intTypePromotion=3

Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật: Xây dựng một số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý thuế giá trị gia tăng đối với hộ kinh doanh cá thể ở Chi cục thuế thành phố Nam Định

Chia sẻ: Vương Minh Vũ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:114

0
53
lượt xem
9
download

Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật: Xây dựng một số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý thuế giá trị gia tăng đối với hộ kinh doanh cá thể ở Chi cục thuế thành phố Nam Định

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài tập trung phân tích thực trạng quản lý, từ đó chỉ ra hạn chế và nguyên nhân của những bất cập còn tồn tại, đề xuất hướng giải quyết và giải pháp để hoàn thiện công tác quản lý thuế GTGT đối với các hộ kinh doanh cá thể nhằm đạt được hiệu quả cao hơn trong thực tiễn quản lý.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật: Xây dựng một số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý thuế giá trị gia tăng đối với hộ kinh doanh cá thể ở Chi cục thuế thành phố Nam Định

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI<br /> --------------------------<br /> <br /> TRẦN VĂN HẢI<br /> <br /> XÂY DỰNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN<br /> CÔNG TÁC QUẢN LÝ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG<br /> ĐỐI VỚI HỘ KINH DOANH CÁ THỂ<br /> Ở CHI CỤC THUẾ THÀNH PHỐ NAM ĐỊNH<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT<br /> QUẢN TRỊ KINH DOANH<br /> <br /> Luận văn thạc sĩ QTKD<br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> <br /> Tác giả của đề tài: “Xây dựng một số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý<br /> thuế giá trị gia tăng đối với hộ kinh doanh cá thể ở Chi cục thuế thành phố Nam<br /> Định” xin cam đoan: Luận văn này là công trình nghiên cứu của riêng tôi, được tập<br /> hợp từ nhiều tài liệu, tự thu thập các thông tin liên quan và liên hệ thực tế trong<br /> công tác để đưa ra các giải pháp với mong muốn góp phần nhỏ bé của mình vào<br /> việc hoàn thiện công tác quản lý thuế giá trị gia tăng đối với hộ kinh doanh cá thể ở<br /> Chi cục thuế thành phố Nam Định.<br /> Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về nội dung của luận văn.<br /> <br /> Tác giả<br /> <br /> Trần Văn Hải<br /> <br /> Trần Văn Hải<br /> <br /> i<br /> <br /> CHQTKD 2011A<br /> <br /> Luận văn thạc sĩ QTKD<br /> LỜI CẢM ƠN<br /> <br /> Sau một thời gian cố gắng và làm việc nghiêm túc với dưới sự hướng dẫn tận<br /> tình của cô giáo TS. Phan Diệu Hương luận văn thạc sỹ của tôi đã được hoàn<br /> thành. Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến cô giáo TS. Phan Diệu Hương trong<br /> suốt quá trình nghiên cứu và viết đề tài đã nhiệt tình chỉ bảo phương hướng nghiên<br /> cứu và truyền đạt cho tôi những kiến thức quý báu để tôi hoàn luận văn tài này.<br /> Tôi xin chân thành cảm ơn tập thể các thầy, cô giáo trong Viện Kinh tế và<br /> Quản lý - trường Đại học Bách Khoa Hà Nội đã tận tình hướng dẫn, đóng góp ý<br /> kiến giá trị cho luận văn của tôi.<br /> Tôi xin chân thành cảm ơn Viên đào tạo sau Đại học - Trường Đại học Bách<br /> Khoa Hà Nội, lãnh đạo Chi Cục thuế thành phố Nam Định, các bạn đồng nghiệp đã<br /> tạo điều kiện, trao đổi tài liệu, kiến thức giúp tôi hoàn thành luận văn này.<br /> <br /> Tác giả<br /> <br /> Trần Văn Hải<br /> <br /> Trần Văn Hải<br /> <br /> ii<br /> <br /> CHQTKD 2011A<br /> <br /> Luận văn thạc sĩ QTKD<br /> MỤC LỤC<br /> LỜI CAM ĐOAN .......................................................................................................i <br /> LỜI CẢM ƠN............................................................................................................ii <br /> MỤC LỤC................................................................................................................ iii <br /> DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT........................................................................vii <br /> DANH MỤC BẢNG BIỂU ................................................................................... viii <br /> DANH MỤC HÌNH..................................................................................................ix <br /> PHẦN MỞ ĐẦU ........................................................................................................1 <br /> CHƯƠNG 1 :CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ THUẾ GTGT VÀ CÔNG TÁC QUẢN<br /> LÝ THUẾ GTGT ......................................................................................................5 <br /> 1.1 Khái niệm về chung về thuế và thuế GTGT.....................................................5 <br /> 1.1.1. Khái niệm chung về thuế.........................................................................5 <br /> 1.1.2. Chức năng của thuế .................................................................................6 <br /> 1.1.3. Phân loại thuế ..........................................................................................6 <br /> 1.1.4. Khái niệm thuế GTGT.............................................................................7 <br /> 1.1.5. Các yếu tố cấu thành của thuế GTGT .....................................................8 <br /> 1.2. Vai trò của thuế GTGT đối với hộ kinh doanh cá thể .....................................9 <br /> 1.2.1. Vị trí vai trò của kinh tế cá thể trong nền kinh tế thị trường...................9 <br /> 1.2.2. Vai trò của thuế GTGT đối với hộ kinh doanh cá thể ...........................10 <br /> 1.3. Nội dung của công tác quản lý thuế GTGT đối với hộ kinh doanh cá thể ....12 <br /> 1.3.1 Khái niệm, đặc điểm về công tác quản lý thuế đối với hộ kinh doanh cá<br /> thể ....................................................................................................................12 <br /> 1.3.2. Quy trình và nội dung công tác quản lý thuế ........................................17 <br /> 1.3.2.1. Đăng ký thuế ...................................................................................18 <br /> 1.3.2.2. Điều tra doanh số ấn định thuế GTGT............................................18 <br /> 1.3.2.3. Xét miễn giảm thuế GTGT ............................................................19 <br /> 1.3.2.4. Tính thuế, lập sổ bộ thuế GTGT(đối với hộ ấn định thuế) .............19 <br /> 1.3.2.5. Xử lý tờ khai thuế GTGT................................................................20 <br /> 1.3.2.6. Xử lý giấy nộp tiền, lập báo cáo kê toán thống kê thuế GTGT ......21 <br /> Trần Văn Hải<br /> <br /> iii<br /> <br /> CHQTKD 2011A<br /> <br /> Luận văn thạc sĩ QTKD<br /> 1.3.3. Các chỉ tiêu để đánh giá công tác quản lý thuế GTGT hộ kinh doanh cá<br /> thể ....................................................................................................................22 <br /> 1.3.3.1. Kết quả công tác thu thuế GTGT....................................................22 <br /> 1.3.3.2. Hiệu quả công tác quản lý thuế.......................................................22 <br /> 1.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến công tác quản lý thuế GTGT hộ kinh doanh cá thể 24 <br /> 1.5. Các quy định pháp lý về thuế GTGT đối với hộ kinh doanh các thể ở Việt<br /> Nam.......................................................................................................................26 <br /> 1.6. Phương hướng hoàn thiện công tác quản lý thuế GTGT...............................27 <br /> TÓM TẮT CHƯƠNG 1..........................................................................................30 <br /> CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ THUẾ<br /> GTGT ĐỐI VỚI HỘ KINH DOANH CÁ THỂ TẠI CHI CỤC THUẾ THÀNH<br /> PHỐ NAM ĐỊNH (2006-2012) ...............................................................................31 <br /> 2.1. Giới thiệu chung về Chi cục thuế thành phố Nam Định................................31 <br /> 2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Chi cục thuế Thành phố Nam Định....31 <br /> 2.1.2. Chức năng và nhiệm vụ của Chi cục thuế Thành phố Nam Định .........33 <br /> 2.1.3. Bộ máy quản lý của Chi cục thuế Thành phố Nam Định......................36<br /> 2.1.3.1. Lãnh đạo Chi cục thuế ....................................................................37<br /> 2.1.3.2. Các đội thuế ....................................................................................38 <br /> 2.2. Một số đặc điểm kinh tế - xã hội của thành phố Nam Định ..........................39 <br /> 2.2.1. Đặc điểm kinh tế - xã hội chung của thành phố Nam Định ..................39 <br /> 2.2.2. Đặc điểm chung của các hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn thành phố<br /> Nam Định ........................................................................................................40 <br /> 2.3. Phân tích thực trạng công tác quản lý thuế GTGT đối với hộ kinh doanh cá<br /> thể tại Chi cục thuế thành phố Nam Định giai đoạn (2006 – 2012) .....................42 <br /> 2.3.1. Phân tích công tác quản lý thuế GTGT đối với hộ kinh doanh cá thể<br /> trên địa bàn thành phố Nam định (2006-2012) theo kết quả thu thuế.............43 <br /> 2.3.2. Phân tích công tác quản lý thuế GTGT đối với hộ kinh doanh cá thể<br /> trên địa bàn thành phố Nam định (2006-2012) theo đối tượng kinh doanh ....45 <br /> <br /> Trần Văn Hải<br /> <br /> iv<br /> <br /> CHQTKD 2011A<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản