Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Lao động Việt Nam

Xem 1-20 trên 6396 kết quả Lao động Việt Nam
 • Luận văn "Nâng cao động lực thúc đẩy người lao động tại Công ty cổ phần Du lịch Việt nam Vitours" trình bày những vấn đề lý luận về nâng cao động lực thúc đẩy người lao động; thực trạng hoạt động nâng cao động lực thúc đẩy người lao động tại Công ty Cổ phần du lịch Việt Nam Vitours; một số giải pháp để nâng cao động lực thúc đẩy người lao động tại Công ty Cổ phần du lịch Việt Nam Vitours.

  pdf115p starandsky02 19-01-2023 5 1   Download

 • Giáo trình Kỹ thuật an toàn cơ khí (Nghề: Bảo hộ lao động - Trình độ: Cao đẳng) cung cấp cho người đọc những kiến thức như: Khái niệm cơ bản về sản xuất cơ khí; Các yếu tố nguy hiểm, có hại trong sản xuất cơ khí và biện pháp kiểm soát; Kỹ thuật an toàn trong chế tạo phôi; Kỹ thuật an toàn khi gia công cắt gọt kim loại trên các máy công cụ; Tiêu chuẩn Việt Nam, Quy chuẩn Việt nam về an toàn cơ khí. Mời các bạn đọc cùng tham khảo!

  pdf122p trangdo0906 18-01-2023 5 1   Download

 • Giáo trình Tín hiệu biển báo an toàn (Nghề: Bảo hộ lao động - Trình độ: Cao đẳng) cung cấp cho người đọc những kiến thức như: Khái niệm về tín hiệu, biển báo và vai trò của tín hiệu, biển báo trong lao động sản xuất; Màu sắc và thông tin trên tín hiệu, biển báo; Hệ thống tiêu chuẩn về tín hiệu, biển báo trên thế giới và Việt Nam; Các hệ thống tín hiệu, biển báo an toàn trong lao động sản xuất, kinh doanh. Mời các bạn đọc cùng tham khảo!

  pdf179p trangdo0906 18-01-2023 6 1   Download

 • Nội dung giáo trình đề cập một cách hệ thống các kiến thức cơ bản nhất về An toàn cơ khí trong thực tiễn sản xuất cũng như cuộc sống. Cụ thể bao gồm các bài sau: Khái niệm cơ bản về sản xuất cơ khí; Các yếu tố nguy hiểm, có hại trong sản xuất cơ khí và biện pháp kiểm soát; Kỹ thuật an toàn trong chế tạo phôi; Kỹ thuật an toàn khi gia công cắt gọt kim loại trên các máy công cụ; Tiêu chuẩn Việt Nam, Quy chuẩn Việt nam về an toàn cơ khí. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung giáo trình dưới đây.

  pdf121p trangdo0906 18-01-2023 4 1   Download

 • Nội dung của giáo trình "Tín hiệu biển báo an toàn" bao gồm các chương sau: Khái niệm về tín hiệu, biển báo và vai trò của tín hiệu, biển báo trong lao động sản xuất; Màu sắc và thông tin trên tín hiệu, biển báo; Hệ thống tiêu chuẩn về tín hiệu, biển báo trên thế giới và Việt Nam; Các hệ thống tín hiệu, biển báo an toàn trong lao động sản xuất, kinh doanh. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung giáo trình dưới đây.

  pdf178p trangdo0906 18-01-2023 5 1   Download

 • Giáo trình "Pháp luật (Trình độ: Trung cấp) - Trường TC Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh" được biên soạn với các nội dung chính về: Một số vấn đề chung về nhà nước và pháp luật; Hiến pháp; Pháp luật lao động; Pháp luật phòng chống tham nhũng. Mời các bạn cùng tham khảo giáo trình!

