Cẩm Vân Trang 2 SVTH: Hồ Thị Bích Nguyệt http://www.kinhtehoc.net
 15. www.kinhtehoc.net Luận văn tốt nghiệp Lập kế hoạch kinh doanh cho công ty TNHH Huy Nam - Lập kế hoạch kinh doanh năm 2009 cho công ty, cụ thể là kế hoạch bán hàng, kế hoạch sản xuất, kế hoạch chi phí, kế hoạch tài chính. - Thông qua các kế hoạch đã lập đánh giá chung tính khả thi của kế hoạch và đề xuất ra các giải pháp. 1.3.CÂU HỎI NGHIÊN CỨU - Mục tiêu kinh doanh của công ty là gì? - Các nhân tố nào ảnh hưởng đến môi trường kinh doanh? - Dự kiến sản lượng tiêu thụ trong năm 2009 là bao nhiêu? - Lập kế hoạch kinh doanh như thế nào? - Kế hoạch kinh doanh lập ra có khả thi hay không? 1.4. PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1.4.1. Không gian (địa bàn nghiên cứu) Công ty TNHH Huy Nam, Khu Công Nghiệp Cảng cá Tắc Cậu, Châu Thành, Kiên Giang. 1.4.2. Thời gian (giai đoạn hoặc thời điểm thực hiện nghiên cứu) Đề tài nghiên cứu được thu thập số liệu trong 3 năm (2006-2008) Ngoài ra, em còn đi thực tế ở công ty gần 3 tháng ( từ ngày 02/02/09 đến ngày 24/4/09) 1.4.3. Đối tượng nghiên cứu Lập kế hoạch kinh cho công ty TNHH Huy Nam. 1.5. LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU - Nguyễn Chí Công. Lớp Quản trị kinh doanh tổng hợp K28. Luận văn tốt nghiệp: Lập kế hoạch Marketing cho dịch vụ chuyển tiền trong nước ở Bưu Điện Thành Phố Cần Thơ giai đoạn 04/2006 – 03/2007. Đề tài chủ yếu phân tích cơ cấu doanh thu, phân tích các loại dịch vụ bưu điện, xây dựng chiến lược Marketing và đưa ra biện pháp thực hiện kế hoạch Marketing. - Lê Thái Hiền. Lớp Quản trị kinh doanh tổng hợp K29. Luận văn tốt nghiệp: Lập kế hoạch kinh doanh cho Ngân Hàng Đông Á Phòng Giao Dịch Tân Hiệp năm 2008. Đề tài phân tích về kế hoạch sản xuất, kế hoạch Marketing, kế hoạch nhân sự, kế hoạch tài chính.Và đưa ra một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả của việc lập kế hoạch kinh doanh. GVHD:Đoàn Thị Cẩm Vân Trang 3 SVTH: Hồ Thị Bích Nguyệt http://www.kinhtehoc.net
 16. www.kinhtehoc.net Luận văn tốt nghiệp Lập kế hoạch kinh doanh cho công ty TNHH Huy Nam - Trần Thị Thu Nguyệt. Lớp Quản trị kinh doanh tổng hợp K28. Luận văn tốt nghiệp: Lập kế hoạch kinh doanh Công ty cổ phần in Bến Tre. Nội dung đề tài nghiên cứu mức độ tác động đến môi trường kinh doanh, đánh giá năng lực hiện tại của công ty để xây dựng kế hoạch kinh doanh. Qua tham khảo các đề tài trên, em thấy các đề tài chủ yếu phân tích các yếu tố tác động đến môi trường kinh doanh để tìm ra điểm mạnh và điểm yếu của công ty, để xác định phương hướng kinh doanh. Từ đó lập kế hoạch kinh doanh nhưng các đề tài này nghiêng về xây dụng chiến lược Marketing và biện pháp thực hiện kế hoạch Marketing.Còn đề tài “ Lập kế hoạch kinh doanh cho công ty TNHH Huy Nam”, em cũng đi phân tích các yếu tố tác động đến môi trường kinh doanh để đưa ra phương hướng kinh doanh cho công ty. Từ đó tiến hành lập kế hoạch kinh doanh năm 2009 cho công ty, nhưng chủ yếu là kế hoạch bán hàng, kế hoạch sản xuất, kế hoạch chi phí và kế hoạch tài chính. GVHD:Đoàn Thị Cẩm Vân Trang 4 SVTH: Hồ Thị Bích Nguyệt http://www.kinhtehoc.net
