intTypePromotion=1

Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Hoạch định chiến lược phát triển kinh doanh Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Dịch vụ Phú Mỹ đến năm 2015

Chia sẻ: Hà Thị Hồng Hạnh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:109

0
77
lượt xem
24
download

Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Hoạch định chiến lược phát triển kinh doanh Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Dịch vụ Phú Mỹ đến năm 2015

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài nghiên cứu cơ sở lý luận về chiến lược và quản lý chiến lược kinh doanh; phân tích các căn cứ để hoạch định chiến lược phát triển kinh doanh của Công ty TNHH XD TM DV Phú Mỹ; hoạch định chiến lược kinh doanh cho Công ty TNHH XD TM DV Phú Mỹ đến năm 2015 tại Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Hoạch định chiến lược phát triển kinh doanh Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Dịch vụ Phú Mỹ đến năm 2015

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI<br /> <br /> <br /> NGUYỄN CÔNG DANH<br /> <br /> HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN<br /> KINH DOANH CÔNG TY TNHH XD TM DV<br /> PHÚ MỸ ĐẾN NĂM 2015<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SỸ KHOA HỌC<br /> <br /> HÀ NỘI – 2012<br /> <br /> Luận văn Thạc sĩ khoa học<br /> <br /> Trường Đại học Bách Khoa<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> <br /> Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc nhất tới các Thầy, Cô, Viện<br /> Kinh tế và Quản lý, Viện đào tạo sau Đại học - Đại học Bách khoa Hà<br /> Nội, lãnh đạo Công ty và gia đình cùng với đồng nghiệp đã giúp đỡ,<br /> động viên, khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho tôi trong suốt<br /> thời gian học tập và nghiên cứu vừa qua.<br /> Đặc biệt em xin trân trọng cảm ơn Cô – TS. Phan Diệu Hương đã tận<br /> tình và trực tiếp hướng dẫn em hoàn thành luận văn này.<br /> Hà Nội, tháng 08 năm 2012<br /> Học viên<br /> <br /> Nguyễn Công Danh<br /> <br /> Nguyễn Công Danh<br /> <br /> i<br /> <br /> Luận văn Thạc sĩ khoa học<br /> <br /> Trường Đại học Bách Khoa<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> Tôi xin cam đoan luận văn này là công trình nghiên cứu độc lập<br /> của riêng tôi, không sao chép bất kỳ một công trình hay một luận án<br /> của bất cứ tác giả nào khác. Các số liệu, kết quả trong luận văn là<br /> trung thực. Các tài liệu trích dẫn có nguồn gốc rõ ràng.<br /> <br /> Tác giả<br /> <br /> Nguyễn Công Danh<br /> <br /> Nguyễn Công Danh<br /> <br /> ii<br /> <br /> Luận văn Thạc sĩ khoa học<br /> <br /> Trường Đại học Bách Khoa<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> Lời cảm ơn ............................................................................................................... i<br /> Lời cam đoan .......................................................................................................... ii<br /> Mục lục .................................................................................................................. iii<br /> Danh mục chữ viết tắt .......................................................................................... vii<br /> Danh mục bảng biểu ........................................................................................... viii<br /> Danh mục hình vẽ ................................................................................................. ix<br /> PHẦN MỞ ĐẦU ......................................................................................................1<br /> Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHIẾN LƯỢC VÀ HOẠCH ĐỊNH CHIẾN<br /> LƯỢC KINH DOANH .............................................................................................4<br /> 1.1. KHÁI NIỆM VỀ CHIẾN LƯỢC KINH DOANH ...........................................4<br /> 1.2. PHÂN LOẠI CHIẾN LƯỢC KINH DOANH .................................................5<br /> <br /> 1.2.1. Căn cứ vào các mức độ quản trị chiến lược:.......................................5<br /> 1.2.2. Căn cứ vào phạm vi của chiến lược: chia làm 2 loại ..........................7<br /> 1.2.3. Căn cứ vào hướng tiếp cận chiến lược gồm 4 loại : ............................7<br /> 1.3. VAI TRÒ CỦA CHIẾN LƯỢC KINH DOANH ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP....... 8<br /> 1.4. QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC KINH DOANH ...................................................8<br /> <br /> 1.4.1. Khái niệm quản trị chiến lược kinh doanh .........................................8<br /> 1.5.