  pdf84p phuong3659 11-01-2023 11 2   Download

 • Giáo trình "Giáo dục chính trị (Trình độ: Trung cấp) - Trường TC Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh" được biên soạn với các nội dung chính về: Khái quát về chủ nghĩa Mác-Lênin; Khái quát về tư tưởng Hồ Chí Minh; Những thành tựu của cách mạng việt nam dưới sự lãnh đạo của Đảng; Phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa, con người ở Việt Nam; Tu dưỡng, rèn luyện để trở thành người công dân tốt, người lao động tốt. Mời các bạn cùng tham khảo giáo trình!

  pdf83p phuong3659 11-01-2023 9 1   Download

 • Luận văn "Xây dựng chiến lược thâm nhập cho tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam VNPT vào thị trường viễn thông quốc gia Lào" trình bày hoạt động kinh doanh trong môi trường toàn cầu; thực trạng năng lực hiện nay của tập đoàn Bưu chính viễn thông VNPT và tình hình thị trường tại quốc gia Lào; một số giải pháp chiến lược kinh doanh của Tập đoàn VNPT tại thị trường Lào trong môi trường hội nhập toàn cầu.

  pdf105p starandsky02 10-01-2023 2 0   Download

 • Nội dung Niên giám bao gồm số liệu chính thức các năm 2016, 2017, 2018, 2019,2020 và 2021, phản ánh kết quả đã đạt được trên các lĩnh vực kinh tế - văn hoá - xã hội. Hệ thống số liệu được thu thập, tổng hợp và tính toán theo phương pháp quy định hiện hành của Ngành Thống kê Việt Nam. Chi cục Thống kê huyện Vị Xuyên đề nghị các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân thống nhất sử dụng số liệu theo cuốn Niên giám này.

  pdf192p trangxanh0906 12-01-2023 2 1   Download

 • Niên giám Thống kê tỉnh Hà Giang 2019 được xuất bản lần này, đã được hệ thống hóa có kết hợp chỉnh lý và bổ sung thêm những chỉ tiêu mới theo điều tra thống kê, trong đó có một số chỉ tiêu năm 2019 là số liệu sơ bộ. Các số liệu đều được thu thập, tính toán đúng theo các phương pháp quy định hiện hành của ngành Thống kê Việt Nam. Trường hợp số liệu có sự thay đổi với Niên giám Thống kê trước, đề nghị khi nghiên cứu thống nhất sử dụng số liệu trong Niên giám Thống kê lần này.

  pdf564p trangxanh0906 12-01-2023 11 1   Download

 • Bài viết Trách nhiệm ba bên trong vấn đề đảm bảo cơ hội việc làm của người lao động trong pháp luật lao động Việt Nam phân tích trách nhiệm của ba bên trong vấn đề bảo đảm việc làm của NLĐ theo quy định của pháp luật hiện hành, từ đó phân tích một số hạn chế còn tồn tại làm ảnh hưởng đến trách nhiệm của các bên và đề xuất một số kiến nghị nhằm phát huy vai trò của các bên trong vấn đề việc làm cho NLĐ trong thời kỳ công nghệ và hội nhập.

  pdf11p visirius 11-01-2023 6 1   Download

 • Bài viết Quản lý xã hội ở các khu công nghiệp Việt Nam hiện nay: Vấn đề và giải pháp phân tích những vấn đề xã hội ở khu công nghiệp và giải pháp tăng cường quản lý xã hội ở khu công nghiệp.

  pdf9p visirius 11-01-2023 2 1   Download

 • Bài viết Tư tưởng của V.I. Lê-nin về xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước Nga và ý nghĩa đối với Việt Nam nghiên cứu về tư tưởng của V.I. Lê-nin về xây dựng CNXH ở nước Nga và sự vận dụng vào việc xây dựng CNXH ở Việt Nam. Mong muốn đóng góp của chúng tôi là: Làm rõ những ý nghĩa lớn lao, đặc biệt là ý nghĩa thực tiễn trong tư tưởng của V.I. Lê-nin đối với lịch sử Việt Nam hiện đại, đặc biệt là với công cuộc đổi mới 30 năm qua; Góp phần khẳng định tư duy, bản lĩnh đặc biệt của V.I. Lê-nin và đóng góp to lớn của ông trong việc xác lập chế độ xã hội XHCN.