 17. www.kinhtehoc.net Luận văn tốt nghiệp Lập kế hoạch kinh doanh cho công ty TNHH Huy Nam CHƯƠNG 2 PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHÊN CỨU 2.1 PHƯƠNG PHÁP LUẬN 2.1.1. Khái niệm và vai trò của việc lập kế hoạch kinh doanh 2.1.1.1. Khái niệm Kế hoạch kinh doanh là bảng tổng hợp các nội dung chứa trong các kế hoạch bộ phận bao gồm: Kế hoạch maketting, kế hoạch sản xuất, kế hoạch nhân sự, kế hoạch tài chính mà doanh nghiệp dự kiến thực hiện trong tương lai. Nội dung kế hoạch kinh doanh nhằm mô tả, phân tích hiện trạng hoạt động bên trong và bên ngoài doanh nghiệp, trên cơ sở đó đưa ra các dự kiến cần thiết trong tương lai nhằm đạt mục tiêu kế hoạch đề ra. Với các phân tích về nguồn lực của doanh nghiệp, về môi trường kinh doanh, đối thủ cạnh tranh, kế hoạch kinh doanh sẽ đưa ra chiến lược, kế hoạch thực hiện cùng các dự báo kết quả hoạt động trong khoảng thời gian kế hoạch. Hay nói cách khác, kế hoạch kinh doanh là tập hợp những nội dung tổng thể và chi tiết được xây dựng theo các dự định dựa trên cơ sở nghiên cứu thị trường hay dựa vào kinh nghiệm thực tế được xắp xếp theo hệ thống hoàn chỉnh xuyên suốt quá trình sản xuất kinh doanh. 2.1.1.2. Vai trò  Kế hoạch kinh doanh là công cụ đắc lực trong việc phối hợp nỗ lực của các thành viên trong doanh nghiệp.  Giúp cho doanh nghiệp tập trung ý tưởng và đánh giá tính khả thi.  Lập kế hoạch có tác dụng làm giảm tính bất ổn định của doanh nghiệp.  Lập kế hoạch giảm được sự chồng chéo và những hoạt động lãng phí.  Thiết lập nên những tiêu chuẩn tạo điều kiện cho công tác kiểm tra. 2.1.2. Phân cấp và tác dụng kinh doanh Kế hoạch bộ phận: Lập cho từng bộ phận, mỗi bộ phận cố gắng phấn đấu đạt mục tiêu đề ra cho bộ phận mình và hướng tới mục tiêu chung của doanh nghiệp. GVHD:Đoàn Thị Cẩm Vân Trang 5 SVTH: Hồ Thị Bích Nguyệt http://www.kinhtehoc.net
 18. www.kinhtehoc.net Luận văn tốt nghiệp Lập kế hoạch kinh doanh cho công ty TNHH Huy Nam Kế hoạch tổng thể: Lập cho toàn doanh nghiệp, hài hòa giữa các bộ phận, đảm bảo cho các bộ phận tiến hành phối hợp một cách nhịp nhàng để sớm đạt mục tiêu chung. 2.1.3. Tiến trình lập kế hoạch kinh doanh Từ dự báo bán hàng dài hạn chúng ta chuẩn bị được bảng kế hoạch bán hàng cho năm kế hoạch. Bắt đầu từ bảng kế hoạch bán hàng chúng ta đi xây dựng được các kế hoạch sản xuất hay kế hoạch mua hàng đi cùng với các kế hoạch chi tiết về sử dụng các yếu tố chi phí sản xuất và chi phí thời kỳ và sau cùng là kế hoạch tài chính. Qui trình này được nhóm tác giả Võ Thành Danh, Bùi Văn Trịnh, La Xuân Đào biên soạn như sau: Bắt đầu Kế hoạch Dự báo bán hàng dài hạn bán hàng Kế hoạch sản xuất Kế hoạch sử dụng chi phí Kế hoạch tài chính Đánh giá tính khả thi Kết thúc (Nguồn:Võ Thành Danh, Bùi Văn Trịnh,La Xuân Đào.giáo trình kế toán phân tích. 2000) Hình 1: Tiến trình lập kế hoạch kinh doanh GVHD:Đoàn Thị Cẩm Vân Trang 6 SVTH: Hồ Thị Bích Nguyệt http://www.kinhtehoc.net
 19. www.kinhtehoc.net Luận văn tốt nghiệp Lập kế hoạch kinh doanh cho công ty TNHH Huy Nam 2.1.4. Hệ thống kế hoạch kinh doanh Một hệ thống kế hoạch kinh doanh tiêu biểu phải tuân thủ các nguyên tắc như hình 1. Bảng kế hoạch đầu tiên trong hệ thống kế hoạch kinh doanh bao giờ cũng là kế hoạch bán hàng. Kế đến là kế hoạch sản xuất hay kế hoạch mua hàng đảm bảo cung cấp đủ số lượng sản phẩm cần thiết cho bảng kế hoạch bán hàng. Kế tiếp là các bảng sử dụng các yếu tố chi phí sản xuất và chi phí thời kỳ. Sau cùng là bảng kế hoạch tài chính. Kế hoạch bán hàng Kế hoạch Hệ thống Kế hoạch sản xuất kế hoạch CP thời kỳ sử dụng các yếu Kế Kế Kế tố chi phí hoạch hoạch hoạch CPN CPN CPS VLT CTT XSC T Kế hoạch tiền mặt Hệ thống kế hoạch Kế hoạch lãi lỗ tài chính Kế hoạch tài sản (Nguồn:Võ Thành Danh, Bùi Văn Trịnh,La Xuân Đào. giáo trình kế toán phân tích.2000) Hình 2: Hệ thống kế hoạch kinh doanh tiêu biểu 2.1.5. Ý nghĩa của việc lập kế hoạch kinh doanh Lập kế hoạch cho biết phương hướng hoạt động, làm giảm sự tác động của những thay đổi, tránh được sự lãng phí và dư thừa, và thiết lập nên những tiêu chuẩn thuận tiện cho công tác kiểm tra. GVHD:Đoàn Thị Cẩm Vân Trang 7 SVTH: Hồ Thị Bích Nguyệt http://www.kinhtehoc.net
 20. www.kinhtehoc.net Luận văn tốt nghiệp Lập kế hoạch kinh doanh cho công ty TNHH Huy Nam 2.1.6. Các báo cáo tài chính 2.1.6.1. Bảng cân đối kế toán Bảng cân đối kế toán là một phương pháp kế toán, là một báo cáo tài chính tổng hợp phản ánh tổng quát toàn bộ giá trị tài sản hiện có và nguồn vốn hình thành tài sản đó của doanh nghiệp tại thời điểm nhất định. 2.1.6.2. Bảng báo cáo thu nhập Bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh còn gọi là báo cáo thu nhập hay báo cáo lợi tức – là báo cáo tài chính tổng hợp về tình hình và kết quả kinh doanh, phản ánh thu nhập qua một thời kỳ kinh doanh. 2.1.6.3. Bảng lưu chuyển tiền tệ Báo cáo lưu chuyển tiền tệ là báo cáo tài chính cần thiết không những đối với nhà quản trị hoặc giám đốc tài chính mà còn là mối quan tâm của nhiều đối tượng đến tình hình tài chính của nhiều doanh nghiệp. Báo cáo ngân lưu thể hiện lưu lượng tiền vào, lưu lượng tiền ra của doanh nghiệp. 2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu - Số liệu sơ cấp được thu thập từ phòng kế toán của công ty như bảng cân đối kế toán, bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, các báo cáo kinh doanh… - Ngoài ra, đề tài còn thu thập số liệu trên sách,báo,internet,..và tham khảo ý kiến của các anh chị phòng kế toán. 2.2.2. Phương pháp phân tích số liệu 2.2.2.1. Phương pháp so sánh: dùng để so sánh tình hình hoạt động của công ty qua 3 năm (2006-2008).  Khái niệm Là phương pháp xem xét chỉ tiêu phân tích dựa trên việc so sánh với một chỉ tiêu cơ sở (chỉ tiêu gốc) nhằm xác định xu hướng và mức độ biến động của các chỉ tiêu. Đây là phương pháp đơn giản và được sử dụng nhiều nhất trong phân tích hoạt động kinh tế.  Phương pháp so sánh cụ thể - So sánh bằng số tuyệt đối: Là kết quả của phép trừ giữa trị số kỳ sau so với kỳ trước của các chỉ tiêu kinh tế. Số tuyệt đối là một chỉ tiêu tổng hợp nhằm phản ánh quy mô, khối lượng của sự kiện. GVHD:Đoàn Thị Cẩm Vân Trang 8 SVTH: Hồ Thị Bích Nguyệt http://www.kinhtehoc.net
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2