intTypePromotion=1
ADSENSE

Luận văn Thạc sĩ Quản lý giáo dục: Tổ chức hoạt động dạy học môn giáo dục thể chất ở trường Cao đẳng An ninh nhân dân I trong giai đoạn đổi mới hiện nay

Chia sẻ: Tiểu Ngư | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:118

6
lượt xem
0
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận văn nghiên cứu lý luận và thực tiễn dạy học môn giáo dục thể chất tại trường Cao đẳng An ninh nhân dân trong giai đoạn đổi mới hiện nay, từ đó xây dựng và đề xuất các biện pháp quản lý nhằm nâng cao chất lượng dạy học môn giáo dục thể chất nhà trường trong giai đoạn đổi mới hiện nay, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo trong nhà trường.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ Quản lý giáo dục: Tổ chức hoạt động dạy học môn giáo dục thể chất ở trường Cao đẳng An ninh nhân dân I trong giai đoạn đổi mới hiện nay

 1. ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC ĐẶNG BÙI BÌNH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT Ở TRƯỜNG CAO ĐẲNG AN NINH NHÂN DÂN I TRONG GIAI ĐOẠN ĐỔI MỚI HIỆN NAY LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÍ GIÁO DỤC HÀ NỘI - 2020
 2. ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC ĐẶNG BÙI BÌNH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT Ở TRƯỜNG CAO ĐẲNG AN NINH NHÂN DÂN I TRONG GIAI ĐOẠN ĐỔI MỚI HIỆN NAY LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÍ GIÁO DỤC Mã số: 8 14 01 14 Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS Phạm Thị Thanh Hải HÀ NỘI – 2020
 3. LỜI CẢM ƠN! Trong suốt quá trình nghiên cứu và hoàn thành luận văn, em xin được gửi lời chân thành cảm ơn tới: Ban Giám hiệu, thầy cô Khoa Quản lý Giáo dục, các phòng ban của trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội, Quý thầy cô đã tận tình giúp đỡ em trong suốt quá trình học tập và nghiên cứu. Gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, những người luôn động viên giúp đỡ cũng như đóng góp ý kiến cho em trong quá trình nghiên cứu. Đặc biệt, để kết quả nghiên cứu được hoàn thành, em xin chân thành cảm ơn tới PGS.TS. Phạm Thị Thanh Hải, người hướng dẫn khoa học đã hết lòng chỉ dẫn, động viên và giúp đỡ em trong suốt quá trình nghiên cứu. Bên cạnh đó với điều kiện thời gian cũng như khả năng nghiên cứu còn nhiều hạn chế, quá trình nghiên cứu luận văn không thể tránh khỏi những khuyết điểm nhất định. Rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của quý thầy cô và các đồng nghiệp để luận văn được hoàn thiện hơn. Xin trân trọng cảm ơn! Hà Nội - 2020 Tác giả
 4. DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT ANND : An ninh nhân dân ANNDI : An ninh nhân dân I ANNDII : An ninh nhân dân II BCA : Bộ Công an BGH : Ban Giám hiệu CĐAN : Cao đẳng an ninh CBQLGD : Cán bộ Quản lý giáo dục CAND : Công an nhân dân NCKH : Nghiên cứu khoa học QLGD : Quản lý giáo dục THPT : Trung học phổ thông XHCN : Xã hội chủ nghĩa
 5. MỤC LỤC MỞ ĐẦU ......................................................................................................... 1 1. Lý do chọn đề tài ........................................................................................... 1 2. Mục đích nghiên cứu ..................................................................................... 3 3. Đối tượng và khách thể nghiên cứu .............................................................. 3 4. Câu hỏi nghiên cứu ....................................................................................... 3 5. Giả thuyết khoa học....................................................................................... 3 6. Nhiệm vụ nghiên cứu .................................................................................... 4 7. Giới hạn phạm vi nghiên cứu ........................................................................ 4 8. Phương pháp nghiên cứu ............................................................................... 4 9. Những đóng góp của đề tài ........................................................................... 5 10. Dự kiến cấu trúc luận văn ........................................................................... 5 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT TẠI CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG ............................................................................................................... 6 1.1. Tổng quan nghiên cứu vấn đề .................................................................... 6 1.1.1. Các công trình nghiên cứu dạy học và dạy học môn giáo dục thể chất .. 6 1.1.2. Các công trình nghiên cứu về tổ chức hoạt động dạy học môn giáo dục thể chất .................................................................................................................... 7 1.2. Một số khái niệm liên quan đến đề tài ....................................................... 9 1.2.1. Môn giáo dục thể chất ............................................................................. 9 1.2.2. Hoạt động dạy học................................................................................. 10 1.2.3. Tổ chức hoạt động dạy học môn giáo dục thể chất............................... 12 1.2.4. Quản lý nhà trường................................................................................ 15 1.3. Hoạt động dạy học môn giáo dục thể chất trong nhà trường cao đẳng, đại học ................................................................................................................... 16 1.3.1. Vị trí, ý nghĩa của giáo dục thể chất trong trường cao đẳng, đại học ... 16
 6. 1.3.2. Cấu trúc, nội dung, chương trình đào tạo, chuẩn kiến thức, kỹ năng giáo dục dạy học môn Giáo dục thể chất ................................................................ 17 1.3.3. Các hình thức phương pháp giáo dục thể chất cho học viên nhà trường20 1.3.4. Đánh giá kết quả học tập của học viên.................................................. 21 1.4. Tổ chức hoạt động dạy học môn giáo dục thể chất trong nhà trường cao đẳng, đại học.................................................................................................... 24 1.4.1. Chủ thể tổ chức hoạt động dạy học môn Giáo dục thể chất trong nhà trường cao đẳng, đại học ................................................................................. 24 1.4.2. Xây dựng kế hoạch dạy học môn giáo dục thể chất trong nhà trường cao đẳng, đại học.................................................................................................... 25 1.4.3. Tổ chức quá trình dạy học môn giáo dục thể chất trong nhà trường cao đẳng, đại học.................................................................................................... 26 1.4.4. Kiểm tra đánh giá môn giáo dục thể chất trong nhà trường cao đẳng, đại học ................................................................................................................... 28 1.4.5. Phát triển chuyên môn cho giáo viên dạy môn giáo dục thể chất trong nhà trường cao đẳng, đại học ................................................................................. 29 1.4.6. Đảm bảo các điều kiện cơ sở vật chất dạy học môn giáo dục thể chất trong nhà trường cao đẳng, đại học .......................................................................... 30 1.5. Yêu cầu đổi mới mục tiêu và nâng cao chất lượng dạy học môn giáo dục thể chất ở nhà trường đại học, cao đẳng trong giai đoạn hiện nay ....................... 30 1.6. Những yếu tố ảnh hưởng tổ chức hoạt động dạy học ở trường Cao đẳng ANND I ........................................................................................................... 31 Tiểu kết chương 1............................................................................................ 35 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT Ở TRƯỜNG CAO ĐẲNG AN NINH NHÂN DÂN I TRONG GIAI ĐOẠN ĐỔI MỚI HIỆN NAY.......................................... 36 2.1. Vài nét về trường Cao đẳng an ninh nhân dân I ................................ 36 2.1.1. Giới thiệu chung .................................................................................... 36