  pdf11p visirius 11-01-2023 7 1   Download

 • Mục đích nghiên cứu của đề tài "Đảng lãnh đạo quân tình nguyện Việt Nam tại Lào từ năm 1960 đến năm 1973" nhằm làm sáng tỏ quá trình Đảng lãnh đạo quân tình nguyện Việt Nam tại Lào từ năm 1960 đến năm 1973, đúc kết những kinh nghiệm phục vụ cho công tác lãnh đạo củng cố, phát triển mối quan hệ Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam hiện nay.

  pdf12p tranghong0906 02-01-2023 14 3   Download

 • Mục đích nghiên cứu của luận án là trên cơ sở phân tích những vấn đề lý luận, pháp lý và thực tiễn liên quan đến bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của NSDL trong đình công, luận án đưa ra những định hướng và giải pháp hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của NSDL trong đình công trên cơ sở cân đối hài hòa với quyền và lợi ích hợp pháp của NLĐ.

  pdf158p tranghong0906 02-01-2023 9 2   Download

 • Nghiên cứu "Mô hình Tobit phân tích tác động của các nhân tố đến hiệu quả phân bổ của các doanh nghiệp ngành chế tác của Việt Nam" sử dụng cách tiếp cận màng bao dữ liệu DEA để ước lượng hiệu quả phân bổ của các doanh nghiệp ngành chế tác của Việt Nam trong giai đoạn từ năm 2000 đến năm 2018. Đồng thời nghiên cứu đã chia các doanh nghiệp ra thành ba nhóm theo loại hình sở hữu và xây dựng mô hình Tobit trên toàn mẫu cũng như trên các mẫu nhỏ.

  pdf15p lieuyeuyeu18 23-12-2022 14 1   Download

 • Bài viết "Một số yếu tố ảnh hưởng đến tỉ lệ lạm phát ở các nước ASEAN" nhằm đánh giá tác động của các yếu tố như lạm phát thời kỳ trước, nợ công, GDP bình quân, tốc độ tăng trưởng GDP, tỉ giá hối đoái, tỉ lệ thất nghiệp đến tỷ lệ lạm phát của 10 nước ASEAN là Việt Nam, Thái Lan, Campuchia, Philipines, Malaysia, Indonesia, Lào, Brunay, Myanmar và Singapore trong 9 năm từ 2010 đến 2018 bằng cách sử dụng mô hình hồi quy OLS, FE, RE cùng các ước lượng, kiểm định để phân tích.

  pdf10p lieuyeuyeu18 23-12-2022 11 1   Download

 • Luận văn "Giải pháp tạo động lực thúc đẩy người lao động tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh Hải Châu" có cấu trúc gồm 3 chương trình bày một số vấn đề lý luận về tạo động lực thúc đẩy người lao động trong các doanh nghiệp; thực trạng tạo động lực thúc đẩy người lao động tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh Hải Châu; giải pháp tạo động lực thúc đẩy người lao động tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh Hải Châu.

  pdf122p bigdargon10 25-12-2022 11 1   Download

 • Luận văn "Nâng cao động lực thúc đẩy người lao động tại Công ty TNHH công nghiệp Daeryang Việt Nam" hệ thống hoá những vấn đề lý luận liên quan đến việc nâng cao động lực thúc đẩy người lao động; phân tích thực trạng việc nâng cao động lực thúc đẩy người lao động tại Công ty TNHH Công Nghiệp Daeryang Việt Nam trong thời gian qua; đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao động lực thúc đẩy người lao động tại Công ty TNHH Công Nghiệp Daeryang Việt Namtrong thời gian đến.

  pdf107p bigdargon10 25-12-2022 2 1   Download

 • Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Phát triển kinh doanh Việt Nam 2006" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Các thị trường và đầu tư vào then chốt; Thị trường đất đai; Thị trường lao động; Các dịch vụ hạ tầng; Chính sách kinh doanh. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf140p viwmotors 13-12-2022 6 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Lao động Việt Nam
p_strCode=laodongvietnam

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2