intTypePromotion=1

Luận văn Thạc sĩ Lý luận và phương pháp dạy học âm nhạc: Dạy học Piano cho trẻ em tại Trung tâm Music Talent bằng bộ giáo trình John Thompson’s

Chia sẻ: K Loi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:131

0
86
lượt xem
16
download

Luận văn Thạc sĩ Lý luận và phương pháp dạy học âm nhạc: Dạy học Piano cho trẻ em tại Trung tâm Music Talent bằng bộ giáo trình John Thompson’s

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung của luận văn trình bày về tác dụng của âm nhạc với trẻ em, tình hình dạy học piano cho trẻ em hiện nay ở Hà Nội, thực trạng dạy học Piano cho trẻ em ở Trung tâm Music Talent và việc phân tích bộ giáo trình John Thompson’s và ứng dụng vào dạy học Piano.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ Lý luận và phương pháp dạy học âm nhạc: Dạy học Piano cho trẻ em tại Trung tâm Music Talent bằng bộ giáo trình John Thompson’s

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGHỆ THUẬT TRUNG ƯƠNG<br /> <br /> PHẠM QUANG VINH<br /> <br /> DẠY HỌC PIANO CHO TRẺ EM TẠI TRUNG TÂM<br /> MUSIC TALENT BẰNG BỘ GIÁO TRÌNH<br /> JOHN THOMPSON’S<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ<br /> LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC ÂM NHẠC<br /> (Khóa 5: 2015 - 2017)<br /> <br /> Hà Nội, 2017<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGHỆ THUẬT TRUNG ƯƠNG<br /> <br /> PHẠM QUANG VINH<br /> <br /> DẠY HỌC PIANO CHO TRẺ EM TẠI TRUNG TÂM<br /> MUSIC TALENT BẰNG BỘ GIÁO TRÌNH<br /> JOHN THOMPSON’S<br /> <br /> Chuyên ngành: Lý luận và phương pháp dạy học âm nhạc<br /> Mã số: 60 14 01 11<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ<br /> LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC ÂM NHẠC<br /> Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Vũ Hướng<br /> <br /> Hà Nội, 2017<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> Tôi xin cam đoan đề tài luận văn “Dạy học Piano cho trẻ em tại trung<br /> tâm Music Talent bằng bộ giáo trình John Thompson’s” là kết quả nghiên<br /> cứu của bản thân tôi, không trùng lặp với bất kỳ kết quả nghiên cứu nào đã<br /> có. Các số liệu, kết quả nêu trong luận văn là trung thực, có nguồn gốc, trích<br /> dẫn rõ ràng.<br /> Tác giả luận văn<br /> <br /> Phạm Quang Vinh<br /> <br /> DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT<br /> ĐH<br /> <br /> : Đại học<br /> <br /> ĐNA<br /> <br /> : Đông Nam Á<br /> <br /> NTTW<br /> <br /> : Nghệ thuật Trung ương<br /> <br /> Nxb<br /> <br /> : Nhà xuất bản<br /> <br /> PP<br /> <br /> : Phương pháp<br /> <br /> TH<br /> <br /> : Tiểu học<br /> <br /> Tr<br /> <br /> : Số trang<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> MỞ ĐẦU ........................................................................................................... 1<br /> Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN ........................................................................... 5<br /> 1.1. Khái niệm thuật ngữ ................................................................................... 5<br /> 1.1.1. Sử dụng giáo trình Piano ........................................................................ 5<br /> 1.1.2. Phương pháp dạy học Piano cho trẻ em ................................................. 7<br /> 1.2. Tác dụng của Âm nhạc với trẻ em ........................................................... 10<br /> 1.3. Tình hình dạy học Piano cho trẻ em hiện nay ở Hà Nội .......................... 16<br /> 1.3.1. Tại các trung tâm âm nhạc ................................................................... 17<br /> 1.3.2. Tại các trường trên địa bàn Hà Nội...................................................... 19<br /> 1.3.3. Tại các nhà văn hóa trực thuộc quận, phường ..................................... 20<br /> 1.3.4. Hình thức dạy tư .................................................................................... 20<br /> 1.4. Thực trạng dạy học Piano cho trẻ em ở trung tâm Music Talent ............ 21<br /> 1.4.1. Khái quát về trung tâm Music Talent ................................................... 21<br /> 1.4.2. Khả năng học Piano của trẻ em 6 - 11 tuổi .......................................... 23<br /> 1.4.3. Thực trạng dạy học Piano tại Music Talent ......................................... 24<br /> Tiểu kết ............................................................................................................ 33<br /> Chương 2. PHÂN TÍCH BỘ GIÁO TRÌNH JOHN THOMPSON’S VÀ ỨNG<br /> DỤNG35 VÀO DẠY HỌC PIANO ............................................................... 35<br /> 2.1. Giới thiệu bộ giáo trình John Thompson’s .............................................. 35<br /> 2.1.1. John Thompson’s Part 1 ....................................................................... 36<br /> 2.1.2. John Thompson’s Part 2 ....................................................................... 37<br /> 2.1.3. John Thompson’s Part 3 ....................................................................... 38<br /> 2.1.4. John Thompson’s Part 4 ....................................................................... 40<br /> 2.1.5. John Thompson’s Part 5 ....................................................................... 41<br /> 2.2. Phân tích nội dung giáo trình và phương pháp giảng dạy ....................... 42<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản