intTypePromotion=1
ADSENSE

Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Chính sách thúc đẩy xuất khẩu lao động trong điều kiện Việt Nam gia nhập Cộng đồng Kinh tế ASEAN

Chia sẻ: Trương Tiên | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:117

76
lượt xem
9
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận văn có kết cấu nội dung gồm 3 chương. Chương 1: Một số lý luận cơ bản về xuất khẩu lao động và chính sách thúc đẩy xuất khẩu lao động. Chương 2: Thực trạng chính sách xuất khẩu lao động của Việt Nam thời gian qua. Chương 3: Định hướng và một số giải pháp nhằm hoàn thiện chính sách thúc đẩy lao động xuất khẩu Việt Nam sang các nước ASEAN trong bối cảnh gia nhập AEC.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Chính sách thúc đẩy xuất khẩu lao động trong điều kiện Việt Nam gia nhập Cộng đồng Kinh tế ASEAN

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC THƢƠNG MẠI<br /> ------<br /> <br /> TRẦN THỊ THANH LOAN<br /> <br /> CHÍNH SÁCH THÚC ĐẨY XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG<br /> TRONG ĐIỀU KIỆN VIỆT NAM GIA NHẬP<br /> CỘNG ĐỒNG KINH TẾ ASEAN<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ<br /> <br /> HÀ NỘI – 2016<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC THƢƠNG MẠI<br /> ------<br /> <br /> TRẦN THỊ THANH LOAN<br /> <br /> CHÍNH SÁCH THÚC ĐẨY XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG<br /> TRONG ĐIỀU KIỆN VIỆT NAM GIA NHẬP<br /> CỘNG ĐỒNG KINH TẾ ASEAN<br /> Chuyên ngành: Quản lý kin tế<br /> Mã số: 60340410<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ<br /> Ngƣời hƣớng dẫn khoa học:<br /> TS. VÕ TÁ TRI<br /> <br /> HÀ NỘI – 2016<br /> <br /> i<br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> <br /> Tôi xin cam đoan Luận vănlà công trình nghiên cứu độc lập của riêng tôi. Các<br /> số liệu và kết quả nêu trong luận văn là trung thực và có nguồn dẫn rõ ràng.<br /> Học viên: Trần Thị Thanh Loan<br /> Lớp: CH 20B - QLKT<br /> <br /> ii<br /> LỜI CẢM ƠN<br /> Để có thể hoàn thành luận văn một cách hoàn chỉnh, bên cạnh sự nỗ lực cố<br /> gắng của bản thân là sự hướng dẫn nhiệt tình của quý Thầy Cô, sự quan tâm, tạo<br /> điều kiện của cơ quan nơi tôi công tác cũng như sự động viên ủng hộ của gia đình,<br /> bạn bè và đồng nghiệp trong suốt thời gian học tập, nghiên cứu và thực hiện luận<br /> văn thạc sĩ.<br /> Tôi xin trân trọng gửi lời cám ơn tới Ban giám hiệu, các Thầy cô trường Đại<br /> Học Thương Mại, Khoa sau Đại học, đặc biệt tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành và<br /> sâu sắc tới TS. Võ Tá Tri, người đã tận tình hướng dẫn và chỉ bảo để tôi có thể hoàn<br /> tất luận văn cao học này.<br /> Cuối cùng tôi xin gửi lời cảm ơn tất cả các đồng nghiệp, gia đình và bạn bè đã<br /> luôn ủng hộ, tạo điều kiện, chia sẻ khó khăn và luôn động viên thường xuyên tôi<br /> trong suốt thời gian nghiên cứu, hoàn thiện luận văn.<br /> Tôi xin trân trọng cảm ơn!<br /> <br /> iii<br /> MỤC LỤC<br /> LỜI CẢM ƠN ........................................................................................................... ii<br /> MỤC LỤC ................................................................................................................ iii<br /> DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT ................................................................................v<br /> DANH MỤC BẢNG BIỂU ..................................................................................... vi<br /> PHẦN MỞ ĐẦU ........................................................................................................1<br /> 1.Tính cấp thiết của đề tài ...........................................................................................1<br /> 2. Tổng quan các công trình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận văn ......................3<br /> 3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu ..........................................................................8<br /> 4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu ...........................................................................9<br /> 5. Phương pháp nghiên cứu của đề tài ........................................................................9<br /> 6. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của đề tài ..................................................................11<br /> 7. Kết cấu của luận văn .............................................................................................12<br /> CHƢƠNG 1:MỘT SỐ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG VÀ<br /> CHÍNH SÁCH THÚC ĐẨU XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG ...................................13<br /> 1.1. Lao động và xuất khẩu lao động ........................................................................13<br /> 1.1.1. Lao động, lao động xuất khẩu và thị trường xuất khẩu lao động ...................13<br /> 1.1.2. Xuất khẩu lao động .........................................................................................23<br /> 1.2. Chính sách thúc đẩy xuất khẩu lao động ............................................................31<br /> 1.2.1. Một số chính sách thúc đẩy xuất khẩu lao động .............................................31<br /> 1.2.2. Cơ chế xây dựng , điề u chỉnh và tổ chức thực hiê ̣n chính sách cho lao động<br /> xuất khẩu của Việt Nam ............................................................................................39<br /> 1.2.3. Đặc điểm và vai trò chính sách xuất khẩu lao động .....................................40<br /> 1.3. Kinh nghiệm về xuất khẩu một số nước trong khu vực và bài học cho Việt<br /> Nam ...........................................................................................................................44<br /> 1.3.1. Kinh nghiệm xuất khẩu của một số nước trong khu vực ...............................44<br /> 1.3.2. Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam ................................................................49<br /> CHƢƠNG 2:THỰC TRẠNG CHÍNH SÁCH XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG CỦA<br /> VIỆT NAM SANG CÁC NƢỚC ASEAN THỜI GIAN QUA ............................53<br /> 2.1. Tình hình khu vực ASEAN và sự tác động đến chính sách xuất khẩu lao động<br /> của Việt Nam thời gian qua.......................................................................................53<br /> 2.1.1. Đặc trưng cơ bản tình hình khu vực ASEAN thời gian vừa qua .....................53<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2