 7. 2.1.2. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và công tác quản lý chỉ đạo của nhà trường ................................................................................ 38 2.1.3. Đội ngũ giảng viên giảng dạy môn Giáo dục thể chất tại Trường Cao đẳng ANNDI ............................................................................................................ 42 2.2. Tổ chức nghiên cứu thực trạng ................................................................ 45 2.3. Thực trạng hoạt động dạy học môn giáo dục thể chất tại Trường Cao đẳng An ninh nhân dân I .......................................................................................... 47 2.3.1. Thực trạng mục tiêu, cấu trúc, nội dung, chương trình đào tạo, chuẩn kiến thức, kỹ năng, giáo trình dạy học môn Giáo dục thể chất tại Trường Cao đẳng ANNDI ............................................................................................................ 47 2.3.2. Thực trạng các hình thức, phương pháp, phương tiện dạy học môn Giáo dục thể chất cho học viên tại trường Cao đẳng ANNDI ................................. 49 2.3.3. Thực trạng đánh giá kết quả học tập môn Giáo dục thể chất cho học viên tại Trường Cao đẳng ANNDI .......................................................................... 51 2.4. Thực trạng tổ chức hoạt động dạy học môn Giáo dục thể chất tại Trường Cao đẳng ANNDI ............................................................................ 53 2.4.1. Nhận thức của chủ thể tổ chức hoạt động dạy học môn Giáo dục thể chất tại Trường Cao đẳng ANNDI .......................................................................... 53 2.4.2. Thực trạng xây dựng kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất tại Trường Cao đẳng ANNDI ............................................................................................ 56 2.4.3. Thực trạng tổ chức quá trình dạy học môn Giáo dục thể chất tại Trường Cao đẳng ANNDI ............................................................................................ 59 2.4.4. Thực trạng chỉ đạo kiểm tra đánh giá môn Giáo dục thể chất tại Trường Cao đẳng ANNDI ............................................................................................ 60 2.4.5. Thực trạng phát triển chuyên môn cho giáo viên dạy môn Giáo dục thể chất tại Trường Cao đẳng ANNDI .................................................................. 63 2.4.6. Thực trạng đảm bảo các điều kiện cơ sở vật chất dạy học môn Giáo dục thể chất tại Trường Cao đẳng ANNDI ............................................................ 65
 8. 2.5. Đánh giá chung về kết quả điều tra thực trạng tổ chức hoạt động dạy học môn Giáo dục thể chất tại Trường Cao đẳng ANNDI .................................... 67 Tiểu kết chương 2 .......................................................................................... 72 CHƯƠNG 3: BIỆN PHÁP TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT Ở TRƯỜNG CAO ĐẲNG AN NINH NHÂN DÂN I TRONG GIAI ĐOẠN ĐỔI MỚI HIỆN NAY ................................ 73 3.1. Các nguyên tắc xây dựng các biện pháp .............................................. 73 3.1.1. Nguyên tắc đảm bảo tính đồng bộ ........................................................ 73 3.1.2. Nguyên tắc đảm bảo tính thực tiễn ....................................................... 73 3.1.3. Nguyên tắc đảm bảo tính kế thừa.......................................................... 74 3.1.4. Nguyên tắc đảm bảo tính khả thi .......................................................... 74 3.2. Đề xuất các biện pháp tổ chức hoạt động dạy học môn giáo dục thể chất ở trường Cao đẳng An ninh nhân dân I...................................................... 74 3.2.1. Tăng tính linh hoạt trong chương trình giáo dục thể chất cho học viên trường Cao đẳng ANND I ............................................................................... 74 3.2.2. Chỉ đạo đổi mới phương pháp dạy học giáo dục thể chất trong nhà trường ......................................................................................................................... 77 3.2.3. Phát huy thế mạnh của các hoạt động phong trào nhằm tăng cường giáo dục thể chất cho học viên và cán bộ trong trường .......................................... 80 3.2.4. Thành lập các câu lạc bộ thể dục thể thao đáp ứng yêu cầu giao lưu và rèn luyện thể lực thường xuyên của người học ..................................................... 83 3.2.5. Lập kế hoạch bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn cho giảng viên ......... 84 3.3. Mối quan hệ giữa các biện pháp ........................................................... 87 3.4. Khảo nghiệm sự cần thiết và khả thi của các biện pháp .................... 87 Tiểu kết chương 3 .......................................................................................... 92 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ ............................................................... 93 Kết luận ........................................................................................................... 93 Khuyến nghị .................................................................................................... 95 TÀI LIỆU THAM KHẢO ............................................................................ 97
 9. DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU ĐỒ BẢNG Bảng 2.1. Thực trạng đội ngũ giáo viên dạy môn giáo dục thể chất .................. 43 Bảng 2.2. Quan điểm của CBQL, giảng viên về tầm quan trọng của việc thực hiện mục tiêu, nội dung, chương trình đào tạo, chuẩn kiến thức, kỹ năng, giáo trình dạy học môn Giáo dục thể chất tại Trường Cao đẳng ANNDI .................. 47 Bảng 2.3. Quan điểm của cán bộ quản lý, giảng viên về tầm quan trọng và hiệu quả của các con đường giáo dục thể chất trong nhà trường................................ 50 Bảng 2.4. Kết quả học tập của học viên môn giáo dục thể chất năm học 2018 - 2019 ..................................................................................................................... 52 Bảng 2.5. Nhận thức của cán bộ quản lý, giáo viên về mức độ cần thiết và mức độ thực hiện những nội dung tổ chức quản lý hoạt động dạy học giáo dục thể chất ở Trường Cao đẳng ANNDI ........................................................................ 53 Bảng 2.6. Thực trạng tổ chức việc xây dựng chương trình giảng dạy môn Giáo dục thể chất.......................................................................................................... 54 Bảng 2.7. Thực trạng lập kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất tại Trường Cao đẳng ANNDI ................................................................................................ 57 Bảng 2.8. Thực trạng tổ chức quá trình dạy học môn Giáo dục thể chất tại Trường Cao đẳng ANNDI ................................................................................... 59 Bảng 2.9. Thực trạng chỉ đạo kiểm tra đánh giá môn Giáo dục thể chất tại Trường Cao đẳng ANNDI ................................................................................... 61 Bảng 2.10. Thực trạng phát triển chuyên môn cho giáo viên dạy học môn Giáo dục thể chất tại Trường Cao đẳng ANNDI ......................................................... 63 Bảng 2.11. Thực trạng đảm bảo cơ sở vật chất, thiết bị dạy học môn Giáo dục thể chất ................................................................................................................ 66 Bảng 3.1. Kết quả khảo nghiệm nhận thức của các khách thể về tính cần thiết của các biện pháp đề xuất.................................................................................... 88
 10. Bảng 3.2. Kết quả khảo nghiệm nhận thức của các khách thể về tính khả thi của các biện pháp đề xuất .......................................................................................... 89 Bảng 3.3. Bảng tổng hợp ý kiến đánh giá về tính cần thiết và tính khả thi của các biện pháp đề xuất................................................................................................. 91 BIỂU ĐỒ Biểu đồ 2.1. Đội ngũ giáo viên giảng dạy môn giáo dục thể chất ...................... 43
 11. MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài 1.1. Nghị quyết 29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013 của Đảng Cộng sản Việt Nam về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế đã xác định mục tiêu tổng quát của “Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo" là “Tạo chuyển biến căn bản, mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả giáo dục, đào tạo; đáp ứng ngày càng tốt hơn công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và nhu cầu học tập của nhân dân...”. Nghị quyết 29 cũng xác định quan điểm chỉ đạo “Phát triển giáo dục và đào tạo là nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài. Phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất người học, học đi đôi với hành, lý luận gắn liền với thực tiễn, giáo dục nhà trường, giáo dục gia đình, giáo dục xã hội được kết hợp chặt chẽ với nhau” [4]. Giáo dục thể chất là một trong những nội dung quan trọng, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất người học. Khoa học cũng như thực tiễn cho thấy, chăm sóc và nâng cao sức khỏe của con người bằng “phương tiện” là bài tập thể chất, là biện pháp chủ động nhất, tích cực nhất, ít tốn kém nhất có khả năng thực thi, mà lại phù hợp với quy luật hoạt động tâm, sinh lý của cơ thể và lứa tuổi, mang tính phòng ngừa bệnh tật, nâng cao sức khỏe, làm đẹp hình thái, phát triển toàn diện các tố chất vận động một cách ưu thế nhất. Đồng thời, góp phần nâng cao thể lực giáo dục nhân cách, làm phong phú đời sống văn hóa tinh thần và phát huy tinh thần dân tộc của con người Việt Nam, có đạo đức lối sống lành mạnh, tăng cường, giữ vững an ninh quốc gia trong tình hình hiện nay của đất nước. Hiện nay, xu hướng phát triển cả về quy mô và đa dạng hóa các loại hình đào tạo được các trường đại học và cao đẳng rất chú trọng. Trong khi đó, những điều kiện cơ bản cho hoạt động và phát triển thể thao trường học còn thiếu và yếu như: Công tác tổ chức, chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện, kiểm tra đánh giá 1
 12. hoạt động còn bị bỏ ngỏ, có trường cao đẳng còn chưa có tổ bộ môn GDTC, mọi hoạt động chuyên môn còn bị... phụ thuộc, chồng chéo trong tình trạng “cầm tay chỉ việc” và lại… rất ít được quan tâm. Cơ sở vật chất phục vụ cho giảng dạy và học tập ít được đầu tư, tình trạng “dạy chay, học chay” còn phổ biến, ở nhiều trường, sinh viên phải tự túc… mua dụng cụ học tập môn GDTC. Qũy đất dành cho TDTT ngày càng bị thu hẹp… Trong khi tỉ lệ tuyển sinh ngày càng tăng, nhiều sinh viên mang tư tưởng học đối phó… Chất lượng giờ học còn mang tính hình thức. Như vậy đã đặt chất lượng GD, trong đó GDTC trước một thách thức to lớn. 1.2. Thực tế dạy học môn GDTC ở phần lớn các trường CĐ, ĐH mang tính bắt buộc, SV học chủ yếu để qua môn, không có sự lựa chọn theo sở thích, sở trường, theo năng lực của mỗi người. Từ năm học 2013 - 2014, Trường Cao đẳng An ninh nhân dân I đã tổ chức triển khai thực hiện đào tạo theo học chế tín chỉ, tuy nhiên, đối với bộ môn GDTC, học viên chưa có nhiều cơ hội lựa chọn môn học, thời gian học, giảng viên .... Công tác quản lý dạy học môn giáo dục thể chất còn bộc lộ các hạn chế bất cập trong việc tổ chức hoạt động dạy và học, trong việc kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học viên... chưa nhấn mạnh nhiều đến học viên làm trung tâm, làm giảm thiểu hiệu quả dạy học môn giáo dục thể chất trong nhà trường và chưa phát triển được hết năng lực của học viên. 1.3. Trong lĩnh vực quản lý giáo dục đã có nhiều công trình nghiên cứu về quản lý dạy học ở các cơ sở giáo dục khác nhau như trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, ở trường phổ thông các cấp tiểu học, trung học cơ sở, v.v... và quản lý dạy học các môn học khác nhau như ngoại ngữ, ngữ văn, toán học, v.v... nhưng nghiên cứu tổ chức hoạt động dạy học môn giáo dục thể chất trong giai đoạn hiện nay, đặc biệt tại Trường Cao đẳng An ninh nhân dân I còn ít được nghiên cứu…. Vì vậy tác giả lựa chọn đề tài: “Tổ chức hoạt động dạy học môn giáo dục thể chất tại Trường Cao đẳng An ninh nhân dân I trong giai đoạn đổi mới hiện nay” làm đề tài nghiên cứu luận văn của mình. 2
 13. 2. Mục đích nghiên cứu Luận văn nghiên cứu lý luận và thực tiễn dạy học môn giáo dục thể chất tại trường Cao đẳng An ninh nhân dân trong giai đoạn đổi mới hiện nay, từ đó xây dựng và đề xuất các biện pháp quản lý nhằm nâng cao chất lượng dạy học môn giáo dục thể chất nhà trường trong giai đoạn đổi mới hiện nay, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo trong nhà trường. 3. Đối tượng và khách thể nghiên cứu 3.1. Khách thể nghiên cứu Hoạt động dạy học môn giáo dục thể chất ở Trường Cao đẳng. 3.2. Đối tượng nghiên cứu Tổ chức hoạt động dạy học môn giáo dục thể chất ở Trường Cao đẳng An ninh nhân dân I trong giai đoạn đổi mới hiện nay. 4. Câu hỏi nghiên cứu 4.1. Cơ sở khoa học của tổ chức hoạt động dạy học môn giáo dục thể chất ở Trường Cao đẳng An ninh nhân dân I là gì? 4.2. Làm thế nào để nâng cao được chất lượng tổ chức hoạt động dạy học môn giáo dục thể chất trong giai đoạn hiện nay ở Trường Cao đẳng An ninh nhân dân I? 5. Giả thuyết khoa học Tổ chức hoạt động dạy học môn giáo dục thể chất ở Trường Cao đẳng An ninh nhân dân I đã đạt được những kết quả nhất định, tuy nhiên, vẫn còn bộc lộ một số hạn chế bất cập. Nếu đề xuất và áp dụng biện pháp tổ chức hoạt động dạy học môn giáo dục thể chất ở Trường Cao An ninh nhân dân I trong giai đoạn đổi mới hiện nay sẽ nâng cao được chất lượng dạy học môn giáo dục thể chất và phát triển năng lực cho học viên. 6. Nhiệm vụ nghiên cứu Nghiên cứu cơ sở lý luận về tổ chức hoạt động dạy học môn giáo dục thể chất ở Trường Cao đẳng An ninh nhân dân I trong giai đoạn đổi mới hiện nay. Khảo sát và đánh giá thực trạng tổ chức hoạt động dạy học môn giáo dục 3
 14. thể chất ở Trường Cao đẳng An ninh nhân dân I trong giai đoạn đổi mới hiện nay. Đề xuất các biện pháp tổ chức hoạt động dạy học môn giáo dục thể chất ở Trường Cao đẳng An ninh nhân dân I trong giai đoạn đổi mới hiện nay. Khảo sát tính cấp thiết và tính khả thi của các biện pháp tổ chức hoạt động dạy học môn giáo dục thể chất ở Trường Cao đẳng An ninh nhân dân I trong giai đoạn đổi mới hiện nay. 7. Giới hạn phạm vi nghiên cứu - Chủ thể quản lý trong đề tài bao gồm: hiệu trưởng, phó hiệu trưởng phụ trách chuyên môn, tổ trưởng chuyên môn trường cao đẳng, nhưng chủ quản lý thể chính là hiệu trưởng. Các chủ thể khác là chủ thể phối hợp trong quản lý dạy học môn giáo dục thể chất. - Địa bàn nghiên cứu: Trường Cao đẳng An ninh nhân dân I - Đối tượng khảo sát: Cán bộ quản lý, giáo viên Trường Cao đẳng An ninh nhân dân I - Thời gian lấy số liệu: từ năm 2018 đến năm 2019. 8. Phương pháp nghiên cứu 8.1.Nhóm các phương pháp nghiên cứu lý luận: Phân tích, tổng hợp, hệ thống các tài liệu về quản lý giáo dục và quản lý nhà trường, các văn bản chỉ đạo của Bộ GDĐT, Bộ Công an về hoạt động dạy học môn giáo dục thể chất và tổ chức hoạt động dạy học môn giáo dục thể chất ở các trường Cao đẳng nhằm mục đích xây dựng cơ sở lý luận cho đề tài luận văn. 8.2. Nhóm các phương pháp nghiên cứu thực tiễn: điều tra bằng bảng hỏi; phương pháp phỏng vấn; tổng kết kinh nghiệm; toán thống kê... để thu thập các kết quả nghiên cứu thực tiễn về vấn đề thực trạng hoạt động dạy học môn giáo dục thể chất và tổ chức hoạt động dạy học môn giáo dục thể chất ở các trường cao đẳng trong giai đoạn đổi mới hiện nay. 9. Những đóng góp của đề tài 4
 15. Luận văn đã hệ thống hóa các khái niệm cơ bản liên quan đến vấn đề nghiên cứu và xây dựng khung lý luận về tổ chức hoạt động môn giáo dục thể chất Trường Cao đẳng ANND trong giai đoạn đổi mới hiện nay; đưa ra thực trạng của công tác tổ chức hoạt động dạy học ở trường Cao đẳng ANND I trong giai đoạn đổi mới hiện nay. Thông qua khảo sát và phân tích thực trạng, luận văn đã chỉ ra được các nguyên nhân của thực trạng này. Đề xuất một số biện pháp có tính khả thi để áp dụng vào tổ chức hoạt động dạy học môn giáo dục thể chất ở Trường Cao đẳng An ninh nhân dân I trong giai đoạn đổi mới hiện nay nhằm nâng cao chất lượng hoạt động dạy học môn giáo dục thể chất của nhà trường. 10. Cấu trúc luận văn Luận văn được trình bày trong 3 chương: Chương 1: Cơ sở lý luận về tổ chức hoạt động dạy học môn giáo dục thể chất tại cơ sớ giáo dục đại học, cao đẳng. Chương 2: Thực trạng tổ chức hoạt động dạy học môn giáo dục thể chất ở Trường Cao đẳng An ninh nhân dân I trong giai đoạn đổi mới hiện nay. Chương 3: Biện pháp tổ chức hoạt động dạy học môn giáo dục thể chất ở Trường Cao đẳng An ninh nhân dân I trong giai đoạn đổi mới hiện nay. 5
 16. CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC HỌC MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG 1.1. Tổng quan nghiên cứu vấn đề 1.1.1. Các công trình nghiên cứu dạy học và dạy học môn giáo dục thể chất Đã có nhiều nhà khoa học nghiên cứu một cách toàn diện về quản lý giáo dục, quy trình tổ chức quá trình dạy học, ý nghĩa của việc đổi mới phương pháp dạy học, bản chất của mối quan hệ giữa hoạt động dạy và hoạt động học, vai trò của người dạy và người học..., trong đó nghiên cứu về dạy học nhằm phát triển năng lực của học sinh cũng đã bắt đầu được quan tâm. Từ cuối thế kỷ 20, một số nhà nghiên cứu giáo dục học như Hồ Ngọc Đại, Hà Thế Ngữ, Trần Kiểm, Nguyễn Văn Lê, …. đã bắt đầu nghiên cứu nhiều vấn đề về đổi mới nội dung, phương pháp dạy học; dạy học lấy học sinh làm trung tâm, bản chất và mối quan hệ giữa hoạt động dạy và hoạt động học, vai trò của người dạy và người học; việc đổi mới nội dung cũng như cách thức tổ chức dạy học. Nghị quyết Trung ương số 29/NQ-TW của Đảng Cộng sản Việt Nam năm 2013 về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo đã xác định "chuyển mạnh quá trình giáo dục từ chủ yếu trang bị kiến thức sang phát triển toàn diện năng lực, phẩm chất người học" [4]; nhà trường phổ thông chuyển từ nhà trường kiến thức lên nhà trường kĩ năng, nhà trường năng lực. Trên cơ sở đó, thời gian gần đây, các tác giả như Trương Lê Chính (1990) Quản lý nhà trường [12], Đặng Quốc Bảo (2010) Những vấn đề cơ bản về lãnh đạo - quản lý và sự vận dụng vào quản lý giáo dục- quản lý nhà trường [6], Đặng Xuân Hải –Nguyễn Sĩ Thư (2012) Quản lý giáo dục - nhà trường trong bối cảnh thay đổi [21] đã tập trung đi sâu nghiên cứu vào lí luận quản lý giáo dục, các mô hình GD theo hướng phát triển năng lực quản lý, đồng thời nghiên cứu các biện pháp quản lý hoạt động của giáo viên và học sinh nhằm nâng cao chất lượng giáo dục. 6
 17. Có nhiều tác giả nghiên cứu về phương pháp dạy học môn GDTC trong các nhà trường phổ thông và trong các trường Đại học, Cao đẳng như tác giả Huỳnh Thị Duyên với đề tài “Các giải pháp nâng cao chất lượng giảng dạy môn giáo dục thể chất” đã đề xuất 4 giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy học môn GDTC trong đó đề cao vai trò của sân bãi, cơ sở vật chất cho các em HS luyện tập [16]; tác giả Hà Quang Ánh với đề tài “Các giải pháp nâng cao chất lượng giảng dạy môn giáo dục thể chất trong trường Đại học Đồng Nai” cũng đề cập đến các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động giảng dạy trong nhà trường tuy nhiên nghiên cứu về dạy học môn GDTC trong giai đoạn đổi mới hiện nay còn rất hạn chế.[3] Các công trình nghiên cứu nêu trên đều tập trung nghiên cứu các vấn đề lý luận và thực tiễn của dạy học và dạy học môn giáo dục thể chất nhằm nâng cao chất lượng giáo dục trong nhà trường. 1.1.2. Các công trình nghiên cứu về tổ chức hoạt động dạy học môn giáo dục thể chất a) Các tài liệu, giáo trình: Ở Mỹ, trong những năm gần đây, trong công tác quản lý hoạt động GDTC đã coi trọng đổi mới chương trình đào tạo, coi trọng và tăng cường các môn học tự chọn, đồng thời chú trọng cải tiến phương pháp dạy học theo hướng phát huy tính tự giác tích cực của người học và ứng dụng rộng rãi công nghệ thông tin trong dạy học nói chung và GDTC nói riêng. Ở Liên Xô cũ đã hình thành hệ thống nguyên lý phương pháp quản lý huấn luyện vận động viên thể thao trẻ bằng các công trình nghiên cứu về quản lý TDTT trong GDTC của Novicop Mátveep (1978) Trung Quốc là một cường quốc về TDTT nên việc nghiên cứu về công tác tổ chức quản lý TDTT cũng như tổ chức quản lý hoạt động GDTC trường học là yêu cầu hết sức được coi trọng. Đã có hàng chục công trình nghiên cứu về quản lý TDTT, quản lý hoạt động GDTC trường học, chỉ tính từ năm 1996 đến 2004, trong 8 năm các công trình nổi bật nhất là của: Các giáo sư bộ môn quản lý học của học viện TDTT Bắc Kinh như, Trương Lê Chính (1990) Quản lý nhà 7
 18. trường [12] đã xây dựng các giáo trình về quản lý TDTT trường học giúp các giáo viên, cán bộ quản lý GDTC có được các kiến thức cơ bản trong quản lý TDTT trường học. Chu Nghiêm Kiệt (1988) Kiểm tra đánh giá trong dạy học [30] Tác giả Vương Nghị Cương (1999) Hệ thống các môn học ở trường đại học [13] , Vương Lộ Đức (2001) Quản lý phương pháp dạy học [17] nghiên cứu về hệ thống quản lý các môn học cơ sở ở các trường đại học, cao đẳng và quản lý các số liệu kiểm tra thể chất nhân dân. b) Các luận văn thạc sĩ chuyên ngành quản lý giáo dục: Đã có rất nhiều công trình nghiên cứu ở cấp độ thạc sĩ chuyên ngành quản lý giáo dục về vấn đề quản lý dạy học như: Nguyễn Thị Dung (2014) nghiên cứu đề tài “Quản lý hoạt động dạy học môn giáo dục thể chất ở Trường Trung học phổ thông B Phủ lý- tỉnh Hà nam” [15]; Bùi Đức Thiện (2016) “Quản lý hoạt động dạy học môn giáo dục thể chất ở các trường trung học phổ thông huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam”[39]; Trần Thị Nhài (2016) “Quản lý hoạt động dạy học môn giáo dục thể chất theo định hướng phát triển năng lực học sinh ở Trường Trung học cơ sở Hòa Bình, Huyện Thủy Nguyên, Thành phố Hải Phòng”[35]; Hoàng Thị Kim Thành (2015) “Biện pháp quản lý hoạt động GDTC ở trường Trung học cơ sở trên địa bàn huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh”[38].... Các luận văn thạc sĩ chuyên ngành quản lý giáo dục trình bày nội dung nghiên cứu của mình thành ba phần: a) Xác định khung lý luận của đề tài luận văn về quản lý dạy học, hoặc quản lý dạy học môn giáo dục thể chất (khái niệm, nội dung, các yếu tố ảnh hưởng); b) Phát hiện thực trạng dạy học hoặc dạy học môn giáo dục thể chất, thực trạng quản lý dạy học hoặc quản lý dạy học môn giáo dục thể chất cùng các yếu tố ảnh hưởng trên địa bàn nghiên cứu được xác định trong luận văn; c) Đề xuất các biện pháp quản lý dạy học, quản lý dạy học môn giáo dục thể chất nhằm nâng cao chất lượng dạy học, dạy học môn giáo dục thể chất. Các công trình nghiên cứu trên là tài liệu tham khảo tốt để luận văn kế thừa về lý luận, về phương pháp nghiên cứu cho đề tài luận văn của tác giả. 8