<br /> <br /> QUY TRÌNH HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC KINH DOANH .................... 12<br /> <br /> 1.5.1. Xác định sứ mạng và mục tiêu của doanh nghiệp ............................ 12<br /> 1.5.2. Phân tích môi trường vĩ mô để xác định cơ hội và nguy cơ của<br /> doanh nghiệp ..................................................................................................13<br /> 1.5.3 Phân tích môi trường vi mô ................................................................ 17<br /> 1.5.4 Phân tích môi trường nội bộ ............................................................ 19<br /> 1.5.5 Xây dựng và lựa chọn chiến lược kinh doanh...................................21<br /> 1.5.6 Xây dựng các biện pháp thực hiện chiến lược kinh doanh .............. 22<br /> 1.5.7 Đánh giá hiệu quả và tính khả thi của chiến lược kinh doanh ......... 23<br /> 1.6 CÔNG CỤ CUNG CẤP THÔNG TIN ĐỂ HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC. .... 23<br /> <br /> 1.6.5 Ma trận các yếu tố bên trong (IFE)................................................... 23<br /> Nguyễn Công Danh<br /> <br /> iii<br /> <br /> Luận văn Thạc sĩ khoa học<br /> <br /> Trường Đại học Bách Khoa<br /> <br /> 1.6.1 Ma trận các yếu tố bên ngoài (EFE).................................................. 24<br /> 1.6.2 Ma trận hình ảnh cạnh tranh ............................................................ 25<br /> 1.7 CÔNG CỤ HỖ TRỢ HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC KINH DOANH ............ 25<br /> <br /> 1.7.1 Ma trận điểm yếu – điểm mạnh, cơ hội – nguy cơ (SWOT )........... 25<br /> 1.7.2 Ma trận Boston (BCG).......................................................................28<br /> 1.7.3 Ma trận hoạch định chiến lược có thể định lượng (QSPM) ............. 30<br /> TÓM TẮT NỘI DUNG CHƯƠNG I ....................................................................32<br /> Chương 2: PHÂN TÍCH CÁC CĂN CỨ HÌNH THÀNH CHIẾN LƯỢC KINH<br /> DOANH CỦA CÔNG TY TNHH XD TM DV PHÚ MỸ ....................................33<br /> 2.1.<br /> <br /> GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY TNHH XDTMDV PHÚ MỸ .......................... 33<br /> <br /> 2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển ....................................................... 33<br /> 2.1.2. Chức năng và nhiệm vụ của Công ty TNHH XD TM DV Phú Mỹ ..33<br /> 2.1.3. Mô hình quản lý tổ chức sản xuất kinh doanh của Công ty ............. 34<br /> 2.2. CÁC KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CÔNG TY XD TM DV PHÚ<br /> MỸ ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC TRONG GIAI ĐOẠN 2009 -2011. ....................................... 36<br /> 2.3. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC TẠI CÔNG TY<br /> XD TM DV PHÚ MỸ ........................................................................................... 38<br /> <br /> 2.3.1. Thực trạng công tác hoạch định chiến lược kinh doanh .................. 38<br /> 2.3.2. Những tồn tại trong công tác hoạch định chiến lược kinh doanh ....39<br /> 2.4. PHÂN TÍCH CÁC CĂN CỨ HÌNH THÀNH CHIẾN LƯỢC TẠI CÔNG TY<br /> TNHH XD TM DV PHÚ MỸ................................................................................ 40<br /> <br /> 2.4.1. Phân tích và dự báo nhu cầu đối với sản phẩm của công ty ............ 40<br /> 2.4.2. Phân tích môi trường vĩ mô của công ty TNHH XD TM DV Phú Mỹ..41<br /> 2.4.2.1. Ảnh hưởng của môi trường tự nhiên .......................................... 41<br /> 2.4.2.2. Ảnh hưởng của môi trường kinh tế ............................................. 42<br /> 2.4.2.3. Ảnh hưởng của Chính trị - Pháp luật ......................................... 44<br /> 2.4.2.4. Ảnh hưởng văn hóa - xã hội ........................................................ 46<br /> 2.4.3. Phân tích môi trường vi mô của công ty TNHH XDDVTM<br /> Phú Mỹ .......................................................................................... 47<br /> 2.4.3.1. Đối thủ cạnh tranh ......................................................................47<br /> Nguyễn Công Danh<br /> <br /> iv<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2