 19. Nhận xét: Tổng quan nghiên cứu vấn đề cho thấy hiện nay các nghiên cứu về dạy học và dạy học môn giáo dục thể chất đã được nghiên cứu nhiều, còn các nghiên cứu về tổ chức hoạt động dạy học ít hơn. Trong lĩnh vực quản lý giáo dục, các nghiên cứu về quản lý dạy học nói chung được đề cập nhiều hơn trong các công trình nghiên cứu; các nghiên cứu về quản lý tổ chức hoạt động dạy học môn giáo dục thể chất, đặc biệt ở Trường Cao đẳng An ninh nhân dân I hầu như chưa được nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu của luận văn sẽ phục vụ trực tiếp cho việc nâng cao chất lượng dạy học môn giáo dục thể chất từ góc độ quản lý ở Trường Cao đẳng An ninh nhân dân I. Vì vậy luận văn đã xác định được điểm mới và có ý nghĩa thực tiễn. 1.2. Một số khái niệm liên quan đến đề tài 1.2.1. Môn giáo dục thể chất Giáo dục thể chất: Phát triển toàn diện các tố chất thể lực, trên cơ sở đó phát triển các năng lực thể chất, giúp hoàn thiện thể hình, tăng cường sức khỏe, phát triển hoàn thiện kỹ năng kỹ xảo trong vận động, là một lĩnh vực thể dục thể thao xã hội[8]. Đồng thời chương trình giáo dục thể chất trong các trường Cao đẳng nhằm giải quyết các nhiệm vụ giáo dục đó là: “Trang bị kiến thức, kỹ năng và rèn luyện thể lực cho sinh viên”. [8] Mục tiêu môn học GDTC trong trường Cao đẳng nhằm cung cấp kiến thức, kỹ năng vận động cơ bản, phát triển thể lực, tầm vóc, hoàn thiện nhân cách, hình thành thói quen luyện tập thể dục, thể thao để nâng cao sức khỏe, nâng cao khả năng học tập, kỹ năng hoạt động xã hội cho sinh viên với tinh thần, thái độ tích cực, góp phần thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện cho sinh viên. Nội dung chương trình giáo dục thể chất trong các trường Cao đẳng: * Giờ học thể dục thể thao chính khoá: Là hình thức cơ bản nhất của giáo dục thể chất được tiến hành trong kế hoạch học tập của nhà trường, đào tạo cơ bản về thể chất cho học sinh sinh viên là nhiệm vụ cần thiết, nên trước hết phải có nội dung thích hợp để phát triển các tố chất thể lực và phối hợp vận động cho 9
 20. học sinh sinh viên, giúp các em có trình độ nhất định để tiếp thu được các kỹ thuật động tác TDTT. Mục tiêu chính của việc đào tạo cơ bản về thể chất trong trường học là: “Xúc tiến quá trình đào tạo năng lực đạt thành tích trong thể chất, phát triển năng lực tâm lý, tạo ý thức tập luyện TDTT thường xuyên, phát triển các tố chất thể lực, giáo dục được đức tính cơ bản và đạo đức cho học sinh”. Tập luyện thể dục thể thao giúp con người phát triển một cách hài hoà, bảo vệ và củng cố sức khoẻ. Riêng bản thân giờ học TDTT có ý nghĩa quan trọng nhiều mặt đối với việc quản lý và giáo dục con người trong xã hội, hình thành năng lực chung và phát triển chuyên môn. * Giờ học ngoại khóa: Sau các buổi học tập trên lớp, giờ ngoại khóa là giờ học tập, rèn luyện theo nhu cầu, ham thích trong những khoảng thời gian nhàn rỗi của học viên, tập luyện ngoại khóa giúp phát triển thể chất một cách toàn diện, đồng thời góp phần nâng cao thành tích thể thao của học viên. Giờ học ngoại khoá nhằm củng cố, hoàn thiện các bài học chính khoá được thực hiện vào giờ tự học của học viên, hoặc được sự hướng dẫn của giáo viên GDTC. Các hoạt động thể thao quần chúng: Tập luyện trong các câu lạc bộ thể thao, thi đấu trong và ngoài trường, các bài tập thể dục ngoại khóa, giờ tự luyện tập của học viên, phong trào rèn luyện thể dục thể thao. Chức năng của hoạt động ngoại khoá là động viên lôi kéo nhiều người tham gia tập luyện, góp phần nâng cao sức khoẻ phục vụ học tập cũng như sinh hoạt. Giáo dục thể chất và các hình thức sử dụng TDTT có tác dụng giúp phát triển toàn diện thể chất kết hợp với năng lực chuyên môn trong suốt thời kỳ học tập trong nhà trường, đảm bảo chuẩn bị thể lực chung và chuẩn bị thể lực chuyên môn phù hợp với những điều kiện của nghề nghiệp trong tương lai. 1.2.2. Hoạt động dạy học Hoạt động dạy học là hoạt động giao tiếp sư phạm mang ý nghĩa xã hội. Thầy giáo là chủ thể của quá trình dạy, học sinh là chủ thể của hoạt động học, 10
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2